Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Polis yakınlarının polis akademisine girişte ne gibi avantajları vardır?

Gösterim: 8.809 | Cevap: 10
sayit devecıogl
Cevaplanmış   |    12 Şubat 2009 22:01   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Polis yakınlarının polis akademisine girişte ne gibi avantajları vardır?

merhaba benım babam emeklı baskomser bana ne gıbı ayrıcalıklar var polıs akademısıne gırıste? teşekkur ederım
En iyi cevap Keten Prenses tarafından gönderildi

Netteki aramalarımda böyle bir şeye rastlamadım.. ancak detaylı bilgi için tıklayınız
12 Şubat 2009 22:15   |   Mesaj #2   |   
Keten Prenses - avatarı
MsXLabs Üyesi
..

32.380
8.241 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 28-03-2008

Cvp: Polis yakınlarının polis akademisine girişte ne gibi avantajları vardır?

Netteki aramalarımda böyle bir şeye rastlamadım.. ancak detaylı bilgi için tıklayınız
12 Şubat 2009 22:19   |   Mesaj #3   |   
The Unique - avatarı
MsXLabs Üyesi
Kahraman Maraş

71.311
4.047 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 12-11-2005

Cvp: Polis yakınlarının polis akademisine girişte ne gibi avantajları vardır?

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARI

Polis Meslek Yüksekokulları; Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere ön lisans düzeyinde, mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı yüksek öğretim kurumlarıdır.

Polis Meslek Yüksekokulların amacı; öğrencilere Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliği, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti İlkelerine bağlı hizmet bilinci ile mesleki değerlerinin kazandırılması, Milli kültürümüz, örf, adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirmek ve öğrencilere milli birlik ile beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırmak, polis olmanın şeref, gurur ve şuurunda olan, polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı taşıyabilen, beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli, sağlıklı şekilde gelişmiş polis memurları yetiştirmektedir.


POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU GİRİŞ YÖNETMELİĞİNE GÖRE 2007 YILI POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN

ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLARa) T.C. vatandaşı olmak,

b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak ve herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2007 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavında 1. Bölüm puan türlerinin herhangi birinden (ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1 veya ÖSS-DİL) 200 ham puan, Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Görev Malulü eş ve çocuklarından ise, 1. Bölüm puan türlerinin herhangi birinden (ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1 veya ÖSS-DİL) 160 ham puan almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2007) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 23 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak, (Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1985 - 01 Ekim 1989 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1983 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak)

e) Bayanlar için 1.65 cm. erkekler için 1.67 cm.’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg eksik veya fazla fark olmamak,

f) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak, (Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Hakkında detaylı bilgi aşağıdadır)

g) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kaseti, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,

h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan adli kovuşturmaya tabi olmamak,

i) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,

j) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,

k) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

l) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

m) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen durumlar hariç olmak üzere, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre, "Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilmemiş olmak,

n) Herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,
şartları aranır.

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU

Polis Meslek Yüksek Okulları giriş sınavlarına ön başvuruda bulunmak isteyen adaylar 22 Haziran – 28 Temmuz 2007 tarihleri arasında www.egm.gov.tr ve www.pa.edu.tr adreslerinden ön başvuru yapılabilecektir.POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU SINAVI BAŞVURU VE EVRAK TESLİMİ

İnternetten ön başvuru yapan ve 2007 ÖSS başvuru puanı tutan adaylar 23-28 Temmuz 2007 tarihleri arasında aşağıda bulunan “İkamet İllerine Göre Başvuru ve Sınav Merkezleri”ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ön başvuruda (İnternet üzerinden) bulunan ancak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen şartları taşımayan veya 23-28 Temmuz 2007 tarihleri arasında başvuru merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. (İnternet üzerinden ön başvuru müracaat sayılmaz)Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler :

1-Başvuru dosyası,

2-Başvuru dilekçesi,

3-Sınav ücretini yatırıldığına dair Banka dekontu,

4-Nüfus cüzdanı aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

5-Lise Diploması veya çıkış belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, (Yüksek okul mezunu veya yüksek okulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, yüksek okul müdürlüklerinden lise diplomalarının tasdikli suretini veya mezun oldukları liseden, mezun

oldukları bölümü belirtir belge istenilecektir. Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde okula kayıt esnasında lise diplomalarının aslını ibraz etmek zorundadırlar.)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.

6-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına adı soyadı yazılacak ve zarf içerisinde teslim edilecektir.)

7-İkametgâh belgesi,

8-2007 Yılı ÖSS sonuç belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, (Başvuru tarihi itibariyle ÖSS sonuç belgesi eline ulaşmayan adaylardan, kendisine ait ÖSS sonuç belgesini gösterir internet çıktısı üzerindeki bilgilerin doğru olduğuna dair aday tarafından altının imzalanması şartıyla ÖSS sonuç belgesi yerine kabul edilecektir. Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde okula kayıt esnasında ÖSS sonuç belgesinin aslını ibraz etmek zorundadırlar.)

9-Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

10- Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri (Adli sicil kaydı bulunanlar ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir),

11- Askerlik hizmetini yapmış adaylardan, başvuru esnasında “Askerlik Terhis Belgesi”,

12- Askerlik hizmetini yapmamış 2 yıllık veya 4 yıllık fakülte mezunu adayların 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlik tecil işlemleri yapılamayacağından, bu durumdaki adayların müracaatları ancak 2009 yılı temmuz ayı sonuna kadar tecil belgesi getirmeleri halinde kabul edilecektir,

Tecil belgesi getirmeyen ve müracaat esnasında yüksek okul veya fakülte mezunu olduğunu beyan etmeyen adayların daha sonra yazılı sınavında başarılı olmaları halinde geçici kayıtları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişikleri kesilir.

Askerlik hizmetini yapmamış diğer adaylardan ise yazılı sınavda başarılı olmaları halinde Polis Meslek Yüksek Okuluna kayıt esnasında bağlı bulunduğu askerlik şubesinden “Polis Meslek Yüksek Okuluna kayıt olmasında askerlik yönünden sakınca yoktur” ibareli belge veya Tecil Belgesi,(Sınavlarda başarılı olan askerliğini yapmayan 1985 doğumlu erkek adaylardan istenilecektir.)

13- Evli ise evlenme cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

Ayrıca, 2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında şehit veya görev malulü olan Emniyet Teşkilatı personelinin eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığından alınan Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Meslek Yüksek Okullarına Giriş İçin Vazife Malullüğü Aylığı Bağlananlara Verilen Belge istenir. (Son bir yılda alınan belgeler geçerlidir.)

http://www.polisolmakistiyorum.com/f...ge;topic=509.0
Blue Blood
13 Şubat 2009 16:31   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Polis yakınlarının polis akademisine girişte ne gibi avantajları vardır?

bunun avantajları gerçekten var çok iyi şekilde araştırınız benimde babam polis olduğu için bende akademiye girmek istiyorum aslında 240 össde geçmek yeterli taban puanda akademi gerçekten daha zor uğraşırsanız olur gerisi geliyor galiba öyle duydum
ebru_burhan
4 Temmuz 2009 13:33   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Polis yakınlarının polis akademisine girişte ne gibi avantajları vardır?

ben orta okul öğrencisiyim benim polis olmam için ne gibi şeyler yapmam lazım?
Misafir
23 Aralık 2009 08:32   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Polis yakınlarının polis akademisine girişte ne gibi avantajları vardır?

burada polislerin avantajlarını vermiyo yani göstermiyor
nevzat_73
11 Temmuz 2010 15:46   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Polis yakınlarının polis akademisine girişte ne gibi avantajları vardır?

merhaba... ben g.k.k şehit çoçuğuyum. polisliğe gitmek istiyorum. ancak benim vucudumda 1 kaç yara izi var. bu yara izleri jilet yaralarıdır. bu yaralar fazla görünmüyor fazla derinden ksilmemişti ve o yüzden zamnla izlerini kaybedeceğini düşünüyorum. sizce bu yaralar polislikte önüme sorun veya engel çıkartıcakmı???
Lucifer qirL
17 Ocak 2011 18:31   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Polis yakınlarının polis akademisine girişte ne gibi avantajları vardır?

eğer o yaşına kadar kalırsa bilemeyeceğim ancak şehit çocuğu olduğun için girebilme imkanın var şansını dene derim ben
Misafir
25 Kasım 2011 15:29   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Polis yakınlarının polis akademisine girişte ne gibi avantajları vardır?

Bende Polis Çocuyum Puanlarım 228 242 8 İnci Sınıftada 250 Felan ALırsam Babamdan Kaç Puan Alabirim?
Misafir
1 Şubat 2012 17:58   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Polis yakınlarının polis akademisine girişte ne gibi avantajları vardır?

ben suan unıversıte ogrencısıyım..polıs olmam ıcın ne yapmm gerekıoo
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Polis yakınlarının polis akademisine girişte ne gibi avantajları vardır? benzer konular

Polis akademisinin taban puanları nedir? Nerelerde vardır?
mrb ben ticaret lisesi öğrencisiyim ve bu son senem samsun polis akademisinin tam puanları nediir acaba ve 2 yıllıkları nerelerde var şimdiden tşkler:)
Forum: Soru-Cevap Cevap: 310
Son Mesaj: 13 Ağustos 2015 01:52
Polis liseleri hangi illerde vardır?
POLİS LİSELERİ NERELERDE VAR?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 206
Son Mesaj: 20 Mart 2015 18:37
Polis koleji hangi illerde vardır?
hangi ilde polis kolejı var
Forum: Soru-Cevap Cevap: 45
Son Mesaj: 17 Mayıs 2014 18:59
Açık öğretim mezunları polis akademisine gidebilirler mi?
ben acık ogretım mezunuyumm bende polıslık okuya bılırmyım ltfn cvp
Forum: Soru-Cevap Cevap: 17
Son Mesaj: 25 Ekim 2012 11:06
Polislik sınavı kazanıldıktan sonra polis akademisine gitmek gerekiyor mu?
polisliği hak kazandıktan sonra 2 yıllık polis üniversitesi okunuyormu yoksa direk göreve başlanıyormu
Forum: Soru-Cevap Cevap: 16
Son Mesaj: 27 Haziran 2012 10:54
 
Sayfa 0.378 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu