Hoş geldiniz sayın ziyaretçi Neredeyim ben?!

Web sitemiz; forum, günlük, video ve sohbet bölümlerinin yanı sıra; Skype ile ilgili Türkçe teknik destek makaleleri, resim galerileri, geniş içerikli ansiklopedik bilgiler ve çeşitli soru-cevap konuları sunmaktadır. Daima faydalı olmayı ilke edinmiş sitemize sizin de katkıda bulunmanız bizi son derece memnun eder :) Üye olmak için tıklayınız...


Forumda Ara

2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

Bu konu Soru-Cevap forumunda sx_sx tarafından 27 Ocak 2009 (17:20) tarihinde açılmıştır.
21276 kez görüntülenmiş, 14 cevap yazılmış ve son mesaj 9 Aralık 2012 (17:23) tarihinde gönderilmiştir.
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Eski 27 Ocak 2009, 17:20

2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

#1 (link)
sx_sx
Ziyaretçi
sx_sx - avatarı
Sponsorlu Bağlantılar Sponsorlu Bağlantılar
2.göktürk devleti hakkında bilgi
En iyi cevap fadedliver tarafından gönderildi

Türklerin Çin’e karşı zaman zaman başlattıkları bağımsızlık hareketleri her defasında kanlı bir şekilde bastırıldı. Bu bağımsızlık hareketlerinin en ünlüsü Kürşad’ın başlattığı ayaklanmadır. Türklerin bu onurlu ve ibret dolu mücadelesi Orhun Yazıtları’nda da yer almaktadır. Uzun süren esaret döneminde bağımsızlık özlemi içinde olan Türkler, Çin kültürüne karşı benliklerini korumayı başardılar. 630 yılında Çin egemenliğine giren Batı ve Doğu Göktürklerinin tekrar bağımsız olup devlet kurmaları ancak elli yıl sonra gerçekleşebildi.

II. Göktürk Devleti’nin kuruluşu
Göktürklerin Aşina soyundan gelen Kutluk, Çin’e karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesini 681 yılında kazandı. Türklerin kutsal yurt kabul ettikleri Ötüken’i ele geçirerek II. Göktürk Devleti’ni kurdu (682). Kendisine “devleti derleyen, toplayan” anlamında İlteriş unvanı verildi. Kurucusundan dolayı devletin adına, Kutluk Devleti de denir.

Kutluk (İlteriş) Kağan
İlteriş Kağan devletin kuruluşunda büyük hizmeti geçen Tonyukuk’u başvezirlik görevine getirdi. Kısa sürede toparlanan yeni Türk Devleti’nin hedefi Çin idi. Kutluk’un Çin’e yaptığı seferlerin nedenleri şu şekilde sıralabilir:
-Türklerin Orta Asya’daki en büyük rakipleri olan Çin’i baskı altında tutmak istemeleri.
-Yeni kurulmuş olan devletin yiyecek, giyecek ve at gibi gereksinimlerini karşılama düşüncesi.
Çin’e 682 – 687 yılları arasında 46 akın yapıldı. Saldırılarda ilk hedefler, askeri garnizonlar ve eyalet merkezleri idi. Bu akınlarda pek çok Çin şehri tahrip edildi. Büyük miktarda ganimet ele geçirildi. Doğudaki bütün Türk boylarını yönetimi altında toplayan İlteriş Kağan 692 yılında öldü.
Onun 17 kişi ile başlattığı özgürlük mücadelesi, Göktürk Devleti’nin yeniden kurulması ve eski gücüne ulaşması ile tamamlandı.

Kapgan Kağan (692 – 716)
İlteriş Kağan öldüğünde çocukları Bilge ve Kültigin henüz küçük olduklarından, yerine kardeşi Kapgan geçti.
Kapgan Kağan devletin dış politikasını 3 temel esas üzerine kurdu:
-Çin’i baskı altında tutmak,
-Çin’de dağınık halde yaşayan Türkleri bir devletin bünyesinde toplamak,
-Asya’daki bütün Türk boylarını Göktürk bayrağı altına toplamak.
Kapgan Kağan döneminde Türk akınlarından çekinen Çin, Türklerin isteklerini yerine getirmek zorunda kaldı. Çin içinde yaşayan Türkleri idare ederek, büyük miktarlarda tohumluk darı, tarım aletleri ve kumaş verdi.
Kapgan Kağan, Çin seferlerinden sonra Kitanlar üzerine yürüyerek onları mağlup etti. Kırgızlar, Türgişler ve Karluklar gibi Türk boylarını Göktürk egemenliğine aldı. Artık doğu ve batı Göktürklerin eski toprakları tek elde toplanmış; Asya’daki Türk birliği yeniden kurulmuştu. Kapgan Kağan, Göktürk ordusunu ikiye ayırarak batı bölgesi ordusunu Tonyukuk’un emrine verdi. Bu orduda Kapgan Kağan’ın oğlu İnal Tigin ve Kutluk Kağan’ın oğlu Bilge Tigin de bulunuyordu. Doğu ordularının başında da Kapgan Kağan vardı.
Kapgan Kağan’ın devlet içinde uyguladığı sert ve kırıcı politikası, Çin’in bölücü kışkırtmaları, iç isyanları başlattı. Kapgan Kağan bu iç isyanlardan birisi olan Oğuz ayaklanmalarını bastırdıktan sonra Ötüken’e dönerken pusuya düşürülerek öldürüldü (716).

Bilge Kağan (716 – 734)
Kapgan Kağan’ın yerine oğlu İnal (Bögü) geçti. Hükümdarlık niteliklerine sahip olmadığından dolayı tahttan indirildi. Yerine Kültigin’in desteğiyle Kutluk Kağan’ın büyük oğlu Bilge, hakan oldu. Daha önce girdiği savaşlarda üstün komutanlık yeteneğini kanıtlayan Kültigin ise orduların başına getirildi. Devletin kuruluşunda ve yükselişinde büyük hizmetleri bulunan vezir Tonyukuk, bu dönemde de görevine devam etti.
Bilge Kağan, tahta çıktıktan sonra isyanları bastırarak iç karışıklıkları sona erdirdi. Kültigin düzenlediği seferlerle Karlukları ve Uygurları Göktürk Devleti’ne bağladı. Bilge Kağan, Türk boylarını kışkırtan Çin’i cezalandırmak amacıyla, 720’de Çin üzerine sefere çıkarak sınırdaki kuzey topraklarını ele geçirdi.
Tonyukuk, Türklerin esaret yıllarında Çin’de doğup büyüyen ve Çinlilerin Türklere karşı izlediği siyaseti iyi bilen bir kişiydi. Kutluk, Kapgan ve Bilge Kağan dönemlerinde vezirlik yaptı. Bu görevi sırasında II. Göktürk Devleti’nin iç ve dış politikasına yön verdi. Tonyukuk 725 yılında öldü. Tonyukuk’tan sonra 731 yılında Kültigin’in ölümü, Bilge Kağan’ı iki önemli devlet adamının desteğinden yoksun bıraktı.
734 yılında Kitanlara karşı bir zafer daha kazanan Bilge Kağan, aynı yıl öldü. Onun ölümü ile devlette yeniden dağılma belirtileri görülmeye başladı.

II. Göktürk Devleti’nin Yıkılışı
Önce Tonyukuk’un, sonra Kültigin’in ve 734 yılında da Bilge Kağan’ın ölümü, II. Göktürk Devleti’ni zor duruma düşürdü. Bilge Kağan’dan sonra sırasıyla oğulları Türk Bilge Kağan ve Tengri Han tahta geçti. Tengri Han çocuk yaşta olduğu için devletin yönetimini annesi üstlendi. Ancak devletin iyi yönetilememesinden faydalanan Göktürk egemenliğindeki Basmil, Karluk ve Uygurlar birleşerek ayaklandılar. Basmil hükümdarının kağan ilan edilmesi ile II. Göktürk Devleti sona erdi (742).

Göktürklerin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi
-Tarihte Türk adını taşıyan ilk devlettir.
-İslamiyetten önce kurulan Türk devletleri içinde en geniş sınırlara sahip ve en güçlü olanıdır.
-Göktürkler Batı Türkistan’ın Türkleşmesini sağlamışlardır.
-Gelişmiş bir yazı ve takvim kullanmışlardır.
-Orta Asya’da yaşayan Türklerin Bizans’la ilişkileri Göktürkler zamanında başlamıştır.
-Göktürklere ait Orhun Kitabeleri, Türk tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı eserleridir.
-Kendisinden sonra gelen Türk devletlerine her türlü imkansızlık içinde dahi bağımsızlıklarını elde etme ve koruma ilhamı vermiştir.


kaynak
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Eski 27 Ocak 2009, 18:40

2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

#2 (link)
fadedliver
Ziyaretçi
fadedliver - avatarı
Türklerin Çin’e karşı zaman zaman başlattıkları bağımsızlık hareketleri her defasında kanlı bir şekilde bastırıldı. Bu bağımsızlık hareketlerinin en ünlüsü Kürşad’ın başlattığı ayaklanmadır. Türklerin bu onurlu ve ibret dolu mücadelesi Orhun Yazıtları’nda da yer almaktadır. Uzun süren esaret döneminde bağımsızlık özlemi içinde olan Türkler, Çin kültürüne karşı benliklerini korumayı başardılar. 630 yılında Çin egemenliğine giren Batı ve Doğu Göktürklerinin tekrar bağımsız olup devlet kurmaları ancak elli yıl sonra gerçekleşebildi.

II. Göktürk Devleti’nin kuruluşu
Göktürklerin Aşina soyundan gelen Kutluk, Çin’e karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesini 681 yılında kazandı. Türklerin kutsal yurt kabul ettikleri Ötüken’i ele geçirerek II. Göktürk Devleti’ni kurdu (682). Kendisine “devleti derleyen, toplayan” anlamında İlteriş unvanı verildi. Kurucusundan dolayı devletin adına, Kutluk Devleti de denir.

Kutluk (İlteriş) Kağan
İlteriş Kağan devletin kuruluşunda büyük hizmeti geçen Tonyukuk’u başvezirlik görevine getirdi. Kısa sürede toparlanan yeni Türk Devleti’nin hedefi Çin idi. Kutluk’un Çin’e yaptığı seferlerin nedenleri şu şekilde sıralabilir:
-Türklerin Orta Asya’daki en büyük rakipleri olan Çin’i baskı altında tutmak istemeleri.
-Yeni kurulmuş olan devletin yiyecek, giyecek ve at gibi gereksinimlerini karşılama düşüncesi.
Çin’e 682 – 687 yılları arasında 46 akın yapıldı. Saldırılarda ilk hedefler, askeri garnizonlar ve eyalet merkezleri idi. Bu akınlarda pek çok Çin şehri tahrip edildi. Büyük miktarda ganimet ele geçirildi. Doğudaki bütün Türk boylarını yönetimi altında toplayan İlteriş Kağan 692 yılında öldü.
Onun 17 kişi ile başlattığı özgürlük mücadelesi, Göktürk Devleti’nin yeniden kurulması ve eski gücüne ulaşması ile tamamlandı.

Kapgan Kağan (692 – 716)
İlteriş Kağan öldüğünde çocukları Bilge ve Kültigin henüz küçük olduklarından, yerine kardeşi Kapgan geçti.
Kapgan Kağan devletin dış politikasını 3 temel esas üzerine kurdu:
-Çin’i baskı altında tutmak,
-Çin’de dağınık halde yaşayan Türkleri bir devletin bünyesinde toplamak,
-Asya’daki bütün Türk boylarını Göktürk bayrağı altına toplamak.
Kapgan Kağan döneminde Türk akınlarından çekinen Çin, Türklerin isteklerini yerine getirmek zorunda kaldı. Çin içinde yaşayan Türkleri idare ederek, büyük miktarlarda tohumluk darı, tarım aletleri ve kumaş verdi.
Kapgan Kağan, Çin seferlerinden sonra Kitanlar üzerine yürüyerek onları mağlup etti. Kırgızlar, Türgişler ve Karluklar gibi Türk boylarını Göktürk egemenliğine aldı. Artık doğu ve batı Göktürklerin eski toprakları tek elde toplanmış; Asya’daki Türk birliği yeniden kurulmuştu. Kapgan Kağan, Göktürk ordusunu ikiye ayırarak batı bölgesi ordusunu Tonyukuk’un emrine verdi. Bu orduda Kapgan Kağan’ın oğlu İnal Tigin ve Kutluk Kağan’ın oğlu Bilge Tigin de bulunuyordu. Doğu ordularının başında da Kapgan Kağan vardı.
Kapgan Kağan’ın devlet içinde uyguladığı sert ve kırıcı politikası, Çin’in bölücü kışkırtmaları, iç isyanları başlattı. Kapgan Kağan bu iç isyanlardan birisi olan Oğuz ayaklanmalarını bastırdıktan sonra Ötüken’e dönerken pusuya düşürülerek öldürüldü (716).

Bilge Kağan (716 – 734)
Kapgan Kağan’ın yerine oğlu İnal (Bögü) geçti. Hükümdarlık niteliklerine sahip olmadığından dolayı tahttan indirildi. Yerine Kültigin’in desteğiyle Kutluk Kağan’ın büyük oğlu Bilge, hakan oldu. Daha önce girdiği savaşlarda üstün komutanlık yeteneğini kanıtlayan Kültigin ise orduların başına getirildi. Devletin kuruluşunda ve yükselişinde büyük hizmetleri bulunan vezir Tonyukuk, bu dönemde de görevine devam etti.
Bilge Kağan, tahta çıktıktan sonra isyanları bastırarak iç karışıklıkları sona erdirdi. Kültigin düzenlediği seferlerle Karlukları ve Uygurları Göktürk Devleti’ne bağladı. Bilge Kağan, Türk boylarını kışkırtan Çin’i cezalandırmak amacıyla, 720’de Çin üzerine sefere çıkarak sınırdaki kuzey topraklarını ele geçirdi.
Tonyukuk, Türklerin esaret yıllarında Çin’de doğup büyüyen ve Çinlilerin Türklere karşı izlediği siyaseti iyi bilen bir kişiydi. Kutluk, Kapgan ve Bilge Kağan dönemlerinde vezirlik yaptı. Bu görevi sırasında II. Göktürk Devleti’nin iç ve dış politikasına yön verdi. Tonyukuk 725 yılında öldü. Tonyukuk’tan sonra 731 yılında Kültigin’in ölümü, Bilge Kağan’ı iki önemli devlet adamının desteğinden yoksun bıraktı.
734 yılında Kitanlara karşı bir zafer daha kazanan Bilge Kağan, aynı yıl öldü. Onun ölümü ile devlette yeniden dağılma belirtileri görülmeye başladı.

II. Göktürk Devleti’nin Yıkılışı
Önce Tonyukuk’un, sonra Kültigin’in ve 734 yılında da Bilge Kağan’ın ölümü, II. Göktürk Devleti’ni zor duruma düşürdü. Bilge Kağan’dan sonra sırasıyla oğulları Türk Bilge Kağan ve Tengri Han tahta geçti. Tengri Han çocuk yaşta olduğu için devletin yönetimini annesi üstlendi. Ancak devletin iyi yönetilememesinden faydalanan Göktürk egemenliğindeki Basmil, Karluk ve Uygurlar birleşerek ayaklandılar. Basmil hükümdarının kağan ilan edilmesi ile II. Göktürk Devleti sona erdi (742).

Göktürklerin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi
-Tarihte Türk adını taşıyan ilk devlettir.
-İslamiyetten önce kurulan Türk devletleri içinde en geniş sınırlara sahip ve en güçlü olanıdır.
-Göktürkler Batı Türkistan’ın Türkleşmesini sağlamışlardır.
-Gelişmiş bir yazı ve takvim kullanmışlardır.
-Orta Asya’da yaşayan Türklerin Bizans’la ilişkileri Göktürkler zamanında başlamıştır.
-Göktürklere ait Orhun Kitabeleri, Türk tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı eserleridir.
-Kendisinden sonra gelen Türk devletlerine her türlü imkansızlık içinde dahi bağımsızlıklarını elde etme ve koruma ilhamı vermiştir.


kaynak
Rapor Et
Eski 27 Aralık 2009, 14:55

2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

#3 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
göktürk kimler son vermiştir
Rapor Et
Eski 1 Ocak 2010, 14:41

2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

#4 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Kutluk devletinin dini inanışı ne idi ?
Rapor Et
Eski 5 Ocak 2010, 15:30

2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

#5 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
kök türk devleti çinler tarafından yıkılmıştır.
Rapor Et
Eski 5 Ocak 2010, 16:32

2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

#6 (link)
_KleopatrA_
Ziyaretçi
_KleopatrA_ - avatarı
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

göktürk kimler son vermiştir
II. Göktürk Devleti’nin Yıkılışı
Önce Tonyukuk’un, sonra Kültigin’in ve 734 yılında da Bilge Kağan’ın ölümü, II. Göktürk Devleti’ni zor duruma düşürdü. Bilge Kağan’dan sonra sırasıyla oğulları Türk Bilge Kağan ve Tengri Han tahta geçti. Tengri Han çocuk yaşta olduğu için devletin yönetimini annesi üstlendi. Ancak devletin iyi yönetilememesinden faydalanan Göktürk egemenliğindeki Basmil, Karluk ve Uygurlar birleşerek ayaklandılar. Basmil hükümdarının kağan ilan edilmesi ile II. Göktürk Devleti sona erdi (742).
Rapor Et
Eski 9 Ocak 2010, 16:59

kutluk devleti

#7 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
kutluk devletinin sosyal ekonamik yasamı nasıldır
Rapor Et
Eski 16 Şubat 2010, 14:12

2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

#8 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
2 ci devletinin kurucusu acil cevap
Rapor Et
Eski 16 Şubat 2010, 14:15

2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

#9 (link)
_KleopatrA_
Ziyaretçi
_KleopatrA_ - avatarı
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

2 ci devletinin kurucusu acil cevap
II. Göktürk Devleti’nin kuruluşu
Göktürklerin Aşina soyundan gelen Kutluk, Çin’e karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesini 681 yılında kazandı. Türklerin kutsal yurt kabul ettikleri Ötüken’i ele geçirerek II. Göktürk Devleti’ni kurdu (682). Kendisine “devleti derleyen, toplayan” anlamında İlteriş unvanı verildi. Kurucusundan dolayı devletin adına, Kutluk Devleti de denir.
Rapor Et
Eski 17 Aralık 2010, 18:13

2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

#10 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
gök tanrı inanışı
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adı:
Önce bu soruyu cevaplayın
Mesaj:
Yeni Soru
Sayfa 0.271 saniyede (81.21% PHP - 18.79% MySQL) 17 sorgu ile oluşturuldu
Şimdi ücretsiz üye olun!
Saat Dilimi: GMT +2 - Saat: 21:27
  • YASAL BİLGİ

  • İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan MsXLabs.org forum adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm kullanıcılarımız yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. MsXLabs.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) iş günü içerisinde MsXLabs.org yönetimi olarak tarafımızdan gerekli işlemler yapıldıktan sonra size dönüş yapılacaktır.
  • » Site ve Forum Kuralları
  • » Gizlilik Sözleşmesi