Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi

Gösterim: 4.652 | Cevap: 0
1
  • 1 Gönderen GÜLGECELER
GÜLGECELER
11 Eylül 2008 09:05   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi Hakkındaİnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan dinî, felsefî, kültürel ve sosyal gelişmeleri, problemleri ve bunlara getirilmiş çözüm önerilerini akademik anlayış ve ilmî esaslar çerçevesinde incelemek, günümüzde meydana gelen veya gelmesi muhtemel sorunlara söz konusu tarihî verileri de dikkate alarak çözüm önerileri üretmek, dinin hitap alanının canlı, hareketli ve irade sahibi insan olması sebebiyle, içinde bulunduğu ortamın şartlarına uygun yorum ve söylem oluşturmak, toplumsal gelişmeleri dinî açıdan takip etmek ve toplumdan ve kişilerden gelecek talepleri karşılayacak eleman yetiştirmek, dinî ihtiyaçların toplumsal bir ihtiyaç olduğu bilinciyle bu ihtiyacın diğer toplumsal ihtiyaçlarla birlikte çatışma ortamı oluşturmaksızın giderilmesi yönünde çalışmalar yapmak, öğrencilere dinî alanda temel bilgi ve tartışma konuları vererek temel kaynaklardan araştırma yapma ve eleştiride bulunma yetisini kazandırmak, öğrencilerin bilgi ve beceri yığınıyla değil gittikçe farklılaşan, karmaşıklaşan ve küresel ilişkiler içerisine giren bir toplumda hizmet etmelerini sağlayacak bir şekilde bilgilendirmek ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmak Fakültemizin kuruluş amaçları arasında yer alan temel konulardır.

Fakültemiz,Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları bölümlerinden oluşmaktadır. Ancak bu bölümler idarî maksatlı olup, eğitim-öğretim faaliyetleri "İlâhiyat Lisans Programı" şeklinde yürütülmekte ve tüm öğrenciler, bölüm farkı gözetmeksizin aynı dersleri almaktadır.
1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında (hazırlık sınıfı + dört yıl eğitim sistemiyle) eğitim-öğretime başlayan Fakültemiz, ilk mezunlarını 2001 yılında vermiştir. İlâhiyat Fakültelerinde hazırlık sınıflarının kaldırılmasıyla birlikte Fakültemizde halen 4 yıllık lisans düzeyinde, ayrıca "Temel İslam Bilimleri" ve "Felsefe ve Din Bilimleri" bölümlerinde Yüksek Lisans düzeyinde eğitim-öğretime devam edilmektedir.

Misyon

İlahiyat alanında bilgi üreterek dinî düşünceye akademik bir nitelik kazandırmak.

Din ve dinin ilgi alanına giren sosyal bilimler ekseninde ortaya çıkan fikrî birikim ve kültürel miras üzerinde objektif ölçütlere uygun özgün çalışmalar ortaya koymak.

Akademik eleman yetiştirmek

Modern bilimin verilerini ve çağdaş araştırma yöntemlerini kullanarak günümüze yönelik evrensel değerler üretmek ve bu değerleri toplumla paylaşmak.

Vizyon

Her türlü fikrin rahatça ifade edilebildiği, hiç kimsenin başkasına düşüncelerinden dolayı baskı yapmadığı ve küçümsemediği hür bir ortam yaratarak, “aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür”, temel hak ve özgürlükleri savunan, insan sevgisini ön planda tutan, bütün din ve mezhep mensuplarına karşı hoşgörülü, barışçı, katılımcı, uzlaşmacı, uluslararası standartlarda mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip, ülke sorunlarına duyarlı, yeniliklere açık, Atatürkçü, özgüven sahibi ve girişimci bireyler yetiştiren bir fakülte olmak.

Evrensel değerleri özümsemiş ve toplumu bu yönde eğitmeyi amaç edinmiş üstün nitelikli bireylerin ve dinî hizmet üreten meslek adamlarının yetişmesinde akademik öncülük yapmak.
The Unique bu mesajı beğendi.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi benzer konular

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi Hakkında Fakültemiz, 2007-2008 Öğretim Yılı itibariyle İlköğretim Matematik, Eğitim Bilimleri ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümlerinde Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde faaliyetlerine başlamıştır. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, kuruluş...
Forum: Okullarımız Cevap: 1
Son Mesaj: 10 Ekim 2011 14:56
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Heykel anasanat dallarının dışında, kurulması düşünülen-önerilen bölüm ya da anasanat dalları Kahramanmaraş’ın zanaatsal alt yapısı ile doğrudan bağlantılı olarak dikkate alınmış ve düşünülmüştür. Geleneksel sanatın...
Forum: Okullarımız Cevap: 0
Son Mesaj: 11 Eylül 2008 09:35
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Ziraat Fakültesi
ZİRAAT FAKÜLTESİ Ziraat Fakültesi Hakkında ... Kahramanmaraş Ziraat Fakültesi, 18.06.1987 tarih ve 41 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin Ek 2. Maddesi gereğince Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. Fakültenin kuruluş aşamasında sadece Tarla Bitkileri Bölümüne 1988-1989...
Forum: Okullarımız Cevap: 0
Son Mesaj: 11 Eylül 2008 08:57
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Orman Fakültesi
Orman Fakültesi Hakkında ... GENEL BİLGİLER Orman Fakültesi 1992’de kurulmuştur. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 1996-1997, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2001-2002 ders yıllarında eğitim-öğretime başlamış olup Peyzaj Mimarlığı Bölümü henüz öğrenci almamıştır. Fakültede...
Forum: Okullarımız Cevap: 0
Son Mesaj: 11 Eylül 2008 08:41
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı yasanın 29. maddesi gereğince kurularak, 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında İşletme Bölümüne öğrenci alınmak suretiyle öğretime başlamıştır....
Forum: Okullarımız Cevap: 0
Son Mesaj: 11 Eylül 2008 08:24
 
Sayfa 0.141 saniyede 9 sorgu ile oluşturuldu