MsXLabs
2005-2016
Psikoloji ve Psikiyatri forumunda yer alan *TeoDora* tarafından açılmış Kişilik Bozuklukları konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: Kişilik Bozuklukları (psikoloji) Kiş ilik kavramı, bireyin kendine özgü olan ve başkalarından ayırt edilmesini sağlayan ... Etiketler:
  • aşırı alınganlık

Kişilik Bozuklukları

Gösterim: 27.820 | Cevap: 2
22 Ekim 2007 18:52   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Kişilik Bozuklukları

(psikoloji)

Kişilik kavramı, bireyin kendine özgü olan ve başkalarından ayırt edilmesini sağlayan özellikleri içerir. Kişiliğin oluşumu doğum öncesi, doğum sonrası ve çocukluk çağındaki fiziksel koşullar ve öğrenme etkenleriyle biçimlenir. Kişilik bozukluğunun tam ve geçerli bir tanımını yapmak güçtür. Kişilik bozukluklarında görülen ortak özellikler şöyle sıralanabilir:

- Davranışların benliğe yerleşmiş olması, fakat uyum amacı ile esneklik göstermemesi
- Belli bir toplum içinde uyumlu sayılabilmek için geçerli ölçülerden sapması
- Çocukluktan beri süregelmesi
- Toplum içinde ve iş yaşamında belirgin bir bozulmaya yol açması
- Genellikle benliğe uyumlu olması, değiştirilmek istenmemesi
- Genel olarak çevre ile çatışma ve sürtüşmeye yol açması
- Kişinin bilişsel yetilerinde, temel duygulanım ve düşünce yapısında belirgin bozukluk olmaması


KİŞİLİK BOZUKLUĞU TÜRLERİ


Paranoid Kişilik Bozukluğu

Kuşkucu, alıngan ve kuruntulu kişilerdir. Başkalarının eylemleri kasıtlı ya da tehdit edici olarak yorumlanır ve kişi başkaları tarafından sömürülme ya da onlardan zarar görme beklentileri içindedir. Genellikle çok kıskanç, kinci ve aşırı gururludurlar. Öncelikle cinsel konularda ve yakın ilişkilerde oldukça alıngan ve kuşkucudurlar. Tanıdık olmayan çevrelerden sıkıntı duyarlar ve uzaklaşmak isterler. Kendilerini haklı ve üstün görürler. Başarısızlıklarını ve kusurlarını başkalarını eleştirerek ve haksız bularak örtmeye çalışırlar.Şizoid Kişilik Bozukluğu

Yaşam boyu yakın ilişkilerden uzak durma, içe kapanıklılık, duygulanımda kısıtlılık ve insan ilişkilerinden rahatsız olma ile kendini gösterir. Hemen her zaman yalnız başına gerçekleştirilen eylemlerden hoşlanırlar. Cinsel yaşamları çoğu kez fanteziye dönüktür ve olgun bir cinsel yaşama geçemezler. Erkekler yakın ilişkileri başaramadıkları için çoğu kez evlenemez, kadınlar ise pasif bir şekilde evlenebilirler. İçe dönük kişilerdir ve açılmayı sevmezler. Bazıları sanat ve akademik alanlarda başarılı olabilirler.Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Düşünce ve davranışlarında garip, olağan dışı özellikler taşıyan, zor ilişki kuran kişilerdir. Garip, büyüsel inanışlar(telepati, altıncı his gibi), alınganlık ve üstüne alınma gibi fikirler çok sık görülür. İlişkileri kısıtlı anlaşılması güç kişilerdir. Ağır stres altında geçici psikoz belirtileri gösterebilirler.


Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Psikopatik ve sosyopatik kişilik bozukluğu ile eş anlamlıdır. Temel özellikleri sürekli bir biçimde topluma karşı ve suç niteliği taşıyan eylemlerde bulunmalarıdır. Gördükleri cezalardan ve deneyimlerden ders almazlar. Sürekli ve tutarlı ilişki kuramazlar. Dürtülerini engelleyemezler. Pişmanlıkları olsa bile yüzeysel ve geçicidir. Bir başka deyimle kendini içten yargılama ve denetim ya çok zayıftır ya da hiç yoktur. Zeki ve yetenekli olsalar bile uçarı tutumları, dalgacılık, sorumsuzluk ve başka hevesler yüzünden bir işte uzun süre kalamazlar. İnsanlarası ilişkilerde başta canlı ilgili, girişken ve bilgili görünebilirler; fakat bencil ve sorumsuz davranışlar yüzünden ilişkileri uzun sürmez.

Çocukluk çağında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayanlarda, biyolojik ebeveynleri antisosyal olanlarda, dengesiz ve parçalanmış aile ortamlarında ya da kimsesizler yurdunda yetişenlerde antisosyal kişilik bozukluğu riski daha yüksektir. 30-35 yaşlarından sonra bir yatışma olsa bile temel kişilik yapısı ömür boyu sürer.
Sınır (Borderline) Kişilik Bozukluğu

Bu kişilik bozukluğunda, bireyin kimlik duygusunda, ilişkilerinde ve duygulanımında süregen bir dengesizlik vardır. Sağlam bir kimlik duygusu gelişmemiştir. Çabucak düş kırıklığına uğrarlar, bunaltı, çökkünlük belirtileri gösterirler. Davranışlar önceden kestirilemez bir niteliktedir ve kendisine zarar verici davranışlar sıktır. Zaman zaman depresif, zaman zaman kısa süreli psikotik dönemler yaşayabilirler. Engellenmelere karşı hoşgörüleri yoktur, büyük öfke patlamaları yaşayabilirler.Yalnızlığa karşı çok duyarlı olduklarından sırf yalnızlıktan kurtulmak için bir yabancıyla kısa süreli bir arkadaşlığa ya da cinsel ilişkiye girebilirler.


Histrionik Kişilik Bozukluğu

Histrionik kişilik bozukluğunda dikati üzerine çekme isteği ve çabaları, olayları büyütmeye, dramatize etmeye, yalan öyküler anlatmaya eğilim, abartılmış duygular tepkiler ve beden, yüz hareketleri gibi özellikler bulunur. Çabuk arkadaş olur fakat çabuk reddedilmiş hissederler. Genel olarak yapaylık, oyunculuk, yüzeysellik ilişkilerde egemendir. Daha çok kadınlarda görülür. Cinsel yönden ayartıcı ve baştan çıkarıcı davranışlarda bulunurlar.


Narsistik Kişilik Bozukluğu

Kendilerini fiziksel ve ruhsal yönden aşırı beğenen ve üstün gören, sürekli beğeni, ilgi ve onay bekleyen; gittikleri her yerde hemen özel bir yeri hak ettiğine inanan kişilerdir. En güzel, en yakışıklı, en başarılı, en parlak kişi olma hayallerine kendilerini kaptırırlar. Böylesine bir beklenti içerisinde doğal olarak hayal kırıklıkları da o denli sık olur. Özsaygı sanki hep dışardan gelecek ilgi, beğeni ve olaylarla beslenmektedir. Eleştiriye dayanamazlar. Kendilerini yüceltmek, daha üstün görmek ve göstermek için başkalarını kullanırlar, hatta sömürürler. Arkadaşlıklar yalnız bu yönde çıkarlar sağlamak içindir. Başkalarının duygu, düşünce ve gereksinimlerine empatik yaklaşamazlar.


Kaçınan Kişilik Bozukluğu

Bu bozukluğa sahip kişiler toplum içinde olumsuz değerlendirilmekten korkan, utangaç, çekingendirler. Toplumda çirkin, anlamsız görünmekten, yanlış bir şey yapmaktan korkarlar ve heyecanlanırlar. Reddedilmeye karşı aşırı duyarlılık yaşarlar dolayısıyla toplumdan uzak yaşarlar. Asosyal değildirler ve arkadaşlık kurmak için yoğun bir istek gösterirler fakat reddedilmeyeceklerinden emin olmaksızın girişimde bulunmazlar. İyi korunduklarını hissettikleri ortamlarda normal işlev gösterirler. Sosyal fobi çoğu kez bu bozukluğa eşlik eder.


Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Yalnız başına kararlar veremeyen, girişim yapamayan, eyleme geçemeyen, sorumluluk alamayan kişilerdir. Yakınlarının karar vermesini ve girişime geçmesini beklerler. İsteyici ve alıcı tiplerdir ama vermeyi sevmezler. Sanki başkaları ona borçludur. Aşırı korunan, aşırı verilen, özerklik ve girişim yetileri kısıtlanarak büyütülen kişilerdir. Sürekli yalnızlık korkuları içinde bunalabilirler. Sorumluk almayı, girişimciliği ve özerk karar vermeyi beklemeyen iş yerlerinde çalışabilirler.


Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Temel özellikleri duygusal kısıtlılık, aşırı düzen tutkusu, titizlik, inatçılık ve kararsızlıktır. Kusursuz olma saplantısı nedeniyle işlerini zamanında tamamlayamama söz konusudur. İş ve çalışmaya olan düşkünlüklerinden dolayı boş zamanlarını değerlendirmeye ve eğlenmeye zaman ayırmazlar. Para harcama konusunda cimri davranırlar. Eski ve işe yaramayan eşyaları atmakta güçlük çekebilirler. Konuşmalarında ve ilişkilerinde aşırı kuralcılık, ayrıntıcılık, mantıkcılık ve duygusallıktan uzaklık vardır. Kılık kırk yarma, ince eleyip sık dokuma gibi halk deyimlerini tam karşılarlar.Pasif- Agresif Kişilik Bozukluğu

Bu kişilik bozukluğunda öfke, kin ve saldırganlık duyguları daha çok pasif direnişli davranışlarla dolaylı olarak dışa vurulur. Bu kişiler kendilerinden beklenen şeylere karşı inatçı ve pasif bir direniş gösterirler. Örneğin işlerini biraz daha hızlı ve zamanında teslim etmeleri beklendiğinde ertelemeye ve işi uzatmaya giderler. Üzerlerine varıldıkça bu inatlaşmaları artar. Üstleri ile çatışır ve onları çekiştirirler. Davranışlarını unutkanlıkla ve yüzeysel bahanelerle açıklamaya çalışırlar.Depresif Kişilik Bozukluğu

Kötümser, yaşamdan zevk almayan, görevine bağlı, kendinden kuşkulanan ve sürekli mutsuz kişilerdir. Melankolik kişilik olarak da tanımlanmıştır. Bu kişiler distimik ve majör depresyon yönünden de genel popülasyona göre artmış bir risk taşırlar.KİŞİLİK BOZUKLUKLARINDA TEDAVİ

Kişilik bozukluğu yaşayanlar genellikle tedavi için başvurmazlar. Fakat çevreleriyle ilişkilerinin getirdiği bazı sorunlar ya da başka psikiyatrik bozukluklar nedeniyle hekime başvurabilirler. Kişilik bozukluklarının tedavisi oldukça güçtür. Özellikle sınır, narsistik, obsesif ve histrionik kişilik bozukluklarında nesne ilişkilerine ve kendilik psikolojisine ağırlık veren analitik psikoterapiler uygulanabilir. Aynı zamanda ilaç tedavisi de gereklidir.
Son düzenleyen asla_asla_deme; 17 Kasım 2008 21:12 (2008-11-17T21:12:02+02:00)
4 Mayıs 2008 12:14   |   Mesaj #2   |   
sedat sencan - avatarı
VIP Özel Üye-VIP
İstanbul
633
217 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 10-03-2007
Kişilik bozuklukları,psikozda olduğu gibi bir hastalık sonucu ortaya çıkmazlar.Ancak gösterdikleri anomali ve sapmalar hem başkalarını hem de kendilerini şaşırtacak derecede gariptir.Kişilerin bu gibi davranış bozuklukları akıl hastalığına benzer özelliktedir.Kendilerine psikiyatrik tedavi uygulanması gerekebilir.Kişilik bozukluğu ile psikozu birbirinden ayırmak veya bu iki durumu sınıflandırmak için şöyle bir açıklama yapabiliriz:Bedeninde herhangi bir sakatlığı olan kişi biyolojik anlamda hasta değildir.Onun bedensel olarak anormal bir yapıya sahip olduğunu belirtiriz.Kişilik bozukluğu gösteren biri ise hasta olarak değil,anormal olarak gelişmiş kişi olarak sınıflandırılır.
*
Genetik oluşum,çocukluk çağlarında geçirilen herhangi bir ateşli hastalık,bir kaza sonucu yaralanma veya kötü beslenme gibi nedenlere bağlı olarak beynin kusurlu gelişmesi bazı kişilik bozukluklarının nedenidir.Bazı cinsiyet kromozomu anomalileri de toplum dışı davranışlara bağlanır.Örneğin cinsiyet kromozomları XXY faktörü içeren iri yapılı olan,saldırgan davranışlı ve normalin altında zekaya sahip bir erkek böyledir.Ancak kişilik bozukluklarının ortaya çıkmasında sosyal nedenleri de unutmamak gerekir.Çocukluk dönemlerinde çekilen yoksulluklar,aile içi kavgalar ve gerilimin yoğun olduğu ortamlar gibi nedenleri içeren çevresel faktörler verilebilecek örnekler arasındadır.
*
Kişilik bozuklukları türlerinden birisi toplum dışılıktır.Yaşantısının her alanında sürekli olarak toplum dışı ve suça yönelik davranışlar sergileyen bir kişi psikopat olarak adlandırılır.Bunların davranış bozukluklarında,bozukluğun kendini gösteriş biçimine ilişkin elde edeceğimiz somut veriler her zaman güvenilir unsurlar değildir,saptanmaları uzmanlık gerektirir.Bunlar,diyelim ki aşırı alkol alma sonucu çıkan rahatsızlıktan veya ruhsal çöküntü sonucu yapılan başvurular sırasında ruh hekimleri tarafından anlaşılır.Çoğu psikopatın aile çevresinin son derecede bozuk olduğunu söyleyebiliriz.Aile çevresinin bozuk olduğunu gösteren olgulara örnek olarak anne veya babanın alkolik olmasını,anne-babanın boşanmasını veya erken ölmeleri gibi olayları sayabiliriz.
Psikopatlığın ilk belirtileri çocukluk döneminin sonunda veya ergenliğin başlangıcında görülür.Aşırı tedirginlik,disipline karşı direnme,kendisinden küçük çocuklar ile hayvanlara eziyet gibi davranışlar sık görülen örneklerdir.Okul ortamında dersleri başarısızdır.İş hayatına atıldıklarında verimli olamazlar,güvenilir kişi değillerdir.Bir işyerinde devamlı çalışamazlar.Eleştirilere katlanamazlar.Duygusal ilişkileri sürekli değildir.Dolayısı ile evlilik hayatları kısa sürer.Psikopatların birçoğu eninde sonunda bir suç işler.
*
Diğer bir kişilik bozukluğu gelişmemişliktir.Bunlara yetersiz kişiler de diyebiliriz.Hem beden olarak hem da zihin olarak güçleri düşüktür.Olayların gösterdiği değişiklikler karşısında gereken esnekliği gösteremezler.En ufak bir baskı görmeleri durumunda bile karşı koyma özellikleri yoktur.Daha çocukluk dönemlerinin başındayken hem sinirli hem de bağımlı davranışları vardır.İncelenince anne-babalarının ya çok koruyucu ya da çok katı ve itici oldukları anlaşılır.Yetersiz kişiler aşırı derecede utangaçdırlar.Toplumsal ve cinsel davranışları çekingendir.Bu özellikleri nedeniyle kaçınılmaz olarak bencil ve içe dönük olurlar.Zaten yaşamlarının geri kalan dönemleri yalnızlık ve kaygı dolu olur.
*
Paranoyalı kişiler normalin üzerinde duyarlı ve alıngandırlar.Günlük olaylara normal birisinin gösterdiği tepki gibi değil de üst seviyede bir aşağılık ve hor görülmüşlük duygusuyla tepki gösterirler.Herhangi bir şeyin kendi hakkı olduğuna inanmışsa onu korurken herkesin kabul ettiği ölçüleri aşan şekilde aşırı hassas ve aşırı alıngan davranış gösterirler.
Coşku dediğimiz duygusallığı yüksek davranışlar herkeste zaman zaman görülen davranışlardır.Ancak coşkulu kişilikleri yapılarında süreklilik kazanan insanların ruhsal bozuklukları zaman açısından oldukça uzundur.Bunları gözlediğimizde ya hüzünlü ve kötümser ya da tam tersi bir tutum içinde olduklarını görürüz ve bu davranışları devamlıdır.İsterikli kişilerde ise tam tersine duygular yüzeysel ve değişkendir.Bunlar güvenilir kişiler olmadıkları halde başkalarından sevgi ve ilgi beklerler.
KAYNAK:
The Joy of Knowledge Encyclopaedia
pesimist
15 Mayıs 2011 16:52   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Reklam
Kişilik Bozuklukları

Kişilik kişinin kendine özgü davranışlarının bir bütünüdür. Diğer bir ifadeyle günlük yaşamda çevresine verdiği tepkiler ile tutum ve davranışlarının oluşturduğu bütünlüktür. Dolayısıyla bu bütünlük içinde bir uyum ve süreklilik olması gerektiği gibi normal davranış ve düşüncelerden sapmalar da göstermemesi esnek olabilmesi toplumsal uyum ve işlevini bozmaması gerekir. Bu durumda sağlıklı bir kişilik yapısından bahsedebiliriz.


Ancak bazı bireylerde bu bütünlük ve uyum bozulmuş işlev ve yeterlilik sapma göstermiştir ki bu tür durum ve örüntüye kişilik bozukluğu adı veriyoruz. Kişilik bozukluğundaki özellikler sürekli ve tutarlıdır. Bireyi farklı kılacak kadar da kapsamlıdır. Aynı zamanda birey bu özellikleriyle bir bütün oluşturmuş olup kendisini değiştirmekten çokdiğerlerinin kendisine uyum sağlamasını bekler.


Bu kişilerde gelişimsel takıntılar ve olgunlaşmama görülür. İş ve özel hayatlarında zorlanırlar davranış ve tutumlarının başkalarını nasıl etkilediğini düşünmezler. İç görü ve empatiden yoksun olduklarından başkalarından da yardım arayışı içine girmezler. Strese dayanma eşikleri de oldukça düşüktür.


Kişilik bozukluklarının genel kapsamının %6 – 9 civarında olduğu düşünülmektedir. Genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkar ve çocukluk döneminde de kendisini gösterir. Kişilik bozukluklarında kısmen genetik bir geçişin olduğu düşünülmekle beraber ailedeki yetiştirme ve eğitim tarzı esas belirleyici olarak görülmektedir.


Ortaya çıkan ortak özelliklerine göre kişilik bozuklukları farklı başlıklar altında incelenmekte olup aşağıda bu sınıflandırma esas alınarak belirgin özellikleri açıklanmıştır.

1) Paranoid Kişilik Bozukluğu

*Resmi bir tarzları vardır ve gergin durular.
* Sürekli olarak çevrelerini tarar ve insanları ölçüp biçerler.
* Eğlenceli kişiler değildirler ve ciddi olarak bilinirler.
* Oldukça mesafelidirler ve genelde başkalarına yakınlık ve sıcaklık duymazlar.
* Güç sahibi olmaya ve kişilerin derecelerine büyük önem verirler. Zayıf yetrsiz ve güçsüz kişilere tepeden bakar ve aşağılarlar.
* Genelde toplum içinde başkalarıyla çatışma içinde olurlar.
* Kesin ve somut bir neden olmadan başkalarının kendisini sömürdüğüne aldattığına veya zarar vermek istediğinden kuşkulanır.
* Arkadaş ve meslektaşları ile akrabalarının da kendisine olan bağlılık samimiyetleri üzerinde yersiz ve sürekli kuşkuları vardır.
* Söyleyeceklerinin kendi aleyhine kullanılacağını düşündüğünden başkalarına sır vermez.
* Sıradan ve normal söz ve davranışlardan kendisinin tehdit edildiği veya aşağılandığına yönelik anlamlar çıkarır.
* Kırıcı davranışları haksızlıkları yada kendisine önem ve değer verilmemesini bağışlamaz ve sürekli kin besler.
* Önemsiz ve anlamsız nedenlerle karakterine ve saygınlığına saldırıldığı yargısına vararak öfke ve saldırı ile tepki gösterir.
* Doğru olmayan bilgi ve kuşkularla eşinin sadakatsizliğinden şüphelenir.
* Toplumun %05 – 25 oranını etkilediği düşünülmektedir. Şizofren ve paranoid bozukluk bulunan ailelerde ve erkeklerde daha çok görülür.
* Genetik yatkınlık yanında özellikle çocukluk yıllarında aile sorunları ve sömürü izine rastlanmaktadır.

2) Şizoid Kişilik Bozukluğu

* Tek etkinlik çerçevesinde kalırlar ve çok az etkinlikten zevk alırlar.
* Genellikle çekingen yapıları vardır günlük yaşama katılmazlar başkalarıyla benzer kaygıları taşımazlar ve pek yakınlık duymazlar.
* Başkalarıyla kendilerini rahat hissetmezler ve göz kontağı kurmazlar.
* Başkalarının yanında çok ciddi olabilirler korku duyabilirler veya aldırmaz bir tutum takınabilirler.
* Duygulanım sınırlı ve yüzeysel ve donuktur.
* Olayların komik yanlarıyla ilgilenmezler.
* Kısa cevaplar verirler kendiliklerinden konuşmazlar bazen de acayip mecazi anlatımları olur.
* Cansız nesnelerden doğa üstü kurgulardan etkilenebilirler; matematik astronomi yada felsefi akımlarla ilgilenebilirler.
* Başkalarına olan gereksinimleri çok sınırlı olmasına rağmen hayvanlara büyük bir bağlılık gösterebilirler.
* Cinsellikleri sadece düşleriyle sınırlıdır. Erkekler genelde bekar kalır kadınlar edilgen yapıda evliliklerini sürdürebilirler.
* Kızgınlıklarını gösteremezler.
* Başkalarından gelen tehditlere veya emirlere boyun eğme ve karşı çıkmama tutumu içindedirler.
* Başkalarının övgü yada eleştirilerine karşı ilgisiz görünürler.
* Şizofren akrabası olanlarda daha sık görülür.
* Toplumun % 75 ‘unu etkilediği söylenmektedir.

3) Şizotipal Kişilik Bozukluğu

* Garip kişiler olarak tanımlanırlar.
* Davranışlarında konuşmalarında duygulanımlarında ve görünümlerinde ayırt edici özellikleri vardır kendilerine özgü ve tuhaftır.
* Kendi duygularının ayırımında olamayabilirler ve başkalarının olumsuz duygulanımlarına karşı çok duyarlı olabilirler. Kısıtlı ve uygunsuzdur.
* Bir çoğunun batıl inançları yada duyu ötesi algılara inancı vardır.
* Düş içinde yaşarlar.
* Toplumdan uzak kalma eğilimi gösterirler ve stres altında geçici psikotik belirtiler ortaya çıkarabilirler.
* Mezheplere katılır büyücülük yada olağan dışı dini uygulamalar içinde olabilirler.
* Çok azının yakın arkadaşı vardır ve sosyal kaygıları fazladır.
* Referans fikirleri yoğundur.
* Kuşkuculuk ve paranoid düşüncelere rastlanır.
* Toplumun % 3’lük kısmını etkilediği bilinmektedir.
* Şizofrenik yakınları olanlarda daha sık görülür.

4) Antisosyal Kişilik Bozukluğu

* Manipülatif davranana kişilerdir.
* Yalan söyleme evden kaçma davranışları sık görülür.
* Kişinin geçmişinde şiddete sık başvurduğu ile ilgili anemnez alınır.
* Rasgele cinsel ilişkilere girer.
* Eşini yada çocuğunu sömürdüğü görülür.
* Vicdan azabı çekmezler pişmanlık duymazlar.
* Dürtü bozuklukları genelde vardır ve plansız davranırlar.
* Başkalarına karşı düşünceli ve duyarlı değillerdir.
* Huzursuzluk içindedirler ve saldırgan tutum içindedirler.
* Başkalarını aldatma ve sahtekarlık içinde yaşarlar.
* Kendilerinin ve başkalarının güvenliğini umursamazlar.
* Yinelenen kavga ve dövüşler veya saldırılarla devam eden sinirlilik hali
* Bir işi götürememe yada mali yükümlülüklerini sürekli götürememe ile belirgin sorumsuz tavırlar
* Başkalarına zarar vermiş kötü davranmış yada başkasından bir şey çalmış olmasına rağmen ilgisizlik hali yada yaptıklarına kendince mantıklı açıklamalar getirme ile devam eden vicdan azabı çekmeme
* Yasalara toplumsal kurallara ayak uyduramama
* Erkeklerde %3 – 7 kadınlarda %1 civarında sıklıkla rastlanır. Hapishanedekilerin yaklaşık %75’inde bu bozukluğa rastlanır.
* Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu yatkınlık oluşturur.

5) Borderline Kişilik Bozukluğu

* Psikoz duygu durum bozuklukları diğer kişilik bozuklukları ve bilişsel bozukluklarla örtüşen çok yanı vardır.
* Her zaman bir bunalım ve kriz içindedirler.
* Mikropsikotik epizodları olabilir ve bunlar genellikle paranoya veya gelip geçici disosiyatif belirtileri içerir.
* Başkalarıyla ilişkileri çok çalkantılıdır yalnız kalmaya tahammülleri yoktur.
* Terk edilmenin her türüne karşı koyabilmek için her türlü yola başvurabilirler.
* Çok kolay öfkelenebilir ve genellikle manüpülatif davranırlar.
* Para cinsellik gibi konularda dürtüsel davranırlar. Madde kötüye kullanımı hızlı araba kullanımı yada tıkanırcasına yemek yeme davranışları sık görülür.
* Duygulanımlarında tepkisellik hakimdir fırtınalar yaşanabilir.
* Gözünde aşırı büyütme yada yerin dibine vurma uçları arasında gidip gelen gergin ve tutarsız kişilerarası ilişkilerin olması
* Kimlik karmaşası yaşarlar. Belirgin ve sürekli olarak tutarsız benlik algısı veya kendilik duyumunun mevcuttur.
* Yinelenen intihar davranışları ve girişimleri göz korkutmaları vardır.
* Kendini sürekli olarak boşlukta hissederler.
* Uygunsuz ve yoğun öfke yada öfkesini kontrol edememe hali vardır.
* Genellikle % 2 civarında sıklığa sahiptir. Genelde kadınlarda daha yoğundur.
* Bu kişilerin %90’ının başka bir psikiyatrik hastalığı; %40’ının da ikiden çok psikiyatrik tanısı vardır.
* Bu kişilerin ailelerinde duygu durum ve madde kötüye kullanımı daha fazladır.

6) Histrionik Kişilik Bozukluğu

* Bu tür kişilik bozukluklarında insanlar sürekli rol yapıyormuş gibi duygusal ve olumlu izlenim bırakmaya çalışan kişilerdir.
* Çoğunlukla işbirliği yaparlar ve kendilerine yardım edilmesini isterler.
* Çok renkli aşırı derecede süslü göz alıcı alımlı olmaya çalışırlar; dikkatleri üzerlerine çekmeye yönelik ayartıcı ve baştan çıkarıcı davranışlar içindedirler.
* Davranışlarında bağımlılık gösterirler. Gösterişe dönük ve yapmacık davranış içindedirler.
* Hızlı değişen duygulanımları vardır. Duygusal derinlikleri yoktur sığdırlar ve içten davranmazlar. Duygularını aşırı bir abartma ile gösterirler.
* Aşırı düzeyde başkalarını etkilemeye yönelik ayrıntısız konuşma biçimleri vardır. Sanki rol yapıyormuş gibi konuşurlar.
* Çoğu zaman telkine yatkındırlar başkalarından ve olaylardan çabuk etkilenirler.
* İlişkilerin olması gereğinden daha yakın olması gerektiğini düşünürler.
* Yüzeysel olarak bakıldığında hoşa giderler.
* İlgi odağı olamadıklarında rahatsız olurlar.
* Prevalansı %2 – 3 civarındadır. Kadınlarda daha sık görülür.
* Bu bozukluk somatizasyona duygu durum bozukluğuna ve alkol kullanımına eşlik edebilir.

7) Narsistik Kişilik Bozukluğu

* Kendini büyük görme ve benlik saygısı ile ilgili konularda aşırı ilgilenme ile belirlidir.
* Kendilerinin önemli oldukları ile ilgili büyüklük duyguları vardır. Başarı ve yeteneklerini abartır yeterli bir başarı göstermeksizin üstün biri olarak bilinmeyi bekler.
* Küstah kendini beğenmiş davranış yada tutumlar sergilerler.
* Sınırsız başarı güç zeka güzellik yada kusursuz sevgi hayalleri üzerinde kafa yorarlar.
* Özel insan olduklarına ve özel haklarla donatıldıklarına inanırlar. Ancak başka özel yada toplumsal durumu üstün kişilerin kendisini anlayabileceğini yada ancak onlarla arkadaşlık etmesi gerektiğine inanır.
* Eleştirilmeye yada yenilgiye büyük bir kızgınlıkla ve depresyon ile karşı koyarlar.
* Benlik saygıları kırılgandır.
* Başkalarını kendi çıkarları uğruna kullanma eğiliminde olurlar
* Başkalarıyla eşduyum ve empati yapamazlar. Başkalarının duygularını ve gereksinmelerini tanıyıp tanımlama konusunda isteksizdirler.
* Çoğu zaman başkalarını kıskanır yada başkalarının kendisini kıskandığına inanır.
* Çok beğenilmek isterler. Dış görünüşleriyle aşırı ilgilidirler ve kendilerine hayran olunmasını beklerler.
* Toplumdaki sıklığı %1 civarındadır.
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj: