Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Gıda Teknikeri

Gösterim: 41039 | Cevap: 1
P.u.S.u
9 Haziran 2007 02:26   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Gıda Teknikeri

GIDA TEKNİKERİTANIM Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapan, yorumlayan ara meslek elemanıdır.

GÖREVLER - Hububat ürünlerinin, süt ve süt ürünlerinin, çeşitli et ürünlerinin, bitkisel yağların, meyve ve sebzelerin işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır, - Planlanmış olan üretimin gerçekleştirilmesi için önlemlerin alınıp uygulanmasını sağlar, - Sağlığa uygunluğunu ve kalitesini kontrol için gıdalardan ve gıda katkı maddesinden örnekler alır. Laboratuarda değişik analiz yöntemlerini kullanarak analiz yapar. Çıkan sonuçları değerlendirir, raporlar düzenleyerek ilgililere bildirir. İstatistiki bilgiler elde eder, - Hububat, baklagiller, kuru sebze ve meyve, kuru tütün, kakao, çay, un vb. mamullerin ilgili ambar zararlıları ile mücadele yöntemlerini bilir ve uygular, - Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrolünü yapar. Gıda hijyeni ve sanitasyonunu kontrol eder, - Kalitesi bozuk ve sağlığa uygun olmayan ürünlerin piyasaya sürümüne izin verilmemesini sağlar, - Üretilen gıda maddelerinin uygun olarak paketlenmesini ve paketleme işleminin düzenliliğini kontrol eder, - Çalıştığı birimde amiri ile sorumluluğunu taşıdığı kişiler arasında iletişimi sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER - Her türlü gıda maddesi, laboratuar malzemeleri, - Gıda mevzuatı ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler, - Optik analiz cihazları, duyusal analiz cihazları, - Kimyasal maddeler, işletmenin olanakları ölçüsünde gerektiğinde bilgisayar, - Ambar zararlıları ile mücadele araçları ve ilaçları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER Gıda kalite ve sağlık kontrolü teknikeri olmak isteyenlerin; - Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, - Kimya ve biyoloji konularına ilgili, - Gözleri sağlam ve görme gücü yüksek, - Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Gıda teknikerleri, gıda üreten fabrika ve atölyeler ile laboratuarlarda görev yaparlar. Laboratuar ortamı temizdir, ancak üretim yapılan yer sıcak, rutubetli ve kokulu olabilir. İş genel olarak oturarak yapılır. Meslek elemanları gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, biyologlar ve veterinerlerle iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Gıda Teknolojisi Teknikerleri, gıda sanayii ile ilgili kamu (Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı kontrol Laboratuarı, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında (su ürünleri ile sebze ve meyve ürünlerinin işlendiği ve depolandığı işletmeler, içme, kullanma, sanayi sularının, et, süt ürünleri, şekerli ve unlu gıda ürünlerinin üretildiği işletmelerin kalite kontrol merkezlerinde, çevre koruma laboratuarları ve ilaç işletmelerinde) ara teknik eleman olarak çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Mesleğin eğitimi üniversitelerin Gıda Teknolojisi programlarında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI - Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Değirmencilik, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi bölümlerinden mezun olanlar “Gıda Teknolojisi” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. - Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ Gıda Teknolojisi programlarında ön lisans düzeyinde 4 yarı yıllık dönemlerden oluşan, 2 yıl süreli eğitim verilmektedir. Eğitim süresince, Genel Mikrobiyoloji, Genel Kimya, Gıda Kimyası, Gıda İşleme Teknikleri, Yağ- Süt- Et- Meyve Sebze ve Hububat Teknolojisi, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Analizleri ve Kontrolü gibi dersler verilmektedir.


MESLEKTE İLERLEME “Gıda Teknolojisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Beslenme ve Diyetetik”, “Gıda Mühendisliği”, “Biyokimya” ve “Kimya” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. BENZER MESLEKLER: Gıda Mühendisi, Kimyager, Laborant, Süt Ürünleri Teknikeri, Fermantasyon Teknikeri, Su ve Su Ürünleri Teknikeri, Gıda Teknolojisi Öğretmeni, Değirmencilik Teknikeri.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisinden yararlanabilir. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyaçlarını giderebilirler. Eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir. Gıda sanayi ile ilgili özel sektör kuruluşlarında ara teknik eleman olarak görev yapan Meslek elamanları ise işverenlerle yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER - İlgili eğitim kurumları, - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Gabriella
21 Mart 2008 13:00   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Gıda Teknikeri

Meslek Tanıtımı: Yiyecek İçecek Hizmetleri
Yiyecek içecek alanı; otel, restoran, kafeterya, bar, pastane, toplu beslenme kurumları gibi yerlerde temizlik ve sağlık kurallarına uygun olarak yiyecek ve içeceklerin servise hazır hâle getirilip, müşteriye sunulduğu hizmet alanıdır.
Turizm sektöründeki gelişmelerin yanı sıra toplumdaki sosyo-kültürel ve ekonomik değişimler insanların büyük bölümünün ev dışında hazırlanmış yiyeceklerle beslenmesine ve yiyecek içecek hizmetleri alanının hızla gelişmesine neden olmuştur.
Yiyecek içecek hizmetlerinin sunulduğu yerlerde besinlerin hazırlanması ve servisi çok önemlidir. Bu işlerde görev yapan personelin mutfak hijyeni konusunda eğitimli ve bilgili olması hem hizmet verilen yerin kalitesi, sürekliliği hem de tüketici sağlığının korunması açısından hayatî öneme sahiptir. Bu alanda küçük bir ihmal bile yüzlerce insanın sağlığını bozarak besin zehirlenmelerine yol açabilmektedir. Bu nedenle yiyecek içecek hizmetleri alanında çalışan meslek elemanlarının çok dikkatli, titiz ve sorumluluk sahibi kişiler olması gerekir.
Yiyecek içecek hizmetleri hızlı bir gelişim göstererek dünyada ve ülkemizde önemli bir istihdam alanı hâline gelmiştir. Bu alanda rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için sektörün istediği yeterlilikleri kazanmış, dünya standartlarında hizmet verebilecek, kaliteli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle meslek elemanlarının eğitimli kişiler olması büyük önem taşımaktadır.
Yiyecek içecek hizmeti veren yerlerde her aşamada temizlik ve sağlık kurallarının sağlanması, güvenli gıda sunumu ile kaliteli hizmet verilmesi halk sağlığı açısından çok önemlidir. Ülkemizde 27.05.2004 tarihli Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 5179 sayılı Kanun ile yiyecek içecek hizmetleri veren yerlerin denetim ve kontrolü sağlanmaktadır.
Beslenme sistemlerinde çok önemli olan HACCP (Hazard Analyzis of Critical Control Points=Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri) gıda güvenliğini sağlamayı hedefleyen bir yaklaşımdır. İlk kez 1988 yılında HACCP sistemi yasal boyut kazanarak Avrupa’da önemli mesafeler kat etmiştir. HACCP sistemi tehlikelerin ve kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve bunların takip edilerek kontrol altına alınmasında diğer kontrol sistemlerine göre daha ekonomik bir yoldur. Çünkü bu sistem, tedbir alarak yiyeceklerin satın alınmasından servisine kadar geçen süreç içinde üretimin her aşamasını kontrol altında tutarak problemlerin ortaya çıkmasını önlemektedir.
Gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde güvenli, sağlıklı gıdalar ve kaliteli bir hizmet için HACCP yönetim sistemi etkinliğinin kavranması, yetkili kuruluşlar ve tüketicilerin bilinçlenmesi HACCP uygulamalarını yaygınlaştıracaktır.
Bu alanda meslekî eğitim almış kişiler, sadece ülkemizde değil başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülkede iş bulma imkânına sahiptir. Yabancı dil bilen, kendini geliştirebilen meslek elemanları rahatlıkla yurt dışında da çalışabilir.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Gıda Teknikeri benzer konular

Gıda teknikeri olarak staj yaptığımda ne kadar ücret alırım?
Ben lise 2 ye gidiyorum kız meslek lisesinde gıda bölümünü okuyorum ve gıda teknikeri olmak isttiyorum bide staj göreceyimiz zaman nekadar ücret alacamı merak ediyorum ortalam nekadar alabilirim şimdiden teşekürler
Forum: Soru-Cevap Cevap: 8
Son Mesaj: 19 Ekim 2014 12:14
Diş Protez Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri)
DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ / AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ TANIM Kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz ...
Forum: Meslekler Cevap: 1
Son Mesaj: 20 Eylül 2011 10:59
Gıda kontrol analiz dalı mezunu gıda mühendisi mi olur?
merhaba ,ben burcu kız meslek lisesine gidiyorum ve gıda bölümündeyim ve 3. sınıfta gıda kontrol analiz dalına gidicem ve bundan sonra tam olarak mühendis mi yoksa tekniker mi olucam bilmiyorum bana yardım edermisiniz teşekkürler
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 5 Ekim 2009 16:05
Gıda teknikerliğinden gıda mühendisliğine geçiş nasıl yapılmaktadır?
gıda teknikerliğinden gıda mühendisliğine geçiş nasıl olmaktadır. gıda teknikerliğinin iş bulma olasılığı nedir? 2009 ö.s.s yerleştirmelerinde açıkta kalan gıda teknikerliği bölümleri varmı?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 2 Ekim 2009 23:46
Gıda Katkısı (Gıda Katkı Maddesi)
Gıda Katkısı Vikipedi, özgür ansiklopedi Gıda katkıları, gıda endüstrisinin gıdanın üretimi, hazırlanması, ambalajlaması ve/veya depolamasında gıdaya dayanıklık, yoğunluk, renk vermek için katılan madde veya madde karışımlarıdır. Katkı maddeleri veya onların bozunma...
Forum: Kimya Cevap: 0
Son Mesaj: 20 Mayıs 2009 11:18
 
Sayfa 0.173 saniyede 9 sorgu ile oluşturuldu