Masaüstü Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Hastalıklar > Sinir Sistemi Hastalıkları
«Önceki KonuSonraki Konu»
Blue Blood13:54, 10 Ocak 2010 
Sinir Sistemi Hastalıkları

sinir bozukluğu

Hayat şartlarından fazlasıyla etkilenenlerde görülebilenvirgull esasta önemli bir kaynağı olmayan bir rahatsızlıktır. Devamlı olarak endişe içinde olmak şeklinde görülenine anksietevirgull ruhi ve bedeni bitkinlik şeklinde görülenine de depresyon adı verilir. Hasta hayattan zevk almazvirgull her zaman mutsuzdurvirgull huzursuzdurvirgull sinirlidir. Uykuları düzensizdir. Gerçekte bir hastalığı olmadığı halde çeşitli hastalıkların varlığından şikayet eder. Tedaviye hayatının iyi yanlarını görmeye alışmakla başlanır. sinirlenmekten kaçınmakvirgull her kötü olayın iyi bir tarafı olduğunu görmeye alışmakvirgull düzenli bir hayat sürmek gerekir.

sinirsel ağrılar
Bu çeşit ağrılarvirgull genelikle küt ağrı şeklindedir. Vücudun her yerinde hissedilebilir. Amavirgull çoğunlukla kalp çevresindeki ağrılardan şikayet edilir. Bazı kimseler de başlarını tıpkı bir çember gibi sıkan baş ağrılarından şikayet ederler. İşte bu çeşit ağrılarvirgull bedeni bir arızadan kaynaklanmıyorsavirgull sinirsel ağrılardır.

sinirsel hazımsızlık
sinir sisteminin düzenlivirgull uyumlu çalışmasını kaybetmesi sonucu ortaya çıkar. Ayrıcavirgull alkol kullanmakvirgull fazla sigara içmekvirgull haddinden fazla çayvirgull kahve veya süt içmekvirgull çabuk ve gereği gibi çiğnemeden yemek yemek şikayetlerin artmasına neden olur. Hastanın karnında ağırlık hissi vardırvirgull midede gurultuvirgull yanma veya ekşime görülebilir. Geğirirvirgull gaz çıkarır. Yorgunlukvirgull baş ağrısıvirgull çarpıntı ve unutkanlıktan da şikayet edilir.

sinirsel kusma
sinir sistemindeki düzensizlikten kaynaklanan bir durumdur. Ağıza su gelmesi şeklinde de görülebilir. Herşeyden öncevirgull sinirlenmemeyivirgull düzenli bir hayat sürmeyi alışkanlık haline getirmek tedavinin ilk şartıdır.

abdüktör
Orta çizgiden uzaklaştıran (genelde kas yada sinir bu işi yapar)

afoni
Ses kaybı. Kısmi veya tam olabilir. Afoni sebeplerivirgull genellikle konuşma kaslarını kontrol eden sinirlerin hastalığı veya zedelenmesivirgull boğazvirgull gırtlak hastalıkları veya nörozdur. Histerik afoninin nedenivirgull şuuraltıvirgull hiç konuşamamak veya özel bir durumda konu

amfetamin
Merkezi sinir sistemini aşırı uyaran bir ilaç.

anosmi
Koku alamamavirgull nezle grip gibi enfeksiyonlarda olabildiği gibi koku siniri ile ilgili beyin bölgesindeki patolojilerde de görülebilir.

anus kaşıntısı
Anus (şerç); yani sindirim kanalının doğrubağırsak denilen son kısmındaki çıkış deliği veya çevresinde (oturak yerinde) görülen kaşıntıların nedeni çeşitlidir. Bunlar arasında; kılkurtlarıvirgull sümüksü akıntıvirgull basurvirgull çatlakvirgull ishal veya kabızlıkvirgull egzama (mayasıl)virgull sinir bozukluğu veya yeteri kadar temizliğe dikkat edilmemesi sayılabilir.

aşırı aybaşı kanaması
Aybaşı görme arasındaki süre normaldir. Fakat kanama çoktur ve normal süresinden fazla devam eder. Nedenleri çeşitlidir: rahimde urvirgull rahim çarpıklığıvirgull yorgunlukvirgull sinir bozukluğuvirgull ateşli hastalıklar veya evlilik hayatındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanabilir.

aybaşı kanamasının gecikmesi
Normal olarak zamanı geldiği halde aybaşı kanaması başlamazsa; gebelikvirgull kansızlıkvirgull tiroid veya karaciğer hastalıkları akla gelebilir. Ayrıca yorgunlukvirgull sinirlilik veya adetten kesilme de düşünülebilir.

aybaşı kanamasının uzun sürmesi
Normal aybaşı kanaması 2-7 gün devam eder. Bazı kimselerde bu süre uzar. O zaman rahimde ur veya kist olduğundanvirgull yumurtalıkların üşütülmüş olmasındanvirgull sinir veya kalp hastalığından şüphe edilir. Tedaviye geçmeden önce esas nedeni bulmak gerekir. Önemli bir durum yoksa aşağıdaki reçetelerden arzu edilen uygulanır.

bağırsak gazı
Bağırsaklarda hissedilen şişkinlikvirgull bağırsak gazından kaynaklanır. Nedenivirgull bağırsakları besleyen bezlerin yeteri kadar çalışmamasıvirgull yemek yerken fazla hava yutma veya sinir bozukluğudur.

barbitüratlar
sinir sistemini uyuşturucu etkileri olan maddelerdir.

barbitüratlar
sinir sistemini uyuşturucu etkileri olan maddelerdir.

bel gevşekliği
Cinsel ilişki sırasındavirgull meninin vaktinden önce boşalmasına verilen isimdir. Halk arasında erken boşalma. Tıp dilinde ise ejakulasyon denir. Nedeni çoğunlukla ruhsaldır. Tedaviye sinirleri dinlendirmekvirgull açık havada dolaşmakvirgull sabah akşam ılık banyo yapmak ve hazmı kolay şeyler yemekle başlanır.

bell paralizi
Yüz siniri felci.

bell paralizi
Yüz siniri felcidir.

çarpıntı
Tıp dilinde palpitasyon denilen çarpıntının nedenleri çeşitlidir. Bir kalp hastalığı söz konusu değilse; fazla sigara içmekvirgull alkolvirgull yorgunlukvirgull sinirlenmekvirgull kansızlıkvirgull hazımsızlıkvirgull çayvirgull kahve veya zehirlenmelerden kaynaklanabilir.

damar sertliği
Vücuttaki kan damarlarının bir kısmının veya tamamının sertleşmesi sonucuvirgull esnekliklerini keybetmesine; halk arasında damar kireçlenmesi tıp dilinde ise Arterio Skleroz veya Atheremo denir. Nedenivirgull kan damarlarının iç kısımlardaki hücrelerin esnekliğini kaybedipvirgull zayıflaması veya kandaki yağlı maddelerin birikinti yaparakvirgull damarı darlaştırmasıdır. Belirtileri baş dönmesivirgull baş ağrısıvirgull titremevirgull yürürken sendelemevirgull düşünme ve öğrenme gücünde zayıflamavirgull sinirlilik veya damarın sertleştiği bölgelerde ağrılar görülür. İlk belirtiler görüldüğünde önlem alınacak olursavirgull korkulacak bir şey yoktur. Hastanın neşe ve cesaretini kaybetmemesi ve doktorun tavsiyelerini yerine getirmesi iyileşmede atılacak ilk önemli adımdır. Damar sertliği teşhisi konan kimsevirgull perhiz yapmalıvirgull alkol ve sigara gibi keyif verici maddeleri bırakmalıvirgull yumurtavirgull tereyağı ve benzeri yiyecekleri terk etmelivirgull tuzu da azaltmalıdır. Ayak damarlarında meydana gelebilecek herhangi bir hastalığı önlemek için de dar ayakkabı giymekten kaçınmalıdır.

demiyelinizasyon
sinir liflerinin etrafını saran myelin tabakasının kaybı.

dil felci
sinir sistemindeki bir bozukluktan dolayıvirgull dil gücünün kaybolmasıdır. Doktor tarafından tedavi edilmesi gerekir.

dopamin
Merkezi sinir sisteminde bulunan nöro aktarıcı.

epilepsi
Sara adıyla bilinen merkezi sinir sistemi ( MSS ) hastalığı.

fasial paralizi
Yüz siniri felcivirgull bu sinirin felcinde yüzün yarısı kısmen hareketsiz ve ifadesiz kalır. Santral ve Periferik olmak üzere iki türlü olur.

fazla terlemek
Haddinden fazla terlemek; sinir bozukluğuvirgull fazla sıcakvirgull tiroid bezinin çalışmasında görülen bozuklukvirgull tüberkülozvirgull raşitizm veya iskorbütten kaynaklanır. Ergenlik yaşlarında da fazla terleme görülür. Bu nedenle terlemenin asıl nedenini bulmak gerekir.

felç
sinir sisteminde meydana gelen bir bozukluktan dolayıvirgull kas gücünün kaybolmasına felçvirgull nüzül veya inme denir. Tıp dilinde ise paralizi veya serebral tromboz denir. Hafif ve ağır olmak üzere iki şekli vardır. Tedavinin ilk ve önemli şartı hastanın neşesini kaybetmemesi ve en kısa zamanda iyileşeceğine inanmasıdır.

ganglion
Lenf yollarının yada sinirlerin oluşturduğu nodül şekilde oluşum.

geğirmek
Çoğunlukla sinirli kimselerde görülür. Bunlar yemeklerde haddinden fazla hava yutarlar. Ayrıca geğirme mide veya safra kesesi hastalıklarının bir belirtisi olabilir. Bu nedenle esas nedeni tespit etmek gerekir.

gevşek penis
Erkeklik organının sertleşmemesivirgull sağlık durumunun bozukluğundan kaynaklanır. En önemli neden sinir bozukluğudur. Kendine güvenememevirgull yorgunlukvirgull içkivirgull şeker hastalığıvirgull uyuşturucu madde alışkanlığı da diğer nedenler arasında sayılabilir. Tedavinin ilk şartı kötü alışkanlıkları bırakmakvirgull kendine güvenmekvirgull temiz havada dolaşmak ve yeterince gıda almaktır.

havale
Vücut kaslarının ani ve şiddetli olarak kasılması sonucu ortaya çıkan duruma havale denir. Büyüklerde havale çoğunlukla sara nöbetleri sırasında görülür. Küçük çocuklarda görülen havalevirgull sinir sisteminin değişik nedenler karşısında göstermiş olduğu bir tepkidir. Bu tepkiler de; kemik hastalıklarıvirgull yüksek ateşvirgull boğmacavirgull devamlı hazımsızlıkvirgull bağırsak şeritleri veya diş çıkarmalardan kaynaklanabilir. Ayrıca bu duruma sinir sistemi veya beyinde meydana gelen bir hastalık da neden olabilir. Havale geçiren çocuğun gözleri sabit bir noktaya çevrilirvirgull çenesi de kenetlenir. Dudaklarıvirgull yüz kaslarıvirgull kol ve bacaklarıvirgull önce şiddetli bir şekilde kasılırvirgull sonra da çırpınmaya başlar. Ağzından da köpük gelir. Bütün bunlar bir iki dakika devam eder. Sonra bütün belirtiler kaybolupvirgull uykuya dalar. Hastalığın bir nedenini bulmak için mutlaka bir doktora başvurmak gerekir. Bu arada çocuğu sessizvirgull loş bir odaya yatırmakvirgull elbise ve çamaşırlarını gevşetmek faydalıdır.

hazımsızlık
Sindirimin normal şekilde olmaması ve bağırsakların seyrek çalışmasına; halk arasında hazımsızlıkvirgull tıp dilinde ise dispepsi denir. Nedenleri çeşitlidir. Ağır yemeklervirgull yemekleri gereği gibi çiğnememevirgull diş veya dişeti iltihaplarıvirgull içki veya sigara içmekvirgull çok miktarda çay veya kahve içmekvirgull fazla miktarda şekerli veya unlu şeyler yemekvirgull kansızlıkvirgull yorgunlukvirgull sinir bozukluğu ve üzüntü hazımsızlığı doğuran nedenler arasında sayılabilir. Yemekten bir süre sonra; midede şişkinlik veya yanma hissi ortaya çıkar. Sık sık yemek ihtiyacı hissedilir. Kabızlıktan şikayet edilir. Bazı kimselerde halsizlikvirgull uykusuzlukvirgull unutkanlık veya çarpıntı görülür. Tedavinin ilk şartı sıkıntı ve üzüntülerden sıyrılmaktır. Zararlı şeyler terkedilir. Et yemekleri de mümkün olduğu kadar azaltılır. Haddinden fazla yemek yenmez. Yemeklerden sonra soğuk su içilmez. Yemek aralarında acıkınca süt ile birkaç galete yenir.

hıçkırık
Solunum kasları ve özellikle diyaframın uyarılması sonucu ortaya çıkar. Tıp dilinde singultus denir. Nedenleri çeşitlidir. Basit hıçkırıklar; çoğunlukla mide gazıvirgull sıcak ve baharatlı yemeklervirgull sinir bozukluğundan kaynaklanır. Ayrıca; bazı kalpvirgull karaciğervirgull bağırsak ve pankreas hastalıklarıvirgull zatülcenp veya zatürreede de görülebilir. 3 saatten fazla süren hıçkırıklardavirgull doktora başvurmak gerekir.

hilus
Organlarda büyük damar ve sinirlerinvirgull akciğerlerde solunum yollarının giriş kapısı.

idrar tutukluğu
Mesane (idrar torbası) dolu olduğu halde idrar yapılamaz. Karnın alt bölgesi gerginleşmiştir. Bastırılınca ağrı hissedilir. Tıp dilinde akut retansiyon adı verilen bu durumun nedenleri çeşitlidir. Örneğinvirgull böbreklerde taşvirgull prostat büyümesivirgull idrar yollarının doğuştan kusurlu olmasıvirgull fazla miktarda alkol içmekvirgull mesane felcivirgull belsoğukluğuvirgull sinir hastalıkları veya üşütmek idrar tutukluğuna neden olabilir. İlk tedbir olarak hastanın karnına içinde sıcak su olan bir şişe konur. Sıcak su ile banyo yapılırkenvirgull idrar çıkarmaya çalışılır.

iktidarsızlık
Erkeklik organının (penisin) yeteri kadar sertleşmemesi sonucuvirgull cinsel ilişkide bulunamamaya; halk arasında iktidarsızlıkvirgull tıp dilinde ise empotans denir. Kendine güvenememekvirgull yorgunlukvirgull tiksintivirgull sinir bozukluğuvirgull alkolizmvirgull şeker hastalığıvirgull doğum kontrolü için uygulanan metotlar veya aşırı şişmanlıktan kaynaklanır. Ilık banyolarvirgull açık havada dolaşmak ve dinlenmek başvurulacak ilk çarelerdir.

iritabl duygudurum
Kolayca sinirlenen ve kışkırtılınca öfke gösteren.

Kaynak

Cevap
Misafir16:45, 13 Kasım 2011 
Yüz felci
Parkinson hastalığı
Multipl skleroz
Cevap
«Önceki KonuSonraki Konu»
Tüm Hastalıklar Konuları
Benzer Konular
Sinir sistemi hastalıkları nelerdir?
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne nasıl randevu alabilirim?
Moskova'da hangi ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri vardır?
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi - İstanbul
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi - İstanbul