Hoş geldiniz sayın ziyaretçi Neredeyim ben?!

Web sitemiz; forum, günlük, video ve sohbet bölümlerinin yanı sıra; Skype ile ilgili Türkçe teknik destek makaleleri, resim galerileri, geniş içerikli ansiklopedik bilgiler ve çeşitli soru-cevap konuları sunmaktadır. Daima faydalı olmayı ilke edinmiş sitemize sizin de katkıda bulunmanız bizi son derece memnun eder :) Üye olmak için tıklayınız...


Forumda Ara

Bu kelimelerin eş anlamlıları nedir?

Bu konu Cevaplanmış forumunda Blue Blood tarafından 25 Aralık 2008 (21:53) tarihinde açılmıştır.
1064804 kez görüntülenmiş, 70 cevap yazılmış ve son mesaj 15 Aralık 2014 (18:02) tarihinde gönderilmiştir.
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Eski 25 Aralık 2008, 21:53

Bu kelimelerin eş anlamlıları nedir?

#1 (link)
Blue Blood
Ziyaretçi
Blue Blood - avatarı
Sponsorlu Bağlantılar Sponsorlu Bağlantılar
Bu kelimelerin eş anlamlıları nedir?
MsXLabs.org

Mektebi(okulu) bugün asmamam lazımdı
Seni tanımamın tek şartı (koşul) bana iyi davranman olacaktır.


Daha fazla eş anlamlı kelime bulabilmek için konunun ilerleyen sayfalarını kontrol ediniz.
En iyi cevap Valeria tarafından gönderildi

Eş Anlamlı / Anlamdaş Kelimeler

Alfabe-abece

Abide-anıt

Acayip-garip

Acıma-merhamet

Açıkgöz-kurnaz

Ad-isim

Adale-kas

Adet-tane

Adıl-zamir

Adi-bayağı

Aferin-bravo

Affetmek-bağışlamak

Ahenk-uyum

Akıl-us

Aksi-ters

Al –kırmızı

Alaka –ilgi

Alaz-alev

Alelade-sıradan

Allah-Tanrı

Ama-fakat

Ama-kör

Amaç-erek

Amade-hazır

Amale-işçi

Amel-iş

Ana-anne

Anı-hatıra

Anıt-abide

Aniden-birden

Aniden-ansızın

Anlam-mana

Anlatım-ifade

Ant-yemin

Apse-iltihap

Araç-vasıta

Arıza-bozukluk

Arka-geri

Armağan-hediye

Art-arka

Arzu-istek

Asır-yüzyıl

Asil-soylu

Aş-yemek

Aşırmak-çalmak

Ata-cet

Atak-girişken

Atamak-tayin etmek

Atölye-işlik

Avare-serseri(aylak)

Ayakyolu-hela(WC)

Aylak-serseri

Ayraç-parantez

Ayrıcalık-imtiyaz

Aza-üye

Acemi-toy

Adalet-hak

Aka-büyük

Aleni-açık

Ara-fasıla

Ayakkabı-pabuç

Bağışlamak –affetmek

Bağnaz-yobaz

Bakış-nazar

Barış-sulh

Basımevi-matbaa

Basit-yalın

Başkaldırı-isyan

Başkan-reis

Başkent-başşehir

Başvuru-müracaat

Batı-garp

Bayağı-adi

Bayındır-mamur

Bayındırlık-imar

Baytar-veteriner

Bazen-kimi

Bedava-parasız

Beden-gövde

Beğeni-zevk

Belde-şehir

Belge-vesika

Bellek-hafıza

Bencil-egoist

Benlik-kişilik

Beraber-birlikte

Bereket-bolluk

Berrak-duru

Besin-gıda

Beyanat-demeç

Beyaz-ak

Beygir-at

Beyhude-boşuna

Biçare-zavallı

Biçim-şekil

Bilakis-tersine

Bilgin-alim

Bilgisiz-cahil

Bilhassa-özellikle

Bilim-ilim

Bilgisiz-cahil

Bilinç-şuur

Bina-yapı

Birden-ani

Birdenbire-aniden

Birey-fert

Biricik-tek

Bitki-nebat

Boylam-meridyen

Bozkır-step

Bucak-nahiyeBuğu-buhar

Buhran-bunalım

Buyruk-emir

Büro-ofis (yazıhane)

