Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Kurtuluş Savaşı cepheleri hangileridir?

Gösterim: 144.469 | Cevap: 39
  • kurtuluş savaşı cepheleri
  • kurtuluş için yapılan savaşlar
Misafir
Cevaplanmış   |    29 Eylül 2009 18:05   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Kurtuluş Savaşı cepheleri hangileridir?

Kurtuluş Savaşı'nda cepheler, Kurtuluş Savaşı cepheleri ve özellikleri nelerdir?
En iyi cevap Blue Blood tarafından gönderildi

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELERİ


Cephelerle İlgili Kısa Notlar:

DOĞU CEPHESİ

-İlk Kapanan Cephedir.
-3 Aralık 1920 Gümrü Antlaşması ile kapandı.
-TBMM’ye bağlı Erzurum’daki Kazım Karabekir ‘in 15. Kolordusu Savaştı.
-Ermenilerle Savaştık

GÜNEY CEPHESİ

-Kuvay-ı Milliye’nin en etkili olduğu cephedir.
-20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile kapandı.
-Kuvay-ı Milliye Savaştı.
-Fransızlar ve işbirlikçi Ermenilerle savaştık.

BATI CEPHESİ

-Kurtuluş Savaşının En Yoğun Yaşandığı Cephedir.
-11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması ile kapandı.
-Önce Kuvay-ı Milliye sonra da TBMM’nin Düzenli Ordusu Savaştı.
-Yunanlılar ve Onların destekçisi İngilizlerle Savaştık.


MİLLİ MÜCADELENİN MUHAREBELER DÖNEMİ (1920–1922)

1. Cepheler

a) Doğu Cephesi: XV. kolordu komutanı Kazım Karabekir ileri bir taarruz ile Gümrü’ye kadar ilerledi. Ermeniler çaresizce Gümrü Barışını imzalamak zorunda kaldılar.

Gümrü Barışı (3 Aralık 1920)

-Kars, Sarıkamış, Iğdır, Selim, Kulp Türkiye’nin olacaktır.
-Ermenistan Sevr’in geçersizliğini tanıyan ilk devlet olacaktır.
-Türk-Ermenistan sınırı, Aras Nehri olacaktır.
-Ermenistan TBMM’yi tanıyan ilk devlet oldu.
-Gümrü Antlaşması ile TBMM ilk uluslararası siyasi ve askeri zaferini de kazanmış oldu.
-Gümrü Antlaşması ile çözüme kavuşan ilk cephemiz de Doğu Cephesi oldu.
-Gümrü Barışı aynı zamanda Sevr’i geçersiz sayan ilk uluslar arası belgedir.

ÖNEMLİ NOT: Gümrü Antlaşması ile Doğu sınırımız tamamen çözülmedi. 23 Şubat 1921’de Gürcistan’a verilen Ankara Notası ile Gürcüler Artvin, Ardahan ve Batum’u boşalttılar. Kuvvetlerimiz, Artvin, Ardahan ve Batum’a da girdiler. Fakat aynı gün 16 Mart 1921’de SSCB ile Moskova Antlaşması imzalandı. Batum SSCB’ye bağlı Gürcistan’a bırakıldı. Bu, Misak-ı Milli’den verilen ilk tavizdir.

13 Ekim 1921’de TBMM, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan arasında Kars Antlaşması yapıldı ve bu antlaşma ile Doğu sınırımız kesin şeklini almış oldu.
Bu cephenin kapanması ile buradaki kuvvetlerimizin büyük çoğunluğu Batı Cephesine kaydırıldı.

b) Güney Cephesi: Bu cephe Kuvay-ı Milliye cephesidir. Kuvay-ı Milliyenin en başarılı olduğu cephedir. Düzenli birlikler burada savaşmamıştır. Kuvay-ı Milliye tek başına Ermeni ve Fransızlarla mücadele etmiştir.
-Antep, Urfa ve Maraş’ı ilk önce İngilizler işgal ettiler. Fakat 15 Eylül 1919 Suriye itilafnamesi ile buraları Fransızlara bıraktılar.
-10 Şubat 1920’de Sütçü İmam önderliğinde Maraş, 11 Nisan 1920’de Doğan Bey önderliğinde Urfa Ermeni ve Fransız işgalinden kurtuldu. Antep ise 1921’de Fransız işgalinden kurtuldu. Fransa, TBMM ile yaptığı 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile bu cepheyi kapattı. Fransızlar Ankara Antlaşması ile Hatay dışındaki tüm topraklarımızı bize geri verdiler. Bu antlaşma ile Güney Cephesi kapanmış oldu.

ÖNEMLİ NOT: TBMM Antep halkının kahramanca direnişinden dolayı 8 Şubat 1921’de şehrin ismini Gaziantep yapmıştır. TBMM aynı nedenden dolayı 1973 yılında Maraş’a Kahraman, 1984 yılında Urfa’ya da Şanlı unvanını vermiştir.

-Fransızlar 5 Ocak 1922’de Ankara Antlaşması gereği Adana’yı tamamen boşalttılar.
-Güney Batıda ise Konya, Antalya civarını işgal etmiş olan İtalyanlar vardır. Fakat İtalyanlar bölge halkı ile iyi geçindiklerinden dolayı burada herhangi bir çatışma olmadı. Yunanlıların II. İnönü’de yenilmeleri üzerine İtalyanlar kendiliğinden Anadolu’dan çekilmeye başladılar. Sakarya’daki başarımızdan da etkilenerek Anadolu’yu tamamen boşalttılar.

c) Batı Cephesi: Bu cephe 2 döneme ayrılır. Birinci dönem Kuvay-ı Milliye dönemidir. Kuvay-ı Milliyenin Batı Cephesi Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ile oluşturuldu. Sivas Kongresi sonunda da Ali Fuat Cebesoy komutan olarak atandı. Fakat 24 Ekim 1920 Gediz Taarruzunda başarısız olunca Kuvay-ı Milliye’ye son verildi. Bu birlikler düzenli orduya dönüştürüldü. Böylece ikinci dönem Batı Cephesi Düzenli Ordu Birlikleriyle kuruldu. Bir önceki sayfada yer alan batı cephesi muharebeleri batı cephesinin ikinci dönemine aittir.

Düzenli ordunun Batı Cephesi de 2’ye ayrıldı. Kuzeyde Albay İsmet, Güneyde de Albay Refet vardı. I. İnönü ve II. İnönü Savaşları böyle yapıldı. Fakat Eskişehir-Kütahya muharebesinde Batı Cephesi tek kumanda, İsmet Paşa kumandası altında birleştirildi. Çünkü şartlara göre değişiklik yapılıyordu.

Büyük Taarruz öncesi Batı Cephesi yeniden düzenlendi. Kuzeyde 2. Ordu komutanlığına Yakup Şevki Paşa, Güneyde 1. Ordu komutanlığına Ali İhsan Paşa getirildi. Cephe komutanı İsmet Paşa’dır. Sakarya ve Büyük Taarruz dönemi M. Kemal ise başkomutandır. Fevzi Çakmak ise baştan beri Genelkurmay Başkanıdır.

Kurtuluş Savaşının en önemli ve en yoğun geçen cephesi Batı Cephesidir. Bu cephede Yunanlılarla ve dolaylı olarak da onların destekçisi İngilizlerle savaştık. Bu cephede toplam 5 muharebe yaşanmıştır.

Son düzenleyen nötrino; 7 Aralık 2013 10:28 Sebep: İç başlık düzeni!
Blue Blood
29 Eylül 2009 18:06   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Kurtuluş Savaşı cepheleri hangileridir?

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELERİ


Cephelerle İlgili Kısa Notlar:

DOĞU CEPHESİ

-İlk Kapanan Cephedir.
-3 Aralık 1920 Gümrü Antlaşması ile kapandı.
-TBMM’ye bağlı Erzurum’daki Kazım Karabekir ‘in 15. Kolordusu Savaştı.
-Ermenilerle Savaştık

GÜNEY CEPHESİ

-Kuvay-ı Milliye’nin en etkili olduğu cephedir.
-20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile kapandı.
-Kuvay-ı Milliye Savaştı.
-Fransızlar ve işbirlikçi Ermenilerle savaştık.

BATI CEPHESİ

-Kurtuluş Savaşının En Yoğun Yaşandığı Cephedir.
-11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması ile kapandı.
-Önce Kuvay-ı Milliye sonra da TBMM’nin Düzenli Ordusu Savaştı.
-Yunanlılar ve Onların destekçisi İngilizlerle Savaştık.


MİLLİ MÜCADELENİN MUHAREBELER DÖNEMİ (1920–1922)

1. Cepheler

a) Doğu Cephesi: XV. kolordu komutanı Kazım Karabekir ileri bir taarruz ile Gümrü’ye kadar ilerledi. Ermeniler çaresizce Gümrü Barışını imzalamak zorunda kaldılar.

Gümrü Barışı (3 Aralık 1920)

-Kars, Sarıkamış, Iğdır, Selim, Kulp Türkiye’nin olacaktır.
-Ermenistan Sevr’in geçersizliğini tanıyan ilk devlet olacaktır.
-Türk-Ermenistan sınırı, Aras Nehri olacaktır.
-Ermenistan TBMM’yi tanıyan ilk devlet oldu.
-Gümrü Antlaşması ile TBMM ilk uluslararası siyasi ve askeri zaferini de kazanmış oldu.
-Gümrü Antlaşması ile çözüme kavuşan ilk cephemiz de Doğu Cephesi oldu.
-Gümrü Barışı aynı zamanda Sevr’i geçersiz sayan ilk uluslar arası belgedir.

ÖNEMLİ NOT: Gümrü Antlaşması ile Doğu sınırımız tamamen çözülmedi. 23 Şubat 1921’de Gürcistan’a verilen Ankara Notası ile Gürcüler Artvin, Ardahan ve Batum’u boşalttılar. Kuvvetlerimiz, Artvin, Ardahan ve Batum’a da girdiler. Fakat aynı gün 16 Mart 1921’de SSCB ile Moskova Antlaşması imzalandı. Batum SSCB’ye bağlı Gürcistan’a bırakıldı. Bu, Misak-ı Milli’den verilen ilk tavizdir.

13 Ekim 1921’de TBMM, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan arasında Kars Antlaşması yapıldı ve bu antlaşma ile Doğu sınırımız kesin şeklini almış oldu.
Bu cephenin kapanması ile buradaki kuvvetlerimizin büyük çoğunluğu Batı Cephesine kaydırıldı.

b) Güney Cephesi: Bu cephe Kuvay-ı Milliye cephesidir. Kuvay-ı Milliyenin en başarılı olduğu cephedir. Düzenli birlikler burada savaşmamıştır. Kuvay-ı Milliye tek başına Ermeni ve Fransızlarla mücadele etmiştir.
-Antep, Urfa ve Maraş’ı ilk önce İngilizler işgal ettiler. Fakat 15 Eylül 1919 Suriye itilafnamesi ile buraları Fransızlara bıraktılar.
-10 Şubat 1920’de Sütçü İmam önderliğinde Maraş, 11 Nisan 1920’de Doğan Bey önderliğinde Urfa Ermeni ve Fransız işgalinden kurtuldu. Antep ise 1921’de Fransız işgalinden kurtuldu. Fransa, TBMM ile yaptığı 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile bu cepheyi kapattı. Fransızlar Ankara Antlaşması ile Hatay dışındaki tüm topraklarımızı bize geri verdiler. Bu antlaşma ile Güney Cephesi kapanmış oldu.

ÖNEMLİ NOT: TBMM Antep halkının kahramanca direnişinden dolayı 8 Şubat 1921’de şehrin ismini Gaziantep yapmıştır. TBMM aynı nedenden dolayı 1973 yılında Maraş’a Kahraman, 1984 yılında Urfa’ya da Şanlı unvanını vermiştir.

-Fransızlar 5 Ocak 1922’de Ankara Antlaşması gereği Adana’yı tamamen boşalttılar.
-Güney Batıda ise Konya, Antalya civarını işgal etmiş olan İtalyanlar vardır. Fakat İtalyanlar bölge halkı ile iyi geçindiklerinden dolayı burada herhangi bir çatışma olmadı. Yunanlıların II. İnönü’de yenilmeleri üzerine İtalyanlar kendiliğinden Anadolu’dan çekilmeye başladılar. Sakarya’daki başarımızdan da etkilenerek Anadolu’yu tamamen boşalttılar.

c) Batı Cephesi: Bu cephe 2 döneme ayrılır. Birinci dönem Kuvay-ı Milliye dönemidir. Kuvay-ı Milliyenin Batı Cephesi Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ile oluşturuldu. Sivas Kongresi sonunda da Ali Fuat Cebesoy komutan olarak atandı. Fakat 24 Ekim 1920 Gediz Taarruzunda başarısız olunca Kuvay-ı Milliye’ye son verildi. Bu birlikler düzenli orduya dönüştürüldü. Böylece ikinci dönem Batı Cephesi Düzenli Ordu Birlikleriyle kuruldu. Bir önceki sayfada yer alan batı cephesi muharebeleri batı cephesinin ikinci dönemine aittir.

Düzenli ordunun Batı Cephesi de 2’ye ayrıldı. Kuzeyde Albay İsmet, Güneyde de Albay Refet vardı. I. İnönü ve II. İnönü Savaşları böyle yapıldı. Fakat Eskişehir-Kütahya muharebesinde Batı Cephesi tek kumanda, İsmet Paşa kumandası altında birleştirildi. Çünkü şartlara göre değişiklik yapılıyordu.

Büyük Taarruz öncesi Batı Cephesi yeniden düzenlendi. Kuzeyde 2. Ordu komutanlığına Yakup Şevki Paşa, Güneyde 1. Ordu komutanlığına Ali İhsan Paşa getirildi. Cephe komutanı İsmet Paşa’dır. Sakarya ve Büyük Taarruz dönemi M. Kemal ise başkomutandır. Fevzi Çakmak ise baştan beri Genelkurmay Başkanıdır.

Kurtuluş Savaşının en önemli ve en yoğun geçen cephesi Batı Cephesidir. Bu cephede Yunanlılarla ve dolaylı olarak da onların destekçisi İngilizlerle savaştık. Bu cephede toplam 5 muharebe yaşanmıştır.

Son düzenleyen nötrino; 7 Aralık 2013 10:15 Sebep: Kırık link!
Misafir
28 Ekim 2009 19:07   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Kurtuluş Savaşı cepheleri hangileridir?

kurtuluş savaşı hangi cephelerde yapılmıştır
Misafir
12 Aralık 2009 20:04   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Kurtuluş Savaşı cepheleri hangileridir?

kurtuluş savaşında konyanın önemi ve cepheleri
Misafir
12 Aralık 2009 20:07   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Kurtuluş Savaşı cepheleri hangileridir?

konyanın kurtuluş savaşındaki önemi
Misafir
5 Ocak 2010 19:22   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Kurtuluş Savaşı cepheleri hangileridir?

Kurtuluş Savaşı cepheleri hangileridir? Kimlerle hangi cephede savaştık
Misafir
22 Şubat 2010 23:46   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Kurtuluş Savaşı cepheleri hangileridir?

arkadaşlar kuzey cepesi nerde
Misafir
30 Kasım 2010 19:29   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Kurtuluş Savaşı cepheleri hangileridir?

kuzeyy cephesi nerede ben onu arıyom alo
ferom
2 Aralık 2010 14:13   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

ödev

kurtuluş savaşındaki cepheler ve komutanları nelerdir ?
Misafir
2 Aralık 2010 14:24   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

ödev

kurtuluş savaşındaki cephelerin komutanları kimlerdir ?
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Kurtuluş Savaşı cepheleri hangileridir? benzer konular

Etiketler:
  • kurtuluş savaşı cepheleri
  • kurtuluş için yapılan savaşlar
Milli edebiyat döneminde Kurtuluş Savaşı'nı konu alan romanlar hangileridir?
BENİM SORUM MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDE KURTULUŞ SAVAŞI NI KONU ALAN ROMANLAR NELERDİR?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 5
Son Mesaj: 5 Aralık 2014 18:29
Kurtuluş Savaşı ne zaman başlamıştır?
kurtulus savası ne zaman basladı
Forum: Soru-Cevap Cevap: 81
Son Mesaj: 17 Kasım 2014 17:22
Kurtuluş Savaşı Trakya Cephesi
TRAKYA CEPHESİ MsXLabs.org Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra; Edirne-İstanbul demiryolunu kontrol etmek üzere bir Fransız alayı Trakya’ya yerleşmiş bulunuyordu. Fransız Generali Franchet D’Esperey ile Yunanistan Başbakanı Venizelos arasında imzalanan antlaşma ile Kuleliburgaz-Hadımköy...
Forum: Satırlarla Türkiye Cevap: 0
Son Mesaj: 2 Ocak 2013 20:49
Forum: Soru-Cevap Cevap: 6
Son Mesaj: 10 Aralık 2012 20:30
Türk Kurtuluş Savaşı Fotoğrafları
KURTULUŞ SAVAŞINDAN BİRKAÇ KARE http://i114.photobucket.com/albums/n263/garfield1421/ac0030bs.jpg http://i114.photobucket.com/albums/n263/garfield1421/nw_turkish_heliograph_011.jpg http://i114.photobucket.com/albums/n263/garfield1421/ac0030hs.jpg ...
Forum: Resimlerle/Fotoğraflarla Türkiye Cevap: 0
Son Mesaj: 13 Nisan 2009 21:17
 
Sayfa 0.352 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu