Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

RTÜK'ün kurulma amacı nedir?

Gösterim: 16.573 | Cevap: 3
  • rtük kurulus amacı
Misafir
Cevaplanmış   |    8 Kasım 2011 15:08   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

RTÜK'ün kurulma amacı nedir?

RTÜK neden kurulmuştur, kurulma amacı nedir?

En iyi cevap Hilla tarafından gönderildi

RTÜK'ün Kuruluş Amacı

1983 yılında 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesine Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluş, görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir.

Bu amaçla;
Radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ile yurt içine ve yurt dışına yayın yapılması, Devletin tekelinde, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na verilmiştir. Dolayısıyla, söz konusu kanunda belirtilen esaslara uygun yayın yapmak şartıyla bazı devlet kurumlarının ikaz ve duyuru maksadıyla radyo istasyonu kurmaları, sürekli ve kesintili radyo yayını yapmaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin kapalı devre televizyon sistemi kurmaları ve işletmeleri Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu'nun gözetimine, denetimine ve iznine bırakılmıştır. Ancak, teknolojik gelişmeler ve iletişim alanına giren yeni girişimcilerle, özel radyo ve televizyonların yurt içine yönelik yayınları 1990?lı yıllarda bu alanın yeniden düzenlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle 1994 yılında, radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesini ve bu alanı düzenleyecek Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kurulmasını sağlayan 3984 sayılı kanunla devlet tekeli kaldırılarak, her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim altında olursa olsun elektromanyetik dalga ve diğer yollarla yurt içinde ve dışında yapılan radyo ve televizyon yayınları ile ilgili iletişim alanı genişletilmiş, kamu tüzel kişiliği niteliğinde kurulmuş ve kapsamı belirlenmiştir.


Hilla
8 Kasım 2011 16:36   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: RTÜK'ün kurulma amacı nedir?

RTÜK'ün Kuruluş Amacı

1983 yılında 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesine Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluş, görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir.

Bu amaçla;
Radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ile yurt içine ve yurt dışına yayın yapılması, Devletin tekelinde, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na verilmiştir. Dolayısıyla, söz konusu kanunda belirtilen esaslara uygun yayın yapmak şartıyla bazı devlet kurumlarının ikaz ve duyuru maksadıyla radyo istasyonu kurmaları, sürekli ve kesintili radyo yayını yapmaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin kapalı devre televizyon sistemi kurmaları ve işletmeleri Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu'nun gözetimine, denetimine ve iznine bırakılmıştır. Ancak, teknolojik gelişmeler ve iletişim alanına giren yeni girişimcilerle, özel radyo ve televizyonların yurt içine yönelik yayınları 1990?lı yıllarda bu alanın yeniden düzenlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle 1994 yılında, radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesini ve bu alanı düzenleyecek Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kurulmasını sağlayan 3984 sayılı kanunla devlet tekeli kaldırılarak, her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim altında olursa olsun elektromanyetik dalga ve diğer yollarla yurt içinde ve dışında yapılan radyo ve televizyon yayınları ile ilgili iletişim alanı genişletilmiş, kamu tüzel kişiliği niteliğinde kurulmuş ve kapsamı belirlenmiştir.


8 Kasım 2011 17:03   |   Mesaj #3   |   
mhmmdcngz - avatarı
VIP **_ŔoąđŚŢąŔ_**
İstanbul
274
259 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 18-10-2011

Cvp: RTÜK'ün kurulma amacı nedir?

RTÜK'ün Kuruluş Amacı

AMAÇ:
1. Yayıncılık sektöründe çoğulcu ve rekabetçi ortamı sağlamak ve geliştirmek.
2. Görsel-işitsel yayıncılık sektöründe sürdürülebilir, dinamik, yenilikçi ve çoğulcu bir ortamın oluşması için gerekli koşulları sağlamak.
3. Rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı ve yoğunlaşmaya neden olan uygulamaların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak.


GÖREV VE YETKİLERİ
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görev ve yetkileri 4756 Sayılı Yasayla değişik 3984 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirlenmiştir.

Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, yayın ilkelerine ve Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlâle konu olan programın yayını, bir ilâ on iki kez arasında durdurulur. Bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir ad altında başka bir program yapamaz. Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Kurulca hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlakî gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır.


Aykırılığın tekrarı halinde 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 33. maddesinde belirtilen miktarlarda idarî para cezası uygulanır. Para cezaları, her yıl Maliye Bakanlığınca ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılır. İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren, takip eden bir yıl içinde tekrarı halinde bu idarî para cezaları yüzde elli oranında artırılır. İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren takip eden bir yıl içinde üçüncü kez tekrarında ihlâlin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici olarak durdurulur.
3984 Sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun" ve bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 4756 sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 21.05.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni düzenlemeler, teknolojik gelişmeleri AB normlarını içermektedir.

Kurul kararları idari yargının denetimine açıktır. Kurallar AB normlarına uygundur.

Misafir
26 Eylül 2013 13:18   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: RTÜK'ün kurulma amacı nedir?

RTÜK ün kurulum amacını verir seniz mutlu olurum
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

RTÜK'ün kurulma amacı nedir? benzer konular

Etiketler:
  • rtük kurulus amacı
TRT'nin kurulma nedeni nedir?
trt neden açıldı kısa ve öz
Forum: Soru-Cevap Cevap: 7
Son Mesaj: 14 Temmuz 2015 11:58
RTÜK'ün önemi ve görevleri nedir?
ben gizem ödevim var sosyal bilgilerden rtükün görevi nedir şimdididen teşekkürler
Forum: Soru-Cevap Cevap: 63
Son Mesaj: 3 Ekim 2014 15:01
Milli Cemiyetlerin kurulma amacı nedir?
milli cemiyetlerin kurulma amacı nedir?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 17
Son Mesaj: 20 Şubat 2014 13:26
Osmanlı Devleti'nin kurulma amacı nedir?
osmanlı devleti neden kuruldu
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 20 Kasım 2008 18:25
Kurulma Nedir?
kurulmak (nsz) 1 . Kurma işine konu olmak veya kurma işi yapılmak: "Kurulmuştu benim adıma bir saray / Çevresini dolanmış gümüşten bir çay."- A. M. Dranas. 2 . (-e) Rahatça oturmak, yerleşmek: "Yırtık pırtık giysili serserilerin peykelere kurulduğunu görünce çok...
Forum: X-Sözlük Cevap: 0
Son Mesaj: 19 Mart 2008 16:43
 
Sayfa 0.207 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu