MsXLabs
2005-2016
Cevaplanmış forumunda yer alan Misafir tarafından açılmış Müşrik ne demektir? konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: Müşrik nedir? Müşrik kime nedir? Müşrik nedir, kısaca tanımını yapar mısınız? Müşrik kelimesinin kökeni nedir? ... Etiketler:
  • müşrik ne demek
  • müşrik nedir
CEVAP VAR

Müşrik ne demektir?

Gösterim: 150.571 | Cevap: 7
9 Aralık 2010 16:45   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Müşrik nedir?
Müşrik kime nedir?
Müşrik nedir, kısaca tanımını yapar mısınız?
Müşrik kelimesinin kökeni nedir?
Müşrik ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar
En iyi cevap _EKSELANS_ tarafından gönderildi

MÜŞRİK KİMDİR?
Müşrik, Allah’ın varlığını kabul etmekle beraber ibadetleri de Allah ile beraber bir başkasına yapan yada Allah’tan başkasına yapan kimsedir.
Allah’a ibedetlerde ortak koşar, Allah’a ait hak,yetki ve sıfatları Allah’tan başkalarına da verir.
Örneğin: Hüküm vermek yalnız Allah’ın hakkıdır. Kanunları yalnız Allah koyar.
Allah-u Teala şöyle buyuruyor:
"Hüküm vermek yalnız Allah'a aittir. Kendisinden başkasına değil, sadece O'na ibadet etmenizi emretti. Dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler."
(Yusuf: 40)
Müşriklerse Allah’ın bu özel sıfatını iptal ederler ve kendi gibi yaratılmışlara bu yetkiyi tanırlar.
Örneğin: Parti aracılığı ile başa yetkili getirip onun kendilerini İslam dışı sistemlerle ( Demokrasi, laiklik, kapitalizm, sosyalizm, kominizm gibi)
Kanunlarla yönetilmesini isterler. İşte bu apaçık şirktir.
Zira parti kurarak iktidara adaylık koymak tağutluk talebinde bulunmaktan başka bir şey değildir. Çünkü Allah’ın hükümleri dışında hükümler koyan ve Allah’ın hükümlerinden başka hükümlerle hükmeden bir kişi veya meclis yalnız Allah’ın hakkı olan hüküm verme yetkisini kendi üzerine almış, haddini aşmış ve tağut olmuş olur.
Bu iş Allah’ın rızasını kazanmak ve onun dinini hakim kılmak amacıyla yapılsa dahi, her kim oylarıyla veya başka bir yolla bu partilere yardım eder ve onları desteklerse yalnız Allah-u Teâlâ'ya tanınması gereken hüküm verme yetkisini Allah’tan başka bir varlığa tanıdığı için ona ibadet etmis ve kafir olmuş olur.
Son düzenleyen Mira; 11 Nisan 2014 10:23 (2014-04-11T10:23:19+03:00) Sebep: Soru düzenlendi.
Lucifer qirL
9 Aralık 2010 17:38   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Müşrik: Arapça kökenli sözcük. İslam dini terimi. Şirk işleyen, şirk yapan manasındadır. Şirk ise kısaca Allah'a, birliğine, ortak koşmak demektir. Allah'tan başka obje, kavram ve kişilere tapınanlara ve birden çok tanrıya inananlara müşrik denir. Şirk bir tür küfür olarak tanımlandığı için her müşrik aynı zamanda kâfir (küfür işleyen) olarak da tanımlanır. Müşrik mana itibariyle müminin tam tersidir.
Son düzenleyen Mira; 11 Nisan 2014 10:23 Sebep: Düzenlendi.
Misafir
16 Şubat 2012 18:03   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
MÜŞRİK NEDİR=Müşrik,ALLAH'a ortak koşmak demektir.Bu sözcük arapça köklü sözcüktür.
6 Ocak 2013 14:32   |   Mesaj #4   |   
_EKSELANS_ - avatarı
MOD Moderatör
[......]
3.170
12.788 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 01-08-2012
MÜŞRİK KİMDİR?
Müşrik, Allah’ın varlığını kabul etmekle beraber ibadetleri de Allah ile beraber bir başkasına yapan yada Allah’tan başkasına yapan kimsedir.
Allah’a ibedetlerde ortak koşar, Allah’a ait hak,yetki ve sıfatları Allah’tan başkalarına da verir.
Örneğin: Hüküm vermek yalnız Allah’ın hakkıdır. Kanunları yalnız Allah koyar.
Allah-u Teala şöyle buyuruyor:
"Hüküm vermek yalnız Allah'a aittir. Kendisinden başkasına değil, sadece O'na ibadet etmenizi emretti. Dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler."
(Yusuf: 40)
Müşriklerse Allah’ın bu özel sıfatını iptal ederler ve kendi gibi yaratılmışlara bu yetkiyi tanırlar.
Örneğin: Parti aracılığı ile başa yetkili getirip onun kendilerini İslam dışı sistemlerle ( Demokrasi, laiklik, kapitalizm, sosyalizm, kominizm gibi)
Kanunlarla yönetilmesini isterler. İşte bu apaçık şirktir.
Zira parti kurarak iktidara adaylık koymak tağutluk talebinde bulunmaktan başka bir şey değildir. Çünkü Allah’ın hükümleri dışında hükümler koyan ve Allah’ın hükümlerinden başka hükümlerle hükmeden bir kişi veya meclis yalnız Allah’ın hakkı olan hüküm verme yetkisini kendi üzerine almış, haddini aşmış ve tağut olmuş olur.
Bu iş Allah’ın rızasını kazanmak ve onun dinini hakim kılmak amacıyla yapılsa dahi, her kim oylarıyla veya başka bir yolla bu partilere yardım eder ve onları desteklerse yalnız Allah-u Teâlâ'ya tanınması gereken hüküm verme yetkisini Allah’tan başka bir varlığa tanıdığı için ona ibadet etmis ve kafir olmuş olur.
6 Ocak 2013 17:28   |   Mesaj #5   |   
hrkN - avatarı
VIP 1StClass
İstanbul
162
203 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 16-03-2012
MÜŞRİK NEDİR?

Bir şeyde ortak olmak anlamındaki şirk kökünden türeyen müşrik, sözlükte, ortak koşan, ortak yapan demektir. Istılahta ise; Allah'a, ilâh, rab, ma'bûd oluşunda, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı bulunduğunu kabul eden kimseye denir. Başka bir deyişle müşrik, ulûhiyet özelliklerinden birini, bir başkasına veren kimsedir. Müşrik kâfirdir, ancak her kâfir müşrik değildir. Örneğin, mecûsîlikte olduğu gibi iki ilâhın varlığını kabul etmek hem şirktir, hem de küfürdür. Halbuki âhiret gününe inanmamak sadece küfürdür, şirk değildir. Nitekim Kur'ân'da da müşriklerle ehl-i kitap, kâfirlerin iki ayrı zümresi olarak açıklanmıştır; "Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar, ehl-i kitaptan ve müşriklerden inkârcılar (küfürden) ayrılacak değillerdi." (Beyyine, 98/1) Allah'a şirk koşmak en büyük günahlardandır. Hatta şirkin Allah tarafından bağışlanmayacağı ve onun en büyük bir zulüm ve haksızlık olduğu bildirilmiştir (Nisâ, 4/48; Lokman, 31/13). Şirk beş kısma ayrılır; a- Şirk-i İstiklâl: birden fazla ilâhın varlığını kabul etmek. Mecûsîlerin ve Müşriklerin şirkleri ile Seneviyye (dualistler) buna örnek gösterilebilir. b- Şirk-i Teb'iz: Hristiyanların teslis inancında olduğu gibi, Allah'ın bir olduğunu söylemekle birlikte, O'nun ilâhlardan meydana geldiğine inanmak. c- Şirk-i Takrib: Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmekle birlikte, O'na yaklaştırır veya şefaatçı olur ümidiyle başka varlıklara tapmak. Mekke müşriklerinin putlara tapmaları gibi. d- Şirk-i Taklid: Başka birini taklid ederek, Allah'tan başkasına, putlara ibadet etmek ve onları ilâh olarak tanımak. e- Şirk-i Esbâb: Eşyanın ve tabiatın hakikî müessir olduğuna inanmak, tabiatı yaratıcı olarak kabul etmek. Ancak meydana gelen şeylerin sebep sonuç ilişkisine bağlı olduğunu söylemekle birlikte, bunları yaratanın Allah oluduğunu kabul etmek şirk değildir. (F.K.)
Misafir
11 Nisan 2014 08:57   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Allah'a birliğine ortak koşan ama müslüman olmayan kimse demektir
IFrequenz
14 Ekim 2014 20:02   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Müşrik arapca bir kelimedir.ALLAH'a ortak koşmak demektir.
10 Haziran 2015 19:17   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
MsXLabs Üyesi
10
1 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 10-06-2015
Reklam
Müşrik'in mana anlamıyla zıddı,tek yaratan olduğunu (ehl-i tevhid yada tevhid inancı) direkt (şarlatanlık) yada dolaylı (Enel Hakk,Tasavvuf,Ruhçuluk gibi İslam dışı oluşumlar) olarak reddetmektir.
Müşrik'in mana anlamıyla zıddı tevhidi reddeden kimse iken,
Mümin'in tersi Kafirdir.
Karıştırılmaması gerekir.
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:

Müşrik ne demektir? benzer konular