Bacı-kız kardeş

Baş-kafa

Cahil-bilgisiz

Caka-gösteriş

Camekan-vitrin


Canlı-diri

Cazibe-çekim

Cehalet-bilgisizlik

Celse-oturum

Cenk-savaş

Cenup-güney

Cerahat-irin

Cerrah-operatör

Cesur-yürekli

Cet-ata

Cevap-yanıt

Ceviz-koz

Cılız-sıska

Ciddi-ağırbaşlı

Cihaz-aygıt

Cihet-yön

Cilt-ten

Cimri-pinti

Cimri-hasis

Cin-tür

Civar-yöre

Cömert-eli açık

Cümle-tümce

Cılız-sıska

Ciddi-ağırbaşlı

Cihaz-aygıt

Cihet-yön

Cilt-ten

Cimri-pinti

Cimri-hasis

Cins-tür

Civar-yöre

Cömert-eli açık

Cümle-tümce

Çabuk-acele

Çağ-devir

Çağdaş-modern-uygar

Çağrı-davet

Çayır-davet

Çehre-yüz

Çeşit-tür

Çeviri-tercüme

Çığlık-feryat

Çılgın-deli

Çizelge-cetvel

Çoğunluk-ekseriyet

Çok-fazla

Çamur-balçık

Çare-deva

D

Dahil-iç

Daimi-sürekli

Darbe-vuruş

Dargın-küs

Darılmak-küsmek

Davet-çağrı

Defa-kez

Değer-kıymet

Değerli-kıymetli

Değnek-sopa

Deli-çılgın

Delil-kanıt

Deneme-tecrübe

Denetim-kontrol

Deney-tecrübe

Deprem-zerzele

Dergi-mecmua

Derhal-hemen

Deri-ten

Derslik-sınıf

Devamlı-sürekli

Devinim-hareket

Devir-çağ

Devir-tur

Devre-dönem

Dışalım-ithalat

Dışsatım-ihracat

Diğer-başka

Dil-lisan

Dilbilgisi-gramer

Diri-canlı

Dize-mısra

Doğa-tabiat

Doğal-tabii

Doğu-şark

Doktor-hekim

Donuk-mat

Doruk-zirve

Dönemeç:viraj

Döşek:yatak

Duru:berrak

Durum:vaziyet

Duygu:his

Düş:rüya

Düşünce:fikir

Düzen:seviye

Düzmece:sahte

Düzyazı:nesir

Dilek:istek

Dizi:sıra

Dost:arkadaş

E

Ebat: boyut

Ebedi: sonsuz

Ebeveyn. Ana-baba

Edat: ilgeç

Efe: zeybek

Egoist:bencil

Ehemmiyet:önem

Ek. İlave

Eklem: mafsal

Ekonomi : iktisat

Elbise: giysi

Emir: buyruk

Emniyet: güvenlik

Ender: nadir

Endişe :kaygı

Endüstri:sanayi

Enkaz: yıkıntı

Enlem: paralel

Entari: giysi

Enteresan: ilginç

Erek: amaç

Esas: temel

Eser: yapıt

Esir: tutsak

Etki: tesir

Etraf: çevre

Evvel: önce

Eylem: fiil

Eylemsi: fiilimsi

Ev: konut

Edebiyat: yazın

Eda: verme

F

Faaliyet: etkinlik

Fakat: ama-lakin

Fakir: yoksul-fukara

Faktör-unsur

Fare-sıçan

Fark-ayrım

Fasıla-araFayda-yarar

Fazla-çok

Fena-kötü

Fert-birey

Feza-uzay

Fiil- eylem

Fikir-düşünce

File-ağ

Füze-roket

Felç-nüzul

Fer-ışık

Faiz-nema

G

Garip-acayip

Garp-batı

Gaye-amaç

Gayret-çaba

Gebe-hamile

Gelecek-istikbal-ati

Gelenek-anane

Gene-yine

Genel-umumi

Geri-art

Gıda-besin

Giysi-elbise

Giz-sır

Gizli-saklı

Görev-vazife

Gövde-beden

Gramer-dilbilgisi

Güç-kuvvet-zor

Güçlü-kuvvetli

Güldürü-komedi

Gülünç-komik

Güney-cenup

Güven-itimat

Güz-sonbahar

Gözlem-rasat

Gökyüzü-sema

Gezmek-dolaşmak

H

Hal-durum

Halbuki-oysa

Ham-olmamış

Hane-ev

Hareket-devinim

Hariç-dış

Harp-savaş

Hasis-cimri-pinti

Hasret-özlem

Hassas-duygulu

Hatıra-anı

Hayal-düş

Hayat-yaşam

Haysiyet-onur

Hediye-armağan

Hekim-doktor

Hela-tuvalet-wc

Hemen-derhal

Hiddet-öfke

Hikaye-öykü

Hisse-pay

Hudut-sınır

Hususi-özel

Hür-özgür

Hısım-akraba

Hasım-düşman

Hareket-devinim

Hadise-olay

I

Ilıca-kaplıca

Irak-uzak

Irgat-rençber

Irk-soy

Ira- karakter

Irmak-nehir

İ

İcat-buluş

İç-dahil

İçten-samimi

İdare-yönetim

İhracat-dışsatım

İhtiyar-yaşlı

İhtiyaç-gereksinim

İkaz-uyarı

İktisat-ekonomi

İlave-ek

İlgeç-edat

İlgi-alaka

İlginç-enteresan

İlim-bilim

İmar-bayındır

İmkan-olanak

İsim-ad

İskemle-sandalye

İthalat-dışalım

İtibar-saygınlık

İtimat-güven

İtina-özen

İzah-açıklama

İdadi-lise

İlan-duyuru

İlişki-münasebet-temas

İmtihan-sınav

J

Jeoloji-yer bilimi

K

Kabiliyet-yetenek

Kabus-karabasan

Kafa-baş

Kafi-yeter

Kafiye-uyak

Kalite-nitelik

Kalp-yürek

Kamu-halk

Kanıt-delil

Kapital-anamal-sermaye

Kanun-yasa

Kara-siyah

Karşın-rağmen

Karşıt-zıt

Kas-adale

Katı-sert

Kati-kesin

Kayıp-yitik

Keder-acı

Kelime –sözcük

Kenar-kıyı

Kent-şehir

Kere-defa-kez

Kesin- kati

Kırmızı-al

Kıyı-sahil

Kir-pislik

Kirli-pis

Kişi-şahıs

Kocaman-iri

Komedi-güldürü

Komik-gülünç

Kontrol-denetim

Konuk-misafir

Konut-ev

Koşul-şart

Kural-kaide

Kuruluş-müessese-kurum

Kuşku-şüphe

Kutsal-mukaddes

Kuvvet-güç

Kuzey-şimalKüme-grup

Küs-dargın

Kılavuz-rehber

Kolay-basit

L

Laf-söz

Lahza-an

Lider-önder

Lisan-dil

Lüzumlu-gerekli

Lüzumsuz-gereksiz

Lal-dilsiz

Lama-deve

Lafazan-geveze

M

Mabet-tapınak

Macera-serüven

Mafsal-eklem

Mağlup-yenik

Mahalli-yerel

Mahcup-utangaç

Mahluk- yaratık

Mahpushane-hapishane

Mahsul-ürün

Mana-anlam

Manzara-görünüm

Matbaa-basımevi

Matem-yas

Mebus-milletvekili

Mecbur-zorunlu

Mecmua-dergi

Medeni-uygar

Medeniyet-uygarlık

Mektep-okul

Melodi-ezgi

Menfaat-çıkar

Menfi-olumsuz

Menkul-taşınır

Meridyen-boylam

Mesafe-ara

Mesela-örneğin

Mesele-sorun

Mesken-konuk

Meslek-iş

Mesul-sorumlu

Mesut-mutlu

Meşhur-ünlü

Meşrubat-içecek

Mevcut-var

Meydan-alan

Millet-ulus

Milletvekili-mebus

Milli-ulusal

Misafir-konuk

Misal-örnek

Misli-katı

Muavin-yardımcı

Muharebe-savaş

Muhtelif-çeşitli

Muştu-müjde

Müessese-kurum-kuruluş

Mühim-önemli

Mükafat-ödül

Müsabaka-yarışma

Müsait-uygun

Müspet-olumlu

Müstahsil-üretici

Müstakil-bağımsız

Müşteri-alıcı

Merkep-eşek

Mani-engel

Mübarek-kutsal

Muallim-öğretmen

Mektup-name

Merasim-tören

N

Nadir-ender

Nakil-atama-taşıma

Nasihat-öğüt

Nebat-bitki

Neden-sebep

Nefes-soluk

Nehir-ırmak

Nem-rutubet

Nesil-kuşak

Nesir-düzyazı

Neşe-sevinç

Netice-sonuç

Nispet-oran

Nitelik-kalite

Noksan-eksik

Numune-örnek

Nutuk-söylev

Nakit-para-akça

Nakliyeci-taşımacı

Namzet-aday

O

Okul-mektep

Olanak-imkan

Olası-mümkün

Olay-vaka

Olumlu-müspet

Olumsuz-menfi

Onarım-tamir

Onay-tasdik

Onur-şeref

Oran-nispet

Otlak-mera

Oy-rey

Ozan-şair

Ö

Öbek-grup

Öbür-diğer

Ödenti-aidat

Ödlek-korkak

Ödül-mükafat

Ödün-taviz

Öfke-hiddet

Öğe-unsur

Öğrenci-talebe

Öğrenim-tahsil

Öğüt-nasihat

Ömür-hayat-yaşam

Önce-evvel

Önder-lider

Önemli-mühim

Öneri-teklif

Önlem-tedbir

Örgüt-teşkilat

Örneğin-mesele

Örnek-misal

Öteki-diğeri

Ötürü-dolayı

Öykü-hikaye

Özel-hususi

Özen-itina

Özgün-orijinal

Özgür-hür

Özlem-hasret

P

Pabuç-ayakkabı

Pasif-edilgen

Pinti-cimri

Pis-kirli

Politika-siyaset

Rağmen-karşın

Rastlantı-tesadüf

Rey-oy

Rutubet-nem

Rüya-düş

Rüzgar-yel

Problem-sorun

Rüştiye-ortaokul

S

Sade-yalın

Sağlık-sıhhat

Saha-alan

Sahil-kıyı-yalı

Saldırı-hücum

Samimi-içten

Sanayi-endüstri

Sandalye-iskemle

Savaş-harp

Saz-çalgı

Sebep-neden

Sene-yıl

Sermaye-kapital

Serüven-macera

Sıçan-fare

Sıhhat-sağlık

Sır-giz

Sima-yüz

Siyah-kara

Siyaset-politika

Son-nihayet

Sonuç-netice

Sorun mesele

Soylu-asil

Sömestri-yarıyıl

Söylev-nutuk

Sözcük-kelime

Sulh-barış

Suni-yapay

Surat-yüz

Sürat-hız

Sürekli-devamlı

Sevinç-mutluluk

Sınıf-derslik

Sonbahar-güz

Sorumluluk-mesuliyet

Sözlük-lügat

Sınav-imtihan

Ş

Şafak-tan

Şahıs-kişi

Şahit-tanık

Şair-ozan

Şans-talih

Şark-doğu

Şart-koşul

Şayet-eğer

Şef-lider-önder

Şehir-kent

Şekil-biçim

Şen-neşeli

Şeref-onur

Şöhret-ün

Şuur-bilinç

Şüphe-kuşku

Şaka-latife

T

Tabiat-doğa

Tabii-doğal

Tabip-hekim-doktor

Talebe-öğrenci

Talih-şans

Tamir-onarım

Tane-adet

Tanık-şahit

Tanım-tarif

Tapınak-mabet

Taraf-yan

Tarım-ziraat

Tarif-tanım

Tasdik-onay

Tebrik-kutlama

Tecrübe-deney

Tedbir-önlem

Teklif-öneri

Tekrar-yine

Temel-esas

Tercüme-çeviri

Tertip-düzen

Tesadüf-rastlantı

Tesir-etki

Toplum- cemiyet

Tören –merasim

Tuhaf-garip

Tutsak-esir

Tuvalet-hela-wc

Tüm-bütün

Tümör-ur

Tümce-cümle

Tren-şimendifer-katar

Tartışma-münakaşa

U

Uçurum-yar

Ufak-küçük

Uğraş-iş

Ulu-yüce

Ulus-millet

Umumi-genel

Umut-ümit

Unsur-öğe

Us-akıl

Uyarı-ikaz

Uygar-medeni

Uyum-ahenk

Uzak-ırak

Uzay-feza

Uçak-tayyare

Usta-ehil

Ü

Ümit-umut

Ünlü-meşhur

Ürün-mahsul

Üye-aza

Ülke-diyar-memleket

Ülkü-ideal

Üleş-pay

Ürem-faiz

V

Vaka-olay

Vakit-zaman

Varlıklı-zengin

Vasıta-araç

Vatan-yurt

Vazife-görev

Vaziyet-durum

Vesika-belge

Viraj-dönemeç

Vücut-gövde

Vilayet-il

Veteriner-baytar

Y

Yalın-sade

Yan-taraf

Yanıt-cevap

Yapay-suni

Yapıt-eser

Yar-uçurum

Yaratık-mahluk

Yardımcı-muavin

Yargıç-hakim

Yarıyıl-sömestri

Yas-matem

Yasa-kanun

Yaş-ıslak

Yaşam-hayat-ömür

Yaşlı-ihtiyar

Yazı-ova

Yazım-imla

Yekün-toplam

Yel-rüzgar

Yerel-mahalli

Yetenek-kabiliyet

Yıl-sene

Yine-tekrar

Yitik-kayıp

Yoksul-fakir-fukara

Yöntem-metot

Yurt-vatan

Yüce-ulu

Yürek-kalp

Yüz-surat-sima-çehre

Yüzyıl-asır

Yemek-aş

Z

Zaman-vakit

Zarar-ziyan

Zengin-varlıklı

Zeybek-efe

Zıt-karşıt

Ziraat-tarım

Ziyan-zarar

Zor-güç

Zorunlu-mecburi

Zırnık-metelik

Zehir-agu

Zabit-subay


Ek olarak bulamadığınız sözcükleri verilen linkten faydalanarak bulabilirsiniz;

Tıklayınız> Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü - Türk Dil Kurumu


Ek bilgi;
Alıntı:

Eş Anlamlı Sözcükler (Eş Anlamlı Kelimeler)

Aynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir. Eş anlamlı sözcüklerin yazılışla­rı farklı, anlamları ise aynıdır. Eşanlamlı sözcükler aynı kavra­mı karşılar, birbirinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. Genellikle bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığında­ki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.
Örneğin;

 • ev-konut,
 • imtihan-sınav,
 • mektep-okul,
 • hürriyet-özgürlük,
 • bellek-hafıza,
 • cevap-yanıt,
 • kıla-vuz-rehber,
 • amaç-gaye-hedef-maksat,
 • kaybetmek-yitirmek
sözcükleri aynı anlamda kullanıldığında eş­ anlamlıdır.
Ancak bir sözcüğün başka bir sözcükle eşanlamlı olup olmadığını cümledeki kullanımına göre belirlemek da­ha doğru olur. Örneğin “kara” sözcüğünün eş anlam­lısı “siyah"tır.
Ancak;

 • “Onun gibi kara gün dostu adam az bulu­nur.”
cümlesinde “kara” sözcüğünün eş anlamlısı “si­yah” değil, “kötü”dür.

 • “Bu soruların tıpkısını geçen yılki sınavda da sor­muşlar.”
 • “Bu kalem, benim masamdakinin aynısıydı.”
Bu cümlelerde geçen “tıpkısı” ve “aynısı” sözcükleri aynı anlamdadır.
 • “Odasındaki el dokuması, değerli halıları toplamış.”
 • “Kıymetli eşyalarını ayrı bir kutuya yerleştirmiş.”
Bu cümlelerde geçen “değerli” ve “kıymetli” sözcük­leri Eş Anlamlı kelimelerdir.
 • “O eskiden güçlü bir çocuktu.”
 • “Pehlivanlardan kısa boylu olanı daha kuvvetliydi.”
Bu cümlelerde geçen “güçlü” ve “kuvvetli” sözcükle­ri anlamdaş sözcüklerdir.
Eşanlamlılık farklı sözcüklerin aynı anlama gelmesiyle olabileceği gibi, aynı sözcüğün farklı cümlelerde aynı anlama gelmesiyle de olabilir. Örneğin “batmak” söz­cüğünü farklı cümlelerde kullanalım:
I. Ülkenin en ünlü turizm şirketi batmış.
II. Çamurda oynayan çocuğun üstü başı batmış.
III. Onun bu sözleri bana battı.
IV. Kayıklardan biri gölün bu bölümünde batmış.
V. Okyanusta çarpışan gemiler batmış.
Batmak” sözcüğü I. cümlede “iflas etmek”, II. cüm­lede “kirlenmek”, III. cümlede, “dokunmak, rahatsız etmek” anlamında kullanılmıştır. IV. ve V. cümlede ise “bir sıvının üstündeyken içine gömülmek” anlamın­da kullanılmıştır. O halde bu cümlelerde “batmak” sözcüğünün sadece IV. ve V. cümledeki kullanımları anlamdaş sözcüklerdir.

Sponsorlu Bağlantılar
Son Düzenleyen Valeria; 24 Haziran 2013 @ 13:43.
Rapor Et
Eski 15 Aralık 2009, 22:27

Bu kelimelerin eş anlamlıları nedir?

#2 (link)
Daisy-BT
Ziyaretçi
Daisy-BT - avatarı
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

çevre ve endişelenmek kelimelerinin eş anlamlısı ne???

Çevre. Dolay, etraf, ortam

Endişelenmek. Tasalanmak


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

medeniyet neder
Uygarlık'tır.

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

ya özlemin eş anlamsını ne arkadaşalar


özen
Özen =İtine
Özlem = Hasret
Kalp=Yürek

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

emir kelimesinin eş anlamlısı
emir=buyruk,komut,ferman
hedef=amaç ve nişangah

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

olanağın eş anlamlısı neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Olanak=İmkan

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

haberin eş anlamlısı nedir
haber=salık,bilgi
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

duru kelimesinin eş anlamı nedir?
duru=temiz,berrak

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

arkadaşlar ödev yapıyorum ama şu kelimelerin anlamını bulamadım bi yardım edin acil lütfen özlem,düş,kent,çevre,hediye,endişelenmek lütfen çok acil yarına yapmam lazım öğretmenim kızar yoksa nolursunuz yalvarıyorum.

Alıntı:
endişelenmek

(nsz) Tasalanmak, kaygılanmak:
"Biz hep o haberlerin tesiriyle düşünür, endişelenir, kuşkulanır, kederlenir dururuz."- Y. K. Beyatlı.


Alıntı:
hediye
isim Arapça hediyye

1 .
Armağan:
"Yengemin düğün hediyesiymiş, hâlâ takıyor."- A. Ümit.

2 .
mecaz Fiyat:
"Bu masa örtüsünün hediyesi otuz milyon liradır."- .


Alıntı:
kent
isim Soğdca

1 .
Şehir:
"Paris gibi bir kentte, bu hatırlamalar, karamsarlığa sürükler insanı."- N. Cumalı.

2 .
eskimiş Site.

Alıntı:
çevre
isim

1 .
Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi:
"Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 .
Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam:
"Ayrıca ben, oldukça kapalı bir çevrede yetişmiştim."- A. Ağaoğlu.
3 .
Yağlık:
"Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 .
mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit:
"Burada hükûmet çevrelerinin de övgüye değer davranışını belirtmek gerekir."- M. And.
5 .
mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit:
"Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 .
dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 .
matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.Alıntı:
özlem
isim

Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür:
"Nasıl doysun, yılların özlemini gideriyor."- A. İlhan.

Alıntı:
düş
isim


1 .
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya:
"Dadaloğlu'm, sevdası var başımda / Gündüz hayalimde, gece düşümde"- Dadaloğlu.

2 .
mecaz Gerçek olmayan şey, imge.
3 .
mecaz Gerçekleşmesi istenen şey, umut.
Son Düzenleyen Valeria; 23 Haziran 2013 @ 17:19.
Rapor Et
Eski 13 Ocak 2010, 19:36

Bu kelimelerin eş anlamlıları nedir?

#3 (link)
Daisy-BT
Ziyaretçi
Daisy-BT - avatarı
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

ilimin eş anlamlısı
Bilim'dir

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

empoze etmenin eş anlamlısını acele yazarmısınız
Empoze etmek: zorla benimsetmeye çalışmak.

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

İL kelimesinin eş anlamlısı nedir lütfen hemn sölein ödevim için lazım
vilayet.

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

hakimiyet=egemenlik ''peki anıt eş anlamlısı nedir?'' bilen varsa söylesin acil çabuk yhaaaaaaaa
anıt=abide

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

arkadaşlar yapıt'ın eş anlamlısı nedir?

Yapıt: Eser

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

meselenin eş anlamlısı nedir?
mesele=sorun.

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

adela merasim şahit şahıs örnek birey bencil ve keder vasıta nın bu kelimelerin eş anlamlısı nedir?
Adale=kas
merasim=yas
şahit=tanık
şahış=kişi

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

muallimin eş anlamlısı nedir??
Öğretmendir.

Alıntı:
huso55baba55 adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

Dimağ, Miras ve Zaferin Eş Anlamı Nedir?
dimağ=beyin
Miras=servet,kalıt
zafer=yengi

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

gelecek sözcüğünün zıt anlamlısı
Gelecek;
eş anlamlısı: ati
Gelecek;
zıt anlamlısı: geçmiş, mazi


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

sanatın
Yanılmıyorsam> Zanaat.

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

ya bana doğa sözcüğünün eş anlamlısını söyleyin
Tabiat
Son Düzenleyen Valeria; 23 Haziran 2013 @ 17:23.
Rapor Et
Eski 12 Şubat 2010, 19:50

Bu kelimelerin eş anlamlıları nedir?

#4 (link)
Daisy-BT
Ziyaretçi
Daisy-BT - avatarı
Yabancı kelimesının eş ablamlısı geçmiş kelimesinin eş anlamlısı;

yabancı = el demektir
geçmiş = mazi

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

asi kelimesinin aş anlamlısı nedr
Asi > Dikbaşlı

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

tümceleri
Tümce=Cümle'dir.

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

ya lütfenMUHAREBENİN EŞ ANLAMLISI BEN ELİFNAZ
,

Muharebe: Savaş
_______________________
Muhabere: Haberleşme


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

ülkenin eş anlamlısı nedir?
Diyar, memleket

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

hilenin eş anlamlısı nedir
dalavere, desise, entrika.

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

tekrarla,yenilgi,duy,öykü,olasılık kelimelerinin eş anlamlısını söylermisiniz çok acele

 • Tekrarla: yinele
 • Yenilgi: mağlubiyet
 • Duy: işit
 • Öykü: hikaye
 • Olasılık: ihtimal

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

VASAT - STANDART KELIMELERININ ES ANLAMLARI VAR MIDIR? BIRBIRLERININ YERINE KULLANILABILIRLER MI?

Vasat; orta - ortalama anlamına gelen bir sıfattır.
Standart; örnek veya temel olarak alınabilen anlamına gelir.

Biribiri yerine konuşma dilinde kullanılır ama aslında aynı anlama gelmez. Vasat aynı zamanda "sıradan" anlamını ifade ederken, standart "örnek" anlamını da ifade eder. Bu farklılıkları nedeniyle birbirlerinin yerine kullanılmaları uygun değildir.


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

süratli kelimesinin eş anlamını lütfen yollarmısınız
Süratli: Hızlı

Çabuk hareketlenen, çabuk giden, çabuk işleyen, hızlı anlamına gelir.
Son Düzenleyen Valeria; 23 Haziran 2013 @ 19:48.
Rapor Et
Eski 26 Nisan 2010, 21:06

Bu kelimelerin eş anlamlıları nedir?

#5 (link)
Daisy-BT
Ziyaretçi
Daisy-BT - avatarı
Alıntı:
*aslı*aylin*21* adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

yurtta kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Yurtta: vatanda ya da öğrenci konukevinde

(Yurt: vatan ve öğrenci ya da kimsesiz çocuk konukevi anlamlarında kullanılır.)


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

şans eş anlamı
Şans: Talih, baht, felek

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

sahil

Sahil: kıyı, yaka, yalı


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

tayin edilmek eş anlamlısı
Tayin edilmek: Atanmak

Bu metinde eş anlamlı kelimeleri bulur musunuz?

Dil, milli kültürün ilerlemesive yayılmasına önemli bir araç olduğu gibi, milli duygunun gelişmesinde ve bağımsızlığın korunmasında da önemli bir ektendir. Ayrıca dil, milleti oluşturan kişiler birbirini kolayca anlaması ve milli bütünlüğün korunması için zorunluluktur. Bu sebeple Ataatürkçülükte ;mill kültür, bağımsızlık, milli bütünlük ve toplumsal barışın korunması, sürdülmesi için milleti oluşturan kişiler arasında konuşulan dilin, birbirinden farkı olmaması, sade, anlaşılır ve zengin olması gereklidir. Türk dilini bilmesi ve kullanması şarttır. Milli terbiyeyi milli eğitimin esası olan Atatürkçülük "onun dilini, usulünü, vasıtalırın da milli yapmak zorunluluğu"na inanır.
 • Doğa-Tabiat,
 • Muallim-Öğretmen,
 • Okul-Mektep,
 • Şart-Koşul,
 • Cebren-Zorla

doğa: İstanbuldaki doğa şekli kötüdür
öğretmen:benim öğretmenim kızgın biri yada dersane öğretmeni çok kızgın
okul:bu gün okula giderken yamur bastırdı
şart:yarışma yaparken oyunun şartlarını anlattılar

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

güzün eş anlamı
Güz: Sonbahar


Alıntı:
gamze11 adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

zafer - dünya - devir kelımlerın es anlamlılarıııı ne dırrrrrrrrrrr
Zafer: Savaşarak elde edilen başarı

Dünya: Alem

Devir: Zaman parçası, tur, çevrim


Alıntı:
herşeyi bilen adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

şakacının eş anlamlısı olmaz
Şakacı: Latifeci
Son Düzenleyen Valeria; 23 Haziran 2013 @ 20:09.
Rapor Et
Eski 22 Eylül 2010, 09:15

Bu kelimelerin eş anlamlıları nedir?

#6 (link)
Daisy-BT
Ziyaretçi
Daisy-BT - avatarı
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

kahin in eş anlamlısı
Kahin: Gaipten haber veren

Alıntı:
abidins adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

empoze etmenin eş anlamlısı nedir?

empoze
sıfat Fransızca imposé


"Dayatmak" anlamındaki empoze etmek birleşik fiilinde geçen bir söz:
"Demokrasi ... bilime, sanata, basına kendi düşüncesini, değer yargısını, zevkini empoze etmeye kalkmama olgunluğu demektir."- H. Taner.

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

başarının eş anlamlısı
Başarı: muvaffakiyet

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

şenlik yarış ıssız kertik hepsiniz eş anlamlılarını söleyin acil
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

arkadaşlar kertik kelimesinin eş anlamlısı nlr acil ltfn
Kertik = gedik, çentik.

Şenlik = mecaz Sevinç, neşe,sinema, tiyatro Festival.

Yarışma = Rekabet, Ölçüşme.

Issız = Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha, yaban.

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

zorunluluk
betimleme
gelenek
sözcüklerinin esanlamlısını yazar mısınız lütfenn
betimleme =tasvir / tasarlama

gelenek = tradisyon / anane / bilgi / alışkanlıklar

zorunluk / ıztırar / zaruret / mecburiyet

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

etkinin eş anlamlısını bulamıyorum arkadaşlar yardım edermisiniz?
^ Etki = Tesir

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

arkiLér şénLik kéLimésinin éş anLamLısı néDir ??
^ Şenlik = Festival, bayram, sevinç

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

ıssız eş anlamlı anlamı deil acilll
^ Issız = Tenha

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

düzen : ? 5 harfli
Kural : Kaide
Deneyim : Tecrübe
Engel : ? 3 harfli
Güzel konuşma sanatı : Hitabet
Özen : İtina
Öğrenim : ? 6 harf
İlişki : Münasebet
Tartışma : Münakaşa
Şakacı : ? 7 harfli

Düzen : nizam
Kural : kaide
Deneyim : tecrübe
Engel : set
Güzel konuşma sanatı : hitabet
Özen : itina
Öğrenim : eğitim
İlişki : münasebet
Tartışma : münakaşa
Şakacı : latifeci


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

şakacı-latifeci olmuyo
şakacı-????????
Nükteci

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

yanık sozcuqunun es anlamlısı nedır?
Yanık = Kavruk

Alıntı:
Murado61 adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

Beşer , Gayip ve örnekLik nedir anLamLarını rica eTsem ...
Beşer: insanoğlu, insan

Gaip: kayıp, görünmez âlem

Örneklik: numunelik
Son Düzenleyen Valeria; 23 Haziran 2013 @ 20:17.
Rapor Et
Eski 6 Ekim 2010, 00:37

Bu kelimelerin eş anlamlıları nedir?

#7 (link)
Admin
ThinkerBeLL - avatarı
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

rüya , doğa, ak, ıslak, ev, düşünce, millet eş anlamları nedir???

Rüya: düş

Ak: beyaz

Islak: yaşarmış, sulanmış

Ev: hane, konut

Düşünce: fikir, ide, idea

Millet: ulus


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

koşulda , medeni , mutlu nun eş anlamı nedir

Koşul: şart

Medeni: uygar

Mutlu: mesut


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

DUYU

Duyu: duyum, hasse

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

giysinin eş anlamlısı ne?

Giysi: giyecek, elbise, kıyafet, esvap, libas, urba

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

liderin eş anlamlısı ne

Lider: önder, şef

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

arkadaşlar faktör ,kayış, terbiye, urgan kelimelerinin eş anlamlısını söylermisiniz ödev için lazım acil

Faktör: etmen

Kayış: kemer

Terbiye: eğitim

Urgan: halat, kalın ip


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

ilişkinin eş anlamı

İlişki:
münasebet, temas


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

VASITANIN EŞ ANLAMLISI NEDİR

Vasıta: araç


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

çatının eş anlamlısı nedir

Çatı:
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü, dam, iskelet


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

ya arkadaşlar bana hemen acil eş anlamlıları olan örnek üye zor kusur azami bütün ney boşboğaz buların lütfen ve acil eş anlamlılarını söylermisiniz......

Örnek: misal

Üye: aza

Zor: güç, sıkıntı, güçlük, rahatsızlık

Kusur: eksiklik, noksan

Azami:
maksimum, en çok

Bütün: tam, eksiksiz

Boşboğaz: geveze


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

tümcenin eş anlamlısı nedir
Tümce: cümle

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

süratlinin eş anlamlısı neeee ??
Süratli: hızlı

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

barış savaş özen ne ?
Barış: sulh

Savaş: harp, cenk

Özen: itina
, ihtimam

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

hedef sözcüğünün eş anlamlısını bulmak istiyorum
hedef = nişangâh

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

yapıtın eş anlamlısı onarıdır önerinin eş anlamlısıda faktördür ikisinide abalma sordum 2side doğru

Yapıt: eser

Öneri: teklif


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

eksikin eş anlamlı nedir

Eksik: noksan

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

hazan ın eş anlamı nedir
hazan: sonbahar

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

karşıt ın eş anlamı nedir
karşıt: zıt, kontrast

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

minik
Minik: küçük ve sevimli

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

değer in eş anlamlısı
Değer: kıymet

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

ilkbaharın eş anlamlısı
İlkbahar :

Nevbahar =Köklem =Baharönü

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

us sözçügünün eş anlamlısı
us: akıl

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

lütfen bana grup ve doğunun eş anlamlısını söyleyin acilll ödevmi yapıyorumm
Grup: Küme
Doğu: Şark, maşrık

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

kurunun eş anlamı nedir
kuru: Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

medeniyet sözcüğünün eş anlamlısı uygarlık ama ben çağdaş kelimesinin eş anlamlısını bulamıyorum lütfen yardım edin çabuk olun lütfen
çağdaş: çağcıl, asri, muasır,modern

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

irfanın eş anlamlısı

İrfan: bilme, anlama, kültür, ekin.


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

çabuk istiyoorum
Hayat akademisi = Hayat okulu

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

sebep in eş anlamlısı nedir
Sebep = Neden

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

birisi şahitkiğin eş anlamlısını biliyor mu?
Şahitlik = Tanıklık

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

kederin es anlamlısı nedır
Kader = Yazgı

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

sonuçun eş anlamlısı ne
Sonuç: netice

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

doğunun eş anlamlısı aciiilll
Doğu: şark

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

acil lazım ödevim için...onur,olay,kaynak,zarar kelimelerinin eş anlamlıları lazım
Onur: şeref, haysiyet

Olay: hadise, vaka

Kaynak: pınar, memba, göz
menşe, literatür

Zarar: ziyan


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

ya lütfen haberin eş anlamlısını yazın yaa lütfen yaaa

Haber: bilgi, salık


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

KAVLİNİN EŞ ANLAMLISINI BİLEN VAR MI
Kavil: söz

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

ilerlemek
kanmak
lütfen anlamını söleyin acill

İlerlemek: Bulunduğu yerden daha ileriye gitmek, yol almak

Kanmak: İnanmak, aldanmak
Son Düzenleyen Valeria; 23 Haziran 2013 @ 22:10.
Rapor Et
Eski 7 Aralık 2010, 10:06

Bu kelimelerin eş anlamlıları nedir?

#8 (link)
MsXTeam
Valeria - avatarı
Dinamik ve kötü sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Dinamik: devim bilimi

Kötü: fena


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

biz in eş anlamlısı nedir
Biz = Tığ, şip

Alıntı:
Eş Anlamlı Sözcükler (Eş Anlamlı Kelimeler)
Aynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir. Eş anlamlı sözcüklerin yazılışla­rı farklı, anlamları ise aynıdır. Eşanlamlı sözcükler aynı kavra­mı karşılar, birbirinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. Genellikle bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığında­ki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.

Örneğin;
 • ev-konut,
 • imtihan-sınav,
 • mektep-okul,
 • hürriyet-özgürlük,
 • bellek-hafıza,
 • cevap-yanıt,
 • kıla-vuz-rehber,
 • amaç-gaye-hedef-maksat,
 • kaybetmek-yitirmek

sözcükleri aynı anlamda kullanıldığında eş­ anlamlıdır.
Ancak bir sözcüğün başka bir sözcükle eşanlamlı olup olmadığını cümledeki kullanımına göre belirlemek da­ha doğru olur. Örneğin “kara” sözcüğünün eş anlam­lısı “siyah"tır.
Ancak;

“Onun gibi kara gün dostu adam az bulu­nur.”

cümlesinde “kara” sözcüğünün eş anlamlısı “si­yah” değil, “kötü”dür.


“Bu soruların tıpkısını geçen yılki sınavda da sor­muşlar.”
“Bu kalem, benim masamdakinin aynısıydı.”
Bu cümlelerde geçen “tıpkısı” ve “aynısı” sözcükleri aynı anlamdadır.

“Odasındaki el dokuması, değerli halıları toplamış.”
“Kıymetli eşyalarını ayrı bir kutuya yerleştirmiş.”
Bu cümlelerde geçen “değerli” ve “kıymetli” sözcük­leri Eş Anlamlı kelimelerdir.

“O eskiden güçlü bir çocuktu.”
“Pehlivanlardan kısa boylu olanı daha kuvvetliydi.”

Bu cümlelerde geçen “güçlü” ve “kuvvetli” sözcükle­ri anlamdaş sözcüklerdir.
Eşanlamlılık farklı sözcüklerin aynı anlama gelmesiyle olabileceği gibi, aynı sözcüğün farklı cümlelerde aynı anlama gelmesiyle de olabilir. Örneğin “batmak” söz­cüğünü farklı cümlelerde kullanalım:

I. Ülkenin en ünlü turizm şirketi batmış.
II. Çamurda oynayan çocuğun üstü başı batmış.
III. Onun bu sözleri bana battı.
IV. Kayıklardan biri gölün bu bölümünde batmış.
V. Okyanusta çarpışan gemiler batmış.

“Batmak” sözcüğü I. cümlede “iflas etmek”, II. cüm­lede “kirlenmek”, III. cümlede, “dokunmak, rahatsız etmek” anlamında kullanılmıştır. IV. ve V. cümlede ise “bir sıvının üstündeyken içine gömülmek” anlamın­da kullanılmıştır. O halde bu cümlelerde “batmak” sözcüğünün sadece IV. ve V. cümledeki kullanımları anlamdaş sözcüklerdir.


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

bilimin eş anlamllsı ne
Bilim: ilim

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

sır sözcüğünün eş anlamlısı nedir ????????
Sır: gizem, giz

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

yel sözcügünün eş anlamlısı ne?
Yel = Rüzgâr.


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

imla
kanun
yargıç
zamir
sonuç
kayıp
karşıt
tane

İmla: yazım
Yargıç: hakim
Zamir: adıl
Sonuç: netice
Kayıp: zayi
Karşıt: zıt
Tane: adet


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

çağın eş anlamlısını söleyin lütfenn
Çağ = Dönem, devir

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

Latifebin Eş Anlamlısı Lütfen

Latife: şaka

Alıntı:
asi__1999 adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

tartışmanın eş anlamlısı nedir
Tartışma = Atışma , Münakaşa , Agız kavgası

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

tebrik etmek in eş anlamlısı ne?

Tebrik etmek >> kutlamak

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

süzmek ve dinmek sözcüğünün eş anlamlısı
Süzmek: filtrelemek
Dinmek: sona ermek, bitmek, durmak


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

endüstri,batı,en,noksan,ekonomi kelimelerinin eş anlamlısı acilen
gerek
Endüstri: sanayi
Batı: garp
En: uzunlık, boyun karşıtı
Noksan: eksik
Ekonomi: iktisat


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

arkadaşlar zirve ve anlam kelimelerini eş anlamını bilen hemen mesaj atsın lütfen ZELAL

Zirve: doruk
Anlam: mana


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

elif
doğu kelimesinin eş anlamlısını bilen varmı acilllllll
Doğu: şark

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

doğu kelimesinin eş anlamlısı
Doğu: şark

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

önlemek eş anlamlısı ne
önlemek >>> engellemek


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

tuhaf sözcüğünün eş anlamlısı acil
Tuhaf = Acayip, şaşılacak, garip.

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

acilin eş anlamlısı nedir
Acil = İvedi, ivedili, evgin, müstacel


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

sağmak,dinmek,süzmek,coşmak kelimelerinin eş anlamları

Sağmak: Memeyi parmaklar arasında sıkarak sütünü akıtmak
Akmak, kaymak, aşağıya doğru hızla inmek
Dinmek: Sona ermek, bitmek, durmak
Süzmek:
filtrelemek
Coşmak: galeyan etmek


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

elin eş anlamlısı ne?
el >> aya


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

söyleşinin eş anlamlısı ne_?
Söyleşi: hasbihâl, sohbet

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

nur,kanmak,gerçek,medeniyet,tamam ve ilerlemeğin eş anlamlısı nedir acil
Nur: ışık
Kanmak: aldanmak
Gerçek: hakikat
Medeniyet: uygarlık
Tamam: bütün, tüm
İlerleme: yürüme, progres


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

yargıçın eş anlamlısı nedir arkadaşlar
Yargıç = Hâkim

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

ayakkabı çekeceği'nin eş anlamı nedir acil?

Ayakkabı çekeceği: kerata

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

özenli nin eş anlamlısı
Özenli: itinalı

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

nemli kelimesinin eş anlamlısını bilen var mı ?????????????????????????
Nemli. rutubetli

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

siyah kelimesinin eş anlamlısı nolurrrrrrrrrrrrr
Siyah: kara

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

sözcük kelimesinin eş anlamlısı ne

şimdiden teşekkürler.
Sözcük: kelime

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

buluşun eş anlamlısını öğrene bilirmiyim rica etsem,
Buluş: icat

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

duy ve olasılık ?
Duy: soket
Olasılık: ihtimal


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

sahil in eş anlamlısı ne
Sahil: kıyı, yaka, yalı

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

HAYRAN KELİMESİNİN EŞANLAMLISI NEDİR

Hayran: tutkun
Son Düzenleyen Valeria; 23 Haziran 2013 @ 22:22.
Rapor Et
Eski 24 Mart 2011, 18:51

Bu kelimelerin eş anlamlıları nedir?

#9 (link)
Chat Yetkilisi
mustakar - avatarı
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

Düzeyin eş anlamı nedir?
Düzey: seviye

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

düşünce kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Düşünce: mütalaa, fikir, ide, idea

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

Tecelli nin eş anlamlısı

Tecelli:
Belirme, görünme, ortaya çıkma, zuhur etme, meydana çıkma


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

hülya kelimesinin anlamı hayaldir

Hülya:
Tatlı düş, hayal


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

görev sözcüğününü eş anlmlısı

Görev:
Vazife, iş


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

tayin edilmek eş anlamlısı ne arkadaşlar?
Tayin edilmek: atanmak

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

yalın,modern,zıt anlamları acillllll ve işsiz,triko nun eş anlamları
İşsiz: işi olmayan
Triko: örülerek yapılan dokuma, konfeksiyon dokuma


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

iktisadinin eş anlamlısı
İktisadi: ekonomik

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

doğum kelimesinin eş anlmlısı nedir acaba?
Dogum = Tevellüt

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

kinarın eş anlma sı nedir yardım edin
Kinar: kıyı, kenar

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

bilginin eş anlamlısı yokmu

Bilgi:
malumat


Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

anmak sözcüğnünün eş anlamlası?
Anmak = Hatırlamak

Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

ırak eş anlamlısını söyler misiniz?
Irak- Uzak

Alıntı:
ilyas26 adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

yâr ın eş anlamı
Yar-Sevgili
Son Düzenleyen Valeria; 23 Haziran 2013 @ 22:51.
Rapor Et
Eski 24 Haziran 2013, 13:38

Bu kelimelerin eş anlamlıları nedir?

#10 (link)
MsXTeam
Valeria - avatarı
Eş Anlamlı / Anlamdaş Kelimeler

Alfabe-abece

Abide-anıt

Acayip-garip

Acıma-merhamet

Açıkgöz-kurnaz

Ad-isim

Adale-kas

Adet-tane

Adıl-zamir

Adi-bayağı

Aferin-bravo

Affetmek-bağışlamak

Ahenk-uyum

Akıl-us

Aksi-ters

Al –kırmızı

Alaka –ilgi

Alaz-alev

Alelade-sıradan

Allah-Tanrı

Ama-fakat

Ama-kör

Amaç-erek

Amade-hazır

Amale-işçi

Amel-iş

Ana-anne

Anı-hatıra

Anıt-abide

Aniden-birden

Aniden-ansızın

Anlam-mana

Anlatım-ifade

Ant-yemin

Apse-iltihap

Araç-vasıta

Arıza-bozukluk

Arka-geri

Armağan-hediye

Art-arka

Arzu-istek

Asır-yüzyıl

Asil-soylu

Aş-yemek

Aşırmak-çalmak

Ata-cet

Atak-girişken

Atamak-tayin etmek

Atölye-işlik

Avare-serseri(aylak)

Ayakyolu-hela(WC)

Aylak-serseri

Ayraç-parantez

Ayrıcalık-imtiyaz

Aza-üye

Acemi-toy

Adalet-hak

Aka-büyük

Aleni-açık

Ara-fasıla

Ayakkabı-pabuç

Bağışlamak –affetmek

Bağnaz-yobaz

Bakış-nazar

Barış-sulh

Basımevi-matbaa

Basit-yalın

Başkaldırı-isyan

Başkan-reis

Başkent-başşehir

Başvuru-müracaat

Batı-garp

Bayağı-adi

Bayındır-mamur

Bayındırlık-imar

Baytar-veteriner

Bazen-kimi

Bedava-parasız

Beden-gövde

Beğeni-zevk

Belde-şehir

Belge-vesika

Bellek-hafıza

Bencil-egoist

Benlik-kişilik

Beraber-birlikte

Bereket-bolluk

Berrak-duru

Besin-gıda

Beyanat-demeç

Beyaz-ak

Beygir-at

Beyhude-boşuna

Biçare-zavallı

Biçim-şekil

Bilakis-tersine

Bilgin-alim

Bilgisiz-cahil

Bilhassa-özellikle

Bilim-ilim

Bilgisiz-cahil

Bilinç-şuur

Bina-yapı

Birden-ani

Birdenbire-aniden

Birey-fert

Biricik-tek

Bitki-nebat

Boylam-meridyen

Bozkır-step

Bucak-nahiyeBuğu-buhar

Buhran-bunalım

Buyruk-emir

Büro-ofis (yazıhane)

Bacı-kız kardeş

Baş-kafa

Cahil-bilgisiz

Caka-gösteriş

Camekan-vitrin


Canlı-diri

Cazibe-çekim

Cehalet-bilgisizlik

Celse-oturum

Cenk-savaş

Cenup-güney

Cerahat-irin

Cerrah-operatör

Cesur-yürekli

Cet-ata

Cevap-yanıt

Ceviz-koz

Cılız-sıska

Ciddi-ağırbaşlı

Cihaz-aygıt

Cihet-yön

Cilt-ten

Cimri-pinti

Cimri-hasis

Cin-tür

Civar-yöre

Cömert-eli açık

Cümle-tümce

Cılız-sıska

Ciddi-ağırbaşlı

Cihaz-aygıt

Cihet-yön

Cilt-ten

Cimri-pinti

Cimri-hasis

Cins-tür

Civar-yöre

Cömert-eli açık

Cümle-tümce

Çabuk-acele

Çağ-devir

Çağdaş-modern-uygar

Çağrı-davet

Çayır-davet

Çehre-yüz

Çeşit-tür

Çeviri-tercüme

Çığlık-feryat

Çılgın-deli

Çizelge-cetvel

Çoğunluk-ekseriyet

Çok-fazla

Çamur-balçık

Çare-deva

D

Dahil-iç

Daimi-sürekli

Darbe-vuruş

Dargın-küs

Darılmak-küsmek

Davet-çağrı

Defa-kez

Değer-kıymet

Değerli-kıymetli

Değnek-sopa

Deli-çılgın

Delil-kanıt

Deneme-tecrübe

Denetim-kontrol

Deney-tecrübe

Deprem-zerzele

Dergi-mecmua

Derhal-hemen

Deri-ten

Derslik-sınıf

Devamlı-sürekli

Devinim-hareket

Devir-çağ

Devir-tur

Devre-dönem

Dışalım-ithalat

Dışsatım-ihracat

Diğer-başka

Dil-lisan

Dilbilgisi-gramer

Diri-canlı

Dize-mısra

Doğa-tabiat

Doğal-tabii

Doğu-şark

Doktor-hekim

Donuk-mat

Doruk-zirve

Dönemeç:viraj

Döşek:yatak

Duru:berrak

Durum:vaziyet

Duygu:his

Düş:rüya

Düşünce:fikir

Düzen:seviye

Düzmece:sahte

Düzyazı:nesir

Dilek:istek

Dizi:sıra

Dost:arkadaş

E

Ebat: boyut

Ebedi: sonsuz

Ebeveyn. Ana-baba

Edat: ilgeç

Efe: zeybek

Egoist:bencil

Ehemmiyet:önem

Ek. İlave

Eklem: mafsal

Ekonomi : iktisat

Elbise: giysi

Emir: buyruk

Emniyet: güvenlik

Ender: nadir

Endişe :kaygı

Endüstri:sanayi

Enkaz: yıkıntı

Enlem: paralel

Entari: giysi

Enteresan: ilginç

Erek: amaç

Esas: temel

Eser: yapıt

Esir: tutsak

Etki: tesir

Etraf: çevre

Evvel: önce

Eylem: fiil

Eylemsi: fiilimsi

Ev: konut

Edebiyat: yazın

Eda: verme

F

Faaliyet: etkinlik

Fakat: ama-lakin

Fakir: yoksul-fukara

Faktör-unsur

Fare-sıçan

Fark-ayrım

Fasıla-araFayda-yarar

Fazla-çok

Fena-kötü

Fert-birey

Feza-uzay

Fiil- eylem

Fikir-düşünce

File-ağ

Füze-roket

Felç-nüzul

Fer-ışık

Faiz-nema

G

Garip-acayip

Garp-batı

Gaye-amaç

Gayret-çaba

Gebe-hamile

Gelecek-istikbal-ati

Gelenek-anane

Gene-yine

Genel-umumi

Geri-art

Gıda-besin

Giysi-elbise

Giz-sır

Gizli-saklı

Görev-vazife

Gövde-beden

Gramer-dilbilgisi

Güç-kuvvet-zor

Güçlü-kuvvetli

Güldürü-komedi

Gülünç-komik

Güney-cenup

Güven-itimat

Güz-sonbahar

Gözlem-rasat

Gökyüzü-sema

Gezmek-dolaşmak

H

Hal-durum

Halbuki-oysa

Ham-olmamış

Hane-ev

Hareket-devinim

Hariç-dış

Harp-savaş

Hasis-cimri-pinti

Hasret-özlem

Hassas-duygulu

Hatıra-anı

Hayal-düş

Hayat-yaşam

Haysiyet-onur

Hediye-armağan

Hekim-doktor

Hela-tuvalet-wc

Hemen-derhal

Hiddet-öfke

Hikaye-öykü

Hisse-pay

Hudut-sınır

Hususi-özel

Hür-özgür

Hısım-akraba

Hasım-düşman

Hareket-devinim

Hadise-olay

I

Ilıca-kaplıca

Irak-uzak

Irgat-rençber

Irk-soy

Ira- karakter

Irmak-nehir

İ

İcat-buluş

İç-dahil

İçten-samimi

İdare-yönetim

İhracat-dışsatım

İhtiyar-yaşlı

İhtiyaç-gereksinim

İkaz-uyarı

İktisat-ekonomi

İlave-ek

İlgeç-edat

İlgi-alaka

İlginç-enteresan

İlim-bilim

İmar-bayındır

İmkan-olanak

İsim-ad

İskemle-sandalye

İthalat-dışalım

İtibar-saygınlık

İtimat-güven

İtina-özen

İzah-açıklama

İdadi-lise

İlan-duyuru

İlişki-münasebet-temas

İmtihan-sınav

J

Jeoloji-yer bilimi

K

Kabiliyet-yetenek

Kabus-karabasan

Kafa-baş

Kafi-yeter

Kafiye-uyak

Kalite-nitelik

Kalp-yürek

Kamu-halk

Kanıt-delil

Kapital-anamal-sermaye

Kanun-yasa

Kara-siyah

Karşın-rağmen

Karşıt-zıt

Kas-adale

Katı-sert

Kati-kesin

Kayıp-yitik

Keder-acı

Kelime –sözcük

Kenar-kıyı

Kent-şehir

Kere-defa-kez

Kesin- kati

Kırmızı-al

Kıyı-sahil

Kir-pislik

Kirli-pis

Kişi-şahıs

Kocaman-iri

Komedi-güldürü

Komik-gülünç

Kontrol-denetim

Konuk-misafir

Konut-ev

Koşul-şart

Kural-kaide

Kuruluş-müessese-kurum

Kuşku-şüphe

Kutsal-mukaddes

Kuvvet-güç

Kuzey-şimalKüme-grup

Küs-dargın

Kılavuz-rehber

Kolay-basit

L

Laf-söz

Lahza-an

Lider-önder

Lisan-dil

Lüzumlu-gerekli

Lüzumsuz-gereksiz

Lal-dilsiz

Lama-deve

Lafazan-geveze

M

Mabet-tapınak

Macera-serüven

Mafsal-eklem

Mağlup-yenik

Mahalli-yerel

Mahcup-utangaç

Mahluk- yaratık

Mahpushane-hapishane

Mahsul-ürün

Mana-anlam

Manzara-görünüm

Matbaa-basımevi

Matem-yas

Mebus-milletvekili

Mecbur-zorunlu

Mecmua-dergi

Medeni-uygar

Medeniyet-uygarlık

Mektep-okul

Melodi-ezgi

Menfaat-çıkar

Menfi-olumsuz

Menkul-taşınır

Meridyen-boylam

Mesafe-ara

Mesela-örneğin

Mesele-sorun

Mesken-konuk

Meslek-iş

Mesul-sorumlu

Mesut-mutlu

Meşhur-ünlü

Meşrubat-içecek

Mevcut-var

Meydan-alan

Millet-ulus

Milletvekili-mebus

Milli-ulusal

Misafir-konuk

Misal-örnek

Misli-katı

Muavin-yardımcı

Muharebe-savaş

Muhtelif-çeşitli

Muştu-müjde

Müessese-kurum-kuruluş

Mühim-önemli

Mükafat-ödül

Müsabaka-yarışma

Müsait-uygun

Müspet-olumlu

Müstahsil-üretici

Müstakil-bağımsız

Müşteri-alıcı

Merkep-eşek

Mani-engel

Mübarek-kutsal

Muallim-öğretmen

Mektup-name

Merasim-tören

N

Nadir-ender

Nakil-atama-taşıma

Nasihat-öğüt

Nebat-bitki

Neden-sebep

Nefes-soluk

Nehir-ırmak

Nem-rutubet

Nesil-kuşak

Nesir-düzyazı

Neşe-sevinç

Netice-sonuç

Nispet-oran

Nitelik-kalite

Noksan-eksik

Numune-örnek

Nutuk-söylev

Nakit-para-akça

Nakliyeci-taşımacı

Namzet-aday

O

Okul-mektep

Olanak-imkan

Olası-mümkün

Olay-vaka

Olumlu-müspet

Olumsuz-menfi

Onarım-tamir

Onay-tasdik

Onur-şeref

Oran-nispet

Otlak-mera

Oy-rey

Ozan-şair

Ö

Öbek-grup

Öbür-diğer

Ödenti-aidat

Ödlek-korkak

Ödül-mükafat

Ödün-taviz

Öfke-hiddet

Öğe-unsur

Öğrenci-talebe

Öğrenim-tahsil

Öğüt-nasihat

Ömür-hayat-yaşam

Önce-evvel

Önder-lider

Önemli-mühim

Öneri-teklif

Önlem-tedbir

Örgüt-teşkilat

Örneğin-mesele

Örnek-misal

Öteki-diğeri

Ötürü-dolayı

Öykü-hikaye

Özel-hususi

Özen-itina

Özgün-orijinal

Özgür-hür

Özlem-hasret

P

Pabuç-ayakkabı

Pasif-edilgen

Pinti-cimri

Pis-kirli

Politika-siyaset

Rağmen-karşın

Rastlantı-tesadüf

Rey-oy

Rutubet-nem

Rüya-düş

Rüzgar-yel

Problem-sorun

Rüştiye-ortaokul

S

Sade-yalın

Sağlık-sıhhat

Saha-alan

Sahil-kıyı-yalı

Saldırı-hücum

Samimi-içten

Sanayi-endüstri

Sandalye-iskemle

Savaş-harp

Saz-çalgı

Sebep-neden

Sene-yıl

Sermaye-kapital

Serüven-macera

Sıçan-fare

Sıhhat-sağlık

Sır-giz

Sima-yüz

Siyah-kara

Siyaset-politika

Son-nihayet

Sonuç-netice

Sorun mesele

Soylu-asil

Sömestri-yarıyıl

Söylev-nutuk

Sözcük-kelime

Sulh-barış

Suni-yapay

Surat-yüz

Sürat-hız

Sürekli-devamlı

Sevinç-mutluluk

Sınıf-derslik

Sonbahar-güz

Sorumluluk-mesuliyet

Sözlük-lügat

Sınav-imtihan

Ş

Şafak-tan

Şahıs-kişi

Şahit-tanık

Şair-ozan

Şans-talih

Şark-doğu

Şart-koşul

Şayet-eğer

Şef-lider-önder

Şehir-kent

Şekil-biçim

Şen-neşeli

Şeref-onur

Şöhret-ün

Şuur-bilinç

Şüphe-kuşku

Şaka-latife

T

Tabiat-doğa

Tabii-doğal

Tabip-hekim-doktor

Talebe-öğrenci

Talih-şans

Tamir-onarım

Tane-adet

Tanık-şahit

Tanım-tarif

Tapınak-mabet

Taraf-yan

Tarım-ziraat

Tarif-tanım

Tasdik-onay

Tebrik-kutlama

Tecrübe-deney

Tedbir-önlem

Teklif-öneri

Tekrar-yine

Temel-esas

Tercüme-çeviri

Tertip-düzen

Tesadüf-rastlantı

Tesir-etki

Toplum- cemiyet

Tören –merasim

Tuhaf-garip

Tutsak-esir

Tuvalet-hela-wc

Tüm-bütün

Tümör-ur

Tümce-cümle

Tren-şimendifer-katar

Tartışma-münakaşa

U

Uçurum-yar

Ufak-küçük

Uğraş-iş

Ulu-yüce

Ulus-millet

Umumi-genel

Umut-ümit

Unsur-öğe

Us-akıl

Uyarı-ikaz

Uygar-medeni

Uyum-ahenk

Uzak-ırak

Uzay-feza

Uçak-tayyare

Usta-ehil

Ü

Ümit-umut

Ünlü-meşhur

Ürün-mahsul

Üye-aza

Ülke-diyar-memleket

Ülkü-ideal

Üleş-pay

Ürem-faiz

V

Vaka-olay

Vakit-zaman

Varlıklı-zengin

Vasıta-araç

Vatan-yurt

Vazife-görev

Vaziyet-durum

Vesika-belge

Viraj-dönemeç

Vücut-gövde

Vilayet-il

Veteriner-baytar

Y

Yalın-sade

Yan-taraf

Yanıt-cevap

Yapay-suni

Yapıt-eser

Yar-uçurum

Yaratık-mahluk

Yardımcı-muavin

Yargıç-hakim

Yarıyıl-sömestri

Yas-matem

Yasa-kanun

Yaş-ıslak

Yaşam-hayat-ömür

Yaşlı-ihtiyar

Yazı-ova

Yazım-imla

Yekün-toplam

Yel-rüzgar

Yerel-mahalli

Yetenek-kabiliyet

Yıl-sene

Yine-tekrar

Yitik-kayıp

Yoksul-fakir-fukara

Yöntem-metot

Yurt-vatan

Yüce-ulu

Yürek-kalp

Yüz-surat-sima-çehre

Yüzyıl-asır

Yemek-aş

Z

Zaman-vakit

Zarar-ziyan

Zengin-varlıklı

Zeybek-efe

Zıt-karşıt

Ziraat-tarım

Ziyan-zarar

Zor-güç

Zorunlu-mecburi

Zırnık-metelik

Zehir-agu

Zabit-subay


Ek olarak bulamadığınız sözcükleri verilen linkten faydalanarak bulabilirsiniz;

Tıklayınız> Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü - Türk Dil Kurumu


Ek bilgi;
Alıntı:

Eş Anlamlı Sözcükler (Eş Anlamlı Kelimeler)

Aynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir. Eş anlamlı sözcüklerin yazılışla­rı farklı, anlamları ise aynıdır. Eşanlamlı sözcükler aynı kavra­mı karşılar, birbirinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. Genellikle bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığında­ki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.
Örneğin;

 • ev-konut,
 • imtihan-sınav,
 • mektep-okul,
 • hürriyet-özgürlük,
 • bellek-hafıza,
 • cevap-yanıt,
 • kıla-vuz-rehber,
 • amaç-gaye-hedef-maksat,
 • kaybetmek-yitirmek
sözcükleri aynı anlamda kullanıldığında eş­ anlamlıdır.
Ancak bir sözcüğün başka bir sözcükle eşanlamlı olup olmadığını cümledeki kullanımına göre belirlemek da­ha doğru olur. Örneğin “kara” sözcüğünün eş anlam­lısı “siyah"tır.
Ancak;

 • “Onun gibi kara gün dostu adam az bulu­nur.”
cümlesinde “kara” sözcüğünün eş anlamlısı “si­yah” değil, “kötü”dür.

 • “Bu soruların tıpkısını geçen yılki sınavda da sor­muşlar.”
 • “Bu kalem, benim masamdakinin aynısıydı.”
Bu cümlelerde geçen “tıpkısı” ve “aynısı” sözcükleri aynı anlamdadır.
 • “Odasındaki el dokuması, değerli halıları toplamış.”
 • “Kıymetli eşyalarını ayrı bir kutuya yerleştirmiş.”
Bu cümlelerde geçen “değerli” ve “kıymetli” sözcük­leri Eş Anlamlı kelimelerdir.
 • “O eskiden güçlü bir çocuktu.”
 • “Pehlivanlardan kısa boylu olanı daha kuvvetliydi.”
Bu cümlelerde geçen “güçlü” ve “kuvvetli” sözcükle­ri anlamdaş sözcüklerdir.
Eşanlamlılık farklı sözcüklerin aynı anlama gelmesiyle olabileceği gibi, aynı sözcüğün farklı cümlelerde aynı anlama gelmesiyle de olabilir. Örneğin “batmak” söz­cüğünü farklı cümlelerde kullanalım:
I. Ülkenin en ünlü turizm şirketi batmış.
II. Çamurda oynayan çocuğun üstü başı batmış.
III. Onun bu sözleri bana battı.
IV. Kayıklardan biri gölün bu bölümünde batmış.
V. Okyanusta çarpışan gemiler batmış.
Batmak” sözcüğü I. cümlede “iflas etmek”, II. cüm­lede “kirlenmek”, III. cümlede, “dokunmak, rahatsız etmek” anlamında kullanılmıştır. IV. ve V. cümlede ise “bir sıvının üstündeyken içine gömülmek” anlamın­da kullanılmıştır. O halde bu cümlelerde “batmak” sözcüğünün sadece IV. ve V. cümledeki kullanımları anlamdaş sözcüklerdir.

Sponsorlu Bağlantılar
Son Düzenleyen Valeria; 1 Kasım 2013 @ 15:53.
Rapor Et
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adı:
Önce bu soruyu cevaplayın
Mesaj:
Yeni Soru
Sayfa 0.396 saniyede (83.66% PHP - 16.34% MySQL) 17 sorgu ile oluşturuldu
Şimdi ücretsiz üye olun!
Saat Dilimi: GMT +2 - Saat: 18:22
 • YASAL BİLGİ

 • İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan MsXLabs.org forum adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm kullanıcılarımız yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. MsXLabs.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) iş günü içerisinde MsXLabs.org yönetimi olarak tarafımızdan gerekli işlemler yapıldıktan sonra size dönüş yapılacaktır.
 • » Site ve Forum Kuralları
 • » Gizlilik Sözleşmesi