Cevap Yaz En İyi Cevabı Gör Önceki Konu Sonraki Konu

Peygamberimiz Medine'de toplumsal barışı nasıl sağlamıştır? - Sayfa 2

Gösterim: 54571 | Cevap: 27
Misafir
26 Mart 2012 17:26   |   Mesaj #12   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

hz. muhammed medine'de toplumsal barışı sağlamak için neler yapmıştır

peygamber efendimiz barışın kurulması için medine sçzleşmesi yapmıştır
Misafir
26 Mart 2012 20:47   |   Mesaj #13   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

hicretten sonra toplumsal barışı gerçekleştirmek için ne yapmıştır.

hz.peygamber hicretten sonra toplumsal barışı gerçekleştirmek için neler yapmıştırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrr???????????????????????
Misafir
5 Aralık 2012 22:04   |   Mesaj #14   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Peygamberimiz Medine'de toplumsal barışı nasıl sağlamıştır?

peygamberimiz medinede toplumsal barışı nasıl sağlamıştı
Misafir
17 Şubat 2013 12:52   |   Mesaj #15   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Peygamberimiz Medine'de toplumsal barışı nasıl sağlamıştır?

Hz. Muhammed (sav) Toplumsal Barış Ve Huzuru Nasıl Sağlamıştır?

Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra, çok farklı insan topluluklarıyla karşılaşmıştır. O dönemde, Medine'de büyük bir etkinliğe sahip olan Yahudiler, çeşitli Hıristiyan toplulukları ve o güne kadar İslam'a girmemiş, eski dini anlayışlarını sürdüren müşrikler bir arada yaşamaktaydı. Hz. Muhammed böyle bir ortamda, toplumsal birliği ve barışı sağlamak amacıyla Medine'deki kozmopolit yapıyı çeşitli sosyal sözleşmelerle kaynaştırmış, yüzden fazla topluluk ile bazen mektupla bazen de bizzat kendisi konuşarak çeşitli anlaşmalar yapmış, onlarla uzlaşmaya varmıştır. (T.W. Arnold, İngiliz misyoner araştırmacı) Peygamberimizin kurduğu bu toplumsal birliğin önemini şu şekilde ifade etmektedir:

"Önceleri tek bir emire kesinlikle itaat etmemiş olan o Arabistan, birdenbire siyasi bir birlik haline geliverdi ve o mutlak amire kendisini teslim etti. Yüz kadar küçük sosyal gruptan meydana gelmiş olan ve sürekli olarak birbirleriyle karşılıklı düşmanlıklarda bulunan küçük-büyük nice kabilelerden, Hz. Muhammed(s.a.v) bir birlik meydana getirdi."

Nitekim Peygamber Efendimiz, Mekke'yi fethettikten sonra, daha önce Müslümanlara işkence eden müşrikleri dahi serbest bırakmış, onlara büyük bir hoşgörü göstermiştir. Hz. Muhammed'in(s.a.v) gösterdiği bu üstün ahlak, daha önce Arap toplumunda benzerine hiç rastlanmamış bir durumdu ve insanlar arasında takdirle karşılanmaktaydı.
Misafir
17 Şubat 2013 13:23   |   Mesaj #16   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

hz muhammed medine'de toplumsal barışı nasıl sağlamıştır

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

hz muhammed medinede toplumsal barışı nasıl sağlamıştır?

Mekke'li Müslümanlar, dinleri uğrunda bütün servet ve varlıklarını Mekke'de bırakmışlar, Medine'ye hicret ederek muhâcir olmuşlardı. Medineli Müslümanlar, onları kendi nefislerine bile tercih ederek, her türlü yardımı yapmışlar, onların bütün ihtiyâçlarını karşılamışlardı. Fakat muhâcirler, ensâra yük oluyoruz, kendi kazancımız yok, diye üzülüyorlardı.
Peygamberimiz muhâcirlerin bu üzüntüsünü gidermek, aradaki sevgi ve samimiyeti güçlendirmek, herhangi ayrılık belirtisini önlemek için Hicretin yedinci ayında muhâcirlerle ensârı, Mâlik oğlu Enes'in evinde topladı. Burada, bir muhâciri, bir ensârla kardeş yaparak 90 (veya 360 kişi asarında kardeşlik bağı kurdu. Ensâr, muhâcir kardeşlerini alıp evlerine götürdüler. Mallarına ortak ettiler. Peygamberimize başvurarak:
-Ya Rasûlallah, hurmalıklarımızı, muhâcir kardeşlerimizle aramızda paylaştır... dediler. Rasûlullah (s.a.s.):
-Hayır, mallarınızın mülkiyeti size âittir. Muhâcir kardeşlerinizle birlikte çalışacak, mahsûlü paylaşacaksınız... buyurdu. İki taraf da buna râzı oldu. Kardeşler birbirlerine o derece bağlandılar ki, başlangıçta, kendi akrabalarından önce birbirlerine mirâsçı bile oldular.
Ensâr'dan Rebi’ oğlu Sa'd, muhâcirlerden Avf oğlu Abdurrahman'a:
-Ben mal yönünden ensârın en zenginiyim. Rasûlullah (s.a.s.) ikimizi kardeş yaptı. Malımın yarısı senindir, dedi. Abdurrahman:
-Allah malını sana mübârek kılsın. Benim bunlara ihtiyâcım yok. Sen bana çarşıyı göster... dedi.
Abdurrahman ticârete başladı, kısa zamanda zengin oldu. Muhâcirlerin büyük kısmı ticâretle hayatlarını kazandılar.
Ensâr ve muhâcirlerden belirli kimseler arasında Hz. Peygamber tarafından yapılan kardeşlik, daha sonra "Mü'minler elbette kardeştir" (Hucurât Sûresi, 10) âyetiyle genişledi. Fakat bu kardeşliğin, mirâsla ilgili hükmü, Bedir Savaşı'ndan sonra kaldırıldı. Çünkü muhâcirler, çalışıp ticâret yaparak ilk sıkıntılı günlerinden kurtuldular. Bedir Savaşı ganimetlerinden de yararlandıktan sonra, artık ensârın yardımına ihtiyaçları kalmadı.
Müslümanlarla Yahudiler arasında Vatandaşlık

Rasûlullah (s.a.s.) Mekkeli muhâcirlerle, Medineli ensârı kardeş yaparak birbirlerine bağladıktan sonra, Medine'yi dış düşmanlara karşı müştereken savunmak üzere muhâcirler, ensâr ve Medine'deki Yahûdîler arasında yazılı bir "vatandaşlık anlaşması" yaptı. Bu anlaşmaya göre:

Diyet ve fidyelere ait kurallar, eskiden olduğu şekilde devam edecek:
Yahûdîler kendi dinlerinde serbest olacaklar;
Müslümanlarla Yahûdîler, barış içinde yaşayacaklar,
İki taraftan biri, üçünçü bir tarafla savaşırsa, diğer taraf yardımcı olacak,
Taraflardan biri Kureyş ile dostluk kurmayacak ve onları himâyesine almayacak,
Dışarıdan bir saldırı olursa, Medine ortak savunulacak,
İki taraftan biri, üçüncü bir tarafla barış anlaşması yaparsa, diğer taraf bu anlaşmayı tanıyacak,
Müslümanlarla Yahûdîler arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıkta Hz. Peygamber (s.a.s.) hakem kabûl edilecekti.
Misafir
24 Şubat 2013 16:08   |   Mesaj #17   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

peygamber efendimiz medinede toplumsal barışı nasıl sağladı

Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra, çok farklı insan topluluklarıyla karşılaşmıştır. O dönemde, Medine'de büyük bir etkinliğe sahip olan Yahudiler, çeşitli Hıristiyan toplulukları ve o güne kadar İslam'a girmemiş, eski dini anlayışlarını sürdüren müşrikler bir arada yaşamaktaydı. Hz. Muhammed böyle bir ortamda, toplumsal birliği ve barışı sağlamak amacıyla Medine'deki kozmopolit yapıyı çeşitli sosyal sözleşmelerle kaynaştırmış, yüzden fazla topluluk ile bazen mektupla bazen de bizzat kendisi konuşarak çeşitli anlaşmalar yapmış, onlarla uzlaşmaya varmıştır. (T.W. Arnold, İngiliz misyoner araştırmacı) Peygamberimizin kurduğu bu toplumsal birliğin önemini şu şekilde ifade etmektedir:

"Önceleri tek bir emire kesinlikle itaat etmemiş olan o Arabistan, birdenbire siyasi bir birlik haline geliverdi ve o mutlak amire kendisini teslim etti. Yüz kadar küçük sosyal gruptan meydana gelmiş olan ve sürekli olarak birbirleriyle karşılıklı düşmanlıklarda bulunan küçük-büyük nice kabilelerden, Hz. Muhammed(s.a.v) bir birlik meydana getirdi."

Nitekim Peygamber Efendimiz, Mekke'yi fethettikten sonra, daha önce Müslümanlara işkence eden müşrikleri dahi serbest bırakmış, onlara büyük bir hoşgörü göstermiştir. Hz. Muhammed'in(s.a.v) gösterdiği bu üstün ahlak, daha önce Arap toplumunda benzerine hiç rastlanmamış bir durumdu ve insanlar arasında takdirle karşılanmaktaydı.
|Green
24 Şubat 2013 18:08   |   Mesaj #18   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Medine Antlaşması

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

hz muhammed medinede toplumsal barışı nasıl sağlamıştır?

Medine Antlaşması sayesinde toplumsal barışı düzenledi.
24 Şubat 2013 20:03   |   Mesaj #19   |   
Electrify - avatarı
MsXLabs Üyesi
Ankara
768
392 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 06-12-2012

Cvp: Peygamberimiz Medine'de toplumsal barışı nasıl sağlamıştır?

Toplumsal birliği ve barışı sağlamak amacıyla Medine'deki kozmopolit yapıyı çeşitli sosyal sözleşmelerle kaynaştırmış, yüzden fazla topluluk ile bazen mektupla bazen de bizzat kendisi konuşarak çeşitli anlaşmalar yapmış, onlarla uzlaşmaya varmıştır.Peygamberimiz'in Medine'ye gelip, kardeşliği ve hoşgörüyü pekiştirmesi farklı ırklara, dinlere ve dillere sahip gruplara ait insanların birarada huzur içerisinde yaşayabileceğini de ispatlamıştır.

Son düzenleyen _Yağmur_; 15 Ekim 2014 09:58 Sebep: aktif linkler kaldırıldı
Misafir
5 Mart 2013 19:24   |   Mesaj #20   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Peygamberimiz Medine'de toplumsal barışı nasıl sağlamıştır?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

hz muhammed medinede toplumsal barışı nasıl sağlamıştır?

toplumlarla tanışmıştır
Cevap Yaz En İyi Cevabı Gör
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Peygamberimiz Medine'de toplumsal barışı nasıl sağlamıştır? benzer konular

Peygamberimiz'in Medine'de yaptığı Kur'an eğitimi veren okulun adı nedir?
Hz peygamberin medinede yaptığı ilk kuran okulu nun adı nedir ??
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 16 Kasım 2015 08:14
Hz. Muhammed hicretten sonra toplumsal barışı gerçekleştirmek için neler yapmıştır?
hz peygamber hicretten sonra toplumsal barışı gerçekleştirmek için neler yapmıştır?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 27 Mart 2014 08:58
Peygamber Efendimizin toplumsal barışı korumak için yaptığı antlaşmanın adı nedir?
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in toplumsal barışı korumak için yaptığı antlaşma hangi antlaşmadır, Peygamber Efendimizin toplumsal barışı korumak adına Yahudilerle yaptığı antlaşmaya ne ad verilir? Peygamber Efendimizin toplumsal barışı korumak için yaptığı antlaşmanın adı nedir?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 1
Son Mesaj: 26 Mart 2014 19:58
Ordu-millet geleneği Türk devletlerine nasıl bir katkı sağlamıştır?
ORDU,MİLLET GELENEĞİ TÜRK DEVLETLERİNE NASIL BİR KATKI SAĞLAMIŞTIR?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 20
Son Mesaj: 12 Aralık 2013 18:53
Termometrenin bulunması insanoğluna nasıl fayda sağlamıştır?
termometrenin bulunması insanlığanasıl bir katkı sağlamıştır. Çok acelem var. Lütfen bulun
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 1 Mart 2010 21:37
 
Sayfa 0.360 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu