PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > İngilizce bağlaçlar ilgili ile cümle örnekleri verir misiniz?
1 23...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
umtcn78719:40, 17 Mart 2009 
İngilizce ßağlaçları anlamlarıyla ßeraßer 1 Cümlede Kullanırsanız Sevinirim...
En iyi cevap fadedliver tarafından gönderildi

İngilizce'de birden fazla sözcüğü, tamlamayı ve cümleyi bağlamaya yaran bağlaçlara Coordinating Conjuntions denir. Bu bağlaçların yapısını bilmeniz İngilizceyi etkili bir şekilde kullanabilmek için oldukça gereklidir.

Özellikle sınavlara hazrılananların tüm bağlaç türlerini ve yapılarını bilmeleri şarttır. Bağlaçların yapılarını bilerek zaman kazanır ve cümle tamamlama sorularında hangi bağlaçtan sonra veya önce neyin gelmesi gerektiğini bileceksiniz.

AND
(ve)
birden fazla sözcüğü bağlar
iki cümleyi bağlar (genellikle araya virgül gelir)
- Jane and Mike are in the dining room
- It was sonowing heavily , and there was a strom.
- It was sonowing heavily and there was a strom. (nadiren virgülsüz)
BUT
(fakat, ama)
İki anlamı bağlar. Her zaman zıt anlam beklemek gerekir
İki cümle arasında (,) ile kullanılır
- This car is beautiful but expensive
- This car is beautiful, but it si expensive.
OR
(ya da, yoksa)
iİki cümle arasında (,) virgül ile kullanılır. - We must hurry, or we will be late SO
(BUNDAN DOLAYI)
İki cümle arasında (,) virgül ile kullanılır ve ASLA CÜMLEYE SO İLE BAŞLANMAZ! - Jack was tired, so hewent to bed early
- We are late, so we must hurry
FOR
(ÇÜNKÜ)

CÜMLE , FOR + CÜMLE
For + İsim
genellikle "for + isim kullanılır" ve "for" dan önce virgül elbette olmaz .

FOR + CÜMLE
"for" iki cümle arasına gelerek " because" gibi kulalnılabilir, ancak "for" dan önce (,) virgül kullanmak şarttır !
- I went to the market for some bread. ( ANLAM "İÇİN")

A) I don't want to leave İstanbul, for I love to live here
B) I don't want to leave İstanbul because I love to live here

"a" ve "b" cümlelerinin anlamları AYNIDIR! Eş anlam sorularında bol bol soru gelir!...
YET = BUT
(FAKAT, AMA)
"YET" Cümle sonunda ve Present Perfect tens ile "Henüz" anamında kullanılır.

CÜMLE , YET CÜMLE
İki cümle arasında
(,) virgül ile " yet" aynen "but" olarak kullanılır.
Yani:
,yet = but
- I have not finished my work yet


a)
She did not study hard, yet she passed all her eaxams
b) She did not study hard, but she passed all her eaxams

"a" ve "b" cümlelerinin anlamları aynıdır. Eş anlam sorularında bol bol soru gelir!.
Benzer Konular:
Etiketler:
  • or ile ilgili cumleler
  • so baglaci ile ilgili cumleler
  • when baglaci ile ilgili cumleler
Cevap
fadedliver20:10, 17 Mart 2009 
umtcn787 adlı kullanıcıdan alıntı:
İngilizce ßağlaçları anlamlarıyla ßeraßer 1 Cümlede Kullanırsanız Sevinirim...
İngilizce'de cümleleri anlam bakımından birbirinden bağlamak için "Transition" bağlaç grubu kullanılır. Bu bağlaç türünün yapısal özelliği (Gramer) şu şekildedir:

CÜMLE.BAĞLAÇ,CÜMLE
Yani; Transition bağlaçları iki cümle arasına gelerek onları anlam bakımından bağlar ve Transition bağlaç türünden hemen sonra virgül kullanmak şarttır. Daha iyi anlaşılması için aşağıda bazı örnekler vereceğim:

a) BUT (CONJUNTION)= AMA, FAKAT : He studied hard, but he could not pass
b) HOWEVER (TRANSITION) = AMA, FAKAT = He studied hard. However, He could not pass.

********** DİKKAT ! NOKTALAMA İŞARETLERİ SİZE KPDS, TOEFL, ÜDS GİBİ SINAVLARDA İP UCU OLACAKTIR. MUTLAKA DİKKAT EDİN ******
TRANSITION BAĞLAÇLARINI ÖĞRENMEK
Bu bağlaçlar yapısal açıdan aynıdır. yani hepsi iki cümle arasına girer, önlerinde nokta ve kendilerinden sonra virgül kullanılır. Bu bağlaçları anlamları balımından öğrenirseniz hem günlük yaşamda, hem işinizde ve hem de sıvalarda soruları kolayca çözmede başarılı olursunuz.

ÖNEMLİ NOT:
Paragraf tamamlama, cümle tamamlama, Verilen cümlenin eş anlamı, çeviri soruları gibi soru türlerini yapabilmek için mutlaka bağlaçları iyi bilmek gerekir.

ZITLIK (CONTRAST) however, on the other hand , conversely, in contrast, nonetheless, nevetheless, even so, inspite of this I woked hard. However, I could not pass SONUÇ (BUNAN DOLAYI) therefore, as a consequence, as a result, consequently, for this reason, thus, hence, accordingly I did not study hard. Therefore, I failed İLAVE FİKİR (DAHASI) Also, In addition, further, furthermore, moreover, more and more, besides Jane is a laweyer. Besides, she is a mother to two children SIRALAMA First, second, third...
Firstly, secondly, thirdly...
ZAMANA GÖRE SIRALAMA At first, afterwards, later, then, in the meantime, meanwhile I had breakfast this morning. Afterwards, I left for work ÖRNEKLENDİRME For example, for instance, to illustrate There are huge cities in Turkey. For example, İstanbul is pne pf the biggest cities in the world.

FOR EXAMPLE + CÜMLE GELİR**
SUCH AS + İSİM ( .......... such as İstanbul, Ankara and İzmir)
BENZERLİK Similarly, correspondingly, in the same way Long viechles dirve slow down in the city centre. Simirlarly, other viechles must also keep slow VURGU (Bir önceki anlamı güçlendirmek) In fact, indeed, as a matter fact, actually İstanbul is one of the biggest cities in Turkey. In fact it is the biggest city in Turkey. AÇIKLAMA, YENİDEN ANLATMAK In other words, put it in a different way , That is She is a vegeterian. That is, she does not eat meat DÜZELTME Rather He was elected to be the president. Rather, it was by chance YOKSA Or else, otherwise We must hurry. Otherwise, we will be late SONUÇ In conclusion, briefly, in shortly, to sum up
Cevap
fadedliver20:10, 17 Mart 2009 
İngilizce'de birden fazla sözcüğü, tamlamayı ve cümleyi bağlamaya yaran bağlaçlara Coordinating Conjuntions denir. Bu bağlaçların yapısını bilmeniz İngilizceyi etkili bir şekilde kullanabilmek için oldukça gereklidir.

Özellikle sınavlara hazrılananların tüm bağlaç türlerini ve yapılarını bilmeleri şarttır. Bağlaçların yapılarını bilerek zaman kazanır ve cümle tamamlama sorularında hangi bağlaçtan sonra veya önce neyin gelmesi gerektiğini bileceksiniz.

AND
(ve)
birden fazla sözcüğü bağlar
iki cümleyi bağlar (genellikle araya virgül gelir)
- Jane and Mike are in the dining room
- It was sonowing heavily , and there was a strom.
- It was sonowing heavily and there was a strom. (nadiren virgülsüz)
BUT
(fakat, ama)
İki anlamı bağlar. Her zaman zıt anlam beklemek gerekir
İki cümle arasında (,) ile kullanılır
- This car is beautiful but expensive
- This car is beautiful, but it si expensive.
OR
(ya da, yoksa)
iİki cümle arasında (,) virgül ile kullanılır. - We must hurry, or we will be late SO
(BUNDAN DOLAYI)
İki cümle arasında (,) virgül ile kullanılır ve ASLA CÜMLEYE SO İLE BAŞLANMAZ! - Jack was tired, so hewent to bed early
- We are late, so we must hurry
FOR
(ÇÜNKÜ)

CÜMLE , FOR + CÜMLE
For + İsim
genellikle "for + isim kullanılır" ve "for" dan önce virgül elbette olmaz .

FOR + CÜMLE
"for" iki cümle arasına gelerek " because" gibi kulalnılabilir, ancak "for" dan önce (,) virgül kullanmak şarttır !
- I went to the market for some bread. ( ANLAM "İÇİN")

A) I don't want to leave İstanbul, for I love to live here
B) I don't want to leave İstanbul because I love to live here

"a" ve "b" cümlelerinin anlamları AYNIDIR! Eş anlam sorularında bol bol soru gelir!...
YET = BUT
(FAKAT, AMA)
"YET" Cümle sonunda ve Present Perfect tens ile "Henüz" anamında kullanılır.

CÜMLE , YET CÜMLE
İki cümle arasında
(,) virgül ile " yet" aynen "but" olarak kullanılır.
Yani:
,yet = but
- I have not finished my work yet


a)
She did not study hard, yet she passed all her eaxams
b) She did not study hard, but she passed all her eaxams

"a" ve "b" cümlelerinin anlamları aynıdır. Eş anlam sorularında bol bol soru gelir!.
Cevap
Misafir15:54, 27 Aralık 2009 
ı ** buse how my 12 you?
Cevap
Misafir18:24, 15 Ocak 2010 
james hasnt finished his homework yet
hasnt the she arrived yet:::- henüz o gelmedi
Cevap
Misafir21:46, 18 Ocak 2010 
Alıntı:
yet ile ilgili cumleler

Yet henüz,daha anlamına gelir,olumsuz ve soru cümlelerinde cümlenin sonunda kullanılır.


I don't driven the car yet.(Ben henüz araba sürmedim.)
You don't done the homework yet.(Sen henüz ödevini yapmadın.)
We don't gone the cinema yet.(Biz henüz sinemaya gitmedik.)
They don't spun from the school yet.(Onlar henüz okuldan gelmediler.)
Cevap
Misafir13:53, 13 Şubat 2010 
Bu örneklerin yanlış olduğunun farkındasınız diil mi?

I don't driven the car yet. --- I haven't driven the car yet.
You don't done the homework yet.----- You haven't done your homework yet.
We don't gone the cinema yet. ----- We haven't gone to the cinema yet.
They don't spun from the school yet --- They haven't returned from school yet. (spun ne alaka?)

Cevap yazarken doğruluğundan emin değilseniz yardım isteyen kişiye yanlış bilgi verebilirsiniz.
Lütfen uzman olmadığınız konularda daha dikkatli olun.
Cevap
Misafir19:04, 5 Mart 2010 
ya why don't ve because ile ilgili aynı cümlede kullanın!!
Cevap
Misafir16:43, 22 Mart 2010 
Alıntı:
must ile ilgili cumleler

School Roles
Must Mustn’t

1-We must come to school on 1-We mustn’t play football in the
time. classes.
2-We must get up early to go 2-We mustn’t don’t fight in the class
to school on time.
3-We must keep a clean class 3-We mustn't to be late for school
4- 4-You mustn’t eat food in class
Cevap
Misafir18:26, 23 Mart 2010 
frank drove so fast that he had an accident
Cevap
1 23...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adınız:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
Maddenin 3 hali ile ilgili if ile yapılan İngilizce cümle örnekleri verir misiniz?
'Can' ile ilgili İngilizce cümle örnekleri verir misiniz?
"haven't got" ile ilgili İngilizce cümle örnekleri verir misiniz?
Gelecek zamanla ilgili farklı fiilli İngilizce cümle örnekleri verir misiniz?
'give' ile ilgili İngilizce cümle örnekleri verir misiniz?