MsXLabs
2005-2016
Coğrafya forumunda yer alan ThinkerBeLL tarafından açılmış Coğrafi Konum konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: Coğrafi Konum Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel konum Matematik ...

Coğrafi Konum

Gösterim: 10.705 | Cevap: 1
15 Mart 2009 17:42   |   Mesaj #1   |   
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Istanbul TR

52.738
11.447 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 18-02-2009
Coğrafi Konum
Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir.
 • Özel konum
 • Matematik konum
diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini çok yönlü etkiler.

1. Özel Konum
Herhangi bir yerin kıtalara, denizlere, dağ sıralarına, boğazlara ,komşu ülkelere, ulaşım yollarına, yer altı ve yerüstü kaynaklarına, siyasi bloklara göre olan konumu ve yükseklik değerleri özel konumudur.
Özel konum ülkelerin;
jeopolitik konumunu, iklimini, nüfusun dağılışını, yerleşme şartlarını, turizm faaliyetlerini, ulaşım imkanını, ekonomik faaliyetlerini etkiler.

Bilgi
Türkiye'nin Özel Konumu ve Sonuçları
 • Türkiye Asya, Avrupa, Afrika kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir kavşak noktasında kurulmuştur.
 • Asya –Avrupa arasında bir köprü durumundadır.
 • Stratejik önemi olan boğazlara sahiptir.
 • Petrol bakımından zengin ülkelere komşudur.
 • Asya Avrupa arasındaki en önemli ticaret ve ulaşım yolları Türkiye’den geçer.
 • Ortalama yükseltisi fazladır ve engebelidir. Bu durum tarım, nüfus, sanayi, ulaşım ve yerleşmeyi etkiler.
 • Türkiye’nin gerçek yüzölçümü 814.578 km2 , izdüşüm yüzölçümü ise 779.452 km2dir. Aradaki fark ülkemizin yüksek ve engebeli olmasından kaynaklanır.
Not: Bir yerin gerçek yüzölçümü ile izdüşüm yüzölçümü arasında fark fazla ise o yer engebelidir. Fark az ise düzlüktür.

2. Matematik Konum
Matematik konum; bir yerin enlem ve boylamlara göre dünya üzerindeki yeridir. Bir başka ifade ile Ekvator’a ve Greenwich ‘e göre konumudur.
Örneğin: Türkiye 36° -42° kuzey enlemleri (paralelleri ) ile 26°-45° doğu boylamları (meridyenleri) arasındadır.

Yerküre'nin Koordinatları
Ad: enboy.gif
Gösterim: 499
Boyut: 5.7 KB

Paraleller: Ekvatora paralel olarak 1°lik açı aralıklarıyla çizildiği varsayılan dairelerdir.
Özellikleri:
 • Başlangıç paraleli Ekvator'dur ve en büyük paralel dairesidir (40.076km). Dünyanın şeklinden dolayı Kutuplara gidildikçe çevre uzunlukları azalır.
 • Birer derece aralıklarla geçerler.
 • 90 tanesi Güney, 90 tanesi Kuzey Yarımküre'de olmak üzere toplam 180 tanedirler.
 • İki paralelin arasındaki uzaklık her yerde 111 km dir.
 • Paralellerin derecesi kuzey ve güneye doğru artar.
Ad: paralel.gif
Gösterim: 496
Boyut: 2.9 KB

Paralel farkı ile uzaklık hesaplanabilmesi için bize verilen merkezler aynı meridyen üzerinde olmalıdır. Farklı meridyen yaylarında olduğunda açı farkı ortaya çıkar ve iki paralel arası 111 km den daha fazla olur. Paralel farkı bulunurken verilen merkezler aynı yarımkürede ise büyük olan enlem derecesinden küçük olan çıkarılır. Farklı yarımkürede olurlarsa enlem dereceleri toplanır.
Şekle göre;
A-B=?
50-20=30 paralel farkı

30 x 111= 3330 km
E-D=?
35-15=20 paralel farkı
20x111=2220 km
B+D=?
20 +15=35 paralel farkı
35 x 111=3885 km
Enlem ve Etkileri
ENLEM: Yerkürede herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeridir.
 • Güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru küçülür. Işınların atmosferdeki yolu uzar. Tutulma artar ve sıcaklık ta kutuplara doğru azalır.
 • Denizlerin sıcaklığı ve tuzluluğu kutuplara doğru azalır.
 • Matematik iklim kuşakları oluşur.
 • Bitki örtüsü kutuplara doğru aralıksız kuşaklar oluşturur.
 • Tarımın yükselti sınırı, Toktağan kar sınırı (Daimi kar sınırı), Orman üst sınırı kutuplara doğru azalır.
 • Akarsuların donma süresi kutuplara doğru uzar.
 • Gece gündüz arasındaki zaman farkı kutuplara doğru artar.
 • Dünyanın çizgisel dönüş hızı kutuplara doğru azalır.
Ad: mate.gif
Gösterim: 462
Boyut: 5.1 KBAd: bitkikusak.gif
Gösterim: 479
Boyut: 5.2 KB

Aynı Enlem Üzerindeki Merkezlerde Ortak Özellikler

Ad: ayni.jpg
Gösterim: 473
Boyut: 2.4 KB
 • Ekvatora ve kutuplara eşit uzaklıktadırlar.
 • Güneş ışınlarını aynı açıyla alırlar.
 • Gece- gündüz süreleri birbirine eşittir.
 • Dünyanın çizgisel dönüş hızı aynıdır.
 • Aynı iklim kuşağındadırlar. Fakat aynı iklim özelliği görülmeyebilir (özel konumdan dolayı).
 • İki meridyen arasındaki mesafe aynıdır.
Meridyenler
Ad: meridyen.gif
Gösterim: 465
Boyut: 10.4 KB
Ekvatoru dik olarak kesen ve kutuplarda birleşen hayali dairelere meridyen daireleri denir.
Özellikleri:
 • Başlangıç meridyeni Greenwhic’ tir.
 • Greenwhic’in 180 batısında ve 180 doğusunda olmak üzere 360 tane meridyen yayı vardır. Tam daire olarak 180 adettir.
 • Aralarındaki uzaklık sadece Ekvator üzerinde 111 km’dir. Dünyanın şeklinden dolayı Kutuplara gidildikçe bu uzaklık daralır. Örnek:Türkiye’de ortalama 85 km , Kutup dairelerinde 47 km dir. *** Bunun sonucu olarak doğu-batı yönünde aynı mesafe gidildiğinde Kutuplara yakın yerde daha fazla meridyen geçilirken, Ekvatorda en az meridyen geçilir.
 • İki meridyen arasında 4 dakikalık yerel saat farkı vardır.
 • Kutuplarda birleştikleri için meridyen yayları eşit uzunluktadır.
 • Aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda yerel saat aynıdır. Ayrıca 21 Mart-23 Eylül günlerinde de güneş aynı anda doğar ve batar.
Boylam ve Etkileri
BOYLAM: Herhangi bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden değeridir.
Etkileri
:
 • Boylamın tek etkisi yerel saat farkları oluşturmasıdır.
 • Yerel Saat Hesaplamaları
 • Yerel Saat: Bir yerin kendine özgü saatidir. Güneşin ufuk çizgisindeki konumuna göre belirlenir. Güneş ufuk çizgisinde en yüksek konuma geldiğinde o yerin yerel saati 12:00 dır. Cismin gölgesi en kısadır.
Ad: boylm.jpg
Gösterim: 451
Boyut: 3.4 KB

Aynı yarım kürede ise büyük olan meridyen derecesinden küçük olan çıkarılır. Farklı yarım kürelerde ise toplanır.
Şekle göre;
A-B=?
25-10= 15° Meridyen farkı

15x4= 60 dk
E-D=? 8-5= 3º Meridyen farkı
3x4= 12 dk
B+E=?
10+8= 18° Meridyen farkı

18x4= 72dk=1:12
Not: Dünyamız kendi ekseni çevresinde batıdan doğuya doğru döndüğü için doğudaki bir merkezde güneş erken doğar, erken batar. Batıdaki bir merkezde ise geç doğar geç batar. Sonuçta doğudaki bir meridyenin yerel saati her zaman daha ileridir.

