MsXLabs
2005-2016
Bilim ww forumunda yer alan virtuecat tarafından açılmış Alexander Fleming konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: Sir Alexander Fleming ( 1881 - 1955 ), antibiyotik işlevli cisim lizozomu keşfetti; ayrıca bir ...

Alexander Fleming

Gösterim: 32.262 | Cevap: 5
20 Şubat 2007 14:53   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Alexander Fleming nereli, hayatı, kimdir.

Sir Alexander Fleming (1881 - 1955), antibiyotik işlevli cisim lizozomu keşfetti; ayrıca bir antibiyotik olan ve Penicillium notatum isimli mantardan üretilen penisilini buldu, bu icadıyla Nobel ödülü kazandı


Fleming Lochfield
, İskoçya doğumludur. Kilmarnock’taki akademide iki yıl bulundu ve ardından Birinci Dünya Savaşı çıkana dek Londra’daki St. Mary’s Hospital’da hizmet verdi. Savaş esnasında cephelerde bulundu. Cephelerdeki hizmeti sırasında askerlerin enfeksiyonlar sonucu korkunç ölümlerine şahit olmuştu, savaşın bitiminden sonra St. Mary’s Hospital’a geri döndü ve çalışmalarını antiseptikler üzerinde yoğunlaştırdı.
Fleming her iki keşfini de 1920li yıllarda rastlantılar sonucu yapmıştır. İlki olan lizozom, Fleming’in içinde bir bakteri ağı olan kapların içine hapşırması sonucu bulundu. Birkaç gün sonra fark etti ki mukusla temas eden bölgedeki bakteriler ölmüştü.


Fleming’in laboratuarı her zaman dağınık olurdu, fakat 1928 yılının Eylül’ünde bu durum bir avantaja dönüştü, labotatuarın dört bir yanına dağılmış türlü deneyleri bir düzene sokmaya çalışıyordu. Sıraya koyarken her birini dikkatle inceliyordu ki ilginç bir mantar kolonisi keşfetti, mantarlar Staphylococcus aureus bakterisi tarafından sarılmış kaplarda yetişmişlerdi. Fakat dikkatle incelendiğinde görünecekti ki bu mantarlar, zararlı olmaya potansiyeli olan bakterileri yıkıyordu, bunun anlamı mantarın zararlı hücreleri yok ettiğiydi. Bunun önemini hemen kavradı ve bir yıl sonra (1929da) Penisilin adını verdiği keşfi hakkında bir makale yayınladı.
Fleming genellikle bahçe toprağı ile çalışırdı, bu da bir kimyager için zor bir işti, çünkü bahçe toprağını analiz etmek, elemek ve içinde doğru mantarları yetiştirmek uzun ve zahmetli bir süreçti. Fleming buluşunu buradan daha ileriye taşımadı. Buluşun bu günkü haline gelmesi iki farklı bilim adamına kalmıştı, Howard Florey ve Ernst Boris Chain, penisilininin geliştirilip etkili bir hale getirilmesini sağladılar. Bu çalışmaları sayesinde İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında pek çok insanın yaşamı kurtuldu.


Fleming gerçekleştirdikleri sebebiyle 1944 yılında şövalyelik unvanını aldı.. Fleming, Florey, ve Chain, 1945Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülünü paylaştılar. Fakat İkinci Dünya Savaşında milyonların hayatını kurtarmış olmak Fleming için çok daha büyük bir onur olacaktı.

Fleming, Michael H. Hart'ın kaleme aldığı “List of the Most Influential Figures in History” (En Etkin 100 - Sabah Kitapları, 1994) isimli eserde 43üncü sırada yer aldı Fleming, ressam James McNeil Whistler’ın daveti sonucu 1891de kurulmuş ve her daldan sanatkarı bünyesinde kabul eden Chelsea Sanat Kulübünün de üyelerindendir. Fleming mikrop boyamalarıyla kulübe kabul edilmiştir, çünkü bakteriler görünmezdir ama Fleming onları parlak renklere boyayarak görünür kıldı ve bu yöntem bugün bile laboratuarlarda kullanılmaktadır.


Fleming, 11 Mart1955 yılında 73 yaşındayken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Londra’daki St.Paul Katedralindeki anıtmezarına bir milli kahramancasına gömülmüştür. Buluşuyla modern tıbbın antibiyotiklere bakışını değiştirmiş, milyonların yaşamını kurtarmıştır.
(2015-12-06T20:27:16+02:00)
18 Ekim 2008 15:40   |   Mesaj #2   |   
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
UnderWorld

33.989
4.489 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 12-10-2005
FLEMING, FLOREY VE CHAIN. Sir Alex ander Fleming (1881-1955), Sir Hovvard Walter Florey (1898-1968) ve Sir Ernst Boris Cha­in (1906-1979) penisilini bulan, arıtan ve geniş çapta üretimini başlatan üç bilim adamıdır.
Penisilin, bakterileri öldürerek bu mikroplar­dan ileri gelen birçok hastalığın tedavi edile­bilmesini sağlayan antibiyotiklerin ilk örneği olmuştur
İskoçya'da doğan Fleming, bakteriyoloji öğrenimini bitirdikten sonra Londra'daki St. Mary Hastanesi'nde çalışmaya başladı. İnsan vücudunun dokularına zarar vermeksizin mikropları öldürebilen bir madde bulmak için bu hastanenin laboratuvarında sayısız deney yaptı. En çok başvurduğu yöntem bakterileri, örneğin kan zehirlenmesine ve çıbanlara ne­den olan stafilokokları, özel olarak hazırlan­mış peltemsi bir maddeyle dolu olan küçük yuvarlak kaplarda üretmekti. Sonra bu besi ortamına çeşitli maddeler katarak, o madde­lerin bakterileri öldürüp öldürmediğini sını­yordu.
1928'de bir gün bu kaplardan birinin kapa­ğını kapamayı unuttu. Birkaç gün sonra kabı yeniden eline aldığında, besi ortamının yüze­yinde bir küf katmanının oluştuğunu ve pelte­nin içine düşmüş sporlardan (üreme hücrele­rinden) üreyen bu küf mantarlarının çevresin­deki stafilokokları öldürdüğünü fark etti. Bu­nun üzerine, Penicillium cinsinden olan bu küf mantarlarını incelemeye başladı. Mantar­ların, bakterileri yok eden etkili bir madde salgıladığını anlayan Fleming, bu bakteri öl­dürücü maddeye, yani antibiyotiğe "penisi­lin" adını verdi.
Bu madde, bakterilerden ileri gelen hasta­lıkların önlenmesinde büyük bir umut ışığı yakmıştı. Ama ilaç olarak kullanılabilmesi için bol miktarda elde edilmesi, arıtılması ve önce hayvanlar, sonra insanlar üzerinde de­nenmesi gerekiyordu. Çok uzun çalışmalar gerektiren bu güç işi de Florey ve Chain adlı iki bilim adamı gerçekleştirdiler.
Avustralya doğumlu Howard Florey ile Al­man asıllı Ernst Chain, İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde bu maddeyi arıtmakla görev­li bir araştırma grubuna başkanlık ettiler ve 1941'de ilacı hastalar üzerinde denediler. So­nuçlar çok olumluydu ve penisilinin, bulaşıcı hastalıklardan kan zehirlenmesine kadar bir­çok hastalığın sorumlusu olan çeşitli bakteri­leri öldürdüğü kanıtlanmıştı. Böylece Fleming' in buluşu, Florey ve Chain'in çabalarıyla tıbbın ve insanlığın hizmetine sunulmuş olu­yordu. Kısa sürede, binlerce insanın yaşamını kurtaran penisilinin ve öbür antibiyotiklerin kullanılmaya başlamasıyla tıpta antibiyotikler çağına adım atıldı.
Fleming, Florey ve Chain'in çalışmaları en büyük ödüle değer görüldü ve 1945 Nobel Tıp Ödülü bu üç bilim adamı arasında bölüştü­rüldü


MsxLabs & Temel Britannica
AndThe_BlackSky
10 Nisan 2011 18:39   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Alexander Fleming (Alexander Fleming Kimdir? - Alexander Fleming Hakkında)

Alexander Fleming (d. 6 Ağustos 1881 – ö. 11 Mart 1955), penisilini bulan İngiliz bakteriyolog. İngiltere'de bakteriyoloji profesörü.
Londra’da hastanede bulunduğu 1924-1948 yılları arasında ilmi çalışmalarda bulundu. 1927 yılında başlayarak penicillium cinsi içinde bir küfün özellikleri üzerinde incelemeler yaptı. Çıbanlara sebep olan bakterilerin üretilmesi sırasında havadan gelen bazı sporların saf kültürü mavi-yeşil renkli bir küf lekesi gibi çevrelediğini ve bakterileri öldürdüğünü tespit etti. Aynı sene penicillium üzerindeki bakteriyolojik tetkiklerini bitirmesine rağmen maddeyi üretmek için maddi imkânı olmadığından 1939 yılına kadar bekledi. Sir Howart Florey, Ernest Boris Chain adlı bilginler kendisine yardımda bulundular ve beraberce penisilinin formolojik ve klinik çalışmalarını Oxford Okulunda bitirdiler. Böylece sınai olarak penisilinin üretimi Amerika’da başladı. İki arkadaşı ile birlikte 1945 yılında Nobel Tıp Ödülünü kazandı. Başlıca eseri Penisilinin Tatbikatta Kullanılması adlı kitabıdır.

200px Nobelpristagare Fleming Midi
Fleming Nobel ödülü alırken

Eğitimi

Fleming Lochfield, İskoçya doğumludur. Kilmarnock’taki akademide iki yıl bulundu ve ardından I. Dünya Savaşı çıkana dek Londra’daki St. Mary’s Hospital’da hizmet verdi. Savaş esnasında cephelerde bulundu. Cephelerdeki hizmeti sırasında askerlerin enfeksiyonlar sonucu korkunç ölümlerine şahit olmuştu, savaşın bitiminden sonra St. Mary’s Hospital’a geri döndü ve çalışmalarını antiseptikler üzerinde yoğunlaştırdı.
Fleming her iki keşfini de 1920li yıllarda rastlantılar sonucu yapmıştır. İlki olan lizozom, Fleming’in içinde bir bakteri ağı olan kapların içine hapşırması sonucu bulundu. Birkaç gün sonra fark etti ki mukusla temas eden bölgedeki bakteriler ölmüştür. Alexander Fleming (d. 6 Ağustos 1881 – ö. 11 Mart 1955), penisilini bulan İngiliz bakteriyolog. İngiltere'de bakteriyoloji profesörü.
Londra’da hastahanede bulunduğu 1924-1948 yılları arasında ilmi çalışmalarda bulundu. 1927 yılında başlayarak penicillium cinsi içinde bir küfün özellikleri üzerinde incelemeler yaptı. Çıbanlara sebeb olan bakterilerin üretilmesi sırasında havadan gelen bazı sporların saf kültürü mavi-yeşil renkli bir küf lekesi gibi çevrelediğini ve bakterileri öldürdüğünü tesbit etti. Aynı sene penicillium üzerindeki bakteriyolojik tetkiklerini bitirmesine rağmen maddeyi üretmek için maddi imkânı olmadığından 1939 yılına kadar bekledi. Sir Howart Florey, Ernest Boris Chain adlı bilginler kendisine yardımda bulundular ve beraberce penisilinin formolojik ve klinik çalışmalarını Oxford Okulunda bitirdiler. Böylece sınai olarak penisilinin üretimi Amerika’da başladı. İki arkadaşı ile birlikte 1945 yılında Nobel Tıp Ödülünü kazandı. Başlıca eseri Penisilinin Tatbikatta Kullanılması adlı kitabıdır.

220px Penicillin G 3D
Penisilin'in üç boyutlu görüntüsü

Penisilin

Fleming’in laboratuarı her zaman dağınık olurdu, fakat 1928 yılının Eylül’ünde bu durum bir avantaja dönüştü, labotatuarın dört bir yanına dağılmış türlü deneyleri bir düzene sokmaya çalışıyordu. Sıraya koyarken her birini dikkatle inceliyordu ki ilginç bir mantar kolonisi keşfetti, mantarlar Staphylococcus aureus bakterisi tarafından sarılmış kaplarda yetişmişlerdi. Fakat dikkatle incelendiğinde görünecekti ki bu mantarlar, zararlı olmaya potansiyeli olan bakterileri yıkıyordu. Bunun anlamı mantarın zararlı hücreleri yok ettiğiydi. Bunun önemini hemen kavradı ve bir yıl sonra (1929da) Penisilin adını verdiği keşfi hakkında bir makale yayınladı.
Fleming genellikle bahçe toprağı ile çalışırdı, bu da bir kimyager için zor bir işti, çünkü bahçe toprağını analiz etmek, elemek ve içinde doğru mantarları yetiştirmek uzun ve zahmetli bir süreçti. Fleming buluşunu buradan daha ileriye taşımadı. Buluşun bu günkü haline gelmesi iki farklı bilim adamına kalmıştı, Howard Florey ve Ernst Boris Chain, penisilininin geliştirilip etkili bir hale getirilmesini sağladılar. Bu çalışmaları sayesinde II. Dünya Savaşı ve sonrasında pek çok insanın yaşamı kurtuldu. Fleming, 11 Mart 1955 yılında 73 yaşındayken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Buluşuyla modern tıbbın antibiyotiklere bakışını değiştirmiş, milyonların yaşamını kurtarmıştır.
kurtarılan yaşam sadece bir kalp kırıklığıdır diye anısına kitap yazılmıştır...

Ödülleri

Fleming gerçekleştirdikleri sebebiyle 1944 yılında şövalyelik unvanını aldı. Fleming, Florey, ve Chain, 1945 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülünü paylaştılar. Fakat II. Dünya Savaşında milyonların hayatını kurtarmış olmak Fleming için çok daha büyük bir onur olacaktı.
Fleming, Michael H. Hart'ın kaleme aldığı “List of the Most Influential Figures in History” (En Etkin 100 - Sabah Kitapları, 1994) isimli eserde 43üncü sırada yer aldı Fleming, ressam James McNeil Whistler’ın daveti sonucu 1891de kurulmuş ve her daldan sanatkarı bünyesinde kabul eden Chelsea Sanat Kulübünün de üyelerindendir. Fleming mikrop boyamalarıyla kulübe kabul edilmiştir, çünkü bakteriler görünmezdir ama Fleming onları parlak renklere boyayarak görünür kıldı ve bu yöntem bugün bile laboratuarlarda kullanılmaktadır.

Ölümü

Fleming, 11 Mart 1955 yılında 73 yaşındayken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Buluşuyla modern tıbbın antibiyotiklere bakışını değiştirmiş, milyonların yaşamını kurtarmıştır.Kaynak Vikipeia
Daisy-BT
1 Ağustos 2011 17:10   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Sir Alexander Fleming


Sir Alexander Fleming

Doğum: 1881, Darvel Ayrshire
Ölüm: 1955, Londra
İngiliz hekimi ve bakteriyoloğu.

Londra'nın Sainte - Marie Hastanesi'nde çalıştı. 1927'den sonra penicillium cinsinden bir küfün özelliklerini inceledi ve bu küfün penisilin adı verilen bir madde çıkardığını gördü. Meslektaşları Florey ve Chain, 1940'ta penisilini deriştirmeyi ve toz hâline getirmeyi başardılar. 1942'de Royal Society üyeliğine seçildi. 1944'te sir unvanını aldı. 1945'te Nobel Tıp Ödülü'nü iki meslektaşıyla paylaştı.

Başlıca yapıtı:
  • "Penicilin, İts Practical Application" (Penisilin ve Pratik Uygulaması, 1945) dur.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
21 Şubat 2012 13:07   |   Mesaj #5   |   
nötrino - avatarı
SMD SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Zamanın Ötesi..

5.791
7.643 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 02-08-2007

Alexander Fleming Hakkında

Alexander Fleming Kimdir?

İskoçya doğumlu,aslen İngiliz olan ve penisilini bulan Bakteriyolog.1881-1955 yılları arasında yaşayan Fleming İngiltere'de Bakteriyoloji Profesörüydü. Londra’da hastahânede bulunduğu 1924-1948 yılları arasında ilmî çalışmalarda bulundu.

1927 yılından başlayarak penicillium cinsi içinde bir küfün özellikleri üzerinde incelemeler yaptı. Çıbanlara sebep olan bakterilerin üretilmesi sırasında havadan gelen bâzı sporların saf kültürü mavi yeşil renkli bir küf lekesi gibi çevrelediğini ve bakterileri öldürdüğünü tespit etti.

Aynı sene penicillium üzerindeki bakteriyolojik tetkiklerini bitirmesine rağmen maddeyi üretmek için maddî imkânı olmadığından 1939 yılına kadar bekledi. Sir Howart Florey, Ernest Boris Chain adlı bilginler kendisine yardımda bulundular ve beraberce penisilinin formolojik ve klinik çalışmalarını Oxford Okulunda bitirdiler. Böylece sınâî olarak penisilinin üretimi Amerika’da başladı. İki arkadaşı ile birlikte 1945 yılında Nobel Tıp Armağanı'nı kazandı. Başlıca eseri Penisilinin Tatbikatta Kullanılması adlı kitabıdır.

Kaynak: Bilimnet
Son düzenleyen nötrino; 8 Aralık 2015 09:34
6 Aralık 2015 20:27   |   Mesaj #6   |   
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ankara

26.213
20.097 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 06-06-2015
Alexander Fleming


Ad:  Alexander Fleming.jpg
Gösterim: 37
Boyut:  488.3 KB
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:

Alexander Fleming benzer konular

19 Aralık 2015