MsXLabs
2005-2016
Cevaplanmış forumunda yer alan melije tarafından açılmış DNA, kromozom, nükleotid ve gen arasındaki ilişki nasıl gösterilir? konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: Kromozom, DNA ve gen sıralaması, DNA, kromozom, nükleotid ve gen arasında nasıl bir bağlantı vardır? ... Etiketler:
  • dna sıralaması
  • dna mı büyük gen mi
CEVAP VAR

DNA, kromozom, nükleotid ve gen arasındaki ilişki nasıl gösterilir?

Gösterim: 122.158 | Cevap: 7
3 Ocak 2009 14:10   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Kromozom, DNA ve gen sıralaması, DNA, kromozom, nükleotid ve gen arasında nasıl bir bağlantı vardır?

DNA, kromozom, nükleotid ve gen arasındaki ilişki nasıl gösterilir?
Sponsorlu Bağlantılar
En iyi cevap nötrino tarafından gönderildi

Kromozomlar DNA'ları, DNA'lar da genetik özelliği belirleyen genleri taşırlar. Genleri oluşturan birimler ise nükleotidlerdir!
  • Kromozom > DNA > Gen > Nükleotid
Son düzenleyen nötrino; 29 Nisan 2015 15:31 (2015-04-29T15:31:18+03:00) Sebep: İç başlık ve soru düzeni!!
Blue Blood
3 Ocak 2009 14:27   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Nükleotitler genleri,genler DNA yı,DNA da Kromozomları meydana getirir.
3 Ocak 2009 14:28   |   Mesaj #3   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
..

32.562
8.119 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 28-03-2008
Vikipedi, özgür ansiklopedi
attachmentphp?attachmentid8873&ampd1163505905

Deoksiribonükleik asit ya da kısaca DNA, tüm hücreli canlıların ve bazı virüslerin biyolojik gelişimleri için gerekli genetik bilgiyi taşıyan bir çeşit nükleik asittir. DNA, canlının özelliklerinin soydan soya geçmesini sağladığı için bazen kalıtım molekülü olarak da adlandırılır.

Bakterilerde
ve diğer basit hücreli canlılarda DNA hücrenin içinde dağınık biçimde bulunur. Hayvanları ve bitkileri oluşturan daha karmaşık hücrelerde ise DNA'nın çoğu hücre çekirdeğindekikromozomlarda bulunur. Enerji üreten kloroplast ve mitokondri organellerinde ve pek çok virüste de bir miktar DNA bulunur.

Moleküler yapı
Bazen "kalıtım molekülü" olarak adlandırılsa da, DNA aslında tek bir molekül değil, bir çift moleküldür. Bu çift molekül, bir sarmaşığın dalları gibi birbiri çevresinde dönerek bir sarmal oluştururlar.

Sarmaşık dalına benzer her molekül, bir DNA "ipliği"dir. Bu iplikler birbirlerine kimyasal olarak bağlanmış nükleotidlerden oluşur. Nükleotidler ise bir şeker, bir fosfat ve bir de dört çeşit azotlu bazlardan birisinden oluşur.
Bu dört çeşit baz, adenin, timin, sitozin ve guanindir. Sırası ile A, T, C ve G harfleri ile kısaltılırlar.

Bir DNA ikili sarmalında, iki polinükleotid (çok nükleotidli) iplik hidrofobik etki ile bağlanabilirler. Hangi ipliklerin birleşik kalacağı zıt eşleşme ile belirlenir. Her baz diğer bazların yalnızca bir çeşidi ile hidrojen bağları kurabilir (A ile T, C ile ise G bağ kurabilir) böylece bir iplikteki bazın niteliği kurulan bağın gücünü belirler; zıt bazlar ne kadar çok olursa kurulan bağ da o kadar güçlü ve uzun ömürlü olur.

Hücre mekanizması DNA ikili sarmalını birbirinden ayırıp her iki DNA ipliğini de yeni birer ipliği sentezlemek için şablon olarak kullanma yeteneğine sahiptir. Yeni üretilen iplikler öncekilerle hemen hemen tamamen aynıdır, ancak mutasyon adı verilen hatalar oluşabilir. Hücrenin bu özelliğini laboratuvar ortamında taklit eden işleme de PCR (polimeraz zincirleme tepkimesi) adı verilir.

Eşleşme nedeniyle nükleotidlerdeki bazlar sarmal eksenine doğru dönüktür. Bu yüzden şeker ve fosfat grupları sarmalın dış tarafında yer alır, ve oluşturdukları iki zincir sarmalın "iskeleti" olarak adlandırılır. Gerçekte, bir nükleotidi DNA ipliğinde bir sonrakine bağlı tutan fosfat ve şekerler arasındaki kimyasal bağlardır.

Nükleotid dizisinin önemi
Bir gen içerisinde DNA ipliği üzerindeki nükleotid dizisi her canlının yaşamı boyunca üretmek ve "ifade etmek" zorunda olduğu proteinleri tanımlar. Nükleotid dizisi ile proteinlerdeki amino asit dizisi arasındaki ilişki basit çeviri kurallarıyla belirlenir, bu kurallara topluca genetik kod adı verilir. Genetik kod, kodon denilen, üç nükleotidden oluşan, üç harfli 'kelimeler'den meydana gelir (Örneğin ACT, CAG, TTT). Bu kodonlar haberci RNA (mRNA) ve taşıyıcı RNA (tRNA) aracılığıyla ribozomlarda her kodon bir amino aside denk gelmek üzere proteinlere çevrilirler. 64 değişik kodon olasılığı ve sadece 20 değişik amino asit olduğundan birçok amino asidin birden fazla belirtici kodonu vardır. DNA üzerindeki nükleotidler mRNA ve daha sonra tRNA üzerine kopyalanırken timin nükleotidi Msn Phone urasil ( U) ile değiştirilir. Ayrıca protein sentezinin başlangıcını belirten bir başlatma kodonu (AUG, metionin amino asidini kodlar) ile bitimini belirten üç olası bitiş kodonu (UAA, UAG ve UGA) bulunur.

Kısa Sözlük (İngilizce-Türkçe)
adenine: adenin
codon: kodon ya da dizgi.
cytosine: sitozin
gene expression: gen ifadesi
guanine: guanin
helix: sarmal.
messenger RNA (mRNA): haberci RNA
nucleotide: nükleotid ya da takı.
replication: çoğalma, ikileşme.
semiconservative replication: yarı korunumlu çoğalma
thymine: timin
transfer RNA (tRNA): taşıyıcı RNA
uracil: urasil
Son düzenleyen nötrino; 29 Nisan 2015 15:17 Sebep: Gereksiz ayrıntı kaldırıldı!
Misafir
15 Ekim 2009 21:01   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Hücre canlının en küçük yapı taşıdır. Hücrenin çekirdeğinde kromozomlar bulunur. Kromozomlar, DNA'lardan oluşur. DNA ise genlerden, genler ise nükleotitlerden oluşmakta.Sonuç olarak bunları bulundukları yerlerden büyükten küçüğe sıralarsak, Kromozom>DNA>Gen>Nükleotit şeklinde bir sıralama ortaya çıkar.


Son düzenleyen nötrino; 29 Nisan 2015 15:23 Sebep: Mesaj düzeni!
Misafir
20 Nisan 2011 18:01   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Nükleotid<Gen<DNA<Kromozom
Son düzenleyen nötrino; 29 Nisan 2015 15:16 Sebep: Mesaj düzeni!
30 Ağustos 2014 12:53   |   Mesaj #6   |   
nötrino - avatarı
SMD SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Zamanın Ötesi..

5.791
7.645 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 02-08-2007
Kromozomlar DNA'ları, DNA'lar da genetik özelliği belirleyen genleri taşırlar. Genleri oluşturan birimler ise nükleotidlerdir!
  • Kromozom > DNA > Gen > Nükleotid
Misafir
29 Nisan 2015 14:34   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
DNA mı yoksa kromozom mu büyüktür?
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj: