Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Hakim (Yargıç)

Gösterim: 27.587 | Cevap: 2
1
  • 1 Gönderen Miss
Pollyanna
3 Ekim 2006 08:06   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Hakim (Yargıç)

HAKİM (YARGIÇ)
_________________________________________________

TANIM

Devlet ile birey arasındaki veya bireylerin kendi aralarındaki veya devletin iki idari birimi arasındaki anlaşmazlıkları ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, kanunlara ve hukuk ilkelerine uygun olarak inceleyen,vicdani kanaatine göre ve bağımsız olarak karar veren kişidir. GÖREVLER - Kendisine gelen dava konusu dosyayı inceler, - Davacı ve davalı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinler, - Sunulan bilgi ve belgeleri alır, dava dosyalarına ekler ve bunları değerlendirir, - Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm verir.

KULLANILAN MALZEMELER VE YARARLANILAN KAYNAKLAR
- Yürürlükteki yasalar, Danıştay kararları, Yargıtay içtihatları, doktrinler ve yabancı ülkelerdeki uygulamalar ile ilgili yayınlar, - Resmi mühürler ve kaşeler, -Dava konusu olan dosya, evrak ve kayıtlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Hakim (yargıç) olmak isteyenlerin; -Üst düzeyde akademik ve sözel yeteneğe sahip, -İkna gücüne, sağlam bir mantık ve sezgiye sahip, - Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, - Sabırlı ve anlayışlı, - Tarafsız karar verebilen - Sorumluluk sahibi, - Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, okumayı ve araştırmayı seven, kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Hakimler, Adalet Bakanlığına bağlı mahkeme salonlarında resmi bir kıyafetle görev yaparlar. Duruşma öncesi duruşmaya hazırlık yapılan çalışma ortamı temiz, düzenli ve rahattır. Hakimlerin çalışma saatleri düzenlidir. Ancak genç hakimler için atama nedeniyle sık sık yer değiştirmeleri söz konusudur. Hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yaparlar. Hakimler çalışırken meslektaşlarıyla, avukatlarla, savcılarla, hukukçularla, kamu yöneticileriyle, mübaşirlerle, bilirkişilerle, yurttaşlarla iletişimde bulunurlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri, İş Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, İcra-Sulh Ceza Mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri vb. yerlerde çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Hakimlik mesleği iki branşa ayrılır. Adli Yargı Hakimi, İdari Yargı Hakimi. Adli Yargıda ön eğitim Hukuk Fakültelerinde, İdari yargıda ön eğitim ise hukuk fakülteleri veya hukuk programlarına yer veren Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri ve İşletme Fakültelerinin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin ön eğitiminin verildiği Hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler fakültelerine girebilmek için, lise veya dengi okul mezunu olmak, ÖSYM tarafından yapılan öğrenci seçme sınavında ilgili bölümler için yeterli Eşit Ağırlık (EA) puan almak gerekmektedir. Hakim olabilmek için Adalet Bakanlığınca açılan sınavda başarılı olmak ve daha sonraki iki yıl boyunca yoğun bir eğitim programı uygulanan stajı tamamlamak ve staj sonucunda yapılan sınavda başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
- Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması Hukuku, Ceza Usulü Hukuku, İş Hukuku, Genel Kamu Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Adli Tıp, Askeri Ceza Hukuku gibi dersler okutulmaktadır. - İdari bilimler fakültelerinde ise Hukuk dersleriyle birlikte İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe dersleri verilmektedir. -Staj süresi eğitimden sonra iki yıldır. Staj süresince hem ders niteliğinde kurslar verilmekte, hem de mahkemelerde uygulamalı eğitim yaptırılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

-10 yıl hakimlikte çalışıp mesleğinde başarılı olanlar 1'inci sınıf hakimliğe atanırlar. - Adalet yüksek okullarında, üst göreve hazırlanma kurslarında, hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitim kurslarında ders ve konferans verebilirler.

BENZER MESLEKLER:
Avukatlık, savcılık, noterlik.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- Öğrenciler, eğitimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler. Hakimlik stajı süresince adaylara maaş bağlanır. - Eğitim sonrasında hakimler, Devlet Memurları Yasası'na göre, derecelerine uygun maaş ve tazminat alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili Eğitim Kurumları, - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
4 Haziran 2013 15:10   |   Mesaj #2   |   
AndThe_BlackSky - avatarı
VIP Özel Üye-VIP
İzmir

13.266
7.093 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 11-06-2011

Cvp: Hakim (Yargıç)

Yargıç

Ulus adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda ya da uzlaşılıp anlaşılamayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim.

Miss
1 Ekim 2013 16:31   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Hakim Nedir?

Adli ve idari yargı olmak üzere iki ana kola ayrılan hakimlik mesleği, adli yargı bakımından sadece 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakültesi mezunları arasından Adalet Bakanlığı'nca ihtiyaca göre açılan sınavlarla seçilirler. İdari yargı hakimleri ise, başta Hukuk Fakültesi olmak üzere programlarında hukuk bilgisine yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları arasından sınavla seçilmektedir. Yüksek mahkemeler olan Yargıtay, Danıştay üyeleri kendi aralarında gizli oyla seçimle genel kurulunca seçilmektedir. Sayıştay da kendi araların da gizli oyla seçilirler. Anayasa Mahkemesi'nin hakim üyeleri ise Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek</math> üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek üyeyi Danıştay, birer asil üyeyi Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurullarınca kendi Başkan ve üyeler arasında üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; bir asil üyeyi ise Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan Yükseköğretim Kurumları öğretim üyeleri içinden göstereceği üç aday arasından; üç asil ve bir yedek üyeyi üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçer. Buna göre, Anayasa Mahkemesi üyelerini Anayasa Mahkemesi üyelerini her halükârda Cumhurbaşkanı seçmektedir. Ancak, 11 üyeden 8’i için birtakım makamlar (Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Sayıştay, Yükseköğretim Kurulu) cumhurbaşkanına üçer aday göstermekte, cumhurbaşkanı da bu adaylardan birisini Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atamaktadır. Burada aday gösterme yetkisinin çok önemli bir yetki olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Cumhurbaşkanı, 11 üyeden 3’ünü ise belli şartları taşıyan kimseler arasından doğrudan doğruya kendisi seçmektedir.
Mira bu mesajı beğendi.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Hakim (Yargıç) benzer konular

Yargıç - Hani Çok Sevmiştin?
Bu kalbim sensiz atar mı, söyle. Dayanabilir mi, sensizliğe. Oynadın, gururum bak yerlerde. Nasıl kıydın yar, yüce sevgime. Nasıl yaptın bunu, nasıl yaktın beni? Hani çok sevmiştin, neredesin ki? Nasıl yaptın bunu, nasıl yaktın beni? Hani çok sevmiştin, neredesin?
Forum: Rap Müzik Cevap: 0
Son Mesaj: 6 Eylül 2013 00:16
İnsan mı teknolojiye hakim? Teknoloji mi insana hakim?
İnsan Mı Teknolojiye Hakim?Teknloji Mi İnsana Hakim?
Forum: Genel Mesajlar Cevap: 2
Son Mesaj: 13 Ocak 2012 10:22
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 11 Şubat 2011 19:54
Hâkim Nedir?
Hâkim sıfat (ha:kim) Arapça §¥kim 1 . Egemenliğini yürüten, buyruğunu yürüten, sözünü geçiren, egemen: "Arkasında yavaş fakat çok hâkim bir ses işitmişti."- A. Gündüz. 2 . Başta gelen, başta olan, baskın çıkan. 3 . Duygu, davranış vb.ni iradesiyle denetleyebilen...
Forum: X-Sözlük Cevap: 0
Son Mesaj: 31 Mayıs 2009 13:19
Yargıç ve Polis
Yargıç ve Polis Pazar hariç her gece TRT1'de oynayan sinema tadında Fransız yapımı polisiye bir dizi. Cordier şu ana kadar birçok olayda yer almış ünlü bir dedektif, oğlu Bruno’da yeni mezun bir hakimdir. Kızı Myriam ise meraklı bir gazetecidir. Ailece birlikte her olayı çözmeye çalışırlar....
Forum: TV Dizileri Cevap: 0
Son Mesaj: 22 Ekim 2008 10:34
 
Sayfa 0.263 saniyede 9 sorgu ile oluşturuldu