Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

DNA, kromozom, nükleotid ve gen arasındaki ilişki nasıl gösterilir?

  • dna gen kromozom siralamasi
  • gen dna kromozom siralamasi
  • gen kromozom dna siralamasi
melije
Cevaplanmış   |    3 Ocak 2009 14:10   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Kromozom, DNA ve gen sıralaması, DNA, kromozom, nükleotid ve gen arasında nasıl bir bağlantı vardır?

DNA, kromozom, nükleotid ve gen arasındaki ilişki nasıl gösterilir?
En iyi cevap nötrino tarafından gönderildi

Kromozomlar DNA'ları, DNA'lar da genetik özelliği belirleyen genleri taşırlar. Genleri oluşturan birimler ise nükleotidlerdir!

  • Kromozom > DNA > Gen > Nükleotid

Son düzenleyen nötrino; 30 Ağustos 2014 12:47. Sebep: İç başlık ve soru düzeni!!
Blue Blood
3 Ocak 2009 14:27   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Nükleotitler genleri,genler DNA yı,DNA da Kromozomları meydana getirir.
MesirKentli bu mesajı beğendi.
3 Ocak 2009 14:28   |   Mesaj #3   |   
Keten Prenses - avatarı
MsXLabs Üyesi
..

42599
8.288 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 28-03-2008
konu içinde bu ilişki anlatılıyor..


Vikipedi, özgür ansiklopedi

Deoksiribonükleik asit ya da kısaca DNA, tüm hücreli canlıların ve bazı virüslerin biyolojik gelişimleri için gerekli genetik bilgiyi taşıyan bir çeşit nükleik asittir. DNA, canlının özelliklerinin soydan soya geçmesini sağladığı için bazen kalıtım molekülü olarak da adlandırılır.

Bakterilerde
ve diğer basit hücreli canlılarda DNA hücrenin içinde dağınık biçimde bulunur. Hayvanları ve bitkileri oluşturan daha karmaşık hücrelerde ise DNA'nın çoğu hücre çekirdeğindekikromozomlarda bulunur. Enerji üreten kloroplast ve mitokondri organellerinde ve pek çok virüste de bir miktar DNA bulunur.

Moleküler yapı
Bazen "kalıtım molekülü" olarak adlandırılsa da, DNA aslında tek bir molekül değil, bir çift moleküldür. Bu çift molekül, bir sarmaşığın dalları gibi birbiri çevresinde dönerek bir sarmal oluştururlar.

Sarmaşık dalına benzer her molekül, bir DNA "ipliği"dir. Bu iplikler birbirlerine kimyasal olarak bağlanmış nükleotidlerden oluşur. Nükleotidler ise bir şeker, bir fosfat ve bir de dört çeşit azotlu bazlardan birisinden oluşur.
Bu dört çeşit baz, adenin, timin, sitozin ve guanindir. Sırası ile A, T, C ve G harfleri ile kısaltılırlar.

Bir DNA ikili sarmalında, iki polinükleotid (çok nükleotidli) iplik hidrofobik etki ile bağlanabilirler. Hangi ipliklerin birleşik kalacağı zıt eşleşme ile belirlenir. Her baz diğer bazların yalnızca bir çeşidi ile hidrojen bağları kurabilir (A ile T, C ile ise G bağ kurabilir) böylece bir iplikteki bazın niteliği kurulan bağın gücünü belirler; zıt bazlar ne kadar çok olursa kurulan bağ da o kadar güçlü ve uzun ömürlü olur.

Hücre mekanizması DNA ikili sarmalını birbirinden ayırıp her iki DNA ipliğini de yeni birer ipliği sentezlemek için şablon olarak kullanma yeteneğine sahiptir. Yeni üretilen iplikler öncekilerle hemen hemen tamamen aynıdır, ancak mutasyon adı verilen hatalar oluşabilir. Hücrenin bu özelliğini laboratuvar ortamında taklit eden işleme de PCR (polimeraz zincirleme tepkimesi) adı verilir.

Eşleşme nedeniyle nükleotidlerdeki bazlar sarmal eksenine doğru dönüktür. Bu yüzden şeker ve fosfat grupları sarmalın dış tarafında yer alır, ve oluşturdukları iki zincir sarmalın "iskeleti" olarak adlandırılır. Gerçekte, bir nükleotidi DNA ipliğinde bir sonrakine bağlı tutan fosfat ve şekerler arasındaki kimyasal bağlardır.

Nükleotid dizisinin önemi
Bir gen içerisinde DNA ipliği üzerindeki nükleotid dizisi her canlının yaşamı boyunca üretmek ve "ifade etmek" zorunda olduğu proteinleri tanımlar. Nükleotid dizisi ile proteinlerdeki amino asit dizisi arasındaki ilişki basit çeviri kurallarıyla belirlenir, bu kurallara topluca genetik kod adı verilir. Genetik kod, kodon denilen, üç nükleotidden oluşan, üç harfli 'kelimeler'den meydana gelir (Örneğin ACT, CAG, TTT). Bu kodonlar haberci RNA (mRNA) ve taşıyıcı RNA (tRNA) aracılığıyla ribozomlarda her kodon bir amino aside denk gelmek üzere proteinlere çevrilirler. 64 değişik kodon olasılığı ve sadece 20 değişik amino asit olduğundan birçok amino asidin birden fazla belirtici kodonu vardır. DNA üzerindeki nükleotidler mRNA ve daha sonra tRNA üzerine kopyalanırken timin nükleotidi urasil ( U) ile değiştirilir. Ayrıca protein sentezinin başlangıcını belirten bir başlatma kodonu (AUG, metionin amino asidini kodlar) ile bitimini belirten üç olası bitiş kodonu (UAA, UAG ve UGA) bulunur.

Kısa Sözlük (İngilizce-Türkçe)
adenine: adenin
codon: kodon ya da dizgi.
cytosine: sitozin
gene expression: gen ifadesi
guanine: guanin
helix: sarmal.
messenger RNA (mRNA): haberci RNA
nucleotide: nükleotid ya da takı.
replication: çoğalma, ikileşme.
semiconservative replication: yarı korunumlu çoğalma
thymine: timin
transfer RNA (tRNA): taşıyıcı RNA
uracil: urasil
MesirKentli ve Dark_Blue1990 bu mesajı beğendi.
Misafir
15 Ekim 2009 21:01   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
hücre ile nükleotit arasındaki ilişkiyi gösteren bir şeme lasım
Misafir
19 Kasım 2009 14:58   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yha bna kromozom gen nükleotid dna arasındaki ilişkiyi anlatan uzun bi açıklama lazm!!!
Daisy-BT
19 Kasım 2009 15:34   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

hücre ile nükleotit arasındaki ilişkiyi gösteren bir şeme lasım

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

yha bna kromozom gen nükleotid dna arasındaki ilişkiyi anlatan uzun bi açıklama lazm!!!

Alttaki mesajda yeterli bilgi bulacaksınız.

Alıntı
Keten Prenses adlı kullanıcıdan alıntı

konu içinde bu ilişki anlatılıyor..


Vikipedi, özgür ansiklopedi


Deoksiribonükleik asit ya da kısaca DNA, tüm hücreli canlıların ve bazı virüslerin biyolojik gelişimleri için gerekli genetik bilgiyi taşıyan bir çeşit nükleik asittir. DNA, canlının özelliklerinin soydan soya geçmesini sağladığı için bazen kalıtım molekülü olarak da adlandırılır.

Bakterilerde
ve diğer basit hücreli canlılarda DNA hücrenin içinde dağınık biçimde bulunur. Hayvanları ve bitkileri oluşturan daha karmaşık hücrelerde ise DNA'nın çoğu hücre çekirdeğindekikromozomlarda bulunur. Enerji üreten kloroplast ve mitokondri organellerinde ve pek çok virüste de bir miktar DNA bulunur.

Moleküler yapı
Bazen "kalıtım molekülü" olarak adlandırılsa da, DNA aslında tek bir molekül değil, bir çift moleküldür. Bu çift molekül, bir sarmaşığın dalları gibi birbiri çevresinde dönerek bir sarmal oluştururlar.

Sarmaşık dalına benzer her molekül, bir DNA "ipliği"dir. Bu iplikler birbirlerine kimyasal olarak bağlanmış nükleotidlerden oluşur. Nükleotidler ise bir şeker, bir fosfat ve bir de dört çeşit azotlu bazlardan birisinden oluşur.
Bu dört çeşit baz, adenin, timin, sitozin ve guanindir. Sırası ile A, T, C ve G harfleri ile kısaltılırlar.

Bir DNA ikili sarmalında, iki polinükleotid (çok nükleotidli) iplik hidrofobik etki ile bağlanabilirler. Hangi ipliklerin birleşik kalacağı zıt eşleşme ile belirlenir. Her baz diğer bazların yalnızca bir çeşidi ile hidrojen bağları kurabilir (A ile T, C ile ise G bağ kurabilir) böylece bir iplikteki bazın niteliği kurulan bağın gücünü belirler; zıt bazlar ne kadar çok olursa kurulan bağ da o kadar güçlü ve uzun ömürlü olur.

Hücre mekanizması DNA ikili sarmalını birbirinden ayırıp her iki DNA ipliğini de yeni birer ipliği sentezlemek için şablon olarak kullanma yeteneğine sahiptir. Yeni üretilen iplikler öncekilerle hemen hemen tamamen aynıdır, ancak mutasyon adı verilen hatalar oluşabilir. Hücrenin bu özelliğini laboratuvar ortamında taklit eden işleme de PCR (polimeraz zincirleme tepkimesi) adı verilir.

Eşleşme nedeniyle nükleotidlerdeki bazlar sarmal eksenine doğru dönüktür. Bu yüzden şeker ve fosfat grupları sarmalın dış tarafında yer alır, ve oluşturdukları iki zincir sarmalın "iskeleti" olarak adlandırılır. Gerçekte, bir nükleotidi DNA ipliğinde bir sonrakine bağlı tutan fosfat ve şekerler arasındaki kimyasal bağlardır.

Nükleotid dizisinin önemi
Bir gen içerisinde DNA ipliği üzerindeki nükleotid dizisi her canlının yaşamı boyunca üretmek ve "ifade etmek" zorunda olduğu proteinleri tanımlar. Nükleotid dizisi ile proteinlerdeki amino asit dizisi arasındaki ilişki basit çeviri kurallarıyla belirlenir, bu kurallara topluca genetik kod adı verilir. Genetik kod, kodon denilen, üç nükleotidden oluşan, üç harfli 'kelimeler'den meydana gelir (Örneğin ACT, CAG, TTT). Bu kodonlar haberci RNA (mRNA) ve taşıyıcı RNA (tRNA) aracılığıyla ribozomlarda her kodon bir amino aside denk gelmek üzere proteinlere çevrilirler. 64 değişik kodon olasılığı ve sadece 20 değişik amino asit olduğundan birçok amino asidin birden fazla belirtici kodonu vardır. DNA üzerindeki nükleotidler mRNA ve daha sonra tRNA üzerine kopyalanırken timin nükleotidi urasil ( U) ile değiştirilir. Ayrıca protein sentezinin başlangıcını belirten bir başlatma kodonu (AUG, metionin amino asidini kodlar) ile bitimini belirten üç olası bitiş kodonu (UAA, UAG ve UGA) bulunur.

Kısa Sözlük (İngilizce-Türkçe)
adenine: adenin
codon: kodon ya da dizgi.
cytosine: sitozin
gene expression: gen ifadesi
guanine: guanin
helix: sarmal.
messenger RNA (mRNA): haberci RNA
nucleotide: nükleotid ya da takı.
replication: çoğalma, ikileşme.
semiconservative replication: yarı korunumlu çoğalma
thymine: timin
transfer RNA (tRNA): taşıyıcı RNA
uracil: urasil

Misafir
24 Kasım 2009 17:21   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yhaaa bana gen dna ve kromozom arasındaki ilişkiyi anlatan uzun bir yazı lasıımmmmmmmmmmmmmmmmmmm
_KleopatrA_
24 Kasım 2009 19:36   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

yhaaa bana gen dna ve kromozom arasındaki ilişkiyi anlatan uzun bir yazı lasıımmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Nükleotitler genleri,genler DNA yı,DNA da Kromozomları meydana getirir.
Misafir
9 Aralık 2009 15:35   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yahuuu bana Nükleotit gen,DNA arasındaki ilişkiyi anlatan uzun vve öz bi cümle lazım
Misafir
17 Aralık 2009 21:44   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Nükleotitler genleri,genler DNA yı oluşturur xD
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

DNA, kromozom, nükleotid ve gen arasındaki ilişki nasıl gösterilir? Konusuna Benzer Konular

DNA, gen, nükleotit ve kromozom arasında nasıl bir ilişki vardır?
Gönderen: HAKKI CEMİL .. Forum: Soru-Cevap
Cevap: 6
Son Mesaj: 19 Ekim 2014 11:27
Cevap: 5
Son Mesaj: 8 Şubat 2014 10:19
Cevap: 4
Son Mesaj: 27 Eylül 2013 13:41
Gen nedir, nasıl gösterilir?
Gönderen: Ziyaretçi Forum: Soru-Cevap
Cevap: 38
Son Mesaj: 5 Mart 2012 18:58
Cevap: 1
Son Mesaj: 11 Aralık 2010 12:08
Sayfa 0.417 saniyede (90.22% PHP - 9.78% MySQL) 12 sorgu ile oluşturuldu