PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Nietzsche'nin ahlak felsefesi nedir?
12
«Önceki KonuSonraki Konu»
öööööözzzz19:31, 24 Kasım 2008 
FRİEDRİCH NİETZSCHE AHLAK ANLAYIŞI
Cevap
Zzzz yardımmm11:17, 4 Şubat 2009 
nietzsche'nin ahlak anlayışı incelenmesi hakkında herşey?
Cevap
Misafir10:17, 5 Mart 2010 
nietzsche nin ahlak anlayışı
Cevap
Daisy-BT10:32, 5 Mart 2010 
öööööözzzz adlı kullanıcıdan alıntı:
FRİEDRİCH NİETZSCHE AHLAK ANLAYIŞI
Zzzz yardımmm adlı kullanıcıdan alıntı:
nietzsche'nin ahlak anlayışı incelenmesi hakkında herşey?
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
nietzsche nin ahlak anlayışı

NİETZSCHE ve ahlak

O, dünyada nesnel bir ahlaki düzenin olmadığını tekrar tekrar söyler:
Ahlaki fenomenler yoktur, ama sadece fenomenlerin ahlaki yorumları vardır.
O kendisinin, bir bütün olarak hiçbir ahlaki olgu bulunmadığını ilk gören kişi olduğuna inanır ve kendisi de dahil olmak üzere, her filozofu
iyi ve kötünün ötesinde bir duruş almaya, kendisini ahlaki yargılar yanılsamasının altına yerleştirmeye zorlar.

Her ahlak, doğaya, hatta akla karşı bir parça zorbalıktır diye yazan Nietzsche, hemen ardından şunu eklemeyi unutmaz:

Bu, onlar için asla bir itiraz değildir.
Bunun nedeni, herşeyden önce tutkuların bazen,
Budalalıkların ağırlığıyla kurbanlarını mecalsiz bıraktıkları yerde, mahvedici olmaları, ikinci olarak da ahlaki kısıtlamanın hayatı yaşanmaya değer kılan şeylerin önemli bir bölümün zuhurundan nedensel olarak sorumlu olmasıdır.

Ahlaki perspektifin, efendi ahlaki ve köle ahlaki olmak üzere, iki temel türü vardır.:
Bunlardan ikincisi yaratan şey, korku ve yetersizliktir.Verili bir grup ya da tolulukta, belirli bireyler geri kalanlara, aynı topluluğun diğer bireylerinin yoksun oldukları karakter özelliklerine sahip olmaları dolayısıyla hükmetme eğilimi sergilerler; söz konusu önderlere ve kararlarına itaat etmek zorunda olanlar, bu bireylere kızar, onlardan korkarlar. Bu gruplardan her biri iyi sözcüğüne farklı bir anlam yükler. Buna göre, önder veya efendiler için iyi sözcüğü tam tamına onların sahip oldukları ve kendileri sayesinde grup ya da topluluk içinde öncelik ve üstünlük elde ettikleri nitelikleri gösterir.

Nietzsche’ye göre, din tarafından güçlendirilen ahlaki mekanizmalar olmasaydı, güçsüzler durumun doğası gereği güçlünün güç isteminden önce yok olup giderlerdi.Fakat o bir yandan da, güçlülerin her halükarda olağanüstü seyrek ve birçok yönden olağandışı olduklarını iddia eder:

İnsanlar arasında, diğer hayvan türleri arasında olduğu gibi, başarısızlığın, hastalığın, soysuzlaşmanın, acıya mahkum olmanın daima bir aşırılığı var; başarılı durumlar, insanlar arasında da daima bir istisnadır.

Tragedyanın Doğuşu’nda, ölçüsüz ve ehliyetsiz vahşiliğe, onu dehşet verici bularak, karşı çıkar. Karşılıksız çekilen bütün bu acıların, ona göre hiçbir anlamı yoktur.Fakat avcı ve avın bir olduğu çileci ideal acıya bir mana kazandırır ve ona göre, bu pozitif bir değeri olan bir şeydir:

Çileci idealin dışında, insanın, bir hayvan olan insanın, şimdiye dek bir anlamı olmadı. Dünyadaki varoluşunun hiçbir amacı yoktu; İnsana ne gerek var? sorusu yanıtsızdı; insan ve dünya için isteme eksikti; her büyük insan yazgısının ardında, nakarat olarak koca bir “ boşuna!” çınladı: İşte çileci idealin anlamı tam da bu: Eksık olan bir şey, insanı çepeçevre saran müthiş bir boşluk- kendini nasıl haklı kılacağını, açıklayacağını, evetleyeceğini bilmiyordu; anlamının yarattığı sorundan dolayı acı çekiyordu; başka bir şeyden dolayı da yaralıydı, temelde hastalıklı bir hayvandı:
Oysa çektiği acının kendisinden gelmiyordu sorunu; “niçin bunca acı?” soru çığlığına yanıtı yoktu. En cesur, acıya en alışık olan hayvan olan insan, böyle bir acıyı olumsuz bulmuyor; istiyor onu, hatta arıyor, yeter ki ona bunun anlamı gösterilsin, acısının bir amacı ortaya konsun.Acının kendisi değil de anlamsızlığı, şimdiye dek insanlığın üzerine bir lanet olarak çökmüştür- ve çileci ideal insana anlam sundu!

Hristiyan idealin hayata düşman olduğu, onun hayatın en temel önkabullerine aykırı düştüğü doğrudur. Bu, genel olarak dinlerin hepsi için söylenebilir.Ama din, hayata karşı bir iradeyi temsil etse bile, yine de bir istemi ifade eder ve Nietzsche’nin gözünde, insan, istememeye karşı, hiçliği ister.

Daha fazla bilgi için alttaki linke tıklayınız.


Friedrich Wilhelm Nietzsche (Nietzsche Kimdir? - Nietzsche Hakkında)
Cevap
12
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
İsim:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
Ahlak ve Ahlak Felsefesi
Sokrates'in ahlak anlayışı ve felsefesi hakkında bilgi verir misiniz?
Ahlak felsefesi nedir, bilgi verir misiniz?
Nietzsche'nin ahlak anlayışı nedir?
Atatürk'ün bilgi, bilim ve ahlak felsefesi hakkında görüşleri nedir?