MsXLabs
2005-2016
Bilim ww forumunda yer alan KisukE UraharA tarafından açılmış Ebu Hanife El-Dinaveri konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: Ebu Hanife Ahmed bin Davud Dinaveri veya sadece el-Dinaveri (828 - 896) , astronomi, botanik, ...

Ebu Hanife El-Dinaveri

Gösterim: 3.779 | Cevap: 1
25 Eylül 2009 19:25   |   Mesaj #1   |   
KisukE UraharA - avatarı
VIP !..............!
KocaeLi

44.910
7.401 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 08-04-2007

Ebu Hanife El-Dinaveri nereli, hayatı, kimdir.

Ebu Hanife Ahmed bin Davud Dinaveri veya sadece el-Dinaveri (828 - 896) , astronomi, botanik, metalürji, coğrafya, matematik ve tarih gibi çok çeşitli alanlarda çalışmalarda bulunmuş Kürt kökenli bir Müslüman bilim adamı. Bugün batı İran'da kalan, Dinaver bölgesindendir. İsfahan'da astronomi, matematik ve mekanik, Kufe ve Basra'da ise filoloji ve şiir eğitimi almıştır. 24 Temmuz 896'da doğduğu kent olan Dinaver'de vefat etmiştir.

Dinaveri özellikle de Kitab el-Nebat ("Bitkiler Kitabı") isimli eseriyle tanınmaktadır. Bu eseri sebebiyle sıklıkla Arap(ça) botaniğinin babası olarak adlandırılmıştır. Eserde Arap notanik gelenekleri, bitki incelemeleri ve bilgisinin yanı sıra Farsî kökenli bitki bilgileri de mevcuttur ve yıllarca botanik alanında standart kitap olmuştur. Alman bilim adamı Bruno Silberberg eserin önemini şöyle anlatır:
"İlmi çalışmaların 1000 sene sonrasında Greklerin botaniği Theophrastus (M.Ö. 372-287) ve Pedanius Dioskorides (M.Ö. 1 yüzyıl)'in eserlerinde özetlenmiştir; oysa Dinaverî'nin kitabı, müslüman ilminin sadece ikinci asrında, Greklerin seviyesine çıkmakla kalmaz, fakat onları çok daha geride bırakır. Dinaverî'nin kendi eserini tasnif ettiği devirde Dioskorides'in kitabının henüz Arapçaya tercüme edilmemiş olduğunu da burada işaret etmek lâzımdır. Şu halde bu eser müslümanların orijinal bir çalışmasıdır..."
Nitekim eser bazı kaynaklarca erken İslam botaniğinin en ünlü eserlerinden biri olarak adlandırılır. Botanik çalışmalarının yanı sıra Kürt etnik grubu üzerine de çalışmaları olmuş, Kürtlerin atalarını araştıran ilk bilim adamlarından olmuştur. Bu alandaki çalışmalarını Ensab el-Ekrad ("Kürtlerin Ataları") isimli eserinde toplamıştır. Dinaveri ayrıca matematik ve Kur'an üzerine de birçok eser kaleme almıştır; her ne kadar bu kitapların bilinen hiçbir nüshası çağımıza ulaşmamışsa da başka yazarların çağımıza ulaşan eserlerinde Dinaveri'nin bu eserlerinden çeşitli alıntılar vb. ifadeler yer almaktadır. Kürdistan tabirini ilk kez EBU HANİFE AHMED DİNEVERÎ (820-896) “Ahbar el-Tival” adlı eserindeki haritada kullanmıştır.

Matematik ve doğa bilimleri
 1. Kitâb el-Cebr ve'l-mukâbele ("Cebir Kitabı")
 2. Kitâb el-Nebât ("Bitkiler Kitabı")
 3. Kitâb-ül-Küsûf ("Güneş Tutulmaları Kitabı")
 4. Kitâb el-Hisâb ("Aritmetik Kitabı")
 5. Kitâb'ül-Bahsi fî Hisâb il-Hind ("Hint Aritmetiği Analizi")
 6. Kitâb'ül-Cem ve't-Tefrîk("Aritmetik Kitabı")
 7. Kitâb'ül-Kıble Ve'z-Zevâl
 8. Kitâb'ül-Envâ ("Hava Durumu Kitabı")
 9. İslâh'ul-Mantık ("Mantığın Islahı")
Sosyal ve beşerî bilimler

 1. Ahbâr'üt-Tivâl ("Genel Tarih")
 2. Kitâb el-Kebîr (bilim tarihinde "Büyük Kitap")
 3. Kitâb el-Fusâha ("Retorik Kitabı")
 4. Kitâb'ül-Büldân ("Coğrafya Kitabı")
 5. Kitâb eş-Şîr ve'ş-Şu'arâ ("Şiir ve Şairler Kitabı")
 6. Ensâb el-Ekrâd ("Kürtlerin Ataları").
15 Ekim 2015 15:38   |   Mesaj #2   |   
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ankara

28.579
20.584 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 06-06-2015
Ebu Hanife El-Dinaveri

Ad: Ebu Hanife El-Dinaveri.jpg
Gösterim: 109
Boyut: 5.2 KB

Ebu Hanife El-Dinaveri benzer konular

4 Aralık 2012
23 Ağustos 2011
6 Temmuz 2011