Saat Dilimleri ve Ulusal Saat
Ad: saatdilim.gif
Gösterim: 447
Boyut: 4.5 KB

Günümüzde yerel saatlere göre hareket etmek hem ülke içinde hem de ülkeler arası ilişkilerde sıkıntılar meydana getirir. Bunu önlemek için uluslararası saat sistemine geçilmiştir. Bunun için dünyamız 15°' lik meridyen yayları şeklinde 24 saat dilimine ayrılmıştır. Her saat diliminde de tam ortadan geçen meridyenin yerel saati ortak kabul edilmiştir. Saat dilimlerinde de başlangıç olarak Greenwich'in 7,5° doğu ile 7,5° batı meridyenleri alınmıştır.
Türkiye, ikinci ve üçüncü saat dilimlerinde yer almaktadır. Ancak biz bunlardan sadece birini kullanmaktayız.1978 yılına kadar topraklarımızın çoğunun yer aldığı ikinci saat diliminin( 30° Doğu meridyeni -İzmit) yerel saati ülkemizde ortak saat olarak kullanılmıştır. Bu tarihten sonra güneş ışığından daha fazla faydalanarak enerji tasarrufu sağlamak için ileri ve geri saat uygulamasına geçilmiştir. İlkbahar-yaz dönemlerinde ileri (45° Doğu meridyeni-Iğdır), sonbahar-kış dönemlerinde geri saat (30° Doğu meridyeni -İzmit) uygulaması yapılmaktadır.

Tarih Değiştirme Çizgisi
Ad: tarihdegis.gif
Gösterim: 426
Boyut: 9.1 KB

Tarih değiştirme çizgisi olarak 180 meridyeni kabul edilir. Bu meridyenin doğu tarafında batı meridyenleri, batı tarafında ise doğu meridyenleri bulunmaktadır. Dolayısıyla doğu meridyenlerinin olduğu batısında bir gün ileri, batı meridyenlerinin olduğu doğusunda ise bir gün geridir.
Not: Tarih değiştirme çizgisi ve saat dilimleri ülke sınırlarına göre çizildiğinden meridyenlere tam uygun olarak uzanış göstermezler. Girinti-çıkıntı oluştururlar.

Bilgi
Türkiye'nin Matematik Konumu ve Sonuçları
 • Kuzey Yarım Küre'de ılıman iklim kuşağındadır.
 • Doğusu ile batısı arasında 19°'lik boylam farkı vardır. Bunun sonucu olarak 76 dk.lık yerel saat farkı vardır (19x4=76 dk.).
 • Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
 • Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla düşmez.
 • Yurdumuzda bir cismin gölgesi bütün yıl kuzeye düşer.
 • Güney kıyılarımızın sıcaklığı kuzey kıyılarımızdan yıllık ortalamada 7-8°C daha yüksektir.
 • Akdeniz'in tuzluluk oranı Karadeniz'den daha yüksektir.
 • Kışın görülen yağışlar cephesel kökenlidir.
 • Yurdumuza kuzeyden esen rüzgarların soğutucu, güneyden esen rüzgarların da sıcaklığı artırıcı etki yapması. Deniz turizmi en erken Akdeniz Bölgesi'nde başlar en uzun süre devam eder.
 • Yıl içinde en uzun gündüz ve gecelerin yurdumuzun kuzeyinde yaşanması.
omrumnaz
10 Ekim 2013 19:38   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Herhangi bir ülkenin,bölgenin,şehirin dünya,evren veya kıta üzerinde kapladığı konuma denir.