PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Türemiş kelimelere örnek verir misiniz?
İlk...5131415 161725...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Misafir21:55, 21 Aralık 2010 
örnek istiyorum arkadaşlar
Cevap
Misafir21:57, 21 Aralık 2010 
örnek verirmisiniz
Cevap
Misafir23:06, 21 Aralık 2010 
olay kelimesi basit midir?türemiş midir?
Cevap
Misafir18:17, 22 Aralık 2010 
simit-çi=simitçi
balık-çı=balıkçı
çok sevdim çok iyi bilgiler aldım
tesekkürler
Cevap
c.berkay22:26, 23 Aralık 2010 
göz-lük-çü-ler-de-ki-ler-de-ki-le-rin bundan daha uzun varsa çıksın karşıma
Cevap
gökce01:17, 24 Aralık 2010 
tahta;silgi;tebeşir hangisi türemiş bir sözcüktür
Cevap
Misafir10:48, 28 Aralık 2010 
ACİL 20 TANETÜREMİŞ KELİMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Cevap
Misafir18:22, 30 Aralık 2010 
*İsimden türemiş isimler:

tuz-lu, demir-ci, odun-luk, akıl-sız-lık
Kitap-çı, Ol-uş, Mavi-li, Sabah-çı, Kim-lik
Göz-lük-çü, Alman-ca, Meslek-taş, Tuz-suz, Beş-inci, Gözcü
çalışkan-balıkçı-evli-kalemlik-ormanlık-ağaçlık-çamlık-tuzluk-biberlik

sabah-çı göz-cü yor-gun su-cu sevgi-li gazete-ci ön-lük askı-lık kitap-lık ayakkabı-lık

SİMİT-Çİ,GÖZ-LÜK,OKU-L,BALIK-ÇI, Kayık-çı

seç+kin gör+ün+tü at+kı yurt+taş

tuz-luk, hanım-eli, su_cu, bak_kal_cı

sucu, kitapçı, defterlik
sil-gi, kalem- lik ,vatan- daş, akıl- lı, öğrenci-ler ,çağ -daş
kitap-çı oku-mak bil-gin
evci=lik ayakkabı=lık pazar=cı, çirkin=lik

sil-gi, kalem- lik ,vatan- daş, akıl- lı, öğrenci-ler ,çağ -daş
kitap-çı oku-mak bil-gin
tuzluk ,sucu, kitapçı, defterlik


çalışkan,balıkçı,defderci,kitapcı,simitci,dolaplık,kitaplık,gazeteci,bilgi,
gözcü,benlik,geliş,tuzluk,ormanlık,evlik,
evli,sabahçı,yorgun,sucu,

ses-li ses-siz soygun-cu soy-gun hak-lı hak-sız orman-lık orman-sız türk-çe şarkı-cı sessiz-lik kulak-lık ev-li ev-siz göz-lük
gözlük-çü kalem-lik çam-lık ağaç-lık tuz-luk tuz-suz şeker-lik şeker-siz yurt-taş asker-lik kitap-lık
cam-cı uygar-lık kahve-ci soba-cı fidan-sız fidan-lık ayak-kabı ayakkabı-lık üç-gen dört-gen kim-se kimse-siz ök-süz
umut-suz duygu-lu duygu-suz savaş-sız gel-ecek ayna-lık vicdan-sız

Suluk dertli mezarcı yasaklı

evcil tamirci örtü şarkıcı


kitaplık gözlük ayakkabılık kalemlik çiçekçi yeşillik ağaçlık avcı kolluk askılık marketçi güneşlik yamurluk bereketli samanlık


dargın salgın kalemci kalemli susuz salgın balıkçı yargı

numaralı,ilgili,yanlışlık,evsiz,gelincik,ayrılık,sergi,engin,çiftlik

bademcik,kutucuk,resimli,türkçe,meslektaş,etli,çiçekçi çiçeklik meyvelik Güzellik

şarkıcı (şarkı–cı)
soygun (soy–gun)
örtülü (ört–ü–lü)
görüştür– (gör–üş–tür–)
sızla– (sızı–la–)
sessizlik (ses–siz–lik)
kırılgan (kır–ıl–gan)
Türkçe (Türk–çe)
kulaklık (kul–ak–lık)
susa– (su–sa–)
şakalaş– (şaka–laş–)
çınlat– (çın–la–t–)

Dalgın, azgın, kızgın, kırgın, salgın, baygın, bilgin, ergin, bezgin, durgun, olgun, soygun, vurgun, baskın, seçkin, pişkin, yetişkin, tutkun, küskün...


Yazı, sıkı, yapı, ölü, korku, batı, gezi, bölü, koşu, doğu, artı, tartı, sürü, örtü, çeki, duru, sayı...


Kalıcı, vurucu, bilici, alıcı, satıcı, dinleyici, görücü, bakıcı, yırtıcı, geçici, kurucu, yüzücü, gidici, öğren(i)ci, dilen(i)ci...

ses-li soygun-cu soy-gun hak-lı hak-sız orman-lık türk-çe şarkı-cı sessiz-lik kulak-lık ev-li ev-siz göz-lük gözlük-çü
kalem-lik çam-lık ağaç-lık tuz-luk şeker-lik gör-ün görün-tü seç-kin yurt-taş asker-lik kitap-lık cam-cı uygar-lık
kahve-ci soba-cı fidan-sız fidan-lık ayak-kabı ayakkabı-lık üç-gen dört-gen kim-se kise-siz ök-süz umut-suz
duygu-lu duygu-suz savaş-sız gel-ecek git-ecek ayna-lık vicdan-sız


*Fiilden türemiş isimler:
sev-gi, sar-gı, bak-ım, yat-ır
Bil-gi, Sil-gi, Kaç-ık, Uç-ak, Yaz-gı, Çöz-üm, Yat-ak

Sev-il- , Düş-ür- , Kork-ut- , Su-la- , Yaş-a- , Temiz-le-
Geliş - Bakış - Bilgi ,sev gi, bakış, çalışkan

gör-ün görün-tü seç-kin git-ecek kullanıcı bilgin bakıcı
Çalışkan, üretken, alıngan, atılgan kırılgan,


*Yansımadan türemiş isimler:
Cıv-ıltı, Gür-ültü, Pat-ırtı, Uğ-ultu


Türemiş Zarflar
Ayakkabı-lık,kitap-lık,gece-leyin,sabah-leyin,kalem-lik,Askı-lık,kol-luk
Cevap
Misafir10:34, 1 Ocak 2011 
sev,gi-mutlu,luk-kitap,lık-balon,cu-göz,lük-iz,le-kalam,lik-çicek,ci-yol,luk-bolaşık,cı-kalaba,lık-su,luk-ağaç.lık-harç,lık-su,cu-kitap,cı-görev,li-yol,cu-kulak,lık-vatan,daş-gör,gü-çalış,kan-akıl,lı-göz,lük,çü-çiz,gi,li-söz,cü-gazete,ci-ölç,ek-seç,kin-uyku,cu-bulaşuk,lık
Cevap
Misafir19:02, 2 Ocak 2011 
ya cevabı nerede
Cevap
İlk...5131415 161725...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adınız:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
Basit, birleşik ve türemiş kelimelere örnek verir misiniz?
Türemiş kelime nedir, örnek verir misiniz?
Türemiş fiil nedir, örnek verir misiniz?
Basit, türemiş ve birleşik fiillere örnek verir misiniz?
Fiil kelimelere örnek verir misiniz?