Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Sağlık yönetimi mesleği hakkında bilgi verir misiniz?

Gösterim: 167848 | Cevap: 49
  • sağlık yönetimi nedir
  • sağlık yönetimi bölümü nedir
Ziyaretçi
Cevaplanmış   |    21 Ocak 2009 19:19   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Sağlık yönetimi mesleği hakkında bilgi verir misiniz?

sağlık yönetimi mesleği hakkında bilgi
En iyi cevap uchiha itachi tarafından gönderildi

TANIM
Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu kişidir.

GÖREVLER
Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptar ve sağlanması için gerekli önlemleri alır, Malların satın alınması, depolanması, ambar ve depodan çıkışlarını yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar, Günlük yiyecek tabelalarını kontrol eder, buna göre ambardan çıkacak veya dışardan gelecek gıda maddelerinin zamanında mutfağa teslimini sağlar, Tıbbi cihazların, eşyaların ve binanın onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar, idari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlar, genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, kurumda gerekli güvenlik önlemlerini alır.
sivil savunma uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak devlet kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri yürütür, Kurumun, periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek ilgili yerlere gönderir, Bulaşıcı hastalık teşhisi konulan olayları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı şekilde haber verir, Hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesinin saptanması için gerekli çalışmaları yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Bilgisayar, Hesap makinesi, Kağıt, kalem vb. büro malzemeleri, Kanun, tüzük ve yönetmelikler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Sağlık Yöneticisi olmak isteyenlerin; normalin üzerinde sözel yeteneğe sahip, sosyal bilimlere özellikle ekonomiye ilgili, başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, ileri görüşlü, yeniliklere açık, büro işlerinden hoşlanan, dikkatli, sorumlu, kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Sağlık yöneticileri özel veya resmi hastanelerin büro kısmında görev yaparlar. Genellikle oturarak çalışan sağlık yöneticisi başhekimle ve emrinde çalışanlarla sürekli etkileşim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle giderek sayıları artan özel hastanelerin açılmasıyla sağlık yöneticilerine büyük gereksinim duyulmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere; genel kültür dersleri yanında, Genel İşletme, Hastane İdaresi ve Organizasyonu, Yönetim Bilimi, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Davranış Bilimleri, Halkla İlişkiler, MuhasebeMaliyet Muhasebesi, Hastane Maliyet Muhasebesi, Hukuk, Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İşletme Hukuku, Sağlık Hukuku, EkonomiMakro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Sağlık Ekonomisi, Beslenme, Biyoistatistik. vb. dersler verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler yönetim, insan ilişkileri, personel işlemleri, maliyet işlemleri gibi çok çeşitli konularda eğitim almaktadırlar. Öğrencilerin sağlık kuruluşlarında, özellikle hastanelerde 4 ay süreyle staj yapma zorunluluğu vardır.

MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Mesleki eğitimi tamamladıktan sonra sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde uzman eleman olarak çalışmaya başlanır. Mesleki başarı ve deneyime göre müdür yardımcılığı ve müdürlüğe yükselebilirler.
OKAN ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SAĞLIK YÖNETİMİ (Burslu) EA-2
OKAN ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SAĞLIK YÖNETİMİ (%50 Burslu) EA-2
OKAN ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SAĞLIK YÖNETİMİ EA-2
uchiha itachi
21 Ocak 2009 20:22   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Sağlık yönetimi mesleği hakkında bilgi verir misiniz?

TANIM
Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu kişidir.

GÖREVLER
Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptar ve sağlanması için gerekli önlemleri alır, Malların satın alınması, depolanması, ambar ve depodan çıkışlarını yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar, Günlük yiyecek tabelalarını kontrol eder, buna göre ambardan çıkacak veya dışardan gelecek gıda maddelerinin zamanında mutfağa teslimini sağlar, Tıbbi cihazların, eşyaların ve binanın onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar, idari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlar, genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, kurumda gerekli güvenlik önlemlerini alır.
sivil savunma uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak devlet kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri yürütür, Kurumun, periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek ilgili yerlere gönderir, Bulaşıcı hastalık teşhisi konulan olayları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı şekilde haber verir, Hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesinin saptanması için gerekli çalışmaları yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Bilgisayar, Hesap makinesi, Kağıt, kalem vb. büro malzemeleri, Kanun, tüzük ve yönetmelikler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Sağlık Yöneticisi olmak isteyenlerin; normalin üzerinde sözel yeteneğe sahip, sosyal bilimlere özellikle ekonomiye ilgili, başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, ileri görüşlü, yeniliklere açık, büro işlerinden hoşlanan, dikkatli, sorumlu, kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Sağlık yöneticileri özel veya resmi hastanelerin büro kısmında görev yaparlar. Genellikle oturarak çalışan sağlık yöneticisi başhekimle ve emrinde çalışanlarla sürekli etkileşim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle giderek sayıları artan özel hastanelerin açılmasıyla sağlık yöneticilerine büyük gereksinim duyulmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere; genel kültür dersleri yanında, Genel İşletme, Hastane İdaresi ve Organizasyonu, Yönetim Bilimi, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Davranış Bilimleri, Halkla İlişkiler, MuhasebeMaliyet Muhasebesi, Hastane Maliyet Muhasebesi, Hukuk, Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İşletme Hukuku, Sağlık Hukuku, EkonomiMakro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Sağlık Ekonomisi, Beslenme, Biyoistatistik. vb. dersler verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler yönetim, insan ilişkileri, personel işlemleri, maliyet işlemleri gibi çok çeşitli konularda eğitim almaktadırlar. Öğrencilerin sağlık kuruluşlarında, özellikle hastanelerde 4 ay süreyle staj yapma zorunluluğu vardır.

MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Mesleki eğitimi tamamladıktan sonra sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde uzman eleman olarak çalışmaya başlanır. Mesleki başarı ve deneyime göre müdür yardımcılığı ve müdürlüğe yükselebilirler.
OKAN ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SAĞLIK YÖNETİMİ (Burslu) EA-2
OKAN ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SAĞLIK YÖNETİMİ (%50 Burslu) EA-2
OKAN ÜN. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. SAĞLIK YÖNETİMİ EA-2
Keten Prenses bu mesajı beğendi.
Misafir
4 Ekim 2009 18:56   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Sağlık yönetimi mesleği hakkında bilgi verir misiniz?

peki bu bolumden mezun olduk diyelim iş bulma imkanımız nedir?
bi de iş bulduk diyelim ne kadar ucret ile calışacagız ?
Misafir
29 Mayıs 2010 18:30   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Sağlık yönetimi mesleği hakkında bilgi verir misiniz?

bu okuldan mezun olduktan sonra iş bulma olasılıgımız ne kadar peki
Misafir
27 Temmuz 2010 19:00   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Sağlık yönetimi mesleği hakkında bilgi verir misiniz?

peki bu bölmden mezun olduktan sonra hemen iş bulabilirmiyiz
Misafir
2 Ağustos 2010 23:18   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

sağlık yönetimi iş bulma olasılığı

Bu bölümden mezun olduktan sonra iş bulmak kişisel yeteneklere bağlıdır sosyal dikkatli insan ilişkileri iyi en önemlisi bölümünüzde başarılıysanız iş bulmakta zorlanmayacaksınız aksi halde iş bulma şansınız daha düşük olabilir.
Misafir
5 Ekim 2010 17:48   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Sağlık yönetimi mesleği hakkında bilgi verir misiniz?

arkadaşlar ikinci sınava girmedim tm bölümüyüm sağıl yöneticiliği gelirmi?ygs den mi yoksa lysden mi alınıyor yardımcı olursanız sevinirim şimdiden tşler
Misafir
17 Ekim 2010 12:24   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Sağlık yönetimi mesleği hakkında bilgi verir misiniz?

lysden alınıyor......peki devlet sağlık yöneticisi almıyormu kpss si yokmu
Misafir
18 Aralık 2010 20:06   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Sağlık yönetimi mesleği hakkında bilgi verir misiniz?

ygs den 2üniversite alıyor
Misafir
20 Aralık 2010 18:00   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Sağlık yönetimi mesleği hakkında bilgi verir misiniz?

çalışma ücretleri hakkında bilgisi olan var mmı?
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Sağlık yönetimi mesleği hakkında bilgi verir misiniz? benzer konular

Etiketler:
  • sağlık yönetimi nedir
  • sağlık yönetimi bölümü nedir
Bankacılık mesleği hakkında bilgi verir misiniz?
Bankacılık mesleği nedir? Bankacılık mesleği ve çalışma alanları hakkında bilgiler verir misiniz?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 1
Son Mesaj: 20 Mayıs 2015 14:15
Argo mesleği hakkında bilgi verir misiniz?
bu meslekleri nerden bula bilirim :(
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 8 Ekim 2012 20:38
Muhabirlik mesleği hakkında bilgi verir misiniz?
muhabirler nerelere girip çıkma özgürlüğü var genel hepsini öğrene bilirmiyim
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 2 Mayıs 2012 21:34
Eczacılık mesleği hakkında bilgi verir misiniz?
ben lise 3 öğrencisiyim. anadolu lisesinde okuyorum sayısalım. eczacılık okumayı düşünüyorum ama pek de emin değilim. sizce eczacılık mslek olarak nasıl maaşı, çalışma ortamı olarak nasıl bi meslek sizce? bilgi verirseniz çk sevinirim...
Forum: Soru-Cevap Cevap: 4
Son Mesaj: 7 Aralık 2011 19:32
Reklamcılık mesleği hakkında bilgi verir misiniz?
bn bişi sormak istiormmm yukarda reklamcılık içinn tm diyo ama tsden de girilebilirmii
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 15 Ocak 2011 19:03
 
Sayfa 0.305 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu