MsXLabs
2005-2016
Soru-Cevap forumunda yer alan ogmv tarafından açılmış Pıhtılaşma bozuklukları hakkında bilgi verir misiniz? - Sayfa 2 konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: Pıhtılaşmanın İlk Adımları: Trombositler Kanın bir diğer önemli elemanı da trombositlerdir. Trombositler, bir yaralanma durumunda ...
CEVAP VAR

Pıhtılaşma bozuklukları hakkında bilgi verir misiniz?

Gösterim: 27.979 | Cevap: 23
18 Şubat 2009 00:54   |   Mesaj #11   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
..

32.562
8.119 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 28-03-2008
Pıhtılaşmanın İlk Adımları: Trombositler
Kanın bir diğer önemli elemanı da trombositlerdir. Trombositler, bir yaralanma durumunda yaralanan bölgeyi ilk tamir etme ve bu bölgede pıhtı oluşması için bir dizi olayı başlatma görevini üstlenmiş olan hücrelerdir. Trombositlerin kan içindeki yaşam süreleri 7-9 gündür. Dolaşımdaki toplam hacimleri ise son derece küçüktür. Bir insanda bulunan trombositler, ancak bir çay kaşığını doldurabilecek orandadır.56
Trombositler aslında gerçek hücreler değildirler. Renksiz ve çekirdeksizdirler. Bunun nedeni, kemik iliğinin büyük hücrelerinden kopan parçalardan oluşmalarıdır. Ve varlıklarının en önemli nedeni, kanın pıhtılaşması için gerekli olan ilk aşamayı oluşturmaktır. Bu hücreler, pıhtılaşma özelliklerinden dolayı çoğunlukla farkına varılmayan ve günde yüzlercesi görülen damarlardaki yırtıkların kapatılması görevi için son derece önemlidirler.57
kan2
Bedenimizde bir yara açıldığında pıhtılaşma elemanları hemen iş başındadır. Yaranın açılmasından 15-20 saniye sonra pıhtılaşma işlemi başlamıştır. Bu mekanizmadaki her elemanın görevi hayati olur. Devreden tek bir tanesini çıkarmak mümkün değildir. Kanın pıhtılaşma sistemi, indirgenemez komplekslik sisteminin en önemli delillerinden biridir.
Trombositler, kemik iliği hücrelerinden kopup ayrıldıktan ve kan dolaşımına katıldıktan sonra "trombosit" adını alırlar. Genel olarak en önemli özellikleri bir yere yapışma eğiliminde olmalarıdır. Fakat yaratılışlarındaki üstünlüğün açık bir kanıtı olarak trombositler kan damarlarının içini döşeyen normal endotel hücrelerine yapışmazlar. Eğer yapışsalardı, kan damarlarının içinde birikecek, yani damar içinde pıhtılaşacak ve bu da damarın tıkanmasına neden olacaktı. Kalbe veya beyne giden tek bir damarın tıkanması ise çoğu zaman ölüm nedeni olabilmektedir.
Bu hücrelerin yapışkanlık özellikleri, ancak damarın içindeki söz konusu endotel doku herhangi bir şekilde zarar gördüğünde ortaya çıkar. Endotel hücreler zarar gördüğünde bu yapının altındaki protein yapı yani kollajen açığa çıkar. Kollajen yapı, trombosit için bu damarı kaplayan hücrelerden farklı bir yapıdır, o nedenle yapışkanlık özelliği hemen ön plana çıkar.
Yaranın açılmasından sonraki 15-20 saniye içinde pıhtılaşma işlemi başlamıştır. Bu bölgeye ulaşan trombositler, içerdikleri maddeleri bu ortama bırakırlar. Ortama bırakılan maddelerden biri olan ADP, trombositlerin yapısında bazı değişikliklerin meydana gelmesine neden olur. Trombositler şişmeye başlar, düzensiz bir şekil alırlar ve yüzeylerinden sayısız çıkıntı uzanır. Yapışkanlık özellikleri çok daha fazla artmıştır. Trombositlerde meydana gelen bu değişiklik önemlidir, çünkü plazma içinde başıboş dolaşan diğer trombosit hücreleri, bu değişikliği fark ettiklerinde değişim geçirmiş olan trombositlerin yanına giderek onlara bağlanırlar. Ortama bırakılan ADP, diğer trombositlere durumu haber veren bir habercidir.
Bu olay son derece hızlı bir şekilde gelişir ve damar içinde açılmış olan bu yara, trombositlerin söz konusu iş birliği nedeniyle kısa bir süre içinde tıkanır. Artık detaylı bir pıhtılaşma için zemin oluşturulmuştur. Eğer damarda meydana gelen yırtık küçükse, trombosit tıkacı tek başına kan kaybını hemen durdurabilir.58
İşlem, bu kadarla sınırlı değildir. Damar duvarlarını oluşturan endotel hücreler, böyle bir acil durum söz konusu olduğunda, von Willebrand faktörü (VWF) adı verilen bir protein salgılarlar. Bu protein trombositlerin hasarlı damar duvarına tutunmalarını kolaylaştırır ve onların kaza yerini görüp geçmemelerini sağlar. VWF önce hasarlı bölgeyi oluşturan kollajene bağlanır. Trombositin kollajene bağlanmasını da bu şekilde sağlar. Bu durumda, endotel hücrelerin de son derece akıllı davrandıklarının, kendilerinden tamamen farklı bir yapı olan kollajen yapıyı tanıdıklarının ve trombositlere yardımcı olmak için plan yaptıklarının iddia edilmesi gerekmektedir. Oysa bunlar yalnızca birer hücredir.
trombosit1 Trombositler, pıhtılaşma mekanizmasının en önemli elemanlarından bir tanesidir. Vücutta hasarın oluşmasının ardından trombositlerin yapısında mucizevi ve son derece gerekli birtakım değişiklikler olur. Devreye giren çeşitli enzim ve proteinlerle meydana gelen ilk tıkaç, oldukça hayatidir. Bu mekanizmayı oluşturan elemanların tek bir tanesini devreden çıkarmak mümkün değildir.
Tüm pıhtılaşma işleminin başlangıcı olan trombositlerin görevlerine geri döndüğümüzde, bu özel hücrelerin sahip oldukları bu kapatıcı özelliğin beden için son derece önemli bir ilk aşama olduğunu görürüz. Bu mekanizmadaki her elemanın görevi hayatidir. Devreden tek bir tanesini çıkarmamız mümkün değildir. Örneğin trombositlerin yapışmasını kolaylaştırmaya yarayan yukarıda bahsettiğimiz protein VWF'nin eksikliği ya da bozukluğu pıhtılaşma sisteminin tamamen bozulmasına neden olmaktadır. Pıhtılaşma sistemindeki bozukluklar ise, tedavisi henüz günümüzde belirli şartlar dahilinde yapılabilen hatta kimi zaman başa çıkılamayan önemli hastalıkların sebebidir.
Bu mucizevi varlıklar, son derece önemli özelliklere sahiptirler. Sadece birer hücre parçasından oluşan bu kurtarıcılar, kendi içlerinde kasılma ve büzülmeyi sağlayan özel bir proteini, kontraktil proteinlerini de içlerinde barındırırlar. Bu proteinler, yara üzerinde trombositlerin meydana getirdiği tıkacı daha kuvvetli hale getirmeye yaramaktadırlar.59 Trombositlerin görevleri, oluşturdukları ilk pıhtı ile sona ermemektedir. Gerçek pıhtı oluştuktan sonra görevleri farklı şekillerde devam eder. Bu konu "Kanın Pıhtılaşması" bölümünde detaylı olarak incelenecektir.
Trombositlerin bu üstün çabası sürerken, vücut da kendi içinde çeşitli tedbirler alır. Yaranın açıldığı damar duvarındaki düz kaslar kasılmaya başlarlar. Buradaki amaç, yaranın oluştuğu bölgeye doğru giden kan miktarını ve kan basıncını azaltmaktır. Böylelikle trombositler iş başındayken bölgeye, oluşan pıhtıyı bozacak fazlalıkta kan gitmemiş olur ve beden fazla kan kaybetmez.
Meydana gelen en küçük bir çizikte bile vücudunuzdaki her damar, bu akılcı tedbiri mutlaka almaktadır. Ancak siz bunun farkında bile olmazsınız, hatta kimi zaman elinizdeki bu küçük çiziğe dikkat bile etmezsiniz. Oysa o an, o bölgede hummalı bir çalışma vardır. Farkına bile varmadığınız bu küçük çizik ile uğraşmanız, oradan sızan kanı sizin durdurmaya çalışmanız gerekmez. Zaten isteseniz de bu sürekli akışı durduramazsınız. Kanın pıhtılaşmasında görevlendirimiş akıllı hücreleriniz ise, mükemmel organizasyonları ile gereken her önlemi sizin için almaktadırlar.
Bütün bu işlemler olurken, vücudunuz için şimdiye kadar belki de hiç düşünmediğiniz bir tehlike başgösterir. Trombositler birbirlerine yapışmakta ve oluşan yarayı kapatmaktadırlar. Ama bu yapışmanın bu bölgeden dışarıya taşma ve milimetrik çaplara sahip damarı tıkama olasılığı da vardır. Yaranın oluştuğu yerde bu tehlikenin önlenmesi şarttır. Elbette ki bu mükemmel sistem içinde bu soruna karşı da bir tedbir alınmıştır. Damar duvarı bu tehlikeye karşı özel bir protein (prostasiklin) sentezler. Bu özel protein trombosit tıkacının sadece ilgili yerde olmasını ve işi bitince durmasını sağlar.60
Trombositler sadece birer hücredir. İnsanın ölümüne neden olabilecek hayati bir hatayı yapmamaları, bu hücrelere ait bir özellik değildir şüphesiz. Bütün bu koordinasyonu ve organizasyonu hücrelerin gerçekleştirdiğine inanmak akla ve mantığa aykırıdır. Bedenimizdeki bu muhteşem düzende Allah'ın mutlak varlığı ve kontrolü çok açıkça görülmektedir. Allah yarattığı herşeyi en kusursuz yapan, üstün güç sahibi olandır.
(2012-10-04T18:20:17+03:00)
18 Şubat 2009 00:57   |   Mesaj #12   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
..

32.562
8.119 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 28-03-2008
Hemofili

hemofili Kanın pıhtılaşma sisteminde rol alan Faktör VIII ve IX ' un kalıtsal olarak eksikliği, yokluğu veya işlevinin bozuk olması sonucu ortaya çıkan, genetik geçiş gösteren kronik komplike bir hastalıktır.Hemofili hastalığıyla doğanların vücudunda kan pıhtılaşmasını sağlayan faktörleri üreten genlerin birinde bozukluk bulunmaktadır. Bunun sonucunda yeterli pıhtı faktörü üretilmez. Pıhtı faktörleri kanın normal olarak pıhtılaşması için gereklidir. (Pıhtılaşmaya kogülasyon da denir). Bu genler, bebeğin cinsiyetini belirleyen X kromozomlarında bulunur.

3 farklı hemofili türü bulunur:

•Hemofili A, faktör 8 pıhtı proteini az ya da eksik olduğu zaman ortaya çıkar.
•Hemofili B, faktör 9 az ya da eksik olduğunda ortaya çıkar.
•Hemofili C, daha az görülen bir türdür, faktör 11 az ya da eksik olduğunda ortaya çıkar.

Hemofilinin, kalıtımla geçme şekli nedeniyle, erkelerde görülme sıklığı kadınlardan daha fazladır. Genellikle hastalık çocuklara, hastalığı taşıyan ancak hastalık belirtileri olmayan annelerden geçer. Hastalığı taşıyan bir erkek, bunu oğullarına bulaştıramaz fakat tüm kızları, kendi çocuklarına bulaştırabilir.

Belirtileri

En önemli belirti, sakatlıklar veya ameliyattan sonra normalden uzun süren kanamadır. Ayrıca, özellikle ,eklem yerlerinde (diz, bilek ve dirsekler) iç kanamanız da olabilir. Anormal kanamalar şu şekillerde olabilir:

•Doğum sonrasında kafa derisi altında kanama
•Sünnet sonrası uzun süren kanama
•Önemsiz yaralanmalardan ya da çiziklerden sonra uzun süren kanama
•Burun kanaması gibi kolay kanamalar
•Anormal menstural kanama
•Gastrointestinal (sindirim sisteminde olan) kanama
•Egzersiz sonrasında eklemlerde kanamaya, ağrıya ve şişmeye neden olma.

Çocuklardaki ilk belirtiler, çocuk emeklemeye ya da yürümeye başladıktan sonra derinin altında oluşan kızarma ya da çocuk yeni diş çıkartırken kanayan diş etleridir.

Tedavi

Hemofilinin tedavisi yoktur ancak normal yaşayabilmenizi sağlayan tedaviler mevcuttur. Kana pıhtılaşma proteini eklenerek kanama kontrol altına alınabilir. Tedavi seçenekleri şunlardır:

•Hafif- Hemofili A: Desmopressin (DDAVP) denen hormonun damara yavaşça enjekte edilmesiyle vücudunuz daha fazla faktör 8 üretir.
•Orta ila ağır arası- Hemofili A veya hemofili B: Kanamayı kontrol etmek için, bağışlanmış kandan sağlanan kan ürünleri ya da genetik olarak üretilmiş rekombinant pıhtılaşma faktörleri denen ürünler gerekebilir.
•Hemofili C: Kanamayı kontrol altına almak için kan nakli yapılması gerekebilir.

Doktorunuz size koruyucu DDAVP iğneleri kullanmanızı veya pıhtılaşma faktörleri almanızı söyleyebilir. İğneyi kendi kendinize nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

Meydana gelen küçük kesikleri, bir bandajla kapayarak ve yaranın üstüne baskı yaparak tedavi edebilirsiniz. Eğer kanama durmazsa, doktorunuza danışmalısınız ya da acil servise gitmelisiniz.

kaynak:RealAge Sağlıklı Yaşam Rehberi
ogmv
18 Şubat 2009 17:43   |   Mesaj #13   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ayrı ayrı hastalıkları ve pıhtılaşma bozukluğu kökenli hastalıkları arıyorum....
şimdi ekledigin dosya tipinde olursa muhteşem olur...
internette aradm o kadar bi şey bulamadım seni bu foruma ekledigin saglık konusularını gördüm...düşündüm ondan yardım istedim
istersen kaynaklarını ver ben araştırim fark etmez sen bilirsin....

özel istek pıhtılaşma nasıl olusur en ayrıntılısından tabi istersen eklersin...olabildigi kadar resim olursa süper olur(mümkünse her evrede)yardımların için teşekkür ederim.
pelin_gulay
18 Şubat 2009 19:08   |   Mesaj #14   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Herediter koagülasyon:Faktör VIII eksikliği “hemofili A”,faktör IX eksikliği “hemofili B” hastalığı adı verilen kalıtsal pıhtılaşma bozukluklarıdır.
Akkiz koagülasyon:K vitamini eksikliği,karaciğer hastalığı,tıkanma sarılığı,uzun süreli kıllanılan antibiyotiklere bağlı olarak görülen pıhtılaşma bozukluğu.
Hemofili: Genetik yolla geçen bir pıhtılaşma bozukluğudur.Hemofili üç tipte görülür.Bunlar;
●Hemofili A(klasik hemofili)
●Hemofili B(Christmas hemofili)
●Von Willebrand hastalığı(VWH,vasküler hemofili,psödohemofili)dır
ogmv
19 Şubat 2009 23:52   |   Mesaj #15   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
pıhtılaşma nasıl olusur en ayrıntılısından varsa resimli süper olur arkadaşlar
ogmv
1 Mart 2009 01:08   |   Mesaj #16   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
bir haftadır cevap bekliyorum arkadaşklar Msn Sad
1 Mart 2009 01:11   |   Mesaj #17   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
..

32.562
8.119 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 28-03-2008
Alıntı
ogmv adlı kullanıcıdan alıntı

bir haftadır cevap bekliyorum arkadaşklar Msn Sad

sorunuz yanıtlanmış? en son size bunlar uygunsa bu bilgi ve resimlerden pps yapmanızada yardımcı olabiliriz demiştim hatılıyorum.. hangilerini istiyorsunuz? düzeyiniz? tam olarak ne istediğiniz? siz henüz kendiniz ne istediğinizi bilmiyorsunu. çıkarıp size ödev olarak vermemizi mi bekliyorsunuz? lütfen şimdi mesajları okuyun tekrar ne yapacağınızı hangi düzey ve hangi cevapları kabul ettiğinizi belirtin sonrasında sizi pps nasıl yapılır konusuna yönlendirelimMsn Happy
ogmv
1 Mart 2009 10:51   |   Mesaj #18   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
bne ödevin çogunu bitirdim
sadece pıhtılaşma mekanizması ve hakkında olabilecegine resim rica ediyorum...
düzey derken ne dedinizi anlamadım,ayrıca ödevi size yaptırmak gibi bir şey yapmam isterseniz yardım edersiniz istemezseniz yardım etmezsiniz
ben sadece yardım edmeyecekseniz söleyin beni nette meşgul etmeyin...isterseniz konuyu kilitleyin..Msn Thinking
ogmv
3 Mart 2009 16:45   |   Mesaj #19   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yardımlarınınız için teşekkür ederim
konuyu kitleyebilirsiniz
Cevap Yaz En İyi Cevabı Gör
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj: