MsXLabs
2005-2016
Motorlu Araçlar forumunda yer alan evo tarafından açılmış Trafik İşaretleri (Trafik Levhaları) konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: Trafik İşaretleri Trafik , insanların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. Trafik sadece ... Etiketler:
  • semboller ve işaretler anlamları
  • sembol ve işaretler

Trafik İşaretleri (Trafik Levhaları)

Gösterim: 121.837 | Cevap: 1
1 Kasım 2006 22:28   |   Mesaj #1   |   
evo - avatarı
VIP kirlenmek güseldir : )
ankara

6.783
890 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 14-11-2005
Trafik İşaretleri
Trafik, insanların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. Trafik sadece içerisinde akışın yönlendirildiği bir yollar sistemi değil, aynı zamanda toplumun bireylerinin bir başka biçimde etkileşim de bulunmasıdır.
Trafik işaretleri, trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleridir.
Trafik işaret levhası, sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. Trafiğin karayolu üzerinde akabilmesi, alışılagelmiş yaşam faaliyetinin belli bir sistem, düzen, güvenlik içinde devam edebilmesi için ihtiyacın zorunlu kılması karşısında trafik işaretleri doğmuş, gün geçtikçe de gelişmektedir.

Trafik işaretleri, yolu kullananlara, yol ve çevresinin genel karakteristikleri hakkında yetkililerce gerekli görülen ikaz ve tavsiyelerin yazı ve semboller halinde mesajlarla aktarılmasını sağlar. Yolu kullananlar, trafik işaretlerine uyarak güzergâhlarını seçerler, yönlerini değiştirirler ve herhangi bir tehlikeye karşı önceden kendilerini hazırlarlar. Bu yönleri ile trafik işaretleri yolun bir parçası, en önemli işleme unsuru ve yolu kullananlar için hayati önemi haiz birer güvenlik elemanıdırlar.

trafktanzmaretler

trafkuyariaretler

trafkblgaretler

durmaveparkaretler
(2012-03-27T20:11:51+03:00)
düşünür
27 Mart 2012 20:11   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Trafik İşaretleri ve Anlamları

Trafik Tanzim İşaretleri

TrafikTanzim adaetrafindadonunuz
Ada Etrafında Dönünüz
Dönel kavşak girişlerinde ada etrafında dönüş yönünü ve aksi işaretlenmedikçe ada etrafında dönüş halinde bulunan araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğunu bildirir.

TrafikTanzim AtArabasiGiremez
At Arabası Giremez
At arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. At arabası sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

TrafikTanzim azamihizsinirlamasi
Azami Hız Sınırlaması
Belirlenmiş olan azami hız limiti veya bu limitlerin altındaki hız limitlerini hatırlatır. Sürücülerin levhada belirtilen hız sınırlarını aşmamaları gerekir.

TrafikTanzim BisikletGiremez
Bisiklet Giremez
Bisikletlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Bisiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

TrafikTanzim butunyasakalamavekisitlamalarinsonu
Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu
Daha önce konulmuş olan bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir (Yapım, bakım, onarım yapılan yol kesimlerinde konulan birden fazla yasaklama ve kısıtlamalar gibi.)

TrafikTanzim DingilBasinaTondanFazlaYukDusenGiremez
Dingil Başına .... tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez
Dingil ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Dingil ağırlığı fazla olan araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

TrafikTanzim Dur
Dur
Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir. Kavşak gelişinde durulur. Anayoldan gelen araçlar varsa ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra, harekete geçilerek kavşağa girilir.

TrafikTanzim ElArabasiGiremez
El Arabası Giremez
El arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. El arabası sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

TrafikTanzim gecmeyasagisonu
Geçme Yasağı Sonu
Daha önce konulmuş olan geçme yasağının sona erdiğini bildirir. Sürücüler, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki aracı geçebilirler.

TrafikTanzim GenisligiMetredenFazlaGiremez
Genişliği ... metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
Levhada belirtilen ölçüden daha geniş olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Daha geniş araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

TrafikTanzim gumruk
Gümrük - Durmadan Geçmek Yasaktır
Gümrük teşkilatı bulunan sınır kapılarında ve karayollarındaki araçların gümrük kontrolü için durdurulması gereken diğer yerlerde, sürücülerin durmak mecburiyetinde olduklarını bildirir.

TrafikTanzim herikiyandangidiniz
Her İki Yandan Gidiniz
Yolun gidişe ayrılan kısmı üzerinde refüj, ada veya sabit cisim bulunması halinde, bunların önüne konulan bu levha, refüjün, adanın veya sabit cismin her iki tarafından da gidilebileceğini bildirir.

TrafikTanzim hizkisitlamasisonu
Hız Kısıtlaması Sonu
Yolun önceki bir kesiminde konulmuş olan hız kısıtlamalarının sona erdiğini bildirir. Sürücüler, bu levhadan sonra kullandıkları aracın cinsine göre hızlarını arttırabilirler.

TrafikTanzim ilerimecburiyon
İleri Mecburi Yön
Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileriye gidilmesini bildirir.

TrafikTanzim ilerivesagamecburiyon
İleri ve Sağa Mecburi Yön
Kavşaklarda sağa dönüşlerin dönüş adalarıyla korunmuş olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileri ve sağa gidilmesini bildirir.

TrafikTanzim ilerivesolamecburiyon
İleri ve Sola Mecburi Yön
Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileri ve sola gidilmesini bildirir.

TrafikTanzim KamyonGiremez
Kamyon Giremez
Kamyonların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Kamyon sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

TrafikTanzim kamyonlaricingecmeyasagisonu
Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu
Daha önce kamyonlar için konulmuş olan geçme yasağının sona erdiğini bildirir. Kamyon sürücüleri, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki araçları geçebilirler.

TrafikTanzim kamyonlaricinondekitasitigecmekyasaktir
Kamyonlar İçin Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
Bu levhanın hitap ettiği yönde seyreden kamyonların, önlerindekini geçmenin yasaklanmış olduğunu bildirir. Kamyon sürücülerin geçme yasağı sonuna kadar önlerindeki araçları geçmemeleri gerekir.

TrafikTanzim KarsidanGeleneYolVer
Karşıdan Gelene Yol Ver
İki yönlü taşıt yolunun daimi veya arıza nedeniyle (Köprü, menfez geçit, kayma, çökme gibi) iki aracın emniyetle geçemeyeceği şekilde dar olduğu yönlerde karşı yönden gelen araca geçiş kolaylığı sağlanmasını bildirir. Karşı yönden gelen araç dar kesimi geçtikten sonra, yola devam edilir.

TrafikTanzim mecburiasgarihiz
Mecburi Asgari Hız
Otoyollarla ekspres yollarda trafiğin belirli bir hız limitinin altına inmeden kalkışını sağlamak amacıyla, levhada gösterilen hız limitinin altına inilemeyeceğini bildirir.

TrafikTanzim mecburiasgarihizsonu
Mecburi Asgari Hız Sonu
Daha önce konulmuş olan mecburi asgari hız levhasıyla amaçlanan şartların sona erdiğini bildirir.

TrafikTanzim mecburiatliyolu
Mecburi Atlı Yolu
Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece atların kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir.

TrafikTanzim mecburibisikletyolu
Mecburi Bisiklet Yolu
Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece bisikletlerin kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir.

TrafikTanzim mecburiyayayolu
Mecburi Yaya Yolu
Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece yayaların kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir.

TrafikTanzim MopetGiremez
Mopet Giremez
Mopetlerin (Motorlu Bisiklet) bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Mopet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

TrafikTanzim MotorluTasitGiremez
Motorlu Taşıt Giremez
Motosikletler de dahil olmak üzere motorlu taşıtlarını bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Motorlu taşıt sürücülerinin bu yola girmemelri gerekir.

TrafikTanzim MotorsikletGiremez
Motosiklet Giremez
Motosikletlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Motosiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

TrafikTanzim MotosikletDisindaMotorluTasitTrafigineKapaliyol
Motosiklet Dışında Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
Yolun her iki yönde taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu (motosiklet dışında) bildirir. Bu yola her iki taraftan motorlu taşıtların girmemesi gerekir.

TrafikTanzim ondekitasitigecmekyasaktir
Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
Bu levhanın hitap ettiği yönde seyreden bütün araçların, önlerindekini geçmenin yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin geçme yasağı sonuna kadar önlerindeki araçları geçmemeleri gerekir.

TrafikTanzim OnekiTasitMetredenDahaYakinTakipEdilemez
Öndeki Taşıt .... metreden Daha Yakın Takip Edilemez
Yol ve trafik şartları nedeniyle, araçlar arasındaki takip mesafesinin levhada belirtilen mesafeden az olmamasını bildirir. Sürücülerin bu hususa uymaları gerekir.

TrafikTanzim OtobusGiremez
Otobüs Giremez
Otobüslerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Otobüs sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

TrafikTanzim PatlayiciMaddeTasiyanGiremez
Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez
İlgililerce belirtilen miktardan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan araçların bu yola, köprü, menfez, tünel, altgeçit gibi sanat yapılarına girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir.

TrafikTanzim SagaDonulemez
Sağa Dönülmez
Yaklaşılan ilk levhada sağa dönüşün yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin bu kavşakta sağa dönmemeleri gerekir.

TrafikTanzim sagamecburiyon
Sağa Mecburi Yön
s

Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sağa hareket edileceğini bildirir.

TrafikTanzim sagavesolamecburiyon
Sağa ve Sola Mecburi Yön
Bazı yönlerin trafiğe kapalı olması haline veya kavşaklarda ve servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sağa ve sola gidilmesini bildirir.

TrafikTanzim sagdangidiniz
Sağdan Gidiniz
Bölünmüş yollarda refüj başlarına, kavşaklardaki diğer adalarla yol platformu üzerindeki sabit cisimlerin önüne konulan bu levha, röfüjün, adanın veya sabit cismin sağından gidilmesini bildirir.

TrafikTanzim sesliikazcihazlarinkullanimiyasaktir
Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır
Araçlardaki sesli ikaz cihazlarının, tehlike anlarında ikaz görevi dışında kullanılmasının yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin gereksiz yere bu ses cihazlarını kullanmamaları gerekir.

TrafikTanzim soladonulmez
Sola Dönülmez

Yaklaşılan ilk levhada sola dönüşün yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin bu kavşakta sola dönmemeleri gerekir.

TrafikTanzim solamecburiyon
Sola Mecburi Yön
Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sola hareket edileceğini bildirir.

TrafikTanzim SuKirleticiMaddeTasiyanGiremez
Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez :
İlgililerce belirlenmiş olan miktarlardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıtların bu yola, sanat yapılarına ve tesislere girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir.

TrafikTanzim TarimTraktoruGiremez
Tarım Traktörü Giremez
Lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Bu tür aracı sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.
s

TrafikTanzim TasitGiremez
Taşıt Giremez
Bisiklet, motorlu bisiklet(mopet) ve el arabaları dışındaki araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Araç sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

TrafikTanzim TasitTrafigineKapaliYol
Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
Yolun her iki yönde taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir. Bu yola her iki taraftan da araçların girmemesi gerekir.

TrafikTanzim TreylerGiremez
Treyler Giremez
Römorklu kamyonların veya römorklu lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Bu tür araöları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

TrafikTanzim udonusuyapilmaz
U Dönüşü Yapılmaz
Her ne şekilde olursa olsun geri dönme manevralarının yapılmasının yasaklanmış olduğunu belirtir. Sürücülerin burada geri dönüş yapmamaları gerekir.

TrafikTanzim UzunluguMetredenFazlaOlanGiremez
Uzunluğu ... metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
Levhada belirtilen ölçüden daha uzun olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Daha uzun araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

TrafikTanzim YayaGiremez
Yaya Giremez
Yayaların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Yayaların bu yola girmemeleri gerekir.

TrafikTanzim YolVer
Yol Ver
Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir. Anayoldan gelen araçlar varsa, ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra kavşağa girilir.

TrafikTanzim YukluAgirligiTondanFazlaOlanTasitGiremez
Yüklü Ağırlığı .... tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez
Yüklü ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Yüklü ağırlığı fazla olan araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

TrafikTanzim YuksekligiMetredenFazlaGiremez
Yüksekliği ... metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
Levhada belirtilen ölçüden daha yüksek olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Daha yüksek araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

TrafikTanzim zincirtakmakmecburidir
Zincir Takmak Mecburidir
Patinaj zinciri takılmasının mecburi olduğunu, en az iki çekici tekerleğe zincir takılmasının gerekli olduğunu bildirir.

TrafikTanzim zincirtakmamecburiyetisonu
Zincir Takma Mecburiyeti Sonu
Zincir takma mecburiyetinin sona erdiğini bildirir.


Trafik Tehlike Uyarı İşaretleri ve Anlamları

TehlikeUyari Acilankopru
Açılan Köprü
Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durdurulduğunu, açılabilen köprü bulunduğunu gösterir. Yavaşlanıp durulur.

TehlikeUyari AnayolTaliyolKavsagiSag
Anayol-Tali Yol Kavşağı
İleride, anayol ile kesişen tali yol kavşağının bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, tali yollardaki araçlara dikkat edilerek geçilir.

TehlikeUyari AnayolTaliyolKavsagiSagveSol
Anayol-Tali Yol Kavşağı
İleride, anayolla sağdan birleşen tali yol kavşağı bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, tali yoldaki araçlara dikkat edilerek geçilir.

TehlikeUyari AnayolTaliyolKavsagiSol
Anayol-Tali Yol Kavşağı
İleride, anayolla soldan birleşen tali yol kavşağı bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, tali yoldaki araçlara dikkat edilerek geçilir.

TehlikeUyari BisikletGecebilir
Bisiklet Geçebilir
İleride, bisikletlilerin karayolunu kesip yol eksenine dik olarak karşıya geçebileceklerini bildirir. Bu durum gözetilerek seyredilir.

TehlikeUyari Denizveyanehirkiyisindabitenyol
Deniz veya Nehir Kıyısında Biten Yol
Karayolunun bir nehir, göl ve başka bir deniz kıyısına gittiğini bildirir. Kıyıya paralel başka bir yola dönülmesi ve kıyıda son bulması mümkündür. Yavaşlanıp durulur, yol durumuna göre hareket edilir.

TehlikeUyari Dikkat
Dikkat!
Tehlike uyarı işaretleriyle bildirilen tehlikeler dışında kalan diğer tehlikeleri bildirir. Bu tehlikelerin ne olduğu ilave bir panel levha ile belirtilir. ( Figüre malzeme, düşük banket, kanal vs. ). Bildirilen tehlikeye dikkat edilerek seyredilir.
s

TehlikeUyari DonelKavsakYaklasimi
Dönel Kavşak Yaklaşımı
İleride, trafiğin bir ada etrafında döndürülmek suratiyle diğer yollara dağıtıldığı dönel kavşak bulunduğunu bildirir. Kavşağa yaklaşırken hız azaltılır, ilk geçiş hakkı dönel kavşak içindeki araçlara verilir.

TehlikeUyari DonusAdasiEkLevhasi
Dönüş Adası Ek Levhası
Ana trafik akımından sağa dönüşle ayrılan trafiği korumak amacıyla düzenlenen dönüş aralarında ve benzerlerinde kullanılan, ileri ve sağa mecburi yön veya sağa ve sola mecburi yön levhalarının anlamını ve etkinliğini arttırır.

TehlikeUyari EhliHayvanlarGecebilir
Ehli Hayvanlar Geçebilir
Hayvan sürülerinin yol eksenine dik olarak karşıya geçme ihtimalinin bulunduğunu bildirir. Bu duruma dikkat edilerek seyredilir.

TehlikeUyari EngelIsareti
Engel İşareti
Yapım, bakım ve onarım yapılan yol kesimlerinde, trafiğe kapalı şerit veya şeritleri bildirir. Bu kesimlerden geçerken diğer işaretlerle bildirilen ve konulan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

TehlikeUyari GevsekMalzemeliZemin
Gevşek Malzemeli Zemin
Yolun bu kesiminde gevşek satıh malzemesinin trafik altında fırlatılma ihtimalinin bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır ve diğer araçları takip mesafesi arttırılır.

TehlikeUyari GevsekSev
Gevşek Şev
Yarma şevden yol üzerine akmış veya düşmüş malzeme bulunabileceğini bildirir. Bu duruma dikkat edilerek seyredilir.

TehlikeUyari Havaalani
Havaalanı (Alçak Uçuş)
Havaalanı yakınındaki karayolu üzerinde uçakların iniş veya kalkış sırasında alçaktan uçtuklarını bildirir.

TehlikeUyari ikitaraftandaralankaplama
İki Taraftan Daralan Kaplama
İleride daimi(köprü, menfez gibi) veya arıza nedeniyle kaplamanın heriki taraftan daralmış olduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara (geçme yasağı, hız kısıtlanması, karşıdan geçene yol ver gibi) uyulur.

TehlikeUyari IkiYonluTrafik
İki Yönlü Trafik
Genel olarak bölünmüş bir yoldan, iki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Normalde tek yönlü bir yolun geçici olarak iki yönlü trafiğe açılmış olduğunu da gösterir. Diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

TehlikeUyari IsikliIsaretCihazi
Işıklı İşaret Cihazı
Işıklı trafik işaret cihazlarıyla kontrollü (sinyalize) bir kavşağa yaklaşıldığını bildirir. Kavşaktaki şartlara uyulacak şekilde dikkatle yaklaşılır.

TehlikeUyari KasisliKopruYaklasimi
Kasisli Köprü Yaklaşımı
İleride, kaplama seviyesiyle köprü seviyesi arasındaki kot farkı nedeniyle, bir kasisin bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur, köprüye uygun bir hızla gidilir.

TehlikeUyari KasisliYol
Kasisli Yol
İleride hendek, kasis, tümsek gibi yol yüzeyi arızalarının bulunduğunu bildirir. Jız azaltırlır, arızalı yol kesimi uygun bir hızla geçilir.

TehlikeUyari KavsakveGecitYaklasimLevhalari
Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhaları
Levhaların üzerinde belirtilen mesafeler sonunda, bir kavşak veya demiryolu geçidi bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, kavşakta veya demiryolu geçidinde ilgili diğer levhalarda açıklandığı şekilde hareket edilir.

TehlikeUyari KayganYol
Kaygan Yol
Yağmur, kar, buz ve benzeri sebeplerle yolun kaygan hale geldiğini bildirir. Hız azaltılır, bu kesimde etkili fren yapılmaz, direksiyon sert şekilde kırılmaz. (Kayganlık nedeni levhanın altında belirtilmiş olmalıdır.)

TehlikeUyari KontrolluDemiryoluGecidi
Kontrollü Demiryolu Geçidi
İleride, bariyer veya benzeri bir teçhizatla kontrollü demiryolu geçidi (hemzemin geçidi) bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur. Demiryoluna gelince ışıklı ve sesli talimatın vereceği DUR emrinde durulur.

TehlikeUyari KontrolsuzDemiryoluGecidi
Kontrolsüz Demiryolu Geçidi
İleride, bariyer veya benzeri bir teçhizatla kontrollü olmayan demiryolu geçidi (hemzemin geçidi) bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur. Demiryoluna gelince durulur, demiryolu kontrol edildikten sonra geçilir.

TehlikeUyari KontrolsuzDemiryoluGecidiEnazIkiHat
Kontrolsüz Demiryolu Geçidi En Az İki Hat
İki veya daha fazla hatlı demiryolu geçidine gelindiğini ve ilk geçiş hakkının demiryolu taşıtlarına verilmesi gerektiğini bildirir.

TehlikeUyari KontrolsuzDemiryoluGecidiTekHat
Kontrolsüz Demiryolu Geçidi Tek Hat
Tek hatlı bir demiryolu geçidine gelindiğini ve ilk geçiş hakkının demiryolu taşıtlarına verilmesi gerektiğini bildirir.

TehlikeUyari KontrolsuzKavsak
Kontrolsüz Kavşak
İleride, polis veya ışıklı trafik işaret cihazıyla kontrollü olmayan kavşağın bulunduğunu bildirir. Kavşağa yaklaşırken hız azaltılır, ilk geçiş hakkına uyulur.

TehlikeUyari KopruYaklasimLevhasiSagveSol
Köprü Yaklaşım Levhası (Sağ-Sol)
Köprüye gelindiğini bildirir. Köprünün sağ ve sol korkuluğuna monte edildiği için genişliği hakkında bilgi verir. Köprü korkuluğunun görünmesini sağlar.

TehlikeUyari OkulGecidi
Okul Geçidi
Okul geçidine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur, geçitten geçen veya geçmek üzere olan öğrencilere ilk geçiş hakkı verilir.

TehlikeUyari RefujBasiEkLevhasi
Refüj (Ayırıcı) Başı Ek Levhası
Bölünmüş yollarda refüjde açılan aralıklarda, retüj başına koyulan "sağdan gidiniz" levhasının anlamını ve etkinliğini arttırır.

TehlikeUyari sagatehlikelivdevamlivirajlar
Sağa Tehlikeli Devamlı Virajlar
İlki sağa olmak üzere tehlikeli devamlı virajlı yol kesimine girileceğini bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve parketme yasağına uyulur.

TehlikeUyari sagatehlikeliviraj
Sağa Tehlikeli Viraj
İleride sağa dönemeçli bir yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve parketme yasağına uyulur.

TehlikeUyari SagdanAnayolaGiris
Sağdan Anayola Giriş
Bölünmüş yollarda ve köprülü kavşaklardaki tek yönlü olarak akan trafiğe, bağlantı yoluyla sağdan dahil olduğunu bildirir. Bağlantı yolundaki araçlara dikkat edilerek geçilir.

TehlikeUyari Sagdandaralankaplama
Sağdan Daralan Kaplama
İleride kaplamanın daimi ve arıza nedeniyle sağdan daralmış oldugunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur.

TehlikeUyari solatehlikelidevamlivirajlar
Sola Tehlikeli Devamlı Virajlar
İlki sola olmak üzere tehlikeli devamlı virajlı yol kesimine girileceğini bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve parketme yasağına uyulur.

TehlikeUyari solatehlikeliviraj
Sola Tehlikeli Viraj
İleride sola dönemeçli bir yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve parketme yasağına uyulur.

TehlikeUyari SoldanAnayolaGiris
Soldan Anayola Giriş
Bölünmüş yollarda ve köprülü kavşaklardaki tek yönlü olarak akan trafiğe, bağlantı yoluyla soldan dahil olduğunu bildirir. Bağlantı yolundaki araçlara dikkat edilerek geçilir.

TehlikeUyari Soldandaralankaplama
Soldan Daralan Kaplama
İleride kaplamanın daimi ve arıza nedeniyle soldan daralmış oldugunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur.

TehlikeUyari tehlikeliegimcikis
Tehlikeli Eğim (Çıkış)
Çıkış eğimli yol kesimine girileceğini bildirir. Çıkış eğimli kesimi rahat geçmek için uygun vitese geçilir, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur.

TehlikeUyari tehlikeliegiminis
Tehlikeli Eğim (İniş)
İniş eğimli yol kesimine girileceğini bildirir. Hız azaltılır, iniş eğimli kesimi çıkışta kullanılan vitese inmek için uygun vitese geçilir.

TehlikeUyari TehlikeliVirajYonLevhasi
Tehlikeli Viraj Yön Levhası
Daha önce tehlikeli viraj levhasıyla bildirilen ve görüş öesafesi kısa, yarıçapı dar olan dönemece girildiğini ve dönemecin yönünü bildirir. Olası tehlikelere karşı dikkatli olunmasını hatırlatır.

TehlikeUyari TunelYaklasimi
Tünel Yaklaşımı
İleride bulunan tünele yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

TehlikeUyari VahsiHayvanlarGecebilir
Vahşi Hayvanlar Geçebilir
Vahşi hayvanların yol eksenine dik olarak geçme ihtimalinin bulunduğunu bildirir. Bu duruma dikkat edilerek seyredilir.

TehlikeUyari YandanRuzgar
Yandan Rüzgar
Yol eksenine dik olarak esen rüzgarın, yoldaki trafiği etkileyebilecek şiddette olduğunu bildirir. Yarma, tünel ve orman çıkışları gibi yerlerde hız azaltılır, direksiyon sıkıca tutulur.

TehlikeUyari YayaGecidi
Yaya Geçidi
Yaya geçidine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur, geçitten geçen veya geçmek üzere olan yayalara ilk geçiş hakkı verilir.

TehlikeUyari YoldaCalisma
Yolda Çalışma
Yapım, bakım, onarım, asfalt ve benzeri çalışmaların yapıldığı yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.


Trafik Bilgi İşaretleri

Bilgiisaretleri akaryakitistasyonu
Akaryakıt İstasyonu
Karayolu kenarında, araçların ihtiyacı olan akaryakıt istasyonu bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

Bilgiisaretleri anayol
Ana Yol
Bu levhanın hitap ettiği yolun anayol olduğunu bildirir ve bu yoldaki araçların tali yoldaki araçlara göre ilk geçiş hakkına sahip olduğunu hatırlatır.

Bilgiisaretleri anayolbitimi
Ana Yol Bitimi
Levhanın hitap ettiği yolun anayol niteliğinin sona erdiğini bildirir.

Bilgiisaretleri bolunmusyoloncesiyollevhasi
Bölünmüş Yol Öncesi Yol Levhası
İki yönlü yol kesiminden bölünmüş yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Bölünmüş yolun gidişine ayrılan kısmına girilmesini hatırlatır.

Bilgiisaretleri cadirlivekaravanlikampyeri
Çadırlı ve Karavanlı Kamp Yeri
Karayolu kenarında, çadırlı ve karavanlı kamp yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

Bilgiisaretleri cayhanevekafetarya
Çayhane ve Kafeterya
Karayolu kenarında çayhane ve kafeterya bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

Bilgiisaretleri cesme
Çeşme
Karayolu kenarında çeşme bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

Bilgiisaretleri cografibilgilevhasi
Coğrafi Bilgi Levhası
Karayolu ile irtibatı olan geçit, göl, ırmak ve dağ gibi coğrafi unsurları yoldan yararlananlara tanıtır.

Bilgiisaretleri durak
Durak
Kamu hizmeti gören yolcu taşıtlarına ait durak olduğunu bildirir. Bu levhaya her iki yönde 15 er metre mesafe içinde parketmenin yasak olduğunu hatırlatır.

Bilgiisaretleri genclikkampi
Gençlik Kamp Yeri
Karayolu kenarında, gençlik kamp yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

Bilgiisaretleri girisiolmayanyolkavsagi1
Girişi Olmayan Yol Kavşağı
Sürücülerin kavşaklarda girişi olmayan yollara girmemelerini bildirir.

Bilgiisaretleri girisiolmayanyolkavsagi2
Girişi Olmayan Yol Kavşağı
Sürücülerin kavşaklarda girişi olmayan yollara girmemelerini bildirir.

Bilgiisaretleri girisiolmayanyolkavsagi3
Girişi Olmayan Yol Kavşağı
Sürücülerin kavşaklarda girişi olmayan yollara girmemelerini bildirir.

Bilgiisaretleri hastane
Hastane
Hastaneye yaklaşıldığını bildirir. Hastanenin giriş ve çıkış kapılarının heriki yönünde 5 m lik mesafe içinde park edilmesini hatırlatır.

Bilgiisaretleri ilericikmazyol
İleri Çıkmaz Yol
Yolun ileride çıkmaz olduğunu bildirir. Bu yolla girildiği taktirde, geri dönmek için yapılacak manevraların tehlikeli olabileceğini anlatır.

Bilgiisaretleri ileridesoladonusyasagibulunankavsak
İleride Sola Dönüş Yasağı Bulunan Kavşak
Sola dönüşlerin yasaklandığı bir kavşağa yaklaşan sürücülere bu yasaklamayı bildirir.

Bilgiisaretleri ilkyardim
İlk Yardım
Karayolu kenarında, yaralı ve acil hastalara yapılacak ilk yardım istasyonunun bulunduğu yeri bildirir.

Bilgiisaretleri ilsinirilevhasi
İl Sınırı Levhası
Levhada adı yazılı il sınırına girildiğini bildirir.

Bilgiisaretleri jandarma
Jandarma
Karayolu kenarında jandarma karakolunun bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

Bilgiisaretleri kampyeri
Kamp Yeri
Karayolu kenarında, kamp yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

Bilgiisaretleri karavanlikampyeri
Karavanlı Kamp Yeri
Karayolu kenarında, karavanlı kamp yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

Bilgiisaretleri kavsakiciyonlevhalari
Kavşak İçi Yön Levhası
Sürücülere, kavşak öncesi yön levhasıyla verilen bilgileri kavşağa girdiklerinde teyid eder ve hatırlatır.

Bilgiisaretleri kavsakoncesiseritsecimilevhasi
Kavşak Öncesi Şerit Seçimi Levhası
Çok şeritli yollarda kavşak yaklaşımlarında gidilecek yere göre uygun şeride girilmesini belirtir.

Bilgiisaretleri kavsakoncesiyonlevhasi
Kavşak Öncesi Yön Levhası
s
Kavşağa yaklaşan sürücülerin gitmek istedikleri yönü(yerleşim merkezlerini) emniyetli bir uzaklıktayken seçmelerini sağlar, yol numaralarını bildirir.

Bilgiisaretleri lokanta
Lokanta
Karayolu kenarında lokanta bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

Bilgiisaretleri mesafelevhasi
Mesafe Levhası
Takip edilen yol güzergahındaki en yakın meskun, mahal ile bu yolun ulaştığı ana ulaşım merkezine olan mesafeyi bildirir.

Bilgiisaretleri meskunmahal
Meskun Mahal (Yerleşim Birimi)
Takip edilen yol güzergahındaki il, ilçe, bucak ve köy olarak meskun mahallere girildiğini bildirir, meskun mahal şartlarına uyulmasını hatırlatır. Ayrıca girilen meskun mahali nüfusunu ve rakamını gösterir.

Bilgiisaretleri meskunmahalsonu
Meskun Mahal Sonu
Girilen meskun mahalden çıkıldığını ve meskun mahal şartlarının sona erdiğini bildirir.

Bilgiisaretleri meskunmahalvekavsakcikisimesafelevhasi
Meskun, Mahal ve Kavşak Çıkışı Mesafe Levhası
Meskun, mahal ve kavşak çıkışlarından sonra en yakın meskun, mahal ile bu yolun ulaştığı ana ulaşım merkezine olan uzaklığı ve yol numaralarını bildirir.

Bilgiisaretleri motorlutasityolubaslangici
Motorlu Taşıt Yolu Başlangıcı
Motorlu taşıtların yararlanacağı yolun başlangıcını bildirir.

Bilgiisaretleri motorlutasityolusonu
Motorlu Taşıt Yolu Sonu
Motorlu taşıtların yararlanacağı yolun sona erdiğini bildirir.

Bilgiisaretleri okulgecidi
Okul Geçidi
Okul geçidinin bulunduğu yere gelindiğini bildirir. İlk geçiş hakkının karşıya geçen ya da geçmek üzere olan öğrencilere verilmesini hatırlatır.

Bilgiisaretleri onceligiolanyon
Önceliği Olan Yön
İki yönlü yollarda, karşılıklı olarak birbirlerine yaklaşan iki aracın eminiyetle geçemeyeceği dar kesimlerde karşılaşması haline; beyaz ok yönünde hareket edenin karşı yönden gelene göre yolu önce kullanma hakkı olduğunu bildirir.

Bilgiisaretleri otelveyamotel
Otel veya Motel
Karayolu kenarında otel veya motel bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

Bilgiisaretleri piknikyeri
Piknik Yeri
Karayolu kenarında piknik yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

Bilgiisaretleri polis
Polis
Karayolu kenarında Trafik Polisi karakolunun bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

Bilgiisaretleri seritkullanilevhasitirmanma
Şerit Kullanma Levhası (Tırmanma)
Tırmanma şeridi bulunan yol kesimlerinde ağır araçların tırmanma şeridini izlemelerini, orta şeridin diğer hafif araçlara bırakılmasını, en soldaki şeride geçilemeyeceğini bildirir.

Bilgiisaretleri seritkullanimlevhasibasustu
Şerit Kullanım Levhası (Başüstü)
Gidişe ayrılan kısmı üç şeritli olan yollarda ağır araçların sağ şeritten, hafif araçların orat şeritten yararlanmaları gerektiğini en soldaki şeridin sadece geçişler için kullanılacağını bildirir.

Bilgiisaretleri seritkullanimlevhasiyolkenari
Şerit Kullanım Levhası (Yol Kenarı)
Gidişe ayrılan kısmı üç şeritli olan yollarda kamyon, çekici, lastik, tekerlekli traktör, iş makinesi gibi ağır araçların sağ şeritten yararlanmaları gerektiğini; en soldaki şeridin sadece geçişler için kullanılmasını bildirir.

Bilgiisaretleri tamirhane
Tamirhane
Karayolu kenarında, arızalanan araçların tamir edilebileceği yeri bildirir.

Bilgiisaretleri tekyon
Tek Yön
Yolun ok yönünde tek yönlü olduğunu bildirir.

Bilgiisaretleri telefon
Telefon
Karayolu kenarında, kaza ve yol arızaları gibi hallerde telefonla haberleşme imkanbı bulunduğunu bildirir.

Bilgiisaretleri tunelgirisi
Tünel Girişi
Daha önce tünel yaklaşımı levhasıyla bildirilen tünele gelindiğini bildirir. Tünel aydınlatılmamışsa farlar yakılır, far yoksa diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

Bilgiisaretleri turkiyedevletsinirilevhasi
Türkiye Devlet Sınırı Levhası
Karayolu ile Türkiye' ye gelenlere sınır kapılarımıza geldiklerini bildirir.

Bilgiisaretleri yangintehlikesi
Yangın Tehlikesi
Karayolunun, orman geçişleri gibi yangın tehlikesi bulunan kesimlerini bildirir. Yanan sigara ve kibrit gibi yakıcı cisimlerin araç dışına atılmamasını hatırlatır.

Bilgiisaretleri yayagecidi
Yaya Geçidi
Yaya geçidinin bulunduğu yere gelindiğini bildirir. İlk geçiş hakkının karşıya geçen ya da geçmek üzere olan yayalara verilmesini hatırlatır.

Bilgiisaretleri yolnumarasi
Yol Numarası
Bir il sınırı içinde ikinci derece önemli olan ve şehir, kasaba, ilçe, bucak gibi merkezleri birbirine ve komşu illerdeki yakın ilçe merkezlerine, devlet yollarına, limanlara, havaalanlarına ve kamu ihtiyacının gerektiği diğer yerlere bağlayan yollara ise il yolu denir.

Bilgiisaretleri yolnumarasi2
Yol Numarası
Avrupa ülkeleri arası anlaşmasıyla yollara verilmiş olan numaralardır. Kavşak öncesi levhalarıyla meskun, mahal ve kavşak çıkışı levhalarında bu numaralar verilmek suretiyle takip edilecek yolun ve gidilecek yerin seçimini sağlar.

Bilgiisaretleri yuruyusbaslangici
Yürüyüş Başlangıcı
Karayolu kenarında yürüyüş yolunun bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

Bilgiisaretleri yuzmeyeri
Yüzme Yeri
Karayolu yakınında bulunan suda yüzülebileceğini bildirir.

Bilgiisaretleri yuzulmez
Yüzülmez
Karayolu yakınında bulunan yolda yüzülemeyeceğini bildirir. s
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj: