Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

0 Rh+, AB Rh+ kan grubuna kan verebilir mi?

Gösterim: 37.071 | Cevap: 11
  • hangi kan hangi kana verebilir
DEMAR
Cevaplanmış   |    25 Aralık 2008 09:56   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

0 Rh+, AB Rh+ kan grubuna kan verebilir mi?

0 Rh+ kan grubu genel verici midir, kan grupları tablosu, AB Rh+ kan grubu 0 Rh+ kan grubundan kan alabilir mi?

0 Rh+, AB Rh+ kan grubuna kan verebilir mi?
En iyi cevap nötrino tarafından gönderildi

AB kan grubu genel alıcıdır ve AB Rh+ kan grubu tüm gruplardan kan alabilir.Bu nedenle 0 Rh+ kan grubu AB Rh+ kan grubuna kan verebilir!

Alıntı

AB Rh (-) kan grubuna sahip bir kişiye hangi kan grubu yada grupları kan verebilir?

AB Rh (-) kan grubu tüm Rh(- )kan gruplarından kan alabilir!
Son düzenleyen nötrino; 17 Ekim 2014 11:35 Sebep: İç başlık ve soru düzeni!!
25 Aralık 2008 10:42   |   Mesaj #2   |   
Kral_Aslan - avatarı
MOD MsXTeam
İstanbul

18.573
4.735 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 10-10-2005

Cvp: 0 Rh+, AB Rh+ kan grubuna kan verebilir mi?

Kan grubu uyumu

Her ne kadar aşagıdaki tablo genel olarak doğru ise de uzun dönem kan tranfüzyonu gerektiren kişilere kendi kan gruplarının aynısının verilmesi zorunludur.Çok ama çok acil durumlarda RH- RH+ kan verebilir.

Kan uyum tablosu

Ad:  kan grubu.JPG
Gösterim: 2140
Boyut:  19.1 KB
SEDEPH bu mesajı beğendi.
mbk
25 Şubat 2009 19:54   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: 0 Rh+, AB Rh+ kan grubuna kan verebilir mi?

RH(-9 RH(+) ya kan verebilir mi?
SEDEPH
25 Şubat 2009 20:04   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: 0 Rh+, AB Rh+ kan grubuna kan verebilir mi?

Kan Grupları
Kırmızı kan hücrelerinin üzerlerinde bulunan ve diğer kanlarda ?antijen? özelliği gösteren maddelere göre insan kanlarının gösterdiği farktan doğan sınıflar.

Yirminci yüzyıldan önceki kan nakli denemeleri vahim ve düş kırıklığına sebeb olacak sonuçlar vermişti. 1900 yıllarında Karl Landsteiner kanın dört ana grupta olduğunu, bu grupların kişiden kişiye farklı bulunduğunu gösterdi. Bu gruplama ABO sistemi olarak bilinir. Landsteiner?in buluşu kan naklinde emniyetlilik yolunu açtı. 1940 yılında yine Landsteiner ve çalışma arkadaşı Amerikalı Patolog Alexander S.Wiener, kan gruplamada yeni bir sistem keşfettiler. Rhesus türü maymunlarda yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılmasından dolayı bu sisteme ?Rh sistemi? denildi.

ABO sistemi: Bu sisteme göre her kişi dört kan grubundan birine girer. Gruplar A, B, AB ve 0?dır. Ayırma işi, kırmızı kan hücreleri ve plazmada bulunan özel proteinlere göredir. Plazmadaki proteinler ?aglutininler?, alyuvarların üzerindekiler ise ?aglutiojenler? olarak adlandırılırlar. A ve B diye adlandırılan iki cins aglutinojen, a (alfa) ve b (beta) olarak adlandırılan iki cins aglutinin vardır. A grubu bir kişi alyuvarlarında A aglutinojenini ve plazmasında b aglutinini taşır. Bu kişinin kanı B aglutinojeni ve a aglutinini taşıyan B grubu bir kişiye verilirse alcının kanındaki a aglutininleri verenin A aglutinojeniyle birleşir ve çöker. Bu çökme vücûdun her yanında olur ve hayatla bağdaşmaz. Verilen kan oldukça az miktardaysa ortaya çıkan az miktar çökelti, çeşitli damarları tıkayarak birçok organlarda hasar yapar.

AB grubundaki kişiler A ve B aglutinojenlerine sâhiptirler. Ancak bunların plazmasında aglutinin bulunmaz. 0 grubunda ise hiç aglutinojen olmayıp a ve b aglutininleri vardır. Tabloda kan gruplarına göre aglutinojen ve aglutininler gösterilmiştir.

Alyuvarlardaki Plazmadaki

Kan Grubu Aglutinojen Aglutinin

AAb (Anti A)

BBa (Anti B)

ABAB(-)

0(-) (Yok)a,b (Anti A ve B)

Tabloda görüldüğü gibi grupların adlandırılması aglutinojenlerine göre olmaktadır. Aglutinini olmayan AB grubuna ?genel alıcı? grup, aglutinojeni olmayan 0 grubuna da ?genel verici? grup isimleri verilmiştir. Tabloya bakarsak: Bir kan naklinde aynı harfli aglutinojen ve aglutinin karşılaşınca, çökelme (aglütine durumu) olacağı anlaşılır.

Rh sistemi: Rhesus proteini veya diğer adıyla Rh faktörü, kırmızı kan hücreleri üzerinde bulunan bir özel proteindir. Rh faktörüne göre iki tür kan ayrılır, Rh (+) ve Rh (-); yâni Rh proteinine sâhip veya sâhib olmayan kanlar. Rh (+) kişiye Rh (-) kan verilmesi hiçbir reaksiyon ortaya çıkarmaz. Rh (-) kişiye Rh (+) kan verilince ilk nakilde bir olay ortaya çıkmaz. Ancak bu sırada alıcının kanının serumunda verilen kanın Rh faktörüne karşı ortaya çıkan Anti Rh antikorları teşekkül eder. Aynı durum Rh (+) baba ile Rh (-) anneden doğan Rh (+) çocukta da söz konusudur. Çünkü Rh negatif olan annenin serumunda çocuğun Rh (+) antijenine karşı anti Rh antikorlar meydana gelir. Bu antikorlar müteakip hamileliklerde annenin kanıyla fetüsa geçtiğinde doğum sırasında veya hemen sonra hemolitik anemi ve buna bağlı ölümle biten durumlar ortaya çıkar. İkinci Rh (+) kan vermede birinci nakilde vücûdun meydana getirdiği anti Rh antikorları verici kanıyla reaksiyona girer ve damar içinde çökelme ortaya çıkar. Âcil kan değişimi uygulanmazsa bu durum hayatla bağdaşmaz.

Çocuğun kan grubu ana-babasına benzemeyebilir: Çocuğun kan grubu, baba veya anasınınkine benzer. Bâzan her ikisine de benzer veya her ikisine de benzemez. Eğer çocuğun kan grubu, ana-babasının kan grubundan başka türlü olmasaydı, yeryüzünde yalnız iki çeşit kan grubu bulunurdu. Çünkü bütün insanlar, bir erkekle bir kadından meydana gelmişlerdir.

Hamilelik, lohusalık, narkoz, radyoterapi ve arsenikli ilâçlar bâzan kan grubunu değiştirir. Bir insanın kan grubu değişince anasının da, babasının da kan grubuna benzemeyebilir. Bu bakımdan aynı ana-babadan meydana gelen çocukların kan grupları iki çeşit değildir. Kan grupları sistemler şeklinde incelenmektedir. Meselâ ABO, Rh sistemi gibi başka kan grubu sistemleri de bilinmektedir. Daha başka bilinmeyenlerin de bulunduğu söylenmektedir. Her kan grubu sistemi, diğer sistemlerden müstakil olarak çalışmaktadır.Tıbbî tatbikatta, yâni hastalık ve tedâviyi ilgilendiren kan grubu uyuşmazlıklarında herkesin bildiği yukarıdaki ABO ve Rh sistemleri önemlidir.

ABO sistemindeki kan gruplarından;

1. Sıfır (0) grubunda, kişiler 0 ve 0 genlerini taşır ve homozigottur (iki geni aynı).

2. A grubundakinin genleri, A ve 0?dır (heterozigot, yâni iki geni farklı) veya A ve A?dır (homozigot).

3. B grubundakilerin genleri, ya B ve B?dir (Homozigot) veya B ve 0?dır. (heterozigot).

4. AB grubundakinin genleri ise, A ve B?dir. (heterozigot).

Mesela, A grubundaki heterozigot bir erkeğin toplam spermlerinin yarısı A, yarısı da 0 genini taşır. B grubundaki heterozigot bir dişinin yumurta sayısının yarısı B, yarısı da 0 genini taşır. Bu vasfa hâiz kimseler, evlendiklerinde aşağıdaki şemada görüldüğü gibi, ABO sisteminin dört grubunda da, yâni A, B, AB, 0 gruplarında da çocukları olabilir.

Bunu açıklayalım:

1. Birinin A genini taşıyan yumurta veya sperm, diğerinin 0 genini taşıyan üreme elemanı ile bir embriyon yaparsa bundan A grubunda çocuk olur.

2. B geni 0 ile birleşince B grubunda,

3. A geni B geni ile birleşince AB grubunda,

4. 0 geni 0 geni ile birleşince 0 grubunda çocuk veya çocuklar olur. Rh sisteminde de Rh (+) olan bir kimse, heterozigot ise, yâni genlerinden biri (+), diğeri (-) ise, kan grubu Rh (-) olan biri ile evlenince, çocukların kan grubu Rh (+) da olabilir, Rh (-) de olabilir. Yukarıdaki sistemde genlerin A, B ve (+) genleri, 0 ve (-) genlere karşı baskın (dominant) olup, onların özelliklerini örter.

Diğer kan grubu sistemlerinde de durum böyledir.

Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan kan grup sistemleri, ABO ve Rh sistemleridir. ABO grup sistemine göre kan grupları, A, B, AB ve O grubu diye dörde ayrılırken, Rh sistemine göre ise, RhD Pozitif ve RhD Negatif diye ikiye ayrılır. Her iki sistem birlikte kullanıldığından, ortaya sekiz farklı kan grubu çıkar. Ancak kan grupları, sadece bununla sınırlı değildir. Bazı kişilerde hem ABO grup sistemine ait alt gruplar (A1,A2,gibi) ve hem de Rh sistemine ait alt gruplar (D,d,C,c,E,e,gibi) bulunmaktadır. Bir kanın "Rh Negatif" diye nitelenebilmesi için bu alt grup antijenlerinden hiçbirinin bulunmaması gerekir. Ülkemizde CD pozitifliğine oldukça sık rastlanırken, DE pozitifliği daha nadirdir.Genel olarak bakıldığında Rh D pozitifliği %85-90 arasında değişmektedir.

alıntıdır..
Keten Prenses bu mesajı beğendi.
Misafir
2 Kasım 2009 16:08   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: 0 Rh+, AB Rh+ kan grubuna kan verebilir mi?

kan grubu 0 Rh+ olan anne B Rh - olan babanın cocukları hngi kan grubu olamaz?
Misafir
6 Mart 2011 16:33   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: 0 Rh+, AB Rh+ kan grubuna kan verebilir mi?

rh (+) rh (-) ye kan verebilirmi bi açılayın yhaa
Misafir
13 Mart 2011 09:46   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: 0 Rh+, AB Rh+ kan grubuna kan verebilir mi?

benim kanim 0 Rh +.kan verebilirmiyim?
Misafir
5 Nisan 2011 17:51   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: 0 Rh+, AB Rh+ kan grubuna kan verebilir mi?

Rh(+) / Rh(+) kan verir mi ?
Misafir
7 Nisan 2011 21:03   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: 0 Rh+, AB Rh+ kan grubuna kan verebilir mi?

AB Rh(-)kan grubuna sahip bir kişiye hangi kan grubu yada grupları kan verebilir?
19 Mart 2013 19:26   |   Mesaj #10   |   
nötrino - avatarı
SMD SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Zamanın Ötesi..
3.997
7.363 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 02-08-2007

AB Rh (+,-) Kan Grubu

AB kan grubu genel alıcıdır ve AB Rh+ kan grubu tüm gruplardan kan alabilir.Bu nedenle 0 Rh+ kan grubu AB Rh+ kan grubuna kan verebilir!

Alıntı

AB Rh (-) kan grubuna sahip bir kişiye hangi kan grubu yada grupları kan verebilir?

AB Rh (-) kan grubu tüm Rh(- )kan gruplarından kan alabilir!
Son düzenleyen nötrino; 17 Ekim 2014 11:38
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

0 Rh+, AB Rh+ kan grubuna kan verebilir mi? benzer konular

Etiketler:
  • hangi kan hangi kana verebilir
Anne ve babanın kan grubuna göre çocukları hangi kan grubundan olur?
orh negatif anneile abrh pozitif babanın cocukları hangi kangurubundan olur?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 173
Son Mesaj: 6 Kasım 2015 00:49
A Rh+, B Rh+ kan grubuna kan verebilir mi?
Kan grupları arasındaki uyum, Rh faktörü, A grubu B grubuna kan verebilir mi? Arkadaşımın kanı B Rh+ benim kanım ise A Rh+ iki kan grubu arasındaki uyum nedir?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 5
Son Mesaj: 23 Kasım 2014 20:25
Anne ve babanın kan grubuna göre çocuğun kişiliği nasıl etkilenir?
anne pozitif baba pozitif ise çocugun huyu nasıl olur kişiliğine etkisi nedir bu konuda yardımcı olurmusunuz
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 2 Aralık 2013 15:11
0 kan grupları hangi kan gruplarına kan verebilir?
0kan grupları hangi kan gruplarına kan verebilir hangi kan gruplarından kan alabilir
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 17 Eylül 2009 02:56
Kan Grubuna Göre Kişilik
Kanımız hücreleri besliyor, boşaltımı sağlıyor ve bunu herkes biliyor.Peki kan grupları ne işe yarıyor?Acaba kişiliğimizi nasıl etkiliyor? Okuyunuz efendim… Dünyada kan gruplarının dağılımı : 0 RH pozitif Her 100 kişiden 40´ı 0 RH Negatif Her 100 kişiden 7´si A RH pozitif Her 100...
Forum: Genel Astroloji Cevap: 0
Son Mesaj: 8 Eylül 2008 07:27
 
Sayfa 0.372 saniyede 11 sorgu ile oluşturuldu