PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Genel Mesajlar > Kahramanlık Şiirleri
1 23
«Önceki KonuSonraki Konu»
HANDSOME18:11, 21 Ocak 2012 
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Soylu savaşçılarla, hükümdarların kahramanlıklarını ağırbaşlı, yüce, dramatik bir üslupla, belirli biçimsel kurallara bağlı kalarak anlatan halk edebiyatı şiirleridir.
Genellikle tek tip çalgı eşliğinde okunur ya da halk şarkısı olarak söylenirler. Halk ozanlarının yapıtları aracılığıyla kuşaktan kuşağa nakledilirler. Halk edebiyatında yiğitlik, yurt sevgisi gibi konuları ya da tarihsel olayları coşkulu bir anlatımla işleyen kahramanlık şiirleri vardır.
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE

Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünya’da eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi - Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya -Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayasızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde - gösterdiği vahşetle "bu: bir Avrupalı" Dedirir- yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi Varsa gelmiş, açılıp mahpesi, yahud kafesi!
Eski Dünya, yeni Dünya, bütün akvam-ı beşer Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer!
Yedi iklimi cihanın duruyor karşında,
Ostralya'yla beraber bakıyorsun: Kanada!Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk;
Sade bir hadise var ortada: vahşetler denk.
Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela..
Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah,
o yirminci asır yok mu, o mahluk-u asil,
Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyle sefil.
Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına,
Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına.
Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz.. Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz! Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbab,
Öyle müthiş ki: eder her biri bir mülkü harab.
Öteden saikalar parçalıyor afakı; Beriden zelzeleler kaldırıyor a’makı,
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin,
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
Atılan her lağamın yaktığı: yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,
O ne müthiş tipidir: savrulur enkaaz-ı beşer..
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak Boşanır sırtlara,
vadilere sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o namerd eller,
Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller.
Veriyor yangını durmuş da açık sinelere,
Sürü halinde gezerken sayısız tayyare.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler K
ahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler.
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından,
Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet onu, haşa, edecek kahrına ram? Çünkü te'sis-i ilahi o metin istihkam.
Sarılır indirilir mevki-i müstahkemler, Beşerin azmini tevkif edemez sun'-u beşer;
Bu göğüslerse Hüda’nin ebedi serhaddi "O benim sun'-u bediim onu çiğnetme!" dedi.Asım’ın nesli.. diyordum ya..
nesilmiş gerçek, İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmiyecek!
Şüheda göğdesi, bir baksana, dağlar, taşlar..
O, rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar.
Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor;
Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i..
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi..
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
"Gömelim gel seni tarihe!" desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitab..
Seni ancak ebediyyetler eder istiab.
"Bu taşındır" diyerek Kabe' yi diksem başına,
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına.
Sonra gök kubbeyi alsam da, rida namiyle,
Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan
Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan;
Sen bu avizenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına,
Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana..
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini, Şarkın en sevgili Sultanı Salahaddin'i,
Kılıç Arslan gibi iclaline ettin hayran..
Sen ki, İslamı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, ruhunla beraber gezer ecramı adın;
Sen ki asara gömülsen, taşacaksın..
Heyhat! Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat..
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber...
Mehmet Akif Ersoy
(1873 - 1936 )


_____

AKDENİZ' E DOĞRU
Eğilmez başımız, taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti.Sakarya'dan su içen o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış, yılmaz bir avuç erle,"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk;
Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk.Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız;Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa,
Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.Vahşetlere dikilmiş gözlerimiz dumanlı,
Hürriyete susamış yanık bağrımız kanlı;Çılgınca atılarak şanlı Dumlupınar'a,
Süngümüzden şan verdik coşkun yıldırımlara.Sakarya'dan su içen o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış, yılmaz bir avuç erle,Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti...
ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI


_____

AKINCI
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna' dan kafilelerle..Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan.
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla,
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla..Cennette bugün gülleri açmış görürüz de,
Hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde!Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!
YAHYA KEMAL BEYATLI


_____

ANTEP' Lİ ŞAHİN
Ben Antep'liyim, Şahin’im ağam.
Mavzer omzuma yük.
Ben yumruklarımla dövüşeceğim.
Yumruklarım memleket kadar büyük.Hey, hey!
Yine de hey hey!
Kaytan bıyıklarım, delişmen çağım
Düşman kurşunlarına inat köprü başında
Memleket türküleri çağıracağım.Bu dağlarda biz yaşarız, bu dağlar bizim dağımız.
Namusumuz temiz, bayrağımız hür,
Analarımız, karımız, kızımız, kısrağımız
Burada erkekçe dövüşür.Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde,
Alı kanımdaki al, akı alnımdaki ak.
Bayraklar içinde en güzel bayrak,
Düşüncem senden yanadır..Hep senden yanadır çektiğim kahır,
Bu senin ülkende, senin gölgende,
Düşmesin kara kalpaklar, kirlenmesin duvaklar,
Korkum yok ölümden, kâfirden yana,
Alacaksa alsın beni şafaklar.Hey, hey!
Yine de ey hey!
Al bayraklar altında kara bir kartal gibi
Yaşamak ne güzel şey.Bir sır var bu mavzerde, attığım gitmez boşa,
Çıkmış bir eski savaştan
Türk'ün bir karış toprak parçası için,
Destanlar yazacağız yeni baştan.Yıktım toprağın üstüne bir sarı kurşunla birini,
Çıktı karşıma biri,
Çıktıkça çektim tetiği Bismillâh'larla beraber,
Vurdum alnından kâfiri.Bu kaçıncı kurşundur, bu kaçıncı Bismillâh,
Bu kaçıncı ölüdür?
Bir türkü söylenir siperlerde her sabah
Vurun Antepliler namus günüdür!Ben Antep'liyim, Şahin’im ağam
Mavzer omzuma yük,
Ben yumruklarımla dövüşeceğim,
Yumruklarım memleket kadar büyük...
YAVUZ BÜLENT BAKİLER
Benzer Konular:
Etiketler:
  • halk edebiyati kahramanlik siirleri
  • kahramanlik siirleri
  • kahramanlik siirleri ornekleri
Cevap
HANDSOME19:34, 21 Ocak 2012 

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİNE
Benden selam olsun Bolu Beyine
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok vızıltısı , kalkan sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir !


Yiğitler dalkılıç girsin meydana
Çevreniz boyansın al kızıl kana
Zağlı kılıç çala çala gerdana
Düşman aman deyip uslanmalıdır !


Köroğlu düşer mi sandın şanından ?
Ayırır çoğunu er meydanından
Kır at köpüğünden , düşman kanından
Çizmem dolup , şalvar ıslanmalıdır !
Köroğlu
Cevap
HANDSOME20:19, 22 Ocak 2012 

BİR YOLCU'YA

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak,
Bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir..Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda,
Gördüğün bu tümsek, Anadolu' nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda,
Can veren Mehmed' in yattığı yerdir..Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed' in düşmanı boğduğu sele,
Mübarek kanını kattığı yerdir..Düşün ki, hasrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin,
Bir harbin sonunda, bütün milletin,
Hürriyet zevkini tattığı yerdir...
NECMETTİN HALİL ONAN
Cevap
HANDSOME21:31, 22 Ocak 2012 

CENGE GİDERKEN

Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur;
Sinem, özüm ateş ile doludur.
İnsan olan vatanının kuludur.
Türk evladı evde durmaz, giderim.Muhammed'in kitabını kaldırtmam;
Osmancık'ın bayrağını aldırtmam;
Düşmanımı vatanıma saldırtmam,
Tanrı evi viran olmaz, giderim.Bu topraklar ecdadımın ocağı;
Evim, köyüm hep bu yerin bucağı;
İşte vatan, işte Tanrı kucağı.
Ata yurdun, evlat, bozmaz giderim.Tanrım şahit, duracağım sözümde;
Milletimin sevgileri özümde;
Vatanımdan başka şey yok gözümde.
Yâr yatağın düşman almaz, giderim.Ak gömlekle gözyaşımı silerim;
Kara taşla bıçağımı bilerim;
Vatanımçin yücelikler dilerim.
Bu dünyada kimse kalmaz, giderim...

MEHMET EMİN YURDAKUL

Cevap
HANDSOME21:55, 22 Ocak 2012 

Kahraman Ecdada Vefa Borcumla

Çiçekler içinde gülü seçmişim,
Vatana millete serdengeçmişim,
Altaydan Tunaya rüzgar esmişim,
Kahraman ecdadavefa borcumla.Sözleri bırakıp özde durarak,
Zamanın çarkına çomak sokarak,
Yaralı dostlara merhem sunarak,
Kahraman ecdada vefa borcumla.

Sırtımda taşırım ağar yükleri,
Türkü iyi bilir çarı dükleri,
Yeniden yeşertip çorak bükleri,
Kahraman ecdada vefa borcumla.Gökte hilal ile turan olmuşum,
Şükür ülkü adlı yari bulmuşum,
Bu dava uğruna nefer olmuşum,
Kahraman ecdada vefa borcumla.Serdengeçtim atım yayım hazırdır,
Canımda kanımda yurda nazımdır,
Özgürlük mü önce kurda lazımdır,
Kahraman ecdada vefa borcumla.
Ümüt Güngör
Cevap
gökhan41617:07, 10 Mart 2012 
Kahramanlık Destanı
Ayyıldız niyettir, cihadlar emir
Kanıyla Malazgirt yazan kahraman
Ayaklar balyozdur, bilekler demir
Kellesi koltukta gezen kahraman

Estargon önünde çarpıyor sine
Kulaklar muhtaçtır Bilal sesine
Dünyayı bırakıp feza üstüne
Turan haritası çizen kahraman

Aleme nizamdır payede değer
İslam muvaffaktır, Türklük muzaffer
Şavşat nöbetinde uykusuz nefer
Uyku bağlarını çözen kahraman

Yunus’ça feyz alır “gel” buyruğundan
Eyyub’ten sabır, rahmet Tur Dağı’ndan
Gönül bağbanından, irem bağından
Destur ateşini sezen kahraman

Zulmet celsesinde hilal müebbet
Gardiyan sed olsa, yıkılır elbet
Varlık ki okyanus, yokluk ki gölet
Turan deryasında yüzen kahraman

Anlayın bize niye deli derler
Bir adımıza Bektaş-ı Veli derler
Bir adımıza Hazret(i) Ali derler
Yılanın başını ezen kahraman
Kellesi koltukta gezen kahraman

27 Eylül 2000
Serdar Akkoç

KAHRAMAN GAZİ (689)

KAHRAMAN GAZİ (689)
Kahraman Gazisin, Atatürk önderin
Kimse bilemez, senin derdin kederin
Hep acı çekmek olur, senin kaderin
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Kahraman ulusuna, bayrak olursun
Öldün şehit, ölmezsen gazi olursun
Döner isen, çekilmez hayat bulursun
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Cephe de arkadaşa, kandaş olursun
Şehit düşenlere de, yoldaş olursun
Derdini bilmezler de, sırdaş olursun
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Cephe de düşmanına, atarsın mermi
Ölüm vardır deseler, dönmesin geri
Hep memleket, hasreti bağrını deldi
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Hep memleket hasreti, yaktı içini
Değer bilmezler, yoldururlar saçını
Aç kalırsın da, hiç bilmesin suçunu
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Ne yaptın deyip,sana değer vermezler
Ne yer içersin, karnın aç mı demezler
Aç bırakır da, sana ekmek vermezler
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

İş istediğin her kapıdan, kovarlar
Savaştınsa savaştın, bana ne derler
Bir de utanmaz, sana bakıp gülerler
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Sayen de var oldular, ama bilmezler
Özel günler de, hiç yanına gelmezler
Seni dışlarlar da, asla hoş görmezler
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Sen gazisin de, var mı senle övünen
Sensin öyle, küçük şeylerle sevinen
Yine o senin hakkındır, öyle yenilen
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Bu dertlerden hiç sana, rahat yoktur
Uğruna savaştığın, ilkeler çoktur
Kahraman olsan bile, sahibin yoktur
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Cephe de savaşırsın, düşmana karşı
Yaklaşma el yakıyor, pazarla çarşı
Hep savaşın sürecek, yokluğa karşı
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Fazla şey istemedin, kıymet bilseler
Kahraman gibi, sana değer verseler
Ah gazim ah, bir de sesini duysalar
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Bir tek gün hatırlarlar, gaziler günü
Tüm dünyaya yayılır, gazimin ünü
Tarih te yazılır bak, hep onun şanı
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Senin işin yoklukla, savaş olmalı
Bu Millet sana, yine minnet duymalı
Sezar’ın hakkını Sezar’a vermeli
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Tek bir görev verildi, oda savaşmak
Alnına yazılmamış, hiç mutlu olmak
Sana yakışmıyor ki, ağlayıp durmak
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Göz yaşın sel olup, hep kalbine aktı
İlaç kısıtlaması, meclisten çıktı
Haline bakmaz senin, sağlığın yıktı
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

İş istemeye senin, hiç bir hakkın yok
Verilenle yetin artık, bu bile çok
Ağlasan sızlasan, seni dinleyen yok
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Derdini anlatsan, kimseler dinlemez
Gazi meclisin bile, bak seni görmez
Üç kuruşuna çok der, zam bile vermez
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Bir millet gazisine, böyle mi bakar
Kimi sivri diliyle, kalbini yıkar
Kimi gıptayla, kimi yan gözle bakar
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Devletin bilmez, gazim nasıl yaşıyor
Yüzde on verip, sağlığından kesiyor
Böyle olmaz ki, herkes buna şaşıyor
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Dertlerin söyledin, kim dinledi seni
Bazı kahraman derler, bazı serseri
Ne kadar söylesen, anlamazlar seni
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Hep savaş günlerin de, hatırlanırsın
Kimse bilmiyor, sen ne yer ne içersin
Öldüğün gün de, unutulur gidersin
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Verdikleri değer, hiç hoşuna gitmez
Çektiğin çiledir, dertlerin hiç bitmez
Unutulursun, kimse kıymetin bilmez
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Yazmak ile bitmiyor,dertlerin senin
Toplum içerisin de, yoktur bir yerin
Yüreği kan ağlar, yarası çok derin
Unutma sen kahraman, gazisin gazi

Oy verdin ona, sağlığına göz dikti
Şeref aylığının, altından ne çıktı
Şerefli ******** diye, yanlış yaptı
Unutma Midayet sen, gazisin gazi
Ocak 2006
Gazi Midayet Kara
Cevap
KEMAHLI20:52, 2 Haziran 2012 
KIRAT DEMİŞ CÜMLENİZİN BAŞIYIM

Kırat demiş cümlenizin başıyım
Elde gezdirirler gönül kuşuyum
Dar günlerde baş kurtaran kişiyim
Üstüme bir yiğit bindikten geri
XXX
Al demiş ki ne düştünüz kastıma
Donatırlar beni aslan postuna
Kapıcılar başı biner üstüme
Beyler divanına vardıktan geri
XXX
Yağız demiş hepinize nazırım
Alayların üst yanında gezerim
Bir girişte üç taburu bozarım
Yiğit kılıcını çaldıktan geri
XXX
Kula demiş anamızdan donumuz
Aslımızdan çatal olur dilimiz
Dar günlerde hep dirilir ölümüz
Köroğlum üstümde durduktan geri

Köroğlu
Cevap
_AERYU_13:05, 10 Aralık 2012 
Kahraman Irk

Kahraman ırkıma bir gül
Kahraman ırkıma bir
Kahraman ırkıma
Kahraman ırkım
Kahraman ırk
Kahraman halk
Kahraman halkım
Kahraman halkıma
Kahraman halkıma bir
Kahraman halkıma bir gül
Cevap
_AERYU_13:05, 10 Aralık 2012 
Gazel Kuşu

Bu Ne Edep Bu Ne Hayâ
Sanırım Bir Bozuk Maya
Bürünmüş Bir Derin Huya
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Hep Atıp Duruyor Nara
Özde Açmış Derin Yara
Sözlerin Etmez Beş Para
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Kendini Bir Adam Sayar
Ne Zaman Ne Çağa Uyar
Kem Konuşur Fitne Yayar
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Sözü Eğip Bükme Öyle
Hak İçin Bak Doğru Söyle
Nankör Olmaz İnsan Böyle
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Sen Barış De Anlar Savaş
Yemen Gerekir Çok Lavaş
Hop Dedik Az Biraz Yavaş
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Ne Örf Bilir Nede Adet
Kaostan Bekliyor Medet
Bu Ne Celal Bu Ne Şiddet
Gazel Kuşu Kahraman Bey

İnanca Çatar Her Zaman
Birde Der Bende Var İman
Puttan Olmaz Sana Güman
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Ayan Bayan Yalan Atan
Öz Geçmişin Tutup Satan
Vardılara Bak Da Utan
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Kim Uçtu Kim Suda Yüzdü
Bu Ne Mesnetsiz Bir Sözdü
Her Sorunu Kökten Çözdü
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Belli Değil Sağı Solu
Bu Kadarda Olmaz Sulu
İlah Olmuş Yok Bir Kulu
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Çirkin Bozuk Kötü Niyet
Asla Böyle Yazmaz Şayet
İftiradır Bunlar Gayet
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Bize Gündüz Sana Gece
Desteği Var Bilsen Nice
Anlatamaz Hiçbir Hece
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Her Yerde İş Her Yerde Aş
Atsan Çamur Atsan Da Taş
Beyinsiz Akılsız Bir Baş
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Hani Nerde Geçmiş Yıllar
Sıvanmış Bak Hain Kollar
Gözüne Dursun Bu Yollar
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Her Şehirde Kurdu Site
Yol Vermedi Asla Fite
Kemik Düşmez Ki Her İte
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Ülke Gördü Böyle Birlik
Yatırım Var Hem De Dirlik
Kırk Yedi Yaptırır Pirlik
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Kanal Ayrı Başka Bir Hat
Sen Daha Gel Bunlara Çat
Asıl Kambur Seksen Beş Kat
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Benziyorsun İnan Çiye
Ben Ne Diyeyim Ki Siye
Ölecen Bush Diye Diye
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Pişkinlik Var Asıl Sizde
Ahlak Kalmamış Ki Özde
Birde Eğitimci Sözde
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Kaçmamış Bak Kem Gözlerden
Kim Ne Anlar Bu Sözlerden
Koltuğun Reyi Bizlerden
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Kurut Her Tuttuğun Dalı
Devlet Değil Baban Malı
Çal Götür Al Yat Kat Yalı
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Nedir Bizle Olan Davan
Söker Mi Her Yerde Havan
Mutlumudur Şimdi Yuvan
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Erbakan’a Vermiştim Rey
Senin Gibi Çıktı Hey Hey
Hey Hey Olmak Ayıp Bir Şey
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Bildiğini Yazda Avun
Bekle Biter Karpuz Kavun
Ne Yapmışsın Onu Savun
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Nasihatin Özen Sakla
Haksızlığa Atma Takla
Çıkar Varsa Başka Bakla
Gazel Kuşu Kahraman Bey

Deniz Tutamaz Özünü
Ağzı Yan Teper Sözünü
Kulak Ver Aç Kör Gözünü
Gazel Kuşu Kahraman Bey
Cevap
_AERYU_13:06, 10 Aralık 2012 
Kahramanlık Destanı

Ayyıldız niyettir, cihadlar emir
Kanıyla Malazgirt yazan kahraman
Ayaklar balyozdur, bilekler demir
Kellesi koltukta gezen kahraman

Estargon önünde çarpıyor sine
Kulaklar muhtaçtır Bilal sesine
Dünyayı bırakıp feza üstüne
Turan haritası çizen kahraman

Aleme nizamdır payede değer
İslam muvaffaktır, Türklük muzaffer
Şavşat nöbetinde uykusuz nefer
Uyku bağlarını çözen kahraman

Yunus’ça feyz alır “gel” buyruğundan
Eyyub’ten sabır, rahmet Tur Dağı’ndan
Gönül bağbanından, irem bağından
Destur ateşini sezen kahraman

Zulmet celsesinde hilal müebbet
Gardiyan sed olsa, yıkılır elbet
Varlık ki okyanus, yokluk ki gölet
Turan deryasında yüzen kahraman

Anlayın bize niye deli derler
Bir adımıza Bektaş-ı Veli derler
Bir adımıza Hazret(i) Ali derler
Yılanın başını ezen kahraman
Kellesi koltukta gezen kahraman
Cevap
1 23
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adınız:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Genel Mesajlar Konuları
Benzer Konular
Kahramanlık ile ilgili şiir veya yazı örnekleri verir misiniz?
Çanakkale Şiirleri
Kahramanlık ve sevgi konulu kısa şiir örnekleri verir misiniz?
Türkiye'deki Müzeler - Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi