Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Makalat'ın dil özellikleri nedir?

Gösterim: 71223 | Cevap: 23
Ziyaretçi
Cevaplanmış   |    12 Ocak 2009 16:03   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Makalat'ın dil özellikleri nedir?

makalat'ın dil özellikleri nedir?
En iyi cevap Keten Prenses tarafından gönderildi

MAKALAT
Hacı Bektaş Veli’nin en önemli ve en hacimli eseri “Makalat”tır. Makalat; Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat gibi dört kapıdan, her kapının da on makamından bahseder. Makalat’ta tasavvuftan, kalp ahvalinden, zahit, arif ve muhiplerden bahsedilerek insan övülmekte, kendisine verilen nimetler dile getirilmektedir. Makalatın ilgi çeken en önemli hususu, düşüncelerin Kur’an ayetlerine ve Hz. Peygamber’in hadis-i şeriflerine dayandırılmış olmasıdır. Bazı bölümlerde konular sadece ayetler zikredilerek anlatılmaya çalışılmıştır.
Eserde Hacı Bektaş Veli, insanları abidler, şahitler, arifler ve muhipler olmak üzere dört gruba ayırarak müteala etmektedir. Hacı Bektaş Veli’nin en önemli ve en hacimli eseri olan Makalat, Sefer Aytekin ve Mehmet Yaman tarafından günümüz Türkçe’sine çevrilerek yayımlanmıştır. Makalat’ın XIV. Asır Türkçe’si ile yapılan tercümeleri, Arapça aslı ile de karşılaştırmalı olarak Ankara Üniversitesi eski öğretim üyelerinden Prof. Dr. Esad COŞAN tarafından Doçentlik tezi olarak hazırlanmış ve yayımlanmıştır.
12 Ocak 2009 16:07   |   Mesaj #2   |   
kompetankedi - avatarı
SMD Bir Dünyalı
İstanbul

36.535
2.760 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 16-09-2005

Cvp: Makalat'ın dil özellikleri nedir?

HACI BEKTAŞ-I VELİ (1209-1270) :
13.yy’da yaşamıştır,Türkistan’ın Nişabur şehrinde doğmuştur.A.Yesevi’nin isteğiyle Anadolu’ya gelmiştir. Bilinen en önemli eseri ‘’Makâlât’’tır. Bektaşilik tarikatının kurucusudur.
Makâlât : Sohbetler sözler anlamına gelir. Hz Adem’in yaratılışı, Şeytan ve Şeytani işler, Allah’ın birliği gibi konuları ele almıştır. Arapça yazılan bu eserin aslı elde bulunmadığı gibi Hacı Bektaş’ın kaleminden çıktığı da tarihi açıdan henüz kesin değildir.

Hacı Bektaş Veli ile ilgili olarak üzerinde çok söz söylenmiş olan "Makalat" (38) veya "Makalat-ı Hacı Bektaş Veli" adında bir kitap bulunmaktadır. Aslında Arapça olan Makalat'ın Hacı Bektaş Veli tarafından yazılmış olduğu söylenegelmiştir. (39) Yaklaşık 50 sayfalık küçük bir kitap olan Malakat'ın (40) giriş kısmı, Hacı Bektaş Veli'den edinilen bilgilerin nakledildiğini göstermektedir. Nakleden Seyyid Saadeddin'in Hoca Saadeddin veya Said Emre olması ihtimali vardır. Hoca Saadeddin'le Said Emre'nin aynı kişi olduğu da söylenmektedir. Dil ve tarz yönünden de bu şiirin ve nakil suretiyle de olsa "Makalat"ın Said Emre tarafından yazılmış olması kuvvetli bir olasılıktır.
Makalat'ın bölüm başlıklarının bir kısmı eserin kapsamını açıklamaya yeterlidir:
"Bu bölüm Şeriat'ın makamların bildirir."
"Bu bölüm Tarikat'ın makamların bildirir."
"Bu bölüm Maarifet'in makamların bildirir."
"Bu bölüm Hakikat'ın makamların bildirir."
Yani Alevi-Bektaşi inancındaki dört kapı ve kırk makam Makalat'ın ana konusudur ve konu ile ilgili 135 Ayet'in Türkçe anlamı çok kısa sözcükler ve tümcelerle açıklanmıştır.
Hacı Bektaş Veli'nin “Dört Kapı Kırk Makam” öğretisinin kökenlerinde eski Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu din ve inanışlarına kadar giden izlerini bulmak olasıdır. AlevilikBektaşilik, “Dört Kapı Kırk Makam” öğretisi ile somutlaştırılmıştır. İnsan, olgunlaştırma ve yetiştirmeye yönelik evrelerden geçirilerek toplumsallaştırılmaya çalışılır. Bu yolla inanç, çeşitli kapı ve makamlara ayrılarak insanlar kurallara boğulmak istenmemektedir. Öğreti, insanlann karşısına sayısız seçenekler sunularak inançsal, düşünsel ve ahlâksal yaşamı kolaylaştırılmaya çalışılmaktadır. Alevi-Bektaşilerin yaşamlarında ilke edindiği "Dört Kapı Kırk Makam"’a ilişkin bilgilere "Makalat" ile "Fevaid" ve “Buyruk” adlı kitaplarda yer verilmiş, işlenmiştir.
Bugün yaşayan Alevi-Bektaşiler arasında yaşayan öğretideki dört kapı sırasıyla; Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat'tır. Her kapının on makamı vardır. Böylece kırk makam olmaktadır.
lamarodom bu mesajı beğendi.
Ziyaretçi
29 Ocak 2009 13:49   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Hacı bektaş-ı veli

makalat nedir ? hangi dönemin şairidir?
29 Ocak 2009 14:43   |   Mesaj #4   |   
Keten Prenses - avatarı
MsXLabs Üyesi
..

32.380
8.246 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 28-03-2008

Cvp: Makalat'ın dil özellikleri nedir?

MAKALAT
Hacı Bektaş Veli’nin en önemli ve en hacimli eseri “Makalat”tır. Makalat; Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat gibi dört kapıdan, her kapının da on makamından bahseder. Makalat’ta tasavvuftan, kalp ahvalinden, zahit, arif ve muhiplerden bahsedilerek insan övülmekte, kendisine verilen nimetler dile getirilmektedir. Makalatın ilgi çeken en önemli hususu, düşüncelerin Kur’an ayetlerine ve Hz. Peygamber’in hadis-i şeriflerine dayandırılmış olmasıdır. Bazı bölümlerde konular sadece ayetler zikredilerek anlatılmaya çalışılmıştır.
Eserde Hacı Bektaş Veli, insanları abidler, şahitler, arifler ve muhipler olmak üzere dört gruba ayırarak müteala etmektedir. Hacı Bektaş Veli’nin en önemli ve en hacimli eseri olan Makalat, Sefer Aytekin ve Mehmet Yaman tarafından günümüz Türkçe’sine çevrilerek yayımlanmıştır. Makalat’ın XIV. Asır Türkçe’si ile yapılan tercümeleri, Arapça aslı ile de karşılaştırmalı olarak Ankara Üniversitesi eski öğretim üyelerinden Prof. Dr. Esad COŞAN tarafından Doçentlik tezi olarak hazırlanmış ve yayımlanmıştır.
lamarodom bu mesajı beğendi.
önder şahin
31 Mart 2009 18:12   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Makalatın dil özellikleri nelerdir?

makalatın dil özelliklerini maddeler halin de yazınız?
_KleopatrA_
10 Şubat 2010 00:11   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Makalat'ın dil özellikleri nedir?

Alıntı
önder şahin adlı kullanıcıdan alıntı

makalatın dil özelliklerini maddeler halin de yazınız?

Makalatın ilgi çeken en önemli hususu, düşüncelerin Kur’an ayetlerine ve Hz. Peygamber’in hadis-i şeriflerine dayandırılmış olmasıdır. Bazı bölümlerde konular sadece ayetler zikredilerek anlatılmaya çalışılmıştır.
Makalat, Hacı Bektaş Veli, Makalat'ında İslam dininin genel hükümlerini Türklerin anlayabileceği bir yorumla işler. O, Kur'an-ı Kerim ve hadislerin ışığında tıpkı Muhammed'in (S.A.V.) ashabının yaptığı gibi Türk insanını halka halka birlik ve beraberlik ilkesi etrafında toplamaya, eğitmeye ve lider olarak yetiştirmeye çalışıyordu. O'nun tesirleri 13. Asırdan günümüze kadar gelmiş, Türklerin kültürel kimliğini de korumasını sağlamıştır. Sekiz yüzyıldan bu yana dünya görüşünde yanılmayan ve ileriki yüzyıllara da dünden bugüne mesajlar veren Hacı Bektaş Veli'nin görüşleri, bu günün insanının bile görüşlerinin tayininde etkili olmuştur. Bu bakımdan onun görüşlerini anlamak, önce eserlerini ve hakkında yapılan çalışmaları bilmekle mümkün olacaktır. Bu yolla Hacı Bektaş Veli'nin şahsiyeti, eserleri ve fikirleri daha iyi anlaşılacaktır.


  • Tasavvuf konularını işleyen makalelerden oluşmaktadır.
  • Din, ahlak kuralları, davranışlar ve hoşgörü işlenmiştir.
  • Türü, didaktiktir.
  • Nazım Birimi, beyittir.
  • Manzume'dir.

Misafir
18 Mart 2010 18:50   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

MAKALAT DİL ÖZELLİKLERİ

*Sade, anlaşılır bil dil kullanılmıştı.
*Kısa cümlelerle yazılmıştır.
*Bazı sözcüklerin günümüze gelinceye kadar ses değişikliklerine uğrar.
*Türü didaktiktir.
*Nazım birimi beyit
*Manzumedir.
*Dİni konular işlenir.
Misafir
25 Aralık 2010 10:28   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Makalat'ın dil özellikleri nedir?

makalatın geleneği nedir?
Misafir
14 Mart 2011 23:28   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Makalat'ın dil özellikleri nedir?

makalaaaaaaaaaaaaatttttttttt
Misafir
30 Mart 2011 21:54   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

edebiyat

makalat nedir ?
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Makalat'ın dil özellikleri nedir? benzer konular

Orhan Veli'nin şiirlerindeki zihniyet, dil, yapı, tema, gelenek özellikleri nedir?
orhan veli kanık'ın herhangi bir şiirinde; yayagın olarak yer alan zihniyeti ahenk unsurlarının nasıl kullanıldıgını kullanılan dılın ozelliklerini yapının nasıl oluştugunu genel olarak kullanılan temaları şiir gerçekliginin nasıl verildigini şairin hangı gelenege baglı kaldıgını??????????...
Forum: Soru-Cevap Cevap: 63
Son Mesaj: 17 Mayıs 2014 15:38
Tanzimat Edebiyatı 1. ve 2. dönemleri dil ve anlatım özellikleri nasıldır?
tanzimat fermanı dönemimdeki edebiyatın 1. ve 2. dönemdeki dil ve anlatım karşılaştırması ??? yarın sınavım var lütfn ACİL yardım edin
Forum: Soru-Cevap Cevap: 5
Son Mesaj: 8 Ocak 2014 16:37
Toplumdaki dil sevgisini ve dil bilincini uyandırmak ile ilgili haber nasıl yapılır?
arkadaşlar bana bu sorunun cevabı lazım bütün hepini yazıyorum "bir gazetede muhabir olarak çalıştığınızı düşünün gazetenizin genel yayın yönetmeni sizden toplumdaki dil sevgisini ve dil bilincini uyandırmak ve bu konudaki eksiklerin neler oldugunu tespit etmek ile ilgili bit haber metni...
Forum: Soru-Cevap Cevap: 8
Son Mesaj: 11 Aralık 2012 15:52
Dil ve kültürün özellikleri nelerdir?
Lütfen Dilin ve kültürün Özelliklerini Söleyiniz
Forum: Soru-Cevap Cevap: 4
Son Mesaj: 22 Kasım 2011 17:59
Tevfik Fikret'in şiirlerindeki zihniyet, dil, yapı, tema, ahenk özellikleri nedir?
tevfik fikret'in yaygın olarak yer alan zihniyeti ahenk unsurlarını nasıl kullandığı
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 15 Aralık 2010 20:30
 
Sayfa 0.311 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu