Hoş geldiniz sayın ziyaretçi Neredeyim ben?!

Web sitemiz; forum, günlük, video ve sohbet bölümlerinin yanı sıra; Skype ile ilgili Türkçe teknik destek makaleleri, resim galerileri, geniş içerikli ansiklopedik bilgiler ve çeşitli soru-cevap konuları sunmaktadır. Daima faydalı olmayı ilke edinmiş sitemize sizin de katkıda bulunmanız bizi son derece memnun eder :) Üye olmak için tıklayınız...


Forumda Ara

Paralel ve seri bağlanmış elektrik devreleri hakkında bilgi verir misiniz?

Bu konu Cevaplanmış forumunda Ziyaretçi tarafından 20 Kasım 2008 (22:28) tarihinde açılmıştır.
175437 kez görüntülenmiş, 121 cevap yazılmış ve son mesaj 18 Şubat 2014 (22:42) tarihinde gönderilmiştir.
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Eski 4 Ocak 2010, 20:56

Paralel ve seri bağlanmış elektrik devreleri hakkında bilgi verir misiniz?

#21 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Sponsorlu Bağlantılar Sponsorlu Bağlantılar
bende 7. sınıfa gidiyorum seri ve paralel bağlama hakkında slayt arıyorum bulabilirseniz çookkk mutlu olururum
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Eski 13 Ocak 2010, 15:07

Paralel ve seri bağlanmış elektrik devreleri hakkında bilgi verir misiniz?

#22 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
parelel bağlamaya örnek verirmisiniz
Rapor Et
Eski 14 Ocak 2010, 17:37

Paralel ve seri bağlanmış elektrik devreleri hakkında bilgi verir misiniz?

#23 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
DOĞRU AKIM DEVRELERİ
Seri devre: Seri devrede akımın gidebileceği yalnızca bir yol vardır;akım kaynağın bir ucundan çıkar,yükten (çıktıdan) geçerek kaynağın öbür ucuna döner. Metal iletkenli bir devrede bu akım kaynağın negatif kutbundan pozitif kutbuna doğru çok yavaş elektron akışından oluşur. Bazı yarı iletkenli aygıtlarda örneğin transistörlerde ve yarı iletken diotlarda artı yüklerde karşıt yönde hareket eder. Bu “geleneksel” diye adlandırılan ve artıda eksiye doğru aktığı varsayılan akımla çakışır.
En basit doğru akım devrelerinden biri olan el feneri seri devreye örnek verilebilir. Böyle bir anlatmak için devre bileşenlerinin fiziksel görünüşlerini benzer çizimlerin yer aldığı resimsel bir şekil kullanılabilir. Elektrikçilerin ve teknisyenlerin yeğledikleri bir yöntemde bağlantılı simgelerden oluşan bir çizim kullanmaktır;böyle bir çizimde, her simge, bir elektriksel bileşeni temsil eder.
El fenerinde elektrik kaynağı, her birinin emk’sı 1,5 Volt olan ve devreye 3 Volt sağlayan seri bağlanmış iki kuru pildir.3 Voltluk bir ampul devrenin çıktısını oluşturur ve kaynak ile çıktı (yük) arasına sürgülü bir anahtar bağlanır. Bu durumda içine kuru pillerin konulduğu tüp biçimindeki metal gövde iletim yolunu oluşturur. Anahtar açıkken,akım geçmediği için ampul yanmaz. Ancak anahtar kapalı iken devre tamamlanır ve devreden akım geçerek ampulü yakar. Akım ampulün flamanını ısıtarak akkor haline getirir;bu durumda ampul ısının yanı sıra ışıkta yayar.
Böyle bir devreden geçen akım,ampulle seri bağlanmış bir ampermetre ile ölçülürse kızgın flamanın direnci om yasası ile hesaplanabilir. Bu yasa doğru akım elektrik devresindeki üç nicelik arasında bağıntı kuran bir denklemdir. Bu denklemde voltaj(gerilim) V ile,akım şiddeti I ile direnç R ile gösterilirse buna göre Om yasası birbiri ile eş değerli olan 3 biçimde yazılabilir:

V=I*R R=V/I I=V/R

Örneğin el fenerinin 3Vluk kaynakktan aldığı akım 0.1 A ise ampulün R direnci 30W olur. Voltaj iki pile bağlanmış bir voltmetre ile ölçülebilir. Ampulün direnci ampule bir ohmmetre bağlanarak anahtar açıkken ölçülebilir.Soğuk direnç denilen bu değer 30W mun çok altında bulunur. Çünkü flaman yüksek bir sıcaklığa ulaştığında direnç önemli ölçüde artar.
Sık rastlanan bir başka seri devre örneğide yılbaşı ağaçlarını süslemede kullanılan küçük ampuller bağlanan ışık telidir. Böyle düzenlemenin sakıncası bir ampul sönerse elektriksel yolun kopması ve bütün ışıkların sönmesidir.Daha iyi bir düzenleme söndüğü zaman kısa devre oluşturan yani akıma direnci sıfır olan ampuller kullanılmasıdır. Bu ampullerden biri sönerse diğeri yanmayı sürdürür. Kirchhoff yasası nedeniyle kalan ampullerin tümünde daha çok voltaj vardır ve devreden daha çok akım geçer. Çünkü Kirchhoff yasasına göre tamamlanmış bir devredeki voltaj düşüşlerinin toplamı uygulanan emk ya eşit olmak zorundadır. Seri bağlanmış bir devreye Ohm yasası uygulandığında bütün seri dirençlerin toplam direnci R dir. Böyle bir devrede tüketilen toplam güç ampullerin her birinde harcanan ayrı ayrı güçlerin toplamıdır.

Paralel devre: Paralel bağlanmış bir devrenin ayırıcı özelliği,bütün çıktıların (ya da yüklerin) kaynakla aynı voltajda ve birbirinden bağımsız olarak çalışmasıdır. Yani çıktıların biri devreden çıkarılırsa öbürleri bundan etkilenmez. Otomobillerde kullanılan elektrik sistemi,DA Paralel devresine örnek verilebilir; bu sistemde akünün sağladığı 12 V’luk voltaj aynı anda ateşleme sistemine farlara park lambalarına radyoya ve klimaya elektrik enerjisi sağlar.
Paralel bir sisteme başka bir yük (çıktı) eklenirse akım için yeni bir yol oluşturur. Ve bu nedenle kaynaktan gelen toplam akım artar. Bu Kirchhoff’un akım yasasının bir uygulamasıdır; söz konusu yasaya göre herhangi bir noktadan devreye giren akımların toplamı o noktadan çıkan akımların toplamına eşittir. Başka bir direnç Paralel bağlandığında paralel devrenin birleşik direnci belirgin biçimde azalır. Seri devrede olduğu gibi paralel devrede de toplam güç ayrı ayrı güçlerin toplamından oluşur.


Otomobilin elektrik sistemi gibi doğru akımlı bir Paralel devrede, bütün rezistörler ya da yükler, parelel dallarla ortak bir güç kaynağına bağlanır. Her yük aynı voltajdadır; ama direncine bağlı olarak farklı miktarda akım çeker.

Seri-Paralel Devre: Seri-paralel devreler, bazı bileşenlerin birbirleriyle paralel bağlandığı, paralel birleşimlerinse başak bileşenlerle seri halde bulunduğu devreler olarak tanımlanabilir. Kaynağa seri bağlanmış bir anahtar ve bir sigorta ya da devre kesici ile paralel bağlanmış bir çok bileşen böyle bir devre oluşturur.
Karmaşık Devreler: Yalnızca seri ya da sadece paralel bileşimlerden oluşan bölümlere ayrılabilen bir devreye “Karmaşık Devre” denir. Bir direncin ölçülmesinde kullanılan Wheatstone köprüsü adındaki devre buna iyi bir örnektir. Bu devre, temel olarak bir karenin dört kenarını oluşturan, birbirine bağlanmış dört rezistörden oluşur. Çapraz köşelerin ikisine bir voltaj kaynağı öbür ikisine ise belli bir direnci olduğu bilinen bir galvanometre bağlanır. Ancak köprü devresi dengede olduğunda galvanometreden hiç akım geçmediğinde devre seri paralel bileşimidir. Toplam direnci bulmak amacıyla böyle bir devreyi çözümlemek için özel teknikler gereklidir.
Otomobilin ateşleme sisteminde ya da fotoğraf makinesinin fotoflaşında olduğu gibi doğru akım devrelerine indükleçler ve kondansatör bağlanabilir. Böyle uygulamalarda önemli olan geçici tepkidir; çünkü doğru akım bakımından bir kondansatör (sürekli durum koşullarında) açık devre demektir ve bir indükleç içinden geçen akım değişken olmadıkça hiçbir etki göstermez. Ama indüktans ve kapasitansın etkileri dalgalı akım devrelerinde çok daha önemlidir. Çünkü dalgalı akımda voltaj ve akım sürekli değişmektedir.
Bir üretecin iki ucu iletken bir telle birleştirilip,düzeneğe bir lamba yerleştirilirse,üretecin negatif (-) kutbundan çıkan elektronlar pozitif (+) kutba giderler. Kurulan bu düzenek bir elektrik devresi denir.
Rapor Et
Eski 20 Ocak 2010, 15:41

Paralel ve seri bağlanmış elektrik devreleri hakkında bilgi verir misiniz?

#24 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Seri bağlama

Seri bağlanmış kondansatörlerElektriksel elemanların seri bağlanmasında önemli olan elemanlarının birbirine bağlı uçlarının işaretidir. Her bir elemanın ucu sonraki kondansatörün ucuna bağlandığında seri bağlama sağlanmış olur. Yandaki resimde düzgün olarak seri bağlanmış 3 adet kondansatör bulunmaktadır. Seri bağlı elemanların herbirinden geçen akım aynıdır. Her bir elemanın uçları arasındaki gerilimin toplamı ise o elemanlara uygulanan toplam gerilimi verir.

Paralel bağlama

Paralel bağlanmış kondansatörlerParalel bağlı elemanların uçları aynı noktaya, yine uçları da aynı noktaya bağlanır. Yandaki resimde 3 adet paralel bağlanmış kondansatör görülmektedir. Paralel bağlamada her bir elemanın gerilimi paralel bağlı diğer elemanların gerilimine eşittir, kaynak akımı ise her bir elemana giden akımların toplamıdır. Paralel bağlamada ampulün ömrü daha uzundur. Pilin de uzundur
Rapor Et
Eski 21 Ocak 2010, 12:50

Paralel ve seri bağlanmış elektrik devreleri hakkında bilgi verir misiniz?

#25 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Ben sölim Paralel bağlama da ampul patlar çıkarılrsa devre sönmez fakat seri bağlama da biri patlarsa tüm devre söner.. Evlerde iş yerinde paralel bağlama kullanılır
Rapor Et
Eski 3 Şubat 2010, 18:27

Paralel ve seri bağlanmış elektrik devreleri hakkında bilgi verir misiniz?

#26 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
7. sınıfa gidiyorum hem seri hemde paralel bir devre yapmam gerekiyor ama yapamıyorumnasıl yapabilirim......................................
Rapor Et
Eski 9 Şubat 2010, 11:22

paralel ve seri bağlama

#27 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
biraz daha kısa olaabilir mi yazılar yazmaktannn kolum koptuuuu serive paralel bağlama ndir
Rapor Et
Eski 10 Şubat 2010, 19:04

Paralel ve seri bağlanmış elektrik devreleri hakkında bilgi verir misiniz?

#28 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
merhbn 7. sınıfa gidiyorum bize performans görevi verildi bu performand görevinde 2 katlı bir evin alt katından giriyoruz(merdivenlerde ampul var)alt kattaki anahtara basıyoruz ampul yanıyo yukarı çıkıp 2.kattaki anahtara basıyoruz aynı ampul kapanıyo bn bu ödevin maketini yaptım ama bu tür derelere ne deniyodu bulamadım yardımcı olabilirmisiniz acil
Rapor Et
Eski 10 Şubat 2010, 19:04

Paralel ve seri bağlanmış elektrik devreleri hakkında bilgi verir misiniz?

#29 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
seri ile paralel bağlamada bir ampul mü daha çok ışık verir iki ampulmü yaa
bulamıyorum
Rapor Et
Eski 10 Şubat 2010, 19:35

Paralel ve seri bağlanmış elektrik devreleri hakkında bilgi verir misiniz?

#30 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
ya lutfen devre anahtarı ıle ılgılı bılgı ıstıyorum
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Paralel ve seri bağlanmış elektrik devreleri hakkında bilgi verir misiniz? Konusuna Benzer Konular
Gönderen: nicksiz bilge Forum: Soru-Cevap
Cevap: 1
Son Mesaj: 15 Ocak 2014 19:49
Gönderen: Misafir Forum: Soru-Cevap
Cevap: 5
Son Mesaj: 16 Nisan 2012 22:00
Gönderen: guder1996 Forum: Soru-Cevap
Cevap: 0
Son Mesaj: 9 Temmuz 2011 17:30
Gönderen: Misafir Forum: Soru-Cevap
Cevap: 3
Son Mesaj: 19 Mart 2011 13:54
Gönderen: Misafir Forum: Soru-Cevap
Cevap: 2
Son Mesaj: 21 Şubat 2011 15:54
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adı:
Önce bu soruyu cevaplayın
Mesaj:
Yeni Soru
Sayfa 0.218 saniyede (77.73% PHP - 22.27% MySQL) 16 sorgu ile oluşturuldu
Şimdi ücretsiz üye olun!
Saat Dilimi: GMT +2 - Saat: 01:08
  • YASAL BİLGİ

  • İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan MsXLabs.org forum adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm kullanıcılarımız yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. MsXLabs.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) iş günü içerisinde MsXLabs.org yönetimi olarak tarafımızdan gerekli işlemler yapıldıktan sonra size dönüş yapılacaktır.
  • » Site ve Forum Kuralları
  • » Gizlilik Sözleşmesi