MsXLabs
2005-2016
Edebiyat tr forumunda yer alan LaSalle tarafından açılmış Ethem Pertev Paşa konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: Ethem Pertev Paşa Vikipedi, özgür ansiklopedi Ethem Pertev Paşa , Tanzimat devri devlet adamı, şair ...

Ethem Pertev Paşa

Gösterim: 1.513 | Cevap: 0
9 Nisan 2010 21:00   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Ethem Pertev Paşa nereli, hayatı, kimdir.

Ethem Pertev Paşa
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Ethem Pertev Paşa, Tanzimat devri devlet adamı, şair ve yazarlarındandır.

1824 senesinde Erzurum’da doğan Ethem Pertev Paşa, Kiğılı Söylemezoğlu Fennî Efendi adlı bir memurun oğludur. İlk öğrenimini babasının vazifeli olarak bulunduğu Gümüşhane, Samsun ve Şebinkarahisar gibi yerlerde gördü. Babasının ölümünden sonra kendisi de devlet hizmetine girdi. Trabzon, İzmir, Rodos, Bursa mektupçuluklarında bulundu. Berlin elçiliğinde başkâtiplik yaptı. Almanca ve Fransızca öğrendi. Avrupa’da bulunduğu sırada, Avrupa kültürünün ve yaşayışının etkisinde kalarak orada gördüklerini Türkiye’ye aktarmak istedi. Fransızca'dan şiir çevirisi yapanların başında yer aldı. Şakacı ve hoşsohbet bir kişi olarak bilinen Pertev Paşa, bu özelliğini hemen hemen bütün yazılarında hissettirdi. Bu sebeple onu ilk Türk mizahçıları arasında saymak da mümkündür. Berlin’den sonra İstanbul’da Bâbıâlî'de çalıştı, Yanya, Serez ve Drama kaymakamlıklarında bulundu. 1864’te Dîvan-ı Muharebâtı Mâliye Âzalığına getirildi. Paşa rütbesiyle Halep Merkez ve Kandiye mutasarrıflıklarında bulundu. İstanbul’da Rüsûmat Meclisi Başkanlığına ve daha sonra Hâriciye Nezâreti Mektupçuluğuna tâyin edildi. 1871’de bâlâ rütbesiyle Serasker Müsteşarı, 1872’de Kastamonu Vâlisi oldu. Kastamonu Vâlisiyken 1872’de öldü.

Pertev Paşanın, İslâmiyette evlenme hayâtına, masonluğa, târihe dâir telif ve tercüme risâleleri vardır. Kırmızı Bayrak adlı bir seri makâlesiyle, Türkiye’de Komünizme karşı ilk tepkiyi başlattı. Jean Jacques Rousseau’dan, Voltaire’den ve Victor Hugo’dan şiir tercümeleri bulunan Pertev Paşanın; Itlâkü’l-Efkâr fî Akdi’l-Ebkâr, Emrü’l-Acîb fî Târih-i Ehl-i Salîb, Habnâme ve Lâhikası adlı eserleri vardır.
(2010-04-09T21:00:10+03:00)
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:

Ethem Pertev Paşa benzer konular

1 Aralık 2015
14 Eylül 2011
14 Mayıs 2009
22 Eylül 2008