Masaüstü Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Ekonomi > Yeni İş Kurma
«Önceki KonuSonraki Konu»
Kral_Aslan18:24, 28 Ekim 2006 
Kendi İşinizi Kurarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

- İş planınızı geliştirdiniz mi?

- Pazar araştırması yaptınız mı?

- Rakiplerinizin listesini çıkardınız mı?

- Pazarlama stratejilerinizi belirlediniz mi?

- Yerel sivil toplum örgütleriyle temasa geçtiniz mi?

- Şirket kurma işlemlerinizi tamamladınız mı?

- Finansman tablosunu oluşturdunuz mu?

- Hedef gelir ve hedef gider bütçelerini hazırladınız mı?
Yeni İş Fikri Nasıl Bulunur?
‘X ürün bu ara çok satıyor, rakip firma yapmış, yapalım işte biz de’ demekle olmuyor. Sistemli bir şekilde; araştırarak, tartışarak, analiz ederek, beyin fırtınaları yaparak, en ince ayrıntıları hesaplayarak ilerlemelisiniz. Bu yazıda, bir iş fikri oluşturmanın adım adım tüm süreçlerini göreceksiniz.

Yalnızca ürün ve hizmetin kalitesi ile pazarda kalıcı yer edinme dönemi geçmişte kaldı. Artık sadık müşteri veya kalıcı pazar oluşturmanın hiçbir garantisi yok. Devir, fırsatlara göre yeni ürün geliştirme esnekliğine sahip olan, farklı ürünlerle tüketiciyi şaşırtan, onlarla duygusal bağ kuran, aynı zamanda fiyat avantajı sunan, değişken ve dinamik işletmelerin devri... O halde var olabilmek, büyümek hatta ayakta kalabilmek için sürekli yenilenmeli, değişmeli, rakiplerinize fark atmalısınız. Anahtar kelimemiz: Yeni iş geliştirme.

İş geliştirmenin ilk adımı ‘iç çevre analizi’. Bir araya gelmeli, beyin fırtınası yapmalı, rakiplerinize kıyasla güçlü ve zayıf yönlerinizi analiz etmelisiniz. Ortaya çıkan zaaflar şu an yürüttüğünüz faaliyetlerin iyileştirilmesi için de önemli bir fırsat olabilir. İkinci adımımız, ‘dış çevre analizi’. Hedeflediğiniz pazardaki nüfusun yaş dağılımı, aynı pazarda faaliyet gösteren firmaların ürünleri, vb. faktörler yeni iş alanınızda hayati rol oynayabilir.

Sıra geldi pazar koşullarına. Dış çevre analizindeki bulgularınızla, pazardaki fırsat ve tehlikeleri ölçebilirsiniz. Örneğin hedef pazardaki yıllık ortalama gelir seviyesini göz önünde tutarak müşterileri gruplandırabilirsiniz. Pazardaki nüfusun çoğunluğu dar gelirli ise üretilen ürünlerin ucuz ve fonksiyonel olması avantaj sağlar. Ve tedarikçiler... Tedarikçilerin mal, hizmet, yönetim ve kalite düzeyi işletmenizin faaliyetlerini ve rekabet gücünü doğrudan etkiler. Mevcut ve potansiyel tedarikçi listeleri hazırlanmalı, olması gereken kalite ve fiyat düzeyi ile mevcut durum karşılaştırılmalı. Bir diğer unsur rakipleri iyi tanımak. Onlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplamalısınız. Müşteriler, bayiler, personelinizin görüşleri, tedarikçiler, toptancılar, acenteler, sermaye piyasası analistleri, bankacılar, hissedarlar, danışmanlar, üniversitedeki uzmanlar da bilgi kaynaklarınız olabilir. Bu tür bir bilgi toplama sürecinde rakipleriniz hakkındaki gazete haberleri bile faydalı olabilir.

Bu arada tüm bu bilgileri sistematik olarak toplamanız ve hep birlikte analiz etmeniz gerek. Herkesin görebileceği büyüklükte bir tablo çizin, bunu dörde bölün, her bölüme ayrı yazmak üzere şu başlıkları atın: Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler (Buna ‘swot analizi’ deniyor).

Sonraki halkamız stratejik sentez. Çıkardığımız sonuçları dikkate alarak, şu sorulara yanıt arayın: Fırsatlardan yararlanmak için hangi güçler kullanılabilir? Hangi yeni beceriler geliştirilebilir? Yaklaşan tehditlerden hangi güçler yardımıyla kaçılabilir? Fırsatlardan yararlanarak hangi zaaflar yok edilebilir? Tehlikelerle zaafların karşılaşmaması için ne yapılabilir? Bu soruların yanıtları ile strateji sentez tablosu ortaya çıkar: Zaaf, güç, fırsat ve tehlike.

Buraya kadar herşey tamam. Peki iş fikirlerini nasıl bulacağız? En önemli kaynağımız stratejik sentez tablosu. Bunu dış bilgilerle besleyeceğiz. Örneğin Avrupa’daki daralmayı tehdit olarak öngören bir firma, alternatif pazarları hızlı ve detaylı bir şekilde analiz ederek Ortadoğu pazarına girip rekabet üstünlüğü elde edebilir. Diğer kaynak müşteri ihtiyaçları. Özellikle mevcut ya da potansiyel müşterinin henüz dile getirilmeyen ihtiyaçları işletmelere yeni faaliyet alanları açabilir. Gazeteler, dergiler, kitaplar vb., yeni iş fikirleri içeren değerli hazinelerdir. Benzer şekilde satış katalogları, özellikle yabancı kataloglar iş fikirleri ile dolu olabilir. Sektör dergilerindeki yeni ürünler, malzemeler, metotlar, şirketlere ilişkin haberler, distribütörlük, bayilik ve franchise fırsatları ile ilgili bilgiler ve diğer piyasa bilgileri iş fırsatlarına ışık tutabilir. Yabancı ülkelerin dış ticaret bültenleri, o ülkede üretilen ürünler, lisanslı üretim, franchising bayilik ve distribütörlük ile ilgili bağlantıların kurulmasına yardımcı olabilir. Ulusal gazetelerin ekonomi ekleri de yeni girişimler yeni ürünler ve yeni fırsatlarla ilgili yararlı bilgiler içerebilir.

Beyin Fırtınası Nasıl Yapılır?

Beyin fırtınası, birden fazla kişinin bir araya geldiği, bir konuyla ilgili fikirlerini tartışmaksızın açıklayarak fikir alışverişinde bulundukları, yaratıcı düşünme gücünü geliştiren bir teknik. Normal bir tartışma ortamından farklı olarak, beyin fırtınasında ortaya atılan fikirler eleştirilmez. Katılımcılar fikirlerini rahatlıkla ortaya koyarlar. Böyle bir çalışmada öncelikle katılımcılara fikir üretecekleri konuyu net bir şekilde sunmalı ve fikirlerini sormalısınız. Benzer fikirleri birleştirin, anlaşılmayanları anlatın. Aralarından parlak fikirleri seçin. İş geliştirme üzerine gerçekleştirilen beyin fırtınasında şu tür soruların üzerinde durabilirsiniz:Şirket Türleri
Ayşen ARIDURU
Fortune Kariyer Eğitim ve Danışmanlık
Sermaye Şirketleri (Anonim, Limited, Komandit)
Şahıs Şirketleri (Hakiki Şahıs şirketleri, Adi Şirket, Kollektif Şirket, Adi Komandit Şirket)
1. Sermaye Şirketleri
1.1 Anonim Şirket: Anonim şirketin ilkeleri:1.2 Limited Şirket: 1.3 Sermaye Payları Bölünmüş Komandit Şirket:2. Şahıs Şirketleri


2.1 Hakiki Şahıs Şirketleri:

Esnaf, Sanatkar,Tacir, Sanayici, Serbest Meslek Erbabı2.2 Adi Şirket
İki yada daha fazla kişinin, belli bir şekle tabi olmadan kurabilecekleri, yazılı kurulma şartı olmayan, şirketin Ticaret Sicili’ne kayıt ve ilanının zorunlu olmadığı, asgari bir sermaye öngörülmemiş, ticaret ünvanı kullanmak zorunda olmayan, sürekli işler için UYGUN OLMAYAN bir şirket türüdür.

2.3 Kollektif Şirket
Bir ticari işletmeyi, bir ticaret ünvanı altında işletmek isteyen gerçek kişiler arasında kurulan borç ve taahütlerden şirketin 1. derecede, ortakların da 2. derecede sınırsız sorumlu olduğu, asgari bir sermaye öngörülmemiş, ticaret ünvanı kullanmak zorunda olan, her bir ortağın şirketi yönetme hakkı ve sorumluluğu olduğu bir şirket türüdür.

2.4 Adi Komandit Şirket
Bir ticari işletmeyi, bir ticaret ünvanı altında işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler arasında kurulabilen borç ve taahütlerden şirketin 1. Derecede, komandite ortakların da 2.derecede sınırsız, komanditer ortağın koyduğu sermaye kadar sorumlu olduğu, yönetim yetkisinin komandite ortaklarda olduğu, komanditer ortağın temsil yetkisi alması halinde sınırsız sorumlu olduğu bir şirket türüdür.

Kooperatifler: Gerçek ve tüzel kişilerin kurulabildiği, ekonomik menfaat ve meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını, karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlamak amacıyla kurulan bir tüzel kişiliktir. Tüzel kişilikler en az 7 ortaklı olarak kurulur.

Ticaret Ünvanı Ve İşletme Adı İşletmeniz ile İlgili Yasalar Girişimciyi İş Kurmaya Motive Eden Unsurlar
Ayşen ARIDURU
Fortune Kariyer Eğitim ve DanışmanlıkÜlkemizde ücretli çalışanların %23’ünün kendi işini kurmak istemesinin sebebi bağımsız olmak ve bağımsız hissetmek isteği. Bir yere bağlı ve zorunlu çalışmak yerine daha bağımsız bir ortamda kendine bağlı çalışmak ve bir işi yürütmek daha avantajlı olabiliyor. Diğer bir %23 ise yetki kısıtlamasından dolayı daha insiyatif sahibi olabilecekleri kendi işlerinde olmak istemeleri. Yine ücretli çalışanların %15’i karşılık alamama duygusunu hissettiklerinden kendi işlerini yapmak istiyorlar. Bu kadar çalışmanın özverinin ve karşılığında da hak ettiklerini alamama düşüncesi girişimci olmaya itiyor.

Çalışırken ve tecrübe edinmişken, kurduğu hayallerin peşinden gitmek isteği ve gerçekleştirmek istediği hayallerin olması, Çalışırken daha ileriye gidecek olamamayı görmesi , sektörde daha iyi bir firmanın bulunmaması ve iş açısından son tatmine ulaşmış olması, bir iş alanında kendisinin daha başarılı olabileceğine inanması kişilerin kendi işlerini yapmaya yönelten unsurlar.

Başarı İçinBaşarılı Girişimcilerin Özellikleri
Girişimcinin İş Kurma Sürecine Girerken İş Fikri İle İlgili Hangi Sorulara Yanıt Aramalıdır?
Ayşen ARIDURU
Fortune Kariyer Eğitim ve DanışmanlıkÜcretli Çalışmak Mı, Kendi İşini Yapmak Mı?
Ayşen ARIDURU
Fortune Kariyer Eğitim ve Danışmanlık
Ücretli Çalışmanın AvantajlarıÜcretli Çalışmanın Dezavantajları
Kendi İşinin Sahibi Olmanın AvantajlarıKendi İşinin Sahibi Olmanın DezavantajlarıM. Atilla ÖNER
İş Fikri Bulmak İçin
Ayşen ARIDURU
Fortune Kariyer Eğitim ve Danışmanlıkİş Fikriniz ile İlgili
ÜretimHizmet
Ticaret
İşinizi kurmaya karar vermeden önce, işinize katabileceğiniz; Güçlü ve zayıf yanlarınızı, beceri, deneyim ve kaynaklarınızı ve dışarıdan gelebilecek destekleri gözden geçirmek faydalı olacaktır.


İşinizi Kurarken..
Ayşen ARIDURU
Fortune Kariyer Eğitim ve Danışmanlıkİş Kurarken Performans Kriterleriİleriye Bakmak ve Vizyon Başariyi Getirir…
İş fikrinizin gelecek bir kaç yıl içinde, nasıl gelişebileceğini veya iyileşebileceğini düşünüyor olmanız gerekir. Yeni özellikler veya kullanım şekilleri ilave edebilecek misiniz? Sunduğunuz ürün veya hizmetler yelpazesini genişletmeniz gerekecek mi? Tesislerinizi genişletebilecek misiniz? vb. gibi sorular….

Atmanız Gereken Adımlar
Pazar araştırması yapınız. Girdi kaynaklarını, arz ve fiyat durumunu kontrol ediniz. Üretim için gerekli diğer kaynakları inceleyiniz: (Tesis, makine, iş gücü, bilgi). Toplam maliyet hesabı yapınız. Sabit yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacınızı belirleyiniz. Toplam finansman ihtiyacınızı ve nereden kaynak bulabileceğinizi belirleyiniz. Satış fiyatını ve miktarlarını tahmin ediniz. Satışı nasıl gerçekleştireceğinizi planlayınız. İşinizin yasal çerçevesinin ne olacağına karar veriniz. Sizi etkileyebilecek yasa ve tasarıları sürekli takip ediniz. Ve bir İŞ PLANI HAZIRLAYINIZ…
M. Atilla ÖNER
İş Planı
Ayşen ARIDURU
Fortune Kariyer Eğitim ve Danışmanlık

İş Planı Nedir?
İşin kurulacağı güne kadar hazırlanan kapsamın ortaya çıkarılması için bir çok aktivite sıralı ve önceden belirlenen niteliklerde gerçekleştirilmelidir. Bunun başarılması için girişimciler iş planı hazırlarlar.

İş planının temel amacı, iş kuran girişimcilerin, iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir.

İş Planı Neden Gereklidir?İş Planının İçeriği M. Atilla ÖNER
İş Kurma Sürecinin Temel Adımları
Ayşen ARIDURU
Fortune Kariyer Eğitim ve DanışmanlıkMotivasyona Sahip Olmak: En önemli güçtür. Finansman dahil diğer etkenlerden daha önemlidir. Zorlukları yenmek, aşıp üste çıkabilmek için gerekli olan şeydir.
Motivasyon Kaynakları: Kendi kendinin patronu olmak, mevcut iş seçeneklerinin verebileceği maddi-manevi kazanımlardan daha fazlasına ulaşma isteği, kendi işini kurmak dışında kendi hayatını kazanma seçeneklerinin sınırlı olması, emekli veya boş oturanlarda olduğu gibi iş kurarak daha çok manevi tatmin sağlama çabası, bağımsız ya da esnek çalışma ortamına sahip olmak, iş fırsatlarını değerlendirme isteği…

Başarılı bir İş Fikri Belirlemek: Motivasyon sahibi girişimcinin ilk koşulu; Öncelikle KENDİ İŞ DENEYİMİNİZ, USTALIĞINIZ VE BECERİLERİNİZ; ikinci kaynak, ÇEVREDEKİ FIRSATLARDIR.

Çalışma Programı Hazırlamak: İş fikrinin bulunmasından ilk müşterilere kadarki aktivitelerin planlanması kaynakları verimli kullanabilmek ve zamanı iyi değerlendirmek için gereklidir.

İş Fikrinin Ön Değerlendirmesini Yapmakİş Fikrinin Yapılabilirlik Araştırmasını Yapmak : Kurulacak işletmenin yapısının ortaya çıkarılmasıdır. Doğru sektör; doğru ölçek; doğru zaman; doğru ortaklar; doğru yer; doğru makinelerin belirlenmesidir.

İş Planını Hazırlamak : Yapılabilirlikle belirlenen proje kapsamının UYGULANMASI için İŞ PLANI gereklidir. İş Planı, işin kurulması için gerekli tüm aktiviteler sıralandığı, hangi hedeflerin, neleri nasıl ve ne zaman yapacağını içeren bir çalışmadır.

İşi Kurmak :İş Kurmanın Hareket NoktasıBütçe Nedir?
Gelecek faaliyet dönemi için, işletmenin amaçlarına, hedeflerine ve işletme politikalarına uygun olarak işletme yönetimi tarafından hazırlanan gelecek dönem faaliyetlerini ve sonuçlarını parasal ve sayısal olarak ifade eden raporlara bütçe deniliyor. İşletmeler hazırladıkları bütçeler sayesinde, amaçlarını ve hedeflerini tespit eder. Hedefledikleri durum ile gerçekleşen durum arasındaki sapmaları ve nedenlerini tespit ederek gerekli düzeltme işlemini yapar ve ileriye yönelik önlemini alır. Daha akılcı ve sağlıklı sonuçlar elde edilir. Mevcut olanaklarla neler yapılabileceğini ve bu konudaki en doğru ve verimli yolu gösterir. Hedeflere ulaşmak için ilerlenen yolda nelere katlanılacağını gösterir. İşletmenin sahip olduğu kaynakları en etkili şekilde kullanma olanağı sağlar. Yönetimin sağlıklı ve doğru karar vermesine yardımcı olur. Gelir ve giderlerin sürekli kontrol altında tutulmasını sağlar.
Günümüzde işletmelerde, sabit ve esnek olarak 2 tür bütçe uygulaması yapılıyor. Sabit bütçe, düzenlendiği tarihten sonraki dönemlerde oluşacak muhtemel değişiklikler karşısında hiçbir şekilde değiştirilmez. Esnek bütçe ise, düzenlendiği tarihten sonraki bir tarihte üretim maliyetlerinde genel yönetim giderlerinin dolaylı etkileri dikkate alınarak ve gelecekteki muhtemel değişikliklere uyarlanabilen bütçelerdir.
Önceden tahmin esasına dayanan işletme bütçeleri düzenlenirken, işletmenin amaç, hedef ve politikaları doğrultusunda düzenleneceğinden bütün servislerle işbirliği ve bilgi alışverişi yapılmalıdır. Bütçelerin dönemi bir yıl olduğundan veriler bir yıllık dönemi kapsamalıdır. Bununla beraber yıllık dönem bütçeleri aylık, üçer aylık dönemler halinde düzenlenip bunların icmali yapılarak yıllık bütçe rakamları tespit edilebilir.

Bütçe Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Bütçeler geçmiş dönem sonuçlarından yararlanılarak ileriye yönelik tahmin esasına göre düzenlenir. Bu nedenle bütçe düzenlenirken öncelikle bakılması gereken yer işletmenin mevcut durumudur. Bütçe işletmenin yapısına uygun olarak hazırlanır. Belirli bir dönem için düzenlenir, bu nedenle bütçe düzenlenirken bu zaman sürecine kesinlikle uyulmalıdır. Bütçe sistemi ile muhasebe sistemi arasında sağlıklı koordinasyon kurulmalı ve aylık olarak bütçe verileri ile muhasebe verileri kontrol edilmelidir. Bütçe kalemleri ilgililer tarafından işletmenin fiili sonuçlarına göre devamlı izlenebilmeye olanak tanıyacak şekilde düzenlenmelidir. Bütçe hazırlanırken kaynak araştırarak bütçe dönemi ile ilgili tahmini kur, enflasyon oranı, parite çalışması yapılmalıdır. Bütçe hazırlanması genellikle kasım ve aralık ayında başlar. En geç yıl sonunda yönetim kurulu onayı alınmış ve temize çekilmiş olarak ilgili birimlere dağıtımı yapılır. Muhasebe servisi veya bütçe servisi her ay gerçekleşen ve bütçelenen olarak bütçe karşılaştırmasını yapar. İlgili birimlere dağıtır. Bu birimler aylık olarak yapılan bütçe toplantısında bütçesi ile ilgili gerekli açıklamasını yapar.

Bütçe Nasıl Hazırlanır?
Satış bütçesi, bütçe hazırlanmasının ilk basamağıdır. Satış bütçesi hazırlanmadan diğer aşamalara geçilemez. Satış bölümü, gelecek bir yıl için aylık bazda miktar ve tutar olarak satış bütçesini hazırlar. Genel müdüre onaylattıktan sonra üretim bölümlerine dağıtımını yapar. Ayrıca satışlarla ilgili pazarlama satış ve dağıtım giderleri bütçesini hazırlar. Üretim bölümleri, satış bütçesinden yola çıkarak, ilk madde ve malzeme bütçesi işçilik bütçesi, genel üretim giderleri bütçesi, mamul stok bütçesi, satılan mamullerin birim maliyet bütçesi, AR-GE giderleri bütçesini hazırlar.
Genel yönetim bütçesi, üretim ve satış bölümü dışındaki diğer bölümler (İnsan kaynakları, ihracat, ithalat, idari işler vs.) veya yalnızca muhasebe bölümü, bu bölümleri içine alarak aşağıdaki bütçeleri hazırlar. Bütün bütçe hazırlandıktan sonra yönetim kurulunun onayına sunulur ve gerekli açıklamalar yapılır. Eğer bütçe onaylanırsa tüm bölümlere dağıtımı yapılır.

İşletme Bütçeleri Aşağıdaki Sıra Takibi Yapılarak Hazırlanır.
Satış Bütçesi
Üretim Bütçesi
Direkt İlk Madde ve Malzeme Bütçesi
Direkt İşçilik Bütçesi
Genel Üretim Giderleri Bütçesi
Mamul Stok Bütçesi
Satılan Mamullerin Birim Maliyet Bütçesi
Araştırma ve Geliştirme Giderleri Bütçesi
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Bütçesi
Genel Yönetim Giderleri Bütçesi
Olağan Faaliyet Gelirleri ve Giderleri Bütçesi
Finansman Bütçesi
Gelir Tablosu Bütçesi
Yatırım Bütçesi
Bilanço Bütçesi

Başlangıç Sermayesini Nasıl Oluşturmalıyım?
İlk adımda mutlaka kendi sermayenizi oluşturmanız gerekir. Yapacağınız yatırımda kendi sermayenizi riske etmeniz, diğer taraflara size ortak olmak ya da kredi açmak konusunda güven verir. Başlangıç sermayesine kişisel katkınızı sağladıktan sonra, ek finansman kaynaklarını değerlendirebilirsiniz. Bankalar, başlangıç sermayesi için ek finansman sağlayabilirler. Kredi başvurusu yaparken, şirketinizin yasal yapısıyla ilgili ayrıntılı bilginin yanısıra, güvenilir referanslar göstermeniz gerekir.
İş planınızı ve nakit akış senaryolarınızı da kredi başvurunuza eklemeniz artı puanlar olacaktır. Diğer başlıca finansman kaynağı ise leasing'tir. Şirketinizi kurarken temin etmeniz gereken teçhizatı uzun dönemli kiralamaya olanak tanıyan leasing yöntemi, özellikle bankaların yeni şirketlere kredi açmakta isteksiz davrandığı Türkiye'de güçlü bir alternatiftir.

İşletmenin Kuruluş İşlemleri
Ayşen ARIDURU
Fortune Kariyer Eğitim ve Danışmanlık
İşyeri Açılış İşlemleriSSK’ya Bildiri
Sigortalı işçi çalıştıracak olan Şirketlerin bulundukları bölgenin bağlı olduğu S.S.K. Müdürlüğüne İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAMADAN ÖNCEKİ BİR TARİHTE başvurmaları gereklidir.
· Başvuru işlemi S.S.K. Müdürlüğünden temin edilen ‘’İşyeri Bildirgesi’’nin doldurulması ve gerekli belgelerin eklenmesi ile yapılır.
· İşyeri Bildirgesi’ne eklenecek belgeler;
· Şirketi temsilde yetkili kişilerin imza sirküleri
· Şirketi temsilde yetkili kişilerin noter tasdikli ve resimli;
· Nüfus Suretleri
· İkametgah Senetleri
· Kuruluş İlanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi
· EK 7 Formu
· Ek Formunu dolduran muhasebecinin Faaliyet Belgesi
T.C. Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne Bildirim
S.S.K. Hükümlerine tabi işçi çalıştıran şirketler, İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAMADAN ÖNCEKİ BİR TARİHTE bağlı bulundukları Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne ‘’İşyeri Bildirgesi’’ ile müracaat ederek ‘’İşyeri Sicil Numarası’’ almak zorundadır.

Bağ-Kur İşlemleri
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Kanunu’nun (Bağ-Kur Kanunu) 24ncü maddesi hükmüne göre sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlı olamayan şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyeleri, Bağ-Kur Kanunu çerçevesinde sigortalı sayılırlar.
Şirketlerin kurucu ortakları şirketin tescil ve ilan edildiği tarihten, yönetim kurulu üyeleri ise üye oldukları tarihten itibaren Bağ-Kur’a ‘’Matbu Giriş Bildirgesi’’ ile, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde kayıt olurlar.
Banka İşlemleri
Çalışanlarla ortaya çıkabilecek ihtilafları ortadan kaldırabilmek amacıyla tüm ödemelerin banka hesaplarına yapılması önerilmektedir.
Şirketin hesaplarının bulunduğu bankanın şubesinde açılacak personel maaş hesapları hem ödemeleri kolaylaştırmakta hemde yasal kayıtları tutmaktadır.

.
Cevap
«Önceki KonuSonraki Konu»
Tüm Ekonomi Konuları
Benzer Konular
Site kurma siteleri nelerdir?
Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Derneği
Kişilerle İletişim Kurma
Yeni bir devlet kurma kararı ilk defa hangi kongrede kararlaştırılmıştır?
Kıbrıs'ta Şirket Kurma Şartları