Masaüstü Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Coğrafya > Coğrafi Konum
«Önceki KonuSonraki Konu»
ThinkerBeLL17:42, 15 Mart 2009 
Coğrafi Konum
Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir.
diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini çok yönlü etkiler.

1. Özel Konum
Herhangi bir yerin kıtalara, denizlere, dağ sıralarına, boğazlara ,komşu ülkelere, ulaşım yollarına, yer altı ve yerüstü kaynaklarına, siyasi bloklara göre olan konumu ve yükseklik değerleri özel konumudur.
Özel konum ülkelerin;
jeopolitik konumunu, iklimini, nüfusun dağılışını, yerleşme şartlarını, turizm faaliyetlerini, ulaşım imkanını, ekonomik faaliyetlerini etkiler.

Bilgi
Türkiye'nin Özel Konumu ve Sonuçları
Not: Bir yerin gerçek yüzölçümü ile izdüşüm yüzölçümü arasında fark fazla ise o yer engebelidir. Fark az ise düzlüktür.

2. Matematik Konum
Matematik konum; bir yerin enlem ve boylamlara göre dünya üzerindeki yeridir. Bir başka ifade ile Ekvator’a ve Greenwich ‘e göre konumudur.
Örneğin: Türkiye 36° -42° kuzey enlemleri (paralelleri ) ile 26°-45° doğu boylamları (meridyenleri) arasındadır.

Yerküre'nin Koordinatları
Gerçek boyutunda görüntülemek için resme tıklayın.

Adı: enboy.gif
Gösterim: 48
Boyutu: 5.7 KB

Paraleller: Ekvatora paralel olarak 1°lik açı aralıklarıyla çizildiği varsayılan dairelerdir.
Özellikleri:
Gerçek boyutunda görüntülemek için resme tıklayın.

Adı: paralel.gif
Gösterim: 49
Boyutu: 2.9 KB

Paralel farkı ile uzaklık hesaplanabilmesi için bize verilen merkezler aynı meridyen üzerinde olmalıdır. Farklı meridyen yaylarında olduğunda açı farkı ortaya çıkar ve iki paralel arası 111 km den daha fazla olur. Paralel farkı bulunurken verilen merkezler aynı yarımkürede ise büyük olan enlem derecesinden küçük olan çıkarılır. Farklı yarımkürede olurlarsa enlem dereceleri toplanır.
Şekle göre;
A-B=?
50-20=30 paralel farkı

30 x 111= 3330 km
E-D=?
35-15=20 paralel farkı
20x111=2220 km
B+D=?
20 +15=35 paralel farkı
35 x 111=3885 km
Enlem ve Etkileri
ENLEM: Yerkürede herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeridir.
Gerçek boyutunda görüntülemek için resme tıklayın.

Adı: mate.gif
Gösterim: 46
Boyutu: 5.1 KBGerçek boyutunda görüntülemek için resme tıklayın.

Adı: bitkikusak.gif
Gösterim: 48
Boyutu: 5.2 KB

Aynı Enlem Üzerindeki Merkezlerde Ortak Özellikler

Gerçek boyutunda görüntülemek için resme tıklayın.

Adı: ayni.jpg
Gösterim: 48
Boyutu: 2.4 KB
Meridyenler
Gerçek boyutunda görüntülemek için resme tıklayın.

Adı: meridyen.gif
Gösterim: 47
Boyutu: 10.4 KB
Ekvatoru dik olarak kesen ve kutuplarda birleşen hayali dairelere meridyen daireleri denir.
Özellikleri:
Boylam ve Etkileri
BOYLAM: Herhangi bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden değeridir.
Etkileri
:
Gerçek boyutunda görüntülemek için resme tıklayın.

Adı: boylm.jpg
Gösterim: 47
Boyutu: 3.4 KB

Aynı yarım kürede ise büyük olan meridyen derecesinden küçük olan çıkarılır. Farklı yarım kürelerde ise toplanır.
Şekle göre;
A-B=?
25-10= 15° Meridyen farkı

15x4= 60 dk
E-D=? 8-5= 3º Meridyen farkı
3x4= 12 dk
B+E=?
10+8= 18° Meridyen farkı

18x4= 72dk=1:12
Not: Dünyamız kendi ekseni çevresinde batıdan doğuya doğru döndüğü için doğudaki bir merkezde güneş erken doğar, erken batar. Batıdaki bir merkezde ise geç doğar geç batar. Sonuçta doğudaki bir meridyenin yerel saati her zaman daha ileridir.

Saat Dilimleri ve Ulusal Saat
Gerçek boyutunda görüntülemek için resme tıklayın.

Adı: saatdilim.gif
Gösterim: 46
Boyutu: 4.5 KB

Günümüzde yerel saatlere göre hareket etmek hem ülke içinde hem de ülkeler arası ilişkilerde sıkıntılar meydana getirir. Bunu önlemek için uluslararası saat sistemine geçilmiştir. Bunun için dünyamız 15°' lik meridyen yayları şeklinde 24 saat dilimine ayrılmıştır. Her saat diliminde de tam ortadan geçen meridyenin yerel saati ortak kabul edilmiştir. Saat dilimlerinde de başlangıç olarak Greenwich'in 7,5° doğu ile 7,5° batı meridyenleri alınmıştır.
Türkiye, ikinci ve üçüncü saat dilimlerinde yer almaktadır. Ancak biz bunlardan sadece birini kullanmaktayız.1978 yılına kadar topraklarımızın çoğunun yer aldığı ikinci saat diliminin( 30° Doğu meridyeni -İzmit) yerel saati ülkemizde ortak saat olarak kullanılmıştır. Bu tarihten sonra güneş ışığından daha fazla faydalanarak enerji tasarrufu sağlamak için ileri ve geri saat uygulamasına geçilmiştir. İlkbahar-yaz dönemlerinde ileri (45° Doğu meridyeni-Iğdır), sonbahar-kış dönemlerinde geri saat (30° Doğu meridyeni -İzmit) uygulaması yapılmaktadır.

Tarih Değiştirme Çizgisi
Gerçek boyutunda görüntülemek için resme tıklayın.

Adı: tarihdegis.gif
Gösterim: 49
Boyutu: 9.1 KB

Tarih değiştirme çizgisi olarak 180 meridyeni kabul edilir. Bu meridyenin doğu tarafında batı meridyenleri, batı tarafında ise doğu meridyenleri bulunmaktadır. Dolayısıyla doğu meridyenlerinin olduğu batısında bir gün ileri, batı meridyenlerinin olduğu doğusunda ise bir gün geridir.
Not: Tarih değiştirme çizgisi ve saat dilimleri ülke sınırlarına göre çizildiğinden meridyenlere tam uygun olarak uzanış göstermezler. Girinti-çıkıntı oluştururlar.

Bilgi
Türkiye'nin Matematik Konumu ve Sonuçları

Cevap
omrumnaz19:38, 10 Ekim 2013 
Herhangi bir ülkenin,bölgenin,şehirin dünya,evren veya kıta üzerinde kapladığı konuma denir.
Cevap
«Önceki KonuSonraki Konu»
Tüm Coğrafya Konuları
Benzer Konular
Coğrafi konum nedir?
Amerika'nın coğrafi konum özellikleri nedir?
Brezilya'nın iklimi ve coğrafi konum özellikleri nedir?
Coğrafi konum bakımından Türkiye mi yoksa Arjantin mi daha avantajlıdır?
Amerika'nın coğrafi konum özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?