Masaüstü Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Demir nedir, özellikleri nelerdir, nerelerde kullanılır?
«Önceki KonuSonraki Konu»
meraklı17:04, 6 Nisan 2009 
demirin özellikleri nelerdir ve nerde kullanılır
En iyi cevap MesirKentli tarafından gönderildi

Demirin Özellikleri :


Demirin Özellikleri
Demir elementinin özelliklerini araştırınız. Arı halde gümüşsü beyaz renkli bir metal olan demir (Fe)virgs dünyada ki metaller içinde en bol bulunanların ikincisivirgs elementler arasında ise dördüncüsüdür. Yeryüzünün çekirdeğivirgs büyük miktarda metal demirden yapılmıştır. Ancakvirgs yeryüzü kabuğunda demirvirgs öteki maddelerle tepkimeye girmiş durumdadır. Arı durumda çok seyrek bulunur: Yalnızca bazı göktaşlarında ve bazaltlı kayalarda. Tüm bitkilerinvirgs hayvanların ve insanlarınvirgs yaşamak için demire ihtiyaçları vardır. İnsanlarda en büyük demir yüzdesivirgs kırmızı kan hücrelerinde bulunur. Hemoglobinin temel bölümlerinden birini oluşturur. Kasalarda ve dokulardavirgs küçük miktarlar halinde bulunur. Demirin kimyasal simgesi olan Fevirgs latince “demir” anlamına gelen ferrum’ dan türetilmiştir. Demirin atom numarası 26virgs atom ağırlığı 55virgs85 ve özgül ağırlığı 7virgs86’ dır. Demirvirgs küçük iğnelerden dev yapılara kadarvirgs binlerce işlenmiş ürünün ana maddesidir. Kükürt ve oksijen gibi metallerle kolayca birleşir. Başka herhangi bir metalden çok daha büyük miktarlardavirgs alaşımlarda kullanılır. En yararlı ve ucuz metallerden biri olan çelikvirgs demire küçük bir miktar karbon katılmasıyla elde edilir. Topazvirgs turkuvaz ve lal taşı dahilvirgs çeşitli değerli taşların kapsamında deri vardır. DEMİR FİLİZLERİ Demirvirgs yer kabuğunda büyük miktarlarda bulunan birçok yükseltgenmiş minerallerden ergitilir. Bu mineraller arasında hematitvirgs magnetitvirgs limonit ve karbonat sideriti sayabiliriz. Hematit (Fe2O3)virgs yüzde 70 demirvirgs yüzde 30 oksijen kapsayan bir filizdir. Adıvirgs kan kırmızısı renginden ötürü yunanca “kan” sözcüğünden türetilmiştir. Hematitvirgs bazen eşkenar paralel yüzlü biçimindevirgs bazen bir gül yapraklarına benzeyen ince tabakalar halindevirgs bazen de boya maddesi olarak kullanılan ve topraklı kırmızı bakır filizi diye adlandırılan bir toz halinde bulunur. Magnetit (Fe3O4)virgs adını magnetit özelliklerinden alan ve yüzde 72 demir kapsayan en zengin demir filizidir. Eşkenar paralel yüzlü ve sekiz yüzlü sistemlerde billurlaşır. Magnetit su ve çözelti halindeki gazların kimyasal olarak aşındırmaya uğrattığı olivin ve biyotit gibi kayaların değişiminden de oluşur. Limonit filizivirgs dünya demir üretiminde oldukça önemli bir yüzde oluşturur. Her bir limonit örneğinde ki demir yüzdesivirgs bulunan su molekülleri sayısına bağlıdır. Öteki demir filizlerinin değişimiyle oluşan limonit çoğunlukla demirli su çözeltileri yataklarındadır. Demir bakterisi adıyla bilinen küçük organizmaların hareketi de büyük miktarlarda limonit yatakları oluşumuna yol açmaktadır. Avrupa’ daki en büyük yataklar olan Alsace-Lorraine yatakları böyle oluşmuştur. Sideritvirgs FeCO3 formülüyle gösterilen ve yüzde 43 demir kapsayan bir demir II karbonattır. Billurları eşkenar paralel yüzlüdür. Siderit değişimi uğramadığı sürece beyazdır; ama yükseltgenliğinde (oksitlendiğinde)virgs rengi sarı ile ya da kahverengiyle dönüşür. Sideritvirgs çeşitli türlerde tortul kayalarda birleşme ya da kayaların kimyasal değişmeleri sonucu oluşur. Mikavirgs formülü FeO(OH) olan bir demir hidroksittir. Limonit ile birlikte bulunur. İğne biçiminde billurlar ya da tabakalar halinde rastlanır. Prittien de (demir disülfürvirgs FeS2 büyük miktarlarda demir çıkarılır. Pritvirgs kavurma denilen bir süreçlevirgs kükürt dioksit yapmak için bol hava ile yakılır. Kükürt dioksitvirgs daha sonravirgs demir çıkarılmasına elverişli olan sülfürik asit ve demir oksitler oluşturmadan kullanılır. DEMİR YATAKLARI A.B.D. en büyük demir üreticisidir. Hemen her eyalette demir bulunur. Ancakvirgs en önemli yataklar Michiganvirgs Minnessota ve Wisconsin’ deki hematit filizleridir. Dünya yüzeyindeki insan yapısı en geniş delikvirgs Minnessota’ da Hibbing yakınlarındadır ve bir de demir madeni yüzünden açılmıştır. Lorraine’ deki büyük limonit yataklarıvirgs Fransa için zengin ve ekonomik bir demir kaynağı oluşturur. Rusya’ daki başlıca yataklar Urallar’ da Perm’ de ve Ukrayna’ da dır. Britanya’ da demir filizi yataklarıvirgs Midlands ve Kuzey İngiltere kömür havzaları arasında yer alır. İsveçvirgs Almanyavirgs İspanyavirgs Lüksemburgvirgs Kanada ve Hindistan’ da geniş yataklar vardır. Son yıllarda Afrika’ da da geniş demir yatakları ortaya çıkarılmıştır. Birçok demir filizi yatağının geçmişivirgs bir yükselme ve düşüş öyküsüdür: Birçoğuvirgs yüzyıllarca işletildikten sonra bırakılmışvirgs ötekilervirgsyüzyıllarca ilgi çekmedikten sonra gün ışığına çıkarılmıştır.


Demirin Kullanım Alanları :

  • Çelik sanayinin ana hammaddesi olarak,
  • İnsan ve hayvan yaşamının en önemli parçası olan hemoglobinin yapısında,
  • Demir oksitleri boya endüstrisinde pigment olarak,
  • Saf halde demir karbon ve diğer metallerle alaşımları halinde,
  • İnşaatlarda beton, kiriş ve yüzeylerin güçlendirilmesinde kullanılır.
Cevap
MesirKentli19:02, 6 Nisan 2009 
Demirin Özellikleri :


Demirin Özellikleri
Demir elementinin özelliklerini araştırınız. Arı halde gümüşsü beyaz renkli bir metal olan demir (Fe)virgs dünyada ki metaller içinde en bol bulunanların ikincisivirgs elementler arasında ise dördüncüsüdür. Yeryüzünün çekirdeğivirgs büyük miktarda metal demirden yapılmıştır. Ancakvirgs yeryüzü kabuğunda demirvirgs öteki maddelerle tepkimeye girmiş durumdadır. Arı durumda çok seyrek bulunur: Yalnızca bazı göktaşlarında ve bazaltlı kayalarda. Tüm bitkilerinvirgs hayvanların ve insanlarınvirgs yaşamak için demire ihtiyaçları vardır. İnsanlarda en büyük demir yüzdesivirgs kırmızı kan hücrelerinde bulunur. Hemoglobinin temel bölümlerinden birini oluşturur. Kasalarda ve dokulardavirgs küçük miktarlar halinde bulunur. Demirin kimyasal simgesi olan Fevirgs latince “demir” anlamına gelen ferrum’ dan türetilmiştir. Demirin atom numarası 26virgs atom ağırlığı 55virgs85 ve özgül ağırlığı 7virgs86’ dır. Demirvirgs küçük iğnelerden dev yapılara kadarvirgs binlerce işlenmiş ürünün ana maddesidir. Kükürt ve oksijen gibi metallerle kolayca birleşir. Başka herhangi bir metalden çok daha büyük miktarlardavirgs alaşımlarda kullanılır. En yararlı ve ucuz metallerden biri olan çelikvirgs demire küçük bir miktar karbon katılmasıyla elde edilir. Topazvirgs turkuvaz ve lal taşı dahilvirgs çeşitli değerli taşların kapsamında deri vardır. DEMİR FİLİZLERİ Demirvirgs yer kabuğunda büyük miktarlarda bulunan birçok yükseltgenmiş minerallerden ergitilir. Bu mineraller arasında hematitvirgs magnetitvirgs limonit ve karbonat sideriti sayabiliriz. Hematit (Fe2O3)virgs yüzde 70 demirvirgs yüzde 30 oksijen kapsayan bir filizdir. Adıvirgs kan kırmızısı renginden ötürü yunanca “kan” sözcüğünden türetilmiştir. Hematitvirgs bazen eşkenar paralel yüzlü biçimindevirgs bazen bir gül yapraklarına benzeyen ince tabakalar halindevirgs bazen de boya maddesi olarak kullanılan ve topraklı kırmızı bakır filizi diye adlandırılan bir toz halinde bulunur. Magnetit (Fe3O4)virgs adını magnetit özelliklerinden alan ve yüzde 72 demir kapsayan en zengin demir filizidir. Eşkenar paralel yüzlü ve sekiz yüzlü sistemlerde billurlaşır. Magnetit su ve çözelti halindeki gazların kimyasal olarak aşındırmaya uğrattığı olivin ve biyotit gibi kayaların değişiminden de oluşur. Limonit filizivirgs dünya demir üretiminde oldukça önemli bir yüzde oluşturur. Her bir limonit örneğinde ki demir yüzdesivirgs bulunan su molekülleri sayısına bağlıdır. Öteki demir filizlerinin değişimiyle oluşan limonit çoğunlukla demirli su çözeltileri yataklarındadır. Demir bