MsXLabs
2005-2016
Cevaplanmış forumunda yer alan Ziyaretçi tarafından açılmış İttifak devletleri hangileridir? konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: Bağlaşma devletleri hangileridir? 1. Dünya Savaşı ittifak grubunda hangi devletler yer alır? Merkezi devletler nasıl ... Etiketler:
  • ittifak devletleri hangileridir
  • ittifak devletleri nelerdir
CEVAP VAR

İttifak devletleri hangileridir?

Gösterim: 103.159 | Cevap: 9
14 Aralık 2008 13:00   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Bağlaşma devletleri hangileridir?
1. Dünya Savaşı ittifak grubunda hangi devletler yer alır?
Merkezi devletler nasıl şekillenmiştir?
Sponsorlu Bağlantılar
En iyi cevap Misafir tarafından gönderildi

İttifak Devletleri
Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan'dan oluşur.
Son düzenleyen nötrino; 12 Kasım 2015 12:40 Sebep: İç başlık düzeni!!
14 Aralık 2008 13:18   |   Mesaj #2   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
..

32.562
8.111 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 28-03-2008
İttifak Devletleri, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya'dan oluşan devletler grubudur. İtalya daha sonra İtilaf Devletleri tarafına geçmiştir. Daha sonra gruba Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan da katılmıştır. İttifak Devletleri I. Dünya Savaşı'nda, İtilaf Devletleri grubuna karşı savaşmış ve 1918'de savaştan yenik olarak çıkmışlardır. Bu savaş sonucu İtilaf devletleri Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşmışlardır.
Blue Blood
8 Ekim 2009 21:38   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
1907’de ise İngiltere, Fransa ve Rusya arasında Üçlü İtilaf (Anlaşma Devletleri) kurulmuş bu gruba daha sonra Japonya, Sırbistan, Romanya, Belçika, Portekiz, Brezilya, ABD ve Yuna­nis­tan gibi dev­letler de katılmıştır.Devletlerarası bu çıkar çatışmaları sonucunda Avrupa bloklara ayrılmıştır.1883’te Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya arasında üçlü itti­fak (Bağlaşma Devletleri) kurulmuştur.
Son düzenleyen nötrino; 12 Kasım 2015 12:25 Sebep: Mesaj düzeni!
Misafir
16 Ekim 2009 22:16   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
İttifak ve itilaf devletlerinin oluşumu hakkında bilgi verir misiniz?
Son düzenleyen nötrino; 12 Kasım 2015 12:26 Sebep: Soru düzeni!
Misafir
26 Mayıs 2010 22:29   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

İtilaf ve İttifak Devletleri

İtilaf Devletleri (Anlaşma) : Rusya-Fransa-İngiltere-( İtalya-Sonradan katılmıştır.)

İttifak Devletleri (Bağlaşma) : Almanya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı imparatorluğu
Misafir
16 Ekim 2010 15:16   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

yok

İttifak ve itilaf devletlerinin plan açısından ortak noktaları var mıdır, varsa bu ortak noktalar nelerdir?
Son düzenleyen nötrino; 12 Kasım 2015 12:27 Sebep: Soru düzeni!
Misafir
19 Aralık 2010 16:52   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
İttifak Devletleri
Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan'dan oluşur.
Son düzenleyen nötrino; 12 Kasım 2015 12:29 Sebep: Mesaj düzeni!
Misafir
17 Mart 2011 21:23   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

itiliaf devletleri

* Almanya: Siyasal birliklerini kurduktan sonra (1871) ekonomisinde büyük bir canlanma meydana gelmiştir. Birliğini geç kurduğundan dolayı sömürgeciliğe geç başlamıştır. Yeni sömürgeler elde etme ve denizlere hakim olma konularında İngiltere ile rekabete girişmiştir.
* İngiltere: Almanya'nın siyasal ve ekonomik açıdan güçlenmesinden rahatsız olmuştur. Kendisine rakip olabilecek güçlerden kurtulmak ve Alman birliği ile bozulan Avrupa'daki güç dengesini tekrar kurmak istemektedir. Almanya'nın denizlerde güçlenmesinden de fazlaca rahatsız olmuştur.
* Fransa: 1870 Sedan Savaşı ile Almanya'ya kaptırdığı kömür yataklarıyla ünlü Alsance-Loren bölgesini geri almak istemektedir. Bundan dolayı Almanya'ya karşı bir düşmanlık içindedir.
* Rusya: Panislavizm ilkesi ile Balkanlara yayılmak istemektedir. Ayrıca Rusya, boğazları ele geçirerek Akdeniz'e inmek amacındaydı.
* İtalya: Sömürgecilikte geri kalmıştır. Amacı yeni sömürgeler ele geçirmenin yanında, eski Roma İmparatorluğu gibi Akdeniz'e hakim olmaktır.
* Avusturya-Macaristan: En büyük tehlikesi Rusya ve onun destekçisi olduğu Sırbistan'dır. Panislavizme ve Balkanlar'daki Rus etkisine karşı mücadele etmiştir.
* Osmanlı Devleti: Osmanlı Devleti'nin yönetiminde ileri gelen isimlerden olan Enver Paşa ve arkadaşları oldukça Alman hayranıydılar.Almanların herşeyine çok güvenirdiler.İşte bu yüzden onların yanında savaşa girmek için gizli bir antlaşma yapıldı.Böylece Osmanlı savaşa dahil oldu.Osmanlı'nın savaşa girmesindeki bir diğer amaç ise son yüzyılda kaybedilen toprakları geri kazanmaktı.
* Bulgaristan: Çanakkale Savaşı'nın İttifak devletleri lehine sonuçlanmasının ardından Doğu Avrupa'da daha etkin olmak amacıyla Almanya'nın yanında savaşa girmiştir.
* Japonya'nın, Asya ve Büyük Okynusta yayılma politikası.
* ABD, savaş öncesinde, Avrupa'daki savaşa katılma eğilimi içinde olmamıştır. Ancak 1917 yılında yaşanan bazı gelişmeler ABD'nin de savaşa katılma kararında etkili olmuştur. 1917 yılından itibaren İngiliz ve Fransız deniz ablukasına karşı Almanya'nın giriştiği denizaltı savaşı, Kuzey Atlantik'de Amerikan ticari ve yolcu gemilerini de hedef almaya başlamış, Amerika'nın Avrupa ticaretine katlanılmayacak ölçüde zarar vermeye başlamıştır. Öte yandan Almanya'nın Meksika hükümetini ABD'ye savaş açmaya teşvik etmesi de ABD'nin Avrupa'daki savaşa katılmasında etken olmuştur.Dünya siyasetinde etkin güç olmak isteyen ABD,Almanya'nın kışkırtıcı politikalarının ardından İtilaf devletleri bloğunda savaşa girmiştir.

Avusturya Büyük Sırbistan'ı kurmak isteyenlere gücünü göstermek üzere 1914 yılı Haziran ayında Bosna da bir manevra yapmaya karar vermiştir. Buna katılmak üzere veliaht Ferdinand da Saraybosna'ya gelmiştir. Ancak veliaht 28 haziran 1914 günü bir Sırplı tarafından öldürülür. Bu da I. Dünya savaşına yol açan olayın başlangıcı olur. Avusturya bu olaya Sırbistan'a savaş açarak karşılık verir. Bunun üzerine Almanya, Avusturya-Macaristan'ın, Rusya da Sırbistan'ın yanında yer alır. Böylece savaş kısa bir zaman içinde bütün Avrupa'yı etkilemiştir.
bunları göz önünde bulundurursak kaba bir tabirle itilaf devletleri yanlarında bir ortak (yükselen güç) Almanyayı istememişlerdir...

Osmanlı'nın savaşa girmesi başka bir konuda tartışılsa dahagüzel olur fikrindeyim
Misafir
17 Nisan 2011 13:11   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Savaş öncesi ve sonrası itilaf ve ittifak devletleri hangileridir?
Son düzenleyen nötrino; 12 Kasım 2015 12:30 Sebep: Soru düzeni!
Misafir
26 Nisan 2011 23:40   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Reklam
Sadece kutsal ittifakı oluşturan devletler hangileridir?
Son düzenleyen nötrino; 12 Kasım 2015 12:31 Sebep: Soru düzeni!