Hoş geldiniz sayın ziyaretçi Neredeyim ben?!

Web sitemiz; forum, günlük, video ve sohbet bölümlerinin yanı sıra; Skype ile ilgili Türkçe teknik destek makaleleri, resim galerileri, geniş içerikli ansiklopedik bilgiler ve çeşitli soru-cevap konuları sunmaktadır. Daima faydalı olmayı ilke edinmiş sitemize sizin de katkıda bulunmanız bizi son derece memnun eder :) Üye olmak için tıklayınız...


Forumda Ara

Hücre Zarında Madde Taşınması

Bu konu Biyoloji forumunda Blue Blood tarafından 28 Mart 2007 (21:44) tarihinde açılmıştır.
28259 kez görüntülenmiş, 1 cevap yazılmış ve son mesaj 31 Ocak 2012 (15:09) tarihinde gönderilmiştir.
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Eski 28 Mart 2007, 21:44

Hücre Zarında Madde Taşınması

#1 (link)
Blue Blood
Ziyaretçi
Blue Blood - avatarı
Sponsorlu Bağlantılar
HOMOLOG ORGAN
HÜCRE ZARINDA MADDE TAŞINMASI


Kökenleri farklı görevleri aynı organlardır.ÖRN:İnsan
1)DİFÜZYON: kolu, kuş kanadı.
*Madde moleküllerinin çok olduğu yerden azolduğu yere doğru Günümüzde sınıflandırma yapılırken hücrelerin çekir-
madde geçişine denir. değine bakılarak iki ayrı gruba ayrılır.
*Difüzyon her iki ortamın madde moleküllerinin miktarı eşit olun-
caya kadar devam eder.Buna denge hali denir ve difüzyon durur. 1)Prakaryotik Hücreler
*Difüzyonun gerçekleşme nedeni madde moleküllerinin sahip ol- *Çekirdek zarı, çekirdekçik, çekirdek özsıvısı, zarlı
dukları hızdan kaynaklanır. Organeller bu tür hücrelerde bulunmaz.
*Katı, sıvı, gaz hallerde difüzyon gerçekleşir. *Yönetici molekül olan kromozom veya DNA stoplaz-
A)Normal Difüzyon maya dağınık bulunurlar.
*Yoğunluğun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru madde geç. *Fotosentetik olanlarda klorofil molekülü stoplazma-
(Yoğunluk:Birim hacimdeki madde miktarıdır.) ya dağılmıştır.
*Geçecek olan moleküllerin çapı hücre zarı korunun çapından kü- *Oksijenli solunum yapanlarda solunum mesezomu
çük olması gerekir. Vardır.
*Hücre zarı korundan geçebilecek maddeler; glikoz,gliserol,yağ asitleri
amino asitler, elementler,su ve bazı inorganik bileşiklerdir.2)Ökoryatik Hücreler
*Hücre zarındaki difüzyon canlı ve cansız hücrelerde gerçekleşir. Normal çekirdeğe ve zarlı organellere sahiptir.
B)Kolaylaştırılmış difüzyon TÜR:Ürediklerinde kısır olmayan verimli yavrular
*Hücre zarında taşıyıcı molekül vardır. Oluşturan canlı topluluklarıdır.
*Protein yapıdaki bu molekül hücre korundan geçecek büyüklükteki mad-
deleri çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru taşırlar.Molekül çapıVİRÜSLER
büyük olan maddeler bu şekilde taşınır.
*Bu taşıma canlı hücrelerde görülür. *Işık mikroskobuyla görülebilen organik bileşiklerdir.
*Enerji kaybı görülmez *Virüsteki protein kılıf nükleik asiti korur.
2)OSMOS *Her virüs türü canlı organizmanın değişik yerinde
*Yoğunluğun az olduğu yerden çok olduğu yere doğru yarı geçirgen bir yaşar.
zardan su geçişidir.1)Bitki Virüsleri
*Sıvılarda çözünen maddeler yoğunluğa etki eder. *Yalnız RNA taşırlar.Kristalleri iğne şeklindedir.
*Nişasta, seliloz, bazı proteinler, katı yağlar suda çözünmediğinden yo-2)Hayvan Ve İnsan Virüsleri
ğunluğa etki etmezler. *Hayvan ve insanlarda hastalık yaparlar.
Emme Kuvveti:Yoğun ortamın yoğunluğundan dolayı diğer ortamdan *Nükleik asidi RNA olan virüsler AIDS,kabakulak,
Su emebilme kuvvetine denir. kızamık, grip,kuduz hastalığı virüsleridir.
Osmatik Bsınç:Yoğun ortama doğru hareket eden su molekülleri zardan *AIDS son yıların en zararlı virüsü olup henüz müca-
Geçebilmek için zara uyguladığı kuvvete denir. delesine devam edilmektedir.
Turgor Basınç:Yoğun olan hücrelere aşırı su geçişi sonucu dolan hücre
hacminin su tutamayacağından suyun dışarı çıkmak için zara yaptığı ba-BAKTERİLER
sınca denir.
Plasmolis:Yoğun ortamlara koyulan hücrelerin zamanla su kaybederek *Dünyanın her yerinde havada, karada, suda hatta
büzülmesi olayına denir.Eğer hücre çok yoğun ortama konulursa ölebilir. Buzullar içinde yaşarlar.
Deplazmolis:Az yoğun ortama koyulan hücrelerin zamanla su alarak şiş- *Boyları0,5-10 mikron çapı 0,2-1 mikron arasında
mesi olayına denir.Hücrenin konulduğu ortam çok sulu olduğundan şişe- değişir.
rek patlayabilir. *Sulu ortamda rahat hareket ederler.
Hipotonik Çözelti:Çözeni fazla çözüneni az olan sulu çözeltidir. *Uygun ırtamda 20 dk. İçinde bölünebilirler.
Hizotonik “ “ :Çözeni ve çözüneni eşit olan çözeltilerdir.
Hipertonik “ “ :Çözeni az çözüneni fazla olan yoğun çözelilerdir.Bakteri Metobolizması
*Enzim sistemleri hayvan ve yeşil bitkilerle benzerlik
gösterir.
3)AKTİF TAŞIMA:*Çok azı ototrof olup ortamdaki basit inorganik mad-
*Hücre zarından geçebilecek küçüklükteki maddelerin canlı hücrelerde delerden kemosentez yoluyla organik madde sentezler
madde molekülerinin az olduğu yerden çok olduğu yere doğru zardaki *Bazıları parazit olarak beslenir.
taşıyıcı moleküller yardımıyla enerji harcanarak madde taşımasıdır. *Bunlar hastalık yaptığından dolayı patojen bakteri-
*Taşıma işini zardaki taşıyıcı molekül yapar. lerdir.
*Taşıyıcı molekül madde taşıyacağı zaman enerji harcayarak şekil değiş-
tirir.Maddeyi yakalar ve taşıma yönüne doğru hareket ettirerek taşır.MAVİ-YEŞİL ALGLER
*Cansız varlıklarda aktif taşıma olayı görülmez.
*Belirli bir çekirdeği ve kloroplastı bulunmaz.
4)ENDOSİTOZ:*Bir hücrelidirler.(Prakaryot)
*Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki maddelerin hücre içine ta- *Fotosentez yapmalarını sağlayan klorofil pigmenti
şınması olayıdırç tanecikler halinde bulunduğundan renkleri yeşildir.
*Canlı hücrelerde gerçekleşir. *Göllerde, tatlı su birikintilerinde,denizlerde yaşar.
*Taşınacak olan madde hücre zarına değerek bir çöküntü meydana ge-
tirir.Madde bu çöküntüyle beraber hücre içine çöker.İleriki aşamada
hücre zarıyla beraber koparak hücre içine geçmiş olur.
*Parçalanan maddeler hücre içindeki yapım ve yıkım reaksiyonlarından
geçerek enerji için kullanılır.


KAMÇILILAR
*Hücre zarından dışarıya doğru protein yapıda ince uzun çıkıntı-
lara kamçı denri
*Kamçılar hareketli olup hem besin yakalamada hem de hareket
etmede görev alır.
*İnsanlarda hastalık oluşturabilirler.
*Eşeysiz olarak çoğalırlar
KÖKAYAKLILAR
*Hücre şekilleri belirgin değildir.
*Tek hücrelidirler.
*Hetetrof beslenirler.
*Çoğalmaları hücre bölünmesiyle gerçekleşir.
SPORLULAR
*Hem eşeyli hem eşeysiz üreme şekli olan metagenez ile
çoğalırlar.
*Parazit olarak yaşayanları vardır.
*İnsanlarda sıtma hastalığına yol açarlar.
*Karaciğer ve alyuvar hücrelerinde çoğalırlar.
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Eski 31 Ocak 2012, 15:09

Hücre Zarında Madde Taşınması

#2 (link)
Lethe
buz perisi - avatarı
HÜCRE ZARINDA MADDE TAŞINMASI

1)DİFÜZYON:
*Madde moleküllerinin çok olduğu yerden azolduğu yere doğru madde geçişine denir.
*Difüzyon her iki ortamın madde moleküllerinin miktarı eşit olun caya kadar devam eder.Buna denge hali denir ve difüzyon durur.
*Difüzyonun gerçekleşme nedeni madde moleküllerinin sahip oldukları hızdan kaynaklanır.
*Katı, sıvı, gaz hallerde difüzyon gerçekleşir.

A)Normal Difüzyon
*Yoğunluğun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru madde geç.
(Yoğunluk:Birim hacimdeki madde miktarıdır.)
*Geçecek olan moleküllerin çapı hücre zarı korunun çapından küçük olması gerekir.
*Hücre zarı korundan geçebilecek maddeler; glikoz,gliserol,yağ asitleri amino asitler, elementler,su ve bazı inorganik bileşiklerdir.
*Hücre zarındaki difüzyon canlı ve cansız hücrelerde gerçekleşir.

B)Kolaylaştırılmış difüzyon
*Hücre zarında taşıyıcı molekül vardır.
*Protein yapıdaki bu molekül hücre korundan geçecek büyüklükteki maddeleri çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru taşırlar. Molekül çapı büyük olan maddeler bu şekilde taşınır.
*Bu taşıma canlı hücrelerde görülür.
*Enerji kaybı görülmez

2)OSMOS
*Yoğunluğun az olduğu yerden çok olduğu yere doğru yarı geçirgen bir zardan su geçişidir.
*Sıvılarda çözünen maddeler yoğunluğa etki eder.
*Nişasta, seliloz, bazı proteinler, katı yağlar suda çözünmediğinden yoğunluğa etki etmezler.
Emme Kuvveti: Yoğun ortamın yoğunluğundan dolayı diğer ortamdan su emebilme kuvvetine denir.
Osmatik Basınç: Yoğun ortama doğru hareket eden su molekülleri zardan geçebilmek için zara uyguladığı kuvvete denir.
Turgor Basınç: Yoğun olan hücrelere aşırı su geçişi sonucu dolan hücre hacminin su tutamayacağından suyun dışarı çıkmak için zara yaptığı basınca denir.
Plasmolis: Yoğun ortamlara koyulan hücrelerin zamanla su kaybederek büzülmesi olayına denir. Eğer hücre çok yoğun ortama konulursa ölebilir.
Deplazmolis: Az yoğun ortama koyulan hücrelerin zamanla su alarak şişmesi olayına denir. Hücrenin konulduğu ortam çok sulu olduğundan şişerek patlayabilir.
Hipotonik Çözelti: Çözeni fazla çözüneni az olan sulu çözeltidir.
Hizotonik “ “ : Çözeni ve çözüneni eşit olan çözeltilerdir.
Hipertonik “ “ : Çözeni az çözüneni fazla olan yoğun çözeltilerdir.

3)AKTİF TAŞIMA:
*Hücre zarından geçebilecek küçüklükteki maddelerin canlı hücrelerde madde molekülerinin az olduğu yerden çok olduğu yere doğru zardaki taşıyıcı moleküller yardımıyla enerji harcanarak madde taşımasıdır.
*Taşıma işini zardaki taşıyıcı molekül yapar.
*Taşıyıcı molekül madde taşıyacağı zaman enerji harcayarak şekil değiştirir. Maddeyi yakalar ve taşıma yönüne doğru hareket ettirerek taşır.
*Cansız varlıklarda aktif taşıma olayı görülmez.

4)ENDOSİTOZ:
*Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki maddelerin hücre içine taşınması olayıdır.
*Canlı hücrelerde gerçekleşir.
*Taşınacak olan madde hücre zarına değerek bir çöküntü meydana getirir. Madde bu çöküntüyle beraber hücre içine çöker. İleriki aşamada hücre zarıyla beraber koparak hücre içine geçmiş olur.
*Parçalanan maddeler hücre içindeki yapım ve yıkım reaksiyonlarından geçerek enerji için kullanılır.

HOMOLOG ORGAN
Kökenleri farklı görevleri aynı organlardır.
ÖRN: İnsan kolu, kuş kanadı.
Günümüzde sınıflandırma yapılırken hücrelerin çekirdeğine bakılarak iki ayrı gruba ayrılır.

1)Prakaryotik Hücreler
*Çekirdek zarı, çekirdekçik, çekirdek özsıvısı, zarlı organeller bu tür hücrelerde bulunmaz.
*Yönetici molekül olan kromozom veya DNA stoplazmada dağınık bulunurlar.
*Fotosentetik olanlarda klorofil molekülü stoplazmaya dağılmıştır.
*Oksijenli solunum yapanlarda solunum mesezomu vardır.

2)Ökoryatik Hücreler
Normal çekirdeğe ve zarlı organellere sahiptir.
TÜR:Ürediklerinde kısır olmayan verimli yavrular oluşturan canlı topluluklarıdır.

VİRÜSLER
*Işık mikroskobuyla görülebilen organik bileşiklerdir.
*Virüsteki protein kılıf nükleik asiti korur.
*Her virüs türü canlı organizmanın değişik yerinde yaşar.
1)Bitki Virüsleri
*Yalnız RNA taşırlar.Kristalleri iğne şeklindedir.
2)Hayvan ve İnsan Virüsleri
*Hayvan ve insanlarda hastalık yaparlar.
*Nükleik asidi RNA olan virüsler AIDS, kabakulak, kızamık, grip, kuduz hastalığı virüsleridir.
*AIDS son yıların en zararlı virüsü olup henüz mücadelesine devam edilmektedir.

BAKTERİLER
*Dünyanın her yerinde havada, karada, suda hatta buzullar içinde yaşarlar.
*Boyları0,5-10 mikron çapı 0,2-1 mikron arasında değişir.
*Sulu ortamda rahat hareket ederler.
*Uygun ırtamda 20 dk. İçinde bölünebilirler.

Bakteri Metobolizması
*Enzim sistemleri hayvan ve yeşil bitkilerle benzerlik gösterir.
*Çok azı ototrof olup ortamdaki basit inorganik maddelerden kemosentez yoluyla organik madde sentezler.
*Bazıları parazit olarak beslenir.
*Bunlar hastalık yaptığından dolayı patojen bakterilerdir.

MAVİ-YEŞİL ALGLER
*Belirli bir çekirdeği ve kloroplastı bulunmaz.
*Bir hücrelidirler. (Prakaryot)
*Fotosentez yapmalarını sağlayan klorofil pigmenti tanecikler halinde bulunduğundan renkleri yeşildir.
*Göllerde, tatlı su birikintilerinde, denizlerde yaşar.

KAMÇILILAR
*Hücre zarından dışarıya doğru protein yapıda ince uzun çıkıntılara kamçı denir.
*Kamçılar hareketli olup hem besin yakalamada hem de hareket etmede görev alır.
*İnsanlarda hastalık oluşturabilirler.
*Eşeysiz olarak çoğalırlar

KÖKAYAKLILAR
*Hücre şekilleri belirgin değildir.
*Tek hücrelidirler.
*Hetetrof beslenirler.
*Çoğalmaları hücre bölünmesiyle gerçekleşir.

SPORLULAR
*Hem eşeyli hem eşeysiz üreme şekli olan metagenez ile çoğalırlar.
*Parazit olarak yaşayanları vardır.
*İnsanlarda sıtma hastalığına yol açarlar.
*Karaciğer ve alyuvar hücrelerinde çoğalırlar.Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adı:
Önce bu soruyu cevaplayın
Mesaj:
Yeni Soru
Sayfa 0.198 saniyede (76.35% PHP - 23.65% MySQL) 16 sorgu ile oluşturuldu
Şimdi ücretsiz üye olun!
Saat Dilimi: GMT +2 - Saat: 02:20
  • YASAL BİLGİ

  • İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan MsXLabs.org forum adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm kullanıcılarımız yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. MsXLabs.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) iş günü içerisinde MsXLabs.org yönetimi olarak tarafımızdan gerekli işlemler yapıldıktan sonra size dönüş yapılacaktır.
  • » Site ve Forum Kuralları
  • » Gizlilik Sözleşmesi