PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Cevaplanmış > Hz. Muhammed nerede doğdu, nerede vefat etti ve nereye defnedildi?
«Önceki KonuSonraki Konu»
Ziyaretçi08:59, 15 Ocak 2009 
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) nerede doğdu, nerede vefat etti?
Peygamber Efendimizin defnedildiği yer neresidir?
En iyi cevap The Unique tarafından gönderildi

1. Peygamberimiz nerede doğdu?
- Mekke'de doğdu.

2. Hangi tarihte doğdu?
- 20 Nisan 571 tarihinde doğdu.

3. Hangi tarihte nereye hicret etti?
- 622 tarihinde Medine'ye hicret etti.

4. Hangi yılda, kaç yaşında ve nerede vefat etti?
- 8 Haziran 632 yılında, 63 yaşındayken Medine'de vefat etti.
Hz. Muhammed vefat ettiği yere gömüldü. Medine şehrindeki peygamberimizin bu mezarına "Ravza-i Mutahhare" denir.

Hem Mekke, hem de Medine bugün Suudi Arabistan sınırları içinde bulunan Hicaz Bölgesi'ndedir.


Benzer Konular:
Cevap
The Unique10:13, 15 Ocak 2009 
1. Peygamberimiz nerede doğdu?
- Mekke'de doğdu.

2. Hangi tarihte doğdu?
- 20 Nisan 571 tarihinde doğdu.

3. Hangi tarihte nereye hicret etti?
- 622 tarihinde Medine'ye hicret etti.

4. Hangi yılda, kaç yaşında ve nerede vefat etti?
- 8 Haziran 632 yılında, 63 yaşındayken Medine'de vefat etti.
Hz. Muhammed vefat ettiği yere gömüldü. Medine şehrindeki peygamberimizin bu mezarına "Ravza-i Mutahhare" denir.

Hem Mekke, hem de Medine bugün Suudi Arabistan sınırları içinde bulunan Hicaz Bölgesi'ndedir.


Cevap
Daisy-BT22:14, 23 Mart 2010 
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
632'den 571'i çıkardığımızda 61 eder. Bu durumda peygamberimiz nasıl 63 yaşında ölmüş olabilir?
Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v), rebiülevvel ayının (Hicri takvime göre yılın 3. ayı) 12. gecesi Miladi 571 yılında Mekke'de doğmuştur.
Rebiülevvel ayının 12'sinde Miladi 632 yılında Medine'de vefat etmiştir.
Miladi 622 yılında hicret etmiştir.
Hicret tarihi, Müslümanların tarih başlangıcıdır. Peygamberimiz 63 yaşında vefat etmiştir. 63 yerine 61 görünmesinin nedeni hicri takvim ile miladi takvim arasındaki farktır. Hicri takvim miladi takvime göre 10 gün daha kısadır.
Cevap
nötrino11:52, 29 Ekim 2012 
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
Hz. Muhammed (S.A.V.)'in kabri kerede bulunuyor?
Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V.) vefat ettiği yere defn edilmiştir. (Medine-i Münevvere.) Mübarek kabrinin bulunduğu yere ''Ravza-i Mutahhare'' deniyordur.
Cevap
nötrino09:49, 10 Şubat 2014 
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
1) Hz.Muhammed (s.a.v.) hangi ay ve günde doğdu?
a) 8 Haziran 632
b) 12 Mayıs 570
c) 17 Eylül 610
d) 20 Nisan 571

2) Hz.Muhammed (s.a.v.)'in doğduğu ve yaşadığı İslam öncesi döneme ne denir?
a) Kabile
b) Haniflik
c) Cahiliyye
d) Kureyş
1) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) 20 Nisan 571 tarihinde doğmuştur.
2) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in doğduğu ve yaşadığı İslam öncesi döneme cahiliyye dönemi adı verilir.
Cevap
Misafir18:50, 13 Ocak 2015 
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
1. Hz. Muhammed kaç yılında, nerede doğdu?
2. Hz. Muhammed kaç yılında,
nerede vefat etti?
3. Hayatı hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
1. Hz. Muhammed Mekke'de 571 yılında doğmuştur.
2. Hz. Muhammed 632 yılında ölmüştür
.

3. Kısaca Hayatı
Hz. Peygamber Arap yarımadasının batısındaki Hicaz bölgesinde yer alan Mekke şehrinde dünyaya geldi. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bunun sebebi o sırada Araplar arasında belirli bir takvimin kullanılmamasıdır. Genel kabul gören kanaate göre Fil Vakasından 50-55 gün sonra Rebîülevvel ayında Pazartesi günü dünyaya gelmiştir. Farklı hesaplamalara göre Hz. Peygamberin doğum tarihi 20 Nisan (9 Rebîülevvel) 571 veya 17 Haziran (12 Rebîülevvel) 569 Pazartesi şeklinde belirlenmektedir.

Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine'dir. Hz. Muhammed küçük yaşta önce babasını daha sonra da annesini kaybetti. Önce dedesi Abdülmuttalib, o da ölünce amcası Ebu Talib'in yanında kaldı. Amcası ile beraber ticaretle uğraştı. Küçük yaşından itibaren çevresinde doğruluğu, güvenirliliği ile ün kazandı. Kendisi çevresindeki insanlar gibi putlara hiç ilgi duymuyor, sık sık Hira Dağına çıkıp yalnız kalıyordu.


Yine böyle bir zamanda Hira mağrasında düşünceler içerisinde iken vahiy meleği Cebrail ilk vahyi getirdi. (Yaradan Rabbi!nin adı ile oku!-Alak Süresi). Bu şekilde Hz. Muhammed'in peygamberlik süreci başlamış oldu. Hz. Muhammed'e ilk inanan Hz. Hatice, Hz.Ali, Hz.Ebu Bekir, ve Hz. Zeyd oldu. Ancak yeni gelen din (İslam) Mekkeliler tarafından hiç hoş karşılanmadı. Çünkü İslam dini kendi dinleri putperestlik ile hiç benzeşmiyordu. Atalarının dinine büyük bir bağlılık duyan Araplar Hz.Muhammed'e ve yeni dine şiddetle karşı geldiler. Bu karşı gelme zamanla Müslümanlara karşı şiddete dönüştü. Bunun üzerine Hz.Muhammed Müslümanlara hicret (göç) emrini verdi. 615 yılında Müslümanlar önce Habeşistan'a baskılar artınca da 622 yılında Mekke'yi terk ederek Medine şehrine hicret (göç) ettiler. Hicret 'ten sonra Medine İslamiyet'in merkezi durumuna geldi.


BEDİR SAVAŞI (624)
Nedeni: Mekkelilere ait bir ticaret kervanı Müslümanlarca ele geçirilmek istenmişti. Bu şekilde Müslümanların Hicret esnasında Mekke'de bıraktıkları malların karşılığı alınacaktı. Bu durum iki tarafı karşı karşıya getirdi.
Sonuçları:

 1. Bedir savaşı Müslümanların kazandığı ilk askeri zaferdir.
 2. Müslümanların kendilerine olan güvenleri artmıştır.
 3. Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçmiştir.
 4. Mekkeli esirlerden okuma-yazma bilenler 10 Müslüman'a okuma-yazma öğretme karşılığında serbest bırakıldılar.

UHUD SAVAŞI (625)
Nedenleri: Mekkelilerin Bedir savaşının intikamını alma istekleri.
Mekkelilerin Medine şehrine doğru gelmeleri üzerine iki taraf Uhud dağı eteklerinde karşı karşıya geldiler. Savaşın başlangıcında Müslümanlar üstün iken Peygamber tarafından görevlendirilen okçuların yerlerini terk etmeleri savaşın kaybedilmesine yol açmıştır.
Sonuçları:

 1. Mekkeliler savaştan galip gelmelerine rağmen kesin bir sonuç elde edemediler.
 2. Okçuların yerlerini terk etmeleri savaşın kaybedilmesine yol açmıştı. Bu durum Peygamberin emirlerine uymanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

HENDEK SAVAŞI(627)
Nedenleri:

 1. Uhud savaşından sonra Medine 'den çıkarılan Yahudilerin Mekkelileri sürekli kışkırtmaları.
 2. Mekkelilerin Müslümanlara kesin bir darbe vurma istekleri.
Kalabalık bir ordu ile harekete geçen Mekkelilere karşı Medine şehrinin savunulmasına karar verildi. Salman-ı Farisi adında bir İranlı Müslüman'ın önerisi ile şehrin etrafına hendekler kazıldı. Mekkeliler bu hendekleri aşamadılar ve bir sonuç alamadan geri döndüler.
Sonuçları:

 1. Bu savaş Mekkelilerin Müslümanlar üzerine yaptıkları son saldırı olmuştur. Bundan sonra Müslümanlar saldırı, Mekkeliler savunma konumuna geçmiştir.
 2. Medine çevresindeki bir çok Arap kabilesi Müslüman olmuştur.

HUDEYBİYE BARIŞI (628)
628 yılında Müslümanlar Mekke'de bulunan Kabe'yi ziyaret etmek istediler.Mekkeliler bu durum karşısında tedirgin oldular ve ziyarete izin vermek istemediler. Bunu üzerine taraflar arasında Hudeybiye Antlaşması imzalandı.

 1. Her iki taraf istedikleri kabileler ile ittifak yapabilecekler. Ancak askeri yardım yapmayacaklardı.
 2. Müslümanlar o yıl Kabe'yi ziyaret etmeyecekler,ertesi yıl ziyaret yapacaklar.
 3. Müslüman olan Mekkeli gençler ailesinin izni olmadan Medine'ye alınmayacak, Mekke'ye sığınanlar ise geri verilmeyecekti.
 4. Barış on yıl süre ile geçerli olacaktı.
ÖNEMİ: Bu antlaşma ile Mekkeliler Müslümanları hukuken tanımış oldular.


HAYBER'İN FETHİ (629)
Hayber'de yaşayan Yahudiler Müslümanlar aleyhine işler yapıyorlar, İslam'ı kötülüyorlardı. Bunun üzerine Buranın fethine karar verildi. Hayber kalesi Yahudilerden alındı.
ÖNEMİ: Hayber'in fethi ile Şam ticaret yolunun kontrolü Müslümanların eline geçmiş ve güvenliği sağlanmıştır.


MUTE SAVAŞI (629)
Müslümanlar ile Bizanslılar arasında yapılan ilk savaştır. Çok kalabalık olan Bizans ordusu karşısında Müslümanlar bir sonuç elde edemediler.


MEKKE'NİN FETHİ (630)
Mekkelilerin Hudeybiye Barışını bozmaları üzerine Mekke'nin fethine karar verildi. Mekke şehri hiçbir karşı koyma görmeden kısa sürede ele geçirildi. Mekke'nin fethi ile Arap yarımadasının tamamı kısa sürede Müslümanların kontrolüne girdi.


HUNEYN SAVAŞI (631)
Mekke'nin fethinden sonra İslam'ı benimsemeyen Arap kabileleri Mekke'nin dışında toplandılar. Müslümanlar ve Putperest Arap kabileleri arasında yapılan bu savaşı Müslümanlar kazandı ve ardından Ta'if şehri de kuşatıldı ancak alınamadı. Bir süre sonra Ta'if halkı kendi istekleri ile Müslüman oldular.


TEBÜK SEFERİ (631)
Bizans İmparatoru Heraklius'un büyük bir ordu ile Arabistan'a geldiği haberi üzerine Hz. Muhammed Tebük' e doğru sefere çıktı. Ancak haberin doğru olmadığı anlaşıldı. Tebük Seferi Hz. Muhammed'in son seferi olmuştur.


ÖLÜMÜ
Hz. Muhammed
632 yılının sonlarında, Veda Haccı'ndan sonra hastalandı ve son bir kez Mekke'de kalabalık bir Müslüman kitlesine VEDA HUTBESİNİ söyledi. 632 yılında Medine'de vefat etti. Hz.Muhammed vefat ettiği yere, Mescid-i Nebi'nin yanında gömüldü. Medine şehrindeki peygamberimizin bu mezarına "Ravza-i Mutahhare" denir.

Cevap
Erdem19:04, 27 Şubat 2015 
Soru Şöyle:Hz.Muhammed ............. sene sütannesi Halime'nin yanında kalmıştır... Noktalı yerlere ne yazcam sölermisiniz??
Cevap
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adınız:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Cevaplanmış Konuları
Benzer Konular
Atatürk nerede doğdu?
Nasrettin Hoca ne zaman ve nerede doğdu, nerede öldü, nereye gömüldü?
Hz. Muhammed kaç yılında vefat etti?
Katy Perry nerede doğdu?
Emiş nerede doğdu?