Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

Gösterim: 22084 | Cevap: 14
sx_sx
Cevaplanmış   |    27 Ocak 2009 17:20   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

2.göktürk devleti hakkında bilgi
En iyi cevap fadedliver tarafından gönderildi

Türklerin Çin’e karşı zaman zaman başlattıkları bağımsızlık hareketleri her defasında kanlı bir şekilde bastırıldı. Bu bağımsızlık hareketlerinin en ünlüsü Kürşad’ın başlattığı ayaklanmadır. Türklerin bu onurlu ve ibret dolu mücadelesi Orhun Yazıtları’nda da yer almaktadır. Uzun süren esaret döneminde bağımsızlık özlemi içinde olan Türkler, Çin kültürüne karşı benliklerini korumayı başardılar. 630 yılında Çin egemenliğine giren Batı ve Doğu Göktürklerinin tekrar bağımsız olup devlet kurmaları ancak elli yıl sonra gerçekleşebildi.

II. Göktürk Devleti’nin kuruluşu
Göktürklerin Aşina soyundan gelen Kutluk, Çin’e karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesini 681 yılında kazandı. Türklerin kutsal yurt kabul ettikleri Ötüken’i ele geçirerek II. Göktürk Devleti’ni kurdu (682). Kendisine “devleti derleyen, toplayan” anlamında İlteriş unvanı verildi. Kurucusundan dolayı devletin adına, Kutluk Devleti de denir.

Kutluk (İlteriş) Kağan
İlteriş Kağan devletin kuruluşunda büyük hizmeti geçen Tonyukuk’u başvezirlik görevine getirdi. Kısa sürede toparlanan yeni Türk Devleti’nin hedefi Çin idi. Kutluk’un Çin’e yaptığı seferlerin nedenleri şu şekilde sıralabilir:
-Türklerin Orta Asya’daki en büyük rakipleri olan Çin’i baskı altında tutmak istemeleri.
-Yeni kurulmuş olan devletin yiyecek, giyecek ve at gibi gereksinimlerini karşılama düşüncesi.
Çin’e 682 – 687 yılları arasında 46 akın yapıldı. Saldırılarda ilk hedefler, askeri garnizonlar ve eyalet merkezleri idi. Bu akınlarda pek çok Çin şehri tahrip edildi. Büyük miktarda ganimet ele geçirildi. Doğudaki bütün Türk boylarını yönetimi altında toplayan İlteriş Kağan 692 yılında öldü.
Onun 17 kişi ile başlattığı özgürlük mücadelesi, Göktürk Devleti’nin yeniden kurulması ve eski gücüne ulaşması ile tamamlandı.

Kapgan Kağan (692 – 716)
İlteriş Kağan öldüğünde çocukları Bilge ve Kültigin henüz küçük olduklarından, yerine kardeşi Kapgan geçti.
Kapgan Kağan devletin dış politikasını 3 temel esas üzerine kurdu:
-Çin’i baskı altında tutmak,
-Çin’de dağınık halde yaşayan Türkleri bir devletin bünyesinde toplamak,
-Asya’daki bütün Türk boylarını Göktürk bayrağı altına toplamak.
Kapgan Kağan döneminde Türk akınlarından çekinen Çin, Türklerin isteklerini yerine getirmek zorunda kaldı. Çin içinde yaşayan Türkleri idare ederek, büyük miktarlarda tohumluk darı, tarım aletleri ve kumaş verdi.
Kapgan Kağan, Çin seferlerinden sonra Kitanlar üzerine yürüyerek onları mağlup etti. Kırgızlar, Türgişler ve Karluklar gibi Türk boylarını Göktürk egemenliğine aldı. Artık doğu ve batı Göktürklerin eski toprakları tek elde toplanmış; Asya’daki Türk birliği yeniden kurulmuştu. Kapgan Kağan, Göktürk ordusunu ikiye ayırarak batı bölgesi ordusunu Tonyukuk’un emrine verdi. Bu orduda Kapgan Kağan’ın oğlu İnal Tigin ve Kutluk Kağan’ın oğlu Bilge Tigin de bulunuyordu. Doğu ordularının başında da Kapgan Kağan vardı.
Kapgan Kağan’ın devlet içinde uyguladığı sert ve kırıcı politikası, Çin’in bölücü kışkırtmaları, iç isyanları başlattı. Kapgan Kağan bu iç isyanlardan birisi olan Oğuz ayaklanmalarını bastırdıktan sonra Ötüken’e dönerken pusuya düşürülerek öldürüldü (716).

Bilge Kağan (716 – 734)
Kapgan Kağan’ın yerine oğlu İnal (Bögü) geçti. Hükümdarlık niteliklerine sahip olmadığından dolayı tahttan indirildi. Yerine Kültigin’in desteğiyle Kutluk Kağan’ın büyük oğlu Bilge, hakan oldu. Daha önce girdiği savaşlarda üstün komutanlık yeteneğini kanıtlayan Kültigin ise orduların başına getirildi. Devletin kuruluşunda ve yükselişinde büyük hizmetleri bulunan vezir Tonyukuk, bu dönemde de görevine devam etti.
Bilge Kağan, tahta çıktıktan sonra isyanları bastırarak iç karışıklıkları sona erdirdi. Kültigin düzenlediği seferlerle Karlukları ve Uygurları Göktürk Devleti’ne bağladı. Bilge Kağan, Türk boylarını kışkırtan Çin’i cezalandırmak amacıyla, 720’de Çin üzerine sefere çıkarak sınırdaki kuzey topraklarını ele geçirdi.
Tonyukuk, Türklerin esaret yıllarında Çin’de doğup büyüyen ve Çinlilerin Türklere karşı izlediği siyaseti iyi bilen bir kişiydi. Kutluk, Kapgan ve Bilge Kağan dönemlerinde vezirlik yaptı. Bu görevi sırasında II. Göktürk Devleti’nin iç ve dış politikasına yön verdi. Tonyukuk 725 yılında öldü. Tonyukuk’tan sonra 731 yılında Kültigin’in ölümü, Bilge Kağan’ı iki önemli devlet adamının desteğinden yoksun bıraktı.
734 yılında Kitanlara karşı bir zafer daha kazanan Bilge Kağan, aynı yıl öldü. Onun ölümü ile devlette yeniden dağılma belirtileri görülmeye başladı.

II. Göktürk Devleti’nin Yıkılışı
Önce Tonyukuk’un, sonra Kültigin’in ve 734 yılında da Bilge Kağan’ın ölümü, II. Göktürk Devleti’ni zor duruma düşürdü. Bilge Kağan’dan sonra sırasıyla oğulları Türk Bilge Kağan ve Tengri Han tahta geçti. Tengri Han çocuk yaşta olduğu için devletin yönetimini annesi üstlendi. Ancak devletin iyi yönetilememesinden faydalanan Göktürk egemenliğindeki Basmil, Karluk ve Uygurlar birleşerek ayaklandılar. Basmil hükümdarının kağan ilan edilmesi ile II. Göktürk Devleti sona erdi (742).

Göktürklerin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi
-Tarihte Türk adını taşıyan ilk devlettir.
-İslamiyetten önce kurulan Türk devletleri içinde en geniş sınırlara sahip ve en güçlü olanıdır.
-Göktürkler Batı Türkistan’ın Türkleşmesini sağlamışlardır.
-Gelişmiş bir yazı ve takvim kullanmışlardır.
-Orta Asya’da yaşayan Türklerin Bizans’la ilişkileri Göktürkler zamanında başlamıştır.
-Göktürklere ait Orhun Kitabeleri, Türk tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı eserleridir.
-Kendisinden sonra gelen Türk devletlerine her türlü imkansızlık içinde dahi bağımsızlıklarını elde etme ve koruma ilhamı vermiştir.


kaynak
fadedliver
27 Ocak 2009 18:40   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: 2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

Türklerin Çin’e karşı zaman zaman başlattıkları bağımsızlık hareketleri her defasında kanlı bir şekilde bastırıldı. Bu bağımsızlık hareketlerinin en ünlüsü Kürşad’ın başlattığı ayaklanmadır. Türklerin bu onurlu ve ibret dolu mücadelesi Orhun Yazıtları’nda da yer almaktadır. Uzun süren esaret döneminde bağımsızlık özlemi içinde olan Türkler, Çin kültürüne karşı benliklerini korumayı başardılar. 630 yılında Çin egemenliğine giren Batı ve Doğu Göktürklerinin tekrar bağımsız olup devlet kurmaları ancak elli yıl sonra gerçekleşebildi.

II. Göktürk Devleti’nin kuruluşu
Göktürklerin Aşina soyundan gelen Kutluk, Çin’e karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesini 681 yılında kazandı. Türklerin kutsal yurt kabul ettikleri Ötüken’i ele geçirerek II. Göktürk Devleti’ni kurdu (682). Kendisine “devleti derleyen, toplayan” anlamında İlteriş unvanı verildi. Kurucusundan dolayı devletin adına, Kutluk Devleti de denir.

Kutluk (İlteriş) Kağan
İlteriş Kağan devletin kuruluşunda büyük hizmeti geçen Tonyukuk’u başvezirlik görevine getirdi. Kısa sürede toparlanan yeni Türk Devleti’nin hedefi Çin idi. Kutluk’un Çin’e yaptığı seferlerin nedenleri şu şekilde sıralabilir:
-Türklerin Orta Asya’daki en büyük rakipleri olan Çin’i baskı altında tutmak istemeleri.
-Yeni kurulmuş olan devletin yiyecek, giyecek ve at gibi gereksinimlerini karşılama düşüncesi.
Çin’e 682 – 687 yılları arasında 46 akın yapıldı. Saldırılarda ilk hedefler, askeri garnizonlar ve eyalet merkezleri idi. Bu akınlarda pek çok Çin şehri tahrip edildi. Büyük miktarda ganimet ele geçirildi. Doğudaki bütün Türk boylarını yönetimi altında toplayan İlteriş Kağan 692 yılında öldü.
Onun 17 kişi ile başlattığı özgürlük mücadelesi, Göktürk Devleti’nin yeniden kurulması ve eski gücüne ulaşması ile tamamlandı.

Kapgan Kağan (692 – 716)
İlteriş Kağan öldüğünde çocukları Bilge ve Kültigin henüz küçük olduklarından, yerine kardeşi Kapgan geçti.
Kapgan Kağan devletin dış politikasını 3 temel esas üzerine kurdu:
-Çin’i baskı altında tutmak,
-Çin’de dağınık halde yaşayan Türkleri bir devletin bünyesinde toplamak,
-Asya’daki bütün Türk boylarını Göktürk bayrağı altına toplamak.
Kapgan Kağan döneminde Türk akınlarından çekinen Çin, Türklerin isteklerini yerine getirmek zorunda kaldı. Çin içinde yaşayan Türkleri idare ederek, büyük miktarlarda tohumluk darı, tarım aletleri ve kumaş verdi.
Kapgan Kağan, Çin seferlerinden sonra Kitanlar üzerine yürüyerek onları mağlup etti. Kırgızlar, Türgişler ve Karluklar gibi Türk boylarını Göktürk egemenliğine aldı. Artık doğu ve batı Göktürklerin eski toprakları tek elde toplanmış; Asya’daki Türk birliği yeniden kurulmuştu. Kapgan Kağan, Göktürk ordusunu ikiye ayırarak batı bölgesi ordusunu Tonyukuk’un emrine verdi. Bu orduda Kapgan Kağan’ın oğlu İnal Tigin ve Kutluk Kağan’ın oğlu Bilge Tigin de bulunuyordu. Doğu ordularının başında da Kapgan Kağan vardı.
Kapgan Kağan’ın devlet içinde uyguladığı sert ve kırıcı politikası, Çin’in bölücü kışkırtmaları, iç isyanları başlattı. Kapgan Kağan bu iç isyanlardan birisi olan Oğuz ayaklanmalarını bastırdıktan sonra Ötüken’e dönerken pusuya düşürülerek öldürüldü (716).

Bilge Kağan (716 – 734)
Kapgan Kağan’ın yerine oğlu İnal (Bögü) geçti. Hükümdarlık niteliklerine sahip olmadığından dolayı tahttan indirildi. Yerine Kültigin’in desteğiyle Kutluk Kağan’ın büyük oğlu Bilge, hakan oldu. Daha önce girdiği savaşlarda üstün komutanlık yeteneğini kanıtlayan Kültigin ise orduların başına getirildi. Devletin kuruluşunda ve yükselişinde büyük hizmetleri bulunan vezir Tonyukuk, bu dönemde de görevine devam etti.
Bilge Kağan, tahta çıktıktan sonra isyanları bastırarak iç karışıklıkları sona erdirdi. Kültigin düzenlediği seferlerle Karlukları ve Uygurları Göktürk Devleti’ne bağladı. Bilge Kağan, Türk boylarını kışkırtan Çin’i cezalandırmak amacıyla, 720’de Çin üzerine sefere çıkarak sınırdaki kuzey topraklarını ele geçirdi.
Tonyukuk, Türklerin esaret yıllarında Çin’de doğup büyüyen ve Çinlilerin Türklere karşı izlediği siyaseti iyi bilen bir kişiydi. Kutluk, Kapgan ve Bilge Kağan dönemlerinde vezirlik yaptı. Bu görevi sırasında II. Göktürk Devleti’nin iç ve dış politikasına yön verdi. Tonyukuk 725 yılında öldü. Tonyukuk’tan sonra 731 yılında Kültigin’in ölümü, Bilge Kağan’ı iki önemli devlet adamının desteğinden yoksun bıraktı.
734 yılında Kitanlara karşı bir zafer daha kazanan Bilge Kağan, aynı yıl öldü. Onun ölümü ile devlette yeniden dağılma belirtileri görülmeye başladı.

II. Göktürk Devleti’nin Yıkılışı
Önce Tonyukuk’un, sonra Kültigin’in ve 734 yılında da Bilge Kağan’ın ölümü, II. Göktürk Devleti’ni zor duruma düşürdü. Bilge Kağan’dan sonra sırasıyla oğulları Türk Bilge Kağan ve Tengri Han tahta geçti. Tengri Han çocuk yaşta olduğu için devletin yönetimini annesi üstlendi. Ancak devletin iyi yönetilememesinden faydalanan Göktürk egemenliğindeki Basmil, Karluk ve Uygurlar birleşerek ayaklandılar. Basmil hükümdarının kağan ilan edilmesi ile II. Göktürk Devleti sona erdi (742).

Göktürklerin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi
-Tarihte Türk adını taşıyan ilk devlettir.
-İslamiyetten önce kurulan Türk devletleri içinde en geniş sınırlara sahip ve en güçlü olanıdır.
-Göktürkler Batı Türkistan’ın Türkleşmesini sağlamışlardır.
-Gelişmiş bir yazı ve takvim kullanmışlardır.
-Orta Asya’da yaşayan Türklerin Bizans’la ilişkileri Göktürkler zamanında başlamıştır.
-Göktürklere ait Orhun Kitabeleri, Türk tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı eserleridir.
-Kendisinden sonra gelen Türk devletlerine her türlü imkansızlık içinde dahi bağımsızlıklarını elde etme ve koruma ilhamı vermiştir.


kaynak
Misafir
27 Aralık 2009 14:55   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: 2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

göktürk kimler son vermiştir
Misafir
1 Ocak 2010 14:41   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: 2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

Kutluk devletinin dini inanışı ne idi ?
Misafir
5 Ocak 2010 15:30   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: 2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

kök türk devleti çinler tarafından yıkılmıştır.
_KleopatrA_
5 Ocak 2010 16:32   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: 2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

göktürk kimler son vermiştir

II. Göktürk Devleti’nin Yıkılışı
Önce Tonyukuk’un, sonra Kültigin’in ve 734 yılında da Bilge Kağan’ın ölümü, II. Göktürk Devleti’ni zor duruma düşürdü. Bilge Kağan’dan sonra sırasıyla oğulları Türk Bilge Kağan ve Tengri Han tahta geçti. Tengri Han çocuk yaşta olduğu için devletin yönetimini annesi üstlendi. Ancak devletin iyi yönetilememesinden faydalanan Göktürk egemenliğindeki Basmil, Karluk ve Uygurlar birleşerek ayaklandılar. Basmil hükümdarının kağan ilan edilmesi ile II. Göktürk Devleti sona erdi (742).
Misafir
9 Ocak 2010 16:59   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

kutluk devleti

kutluk devletinin sosyal ekonamik yasamı nasıldır
Misafir
16 Şubat 2010 14:12   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: 2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

2 ci devletinin kurucusu acil cevap
_KleopatrA_
16 Şubat 2010 14:15   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: 2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

2 ci devletinin kurucusu acil cevap

II. Göktürk Devleti’nin kuruluşu
Göktürklerin Aşina soyundan gelen Kutluk, Çin’e karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesini 681 yılında kazandı. Türklerin kutsal yurt kabul ettikleri Ötüken’i ele geçirerek II. Göktürk Devleti’ni kurdu (682). Kendisine “devleti derleyen, toplayan” anlamında İlteriş unvanı verildi. Kurucusundan dolayı devletin adına, Kutluk Devleti de denir.
Misafir
17 Aralık 2010 18:13   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: 2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?

gök tanrı inanışı
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

2. Göktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz? benzer konular

Göktürk Devleti'nin kurucusu, başkenti ve alfabesi hakkında bilgi verir misiniz?
ARKADAŞLAR BANA YARDIM EDİN KÖKTÜRK DEVLETİNİN KURUCUSU , BAŞKENTİ,KULLANDIKLARI TAKVİM BANA ÇOK LAZIMM
Forum: Soru-Cevap Cevap: 202
Son Mesaj: 15 Şubat 2014 20:56
Göktürk / Köktürk Devleti hakkında bilgi verir misiniz?
göktürk devletinin coğrafi yapısını devletin hüküm sürdüğübölgeyi sınırlarını önemli şehirlerini komşu devletleri dağlarını nehirlerini göllerini harita özerinde gösterebilirmisiniz
Forum: Soru-Cevap Cevap: 22
Son Mesaj: 19 Aralık 2013 19:07
Altınordu Devleti hakkında bilgi verir misiniz?
ALTIN ORDU DEVLETİNİN TARİHİ NEDİR
Forum: Soru-Cevap Cevap: 8
Son Mesaj: 8 Mayıs 2013 16:57
Osmanlı Devleti hakkında bilgi verir misiniz?
OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Forum: Soru-Cevap Cevap: 15
Son Mesaj: 10 Ocak 2013 18:23
Göktürk Devleti'nin kuruluşu hakkında bilgi verebilir misiniz?
göktürk devletinin kuruluşu hakkında kısa bilgi şimdiden tşkkrler :)
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 14 Nisan 2011 22:12
 
Sayfa 0.384 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu