MsXLabs
2005-2016
Kur'an-ı Kerim forumunda yer alan ThinkerBeLL tarafından açılmış Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan Konular konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: Kur'an-ı Kerimin Belli Başlı Konuları Kur'an-ı Kerim temel olarak şu konuları ele alır: 1. İnanç ... Etiketler:
 • kuranı kerimin konuları
 • kuranda yer alan konular

Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan Konular

Gösterim: 129.694 | Cevap: 1
19 Nisan 2010 23:49   |   Mesaj #1   |   
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Istanbul TR

52.738
11.447 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 18-02-2009
Kur'an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları

Kur'an-ı Kerim temel olarak şu konuları ele alır:

1. İnanç
İnanç esasları ile ilgili ayetler Kur’an’da önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü iman dinin temelini oluşturmaktadır. İnan esasları 6 ana başlıkta toplanabilir. Bunlar:
 • Allah’a inanmak
 • Meleklere inanmak
 • Peygamberlere inanmak
 • Kitaplara inanmak
 • Kaza ve Kadere inanmak
 • Ahirete inanmak
İman’ı tarif edecek olursak Hz. Muhammed’in Allah’tan getirdiği her şeyi gönülden kabullenmek ve tasdik etmek olarak tarif edebiliriz. Dolayısı ile iman dediğimiz zaman Allah ve Peygamber kavramları karşımıza çıkar. Bu ise Kelime-i Şehadet2te belirtilmiştir. Kelime-i Şehâdet ise
“Eşhedü en lâilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlüh”
(Anlamı: Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve ben şahitlik ederim ki, Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.)
diye ifade edilir.

2. İbadet
İbadet Allah’a yaklaşmak ve onun rızasını kazanmak için yapılan şeylerdir. Yüce Allah ile kullar arasındaki ilişki ibadetler ile kurulur. Başlıca ibadetler ise namaz, oruç, hac ve zekat olarak ifade edilebilir.

3. Ahlâk
Ahlâk, insanın inanç ve ibadet yoluyla, Allah ile kurduğu ilişkinin her türlü tutum ve davranışına yansımasıdır. Ahlâkın diğer bir boyutu da Allah’a olan bağlılığının samimiyet derecesini gösterir. Allah’a inanan ve ibadet eden bir müslümanın davranışları da bu yönde şekillenir. Müslüman, bu anlamda yardımsever, sorumluluk sahibi, kötülüklerden sakınan, insanlarla ilişkilerinde adaleti gözeten, kin, nefret, düşmanlık gibi kötü duygu ve düşüncelerden uzak duran kimsedir. Dinimiz ahlâka büyük önem vermiştir. Kur’an Peygamberimizin bizim için bir ahlak örneği olduğunu şöyle bildirmiştir:
“Andolsun ki, Rasûlullâh, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.
Peygamberimiz de “İslâm güzel ahlaktır.” diyerek ahlâkın dindeki önemine dikkat çekmiştir.

Kur'ân-ı Kerîm ayrıca başlıca şu konuları kapsar:


1. İtikad
Başta Allah'a iman olmak üzere peygamberlere, meleklere, ki­taplara, kazâ ve kadere, âhirete ait önemli konular ve inançla ilgili çeşitli meseleler, Kur'an'ın kapsadığı konuların başında gelir.


2. İbadetler
Kur'an'da müslümanların yapmakla yükümlü bulundukları namaz, oruç, hac, zekât vb. ibadetlere dair âyetler vardır.


3. Muâmelât
Kur'an bir toplum un devamını sağlayan ve toplum fertleri­nin aralarındaki ilişkileri düzenleyen birtakım hükümleri kapsar. Kur'an'da alışveriş, emanet, bağış, vasiyet, miras, aile hayatı, nikâh ve boşanma gibi kişiyi ve toplumu ilgilendiren konulara dair açıklamalar ve hükümler vardır.


4. Ukubat
İslâm toplumunun mutluluğa erişebilmesi, bu toplum fertleri­nin, İslâm'ın koyduğu kurallara aynen uymasıyla mümkün olur. Toplumun düzenini bozan, insan haklarını ve yasakları çiğneyen kimseler cezayı hak edecekleri için Kur'an bunlarla ilgili hükümleri de kapsamaktadır.


5. Ahlâk
Kur'an, kişilerin dünya ve âhiret mutluluğunun sağlamasına yardımcı olmak üzere, ana babaya hürmet, insanlarla iyi geçinme, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma, adalet, doğruluk, alçak gönüllülük, mer­hamet, sevgi... gibi ahlâkî hükümleri de kapsamına almaktadır.


6. Nasihat ve Tavsiyeler
İnsanlara emir ve yasaklar konusunda duyarlı olmalarını, nefislerine esir düşmemelerini, dünyayı âhirete tercih etmemele­rini, dünyada imtihana çekildiklerini hatırlatan, çeşitli tehlikelerden koruyan nasihat ve tavsiyeler de Kur'an'ın içerdiği konular arasındadır.


7. Va‘d ve Vaîd
Allah'ın emirlerine boyun eğip yasaklarından kaçınan­ların cennetle mükâfatlandırılacaklarına, buyruklarını terkedip yasaklarını çiğneyenlerin cehennemle cezalandırılacaklarına dair Kur'an'da pek çok âyet bulunmaktadır.


8. İlmî Gerçekler
Kur'an, insanlığa gerekli olan ilmî gerçeklerin ve tabiat kanunlarının ilham kaynağını teşkil eden âyetleri de kapsamaktadır. Kur'an, bu ilmî gerçeklerden bir pozitif bilim kitabı gibi bahsetmek yerine insanları, âlemin yaratıcısının kudret ve büyüklüğünü düşünmeye, Allah'ın nimetlerini anarak O'nu yüceltmeye teşvik eder.


9. Kıssalar
Kur'ân-ı Kerîm önceki ümmetlerle, peygamberlerin hayatın­dan da söz eder. Ancak bunları bir tarih kitabı gibi değil, insanların ibret alacakları bir üslûp ile anlatır.


10. Dualar
İnsan yapacağı işlerde sürekli Allah'ın yardımına muhtaç ol­duğu için Kur'an'da çeşitli dualar da yer almıştır.- Alıntıdır -

19 Ocak 2011 10:37   |   Mesaj #2   |   
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Istanbul TR

52.738
11.447 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 18-02-2009
Kur'ân Bilgisi
(Küçük bir araştırma, Araştıran: E.Yolcu)

Âlemlere Rahmet olarak Allah (c.c.) tarafından seçilen Peygamberimiz (S.A.V.)'e vahiy edilen en son İlahî Kitap Kur'ân-ı Kerim en çok hangi konulardan, kavramlardan ve sözcüklerden bahsediyor?
Bu yapmış olduğum küçük araştırmayı sizleri sunmak istiyorum.
Bu araştırmayı neden yaptım?
Temel hedefim hayat nizamimiz olan Kur'an-ı Kerimi daha iyi anlamaya teşvik etmek ve mesajlarını hayatımıza aksettirmeye çalışmaktır. Müslümanlar olarak kitabımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Allah (c.c) bizlerden neler istiyor? Bizlere ibret almamız için neler anlatıyor? Geçmiş kavimlerin başına gelenlerin bizim de başımıza gelmemesi için Allah (c.c.) bizlere hangi öğütleri veriyor? İşte bu soruların hepsine Kur'an-ı Kerim'den cevaplar bulabiliriz.

"Ben, cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım."
(Zarriyat Suresi, 56)
Allah bütün insanları bu dünya hayatında O'na kulluk etsinler diye yaratmıştır. Kulluk etmek isteyenler için de bir rehber olarak Kuran'ı indirmiştir:
"(Bu Kuran,) Ayetlerini, iyiden iyiye düşünseler ve temiz akı sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır." (Sad Suresi, 29)
Kuran yalnızca haramları ve helalleri kapsayan bir kitap değildir. İçinde güzel ahlakı, çeşitli insan karakterlerini, meydana gelebilecek tüm olay ve durumları, dünya ve ahiret hayatı ile ilgili bilgileri, Allah korkusu ve sevgisini, Allah rızasını nasıl kazanılacağını, kısacası Yaratan'ın yarattığına gönderdiği, gerekli olan tüm bilgiyi anlatan ve kıyamete kadar geçerli bir kitaptır.
Kuran’ı tanımayanlar ve önyargıyla bakanlar onun sadece geçmiş dönemler için geçerli olduğunu ve pratikte hiç bir geçerliliği olmadığını zannederler. Oysa Kuran bazılarının sandığı gibi sadece 1400 sene önceki olaylardan bahseden bir kitap değil, her dönemde karşılaşılan olayları ve bunun yanında dünya hayatini sona erdiren kıyamet gününü, ahireti öğreten bir kılavuzdur.
Kur’an’ın, insanların hayatındaki önemini ve gerekliliğini fark eden Müslümanın Allah'a gereği gibi kulluk etmesi ve bütün hayatını Kuran'a göre yaşaması için çok iyi bir Kuran bilgisine sahip olması gerekir.
Araştırmada bir Kur'an-ı Kerim meali kullanılarak içindeki fihristteki konular, kavramlar ve sözcükler ayet sayısına göre sıralandı. Böylelikle Allah (c.c.)'ın en çok hangi konulardan Kur’an'da bahsettiğini görebilir ve konuların ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz.


Sıra - Konular ve kavramlar - Ayet sayısı
 1. Kâfirler - 998
 2. Müşrikler ve Allah'a Sirk Kosanlar - 980
 3. Tebliğ ve irşat örnekleri - 565
 4. Hz. Musa (A.S.) - 532
 5. Kur'ân-ı Kerim - 521
 6. Hesap ve Hesap Gününün Dehşeti - 510
 7. Ahirete iman - 487
 8. Allah’ın sıfatları - 438
 9. Allah’ın kudreti - 307
 10. Cennet - 306
 11. Akıl ve tefekkür - 258
 12. Münafıklar - 256
 13. Milletlerin yok oluş sebepleri - 252
 14. Müminler - 237
 15. Cehennem - 232
 16. Hz. Muhammed (S.A.V)'in hakka daveti ve mücadelesi - 211
 17. Hz. İbrahim (A.S.) ve kavmi - 202
 18. Firavun - 198
 19. Allah’ın isimleri - 195
 20. Allah’ın azabı - 181
 21. Allah’ın birliği - 180
 22. Peygamberlere iman - 180
 23. Öldükten sonra dirilmek - 177
 24. İnsanın yaratılışı - 177
 25. Tebliğ ve irşat - 168
 26. İsrailoğulları - 157
 27. Yahudiler ve Yahudilik - 153
 28. Takva - 152
 29. Allah’ın Melekleri - 147
 30. Peygamberler ve Resuller - 141
 31. Şeytan (İblis) - 141
 32. İman - 140
 33. Putlar ve putlara tapanlar - 139
 34. Allah’ın rahmeti - 138
 35. Kıyamet - 137
 36. Namaz - 136
 37. Yaratılış - yaratıcı ve yok edici güç - 133
 38. Hz. Nuh (A.S.) ve kavmi - 131
 39. Allah’ın nimetleri - 126
 40. Hz. Muhammed (S.A.V)'in şahsiyeti - 121
 41. Allah’ın lütfu 120
 42. Büyü ve büyücüler - 118
 43. Hayvanlar - 117
 44. Erkekler ve hakları - 117
 45. Meleklere iman - 114
 46. Akrabalar - 108
 47. Cennetlikler - 108
 48. Cennetteki nimetler - 107
 49. Hz. Muhammed (S.A.V)'in peygamberliğini teyidi - 101
 50. Allah yolunda cihat - 99
 51. Allah'a İman 99
 52. İnfak - 98
 53. Gök ve gök olayları - 96
 54. Ölüm - 94
 55. Kadınlar - 92
 56. Ehl-i Kitab - 92
 57. Cihat - 91
 58. Hz. İsa (A.S.) - 90
 59. Fakirlik ve fakirler - 84
 60. Dünyayı istemek - 84
 61. Zekât - 84
 62. Hz. Lût (A.S.) ve kavmi - 83
 63. Hz. Muhammed (S.A.V)'in peygamberliği - 83
 64. Mahşer 81
 65. Sağ ve sol - 80
 66. Hak ve batıl - 79
 67. Hz. Sâlih (A.S.) ve Semud Kavmi - 78
 68. Hz. Hûd (A.S.) ve Âd Kavmi - 77
 69. İbadet - 76
 70. Hz. Muhammed (S.A.V)'in bazı san ve hususiyetleri 75
 71. Tevbe - 75
 72. Hidayet -75
 73. Salih Ameller - 72
 74. Çocuklar - 72
 75. Dost ve dostluk - 72
 76. Fetih - 70
 77. Gökler - 70
 78. Cin - 69
 79. Mal - 68
 80. İtaat - 67
 81. Nankörlük - 66
 82. Zulüm - 66
 83. Cehennem azabı ve özellikleri - 66
 84. Cehennemlikler - 65
 85. Âdem (A.S) ve Hz. Havva - 65
 86. Hz. Süleyman (A.S.) - 64
 87. Hayır ve iyilik - 63
 88. Sabır - 63
 89. Meleklerin büyükleri - 62
 90. Tevrat - 62
 91. Zenginlik ve Zenginler - 61
 92. Hıristiyanlar ve Hıristiyanlık - 61
 93. Kitap ehli - 60
 94. Silaha (cihada) davet - 60
 95. Allah’ın hükmü - 59
 96. Yer (Arz) - 59
 97. Allah'tan korkmak - 57
 98. İlim - 56
 99. Hayat - 54
 100. Harpte (Savaşta) bozguncular - 54
 101. Hz. Muhammed (S.A.V)'in elçiliği - 53
 102. Hak - Batıl mücadelesi - 53
 103. Cimrilik - 53
 104. Kibir - 53
 105. Hz. Muhammed (S.A.V) - 52
 106. Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih etmek - 52
 107. Allah’ın öldürmesi - 52
 108. Tevhit - 52
 109. Bitki ve meyveler - 51
 110. Mekke - 51
 111. Günah - 51
 112. Kadere iman ve kaza - 51
 113. Sadaka ve bağış 51
 114. Fitne ve fesat - 50
 115. Kesb ve ihtiyar - 50
 116. Zafer - 50
 117. Savaştan geri Kalmak - 48
 118. Sorumluluk - 47
 119. Mülk - 46
 120. Vahiy - 46
 121. İslâm - 46
 122. Yağmur - 45
 123. Mi'rac - 45
 124. İrade - 44
 125. Tevekkül - 44
 126. Yer ve yer olayları - 43
 127. Allah’ın diriltmesi - 43
 128. Allah’ın Vaadi - 43
 129. Din - 43
 130. Hz. Hârûn (A.S.) - 43
 131. Hamd - 42
 132. Sirk - 42
 133. Dua - 42
 134. Rızık - 39
 135. İhsan - 38
 136. Lânetlemek - 38
 137. Harpte (savaşta) hizmet - 38
 138. Gece ve Gündüz - 36
 139. Evlenme - 36
 140. Ümmet - 35

Kaynaklar:

* Kur'ân-ı Kerim Meâli (Türkçe anlamı), Çağrı yayınları, 1992
* Kur'ân Bilgisi, Cavit Yalçın , Vural Yayıncılık, 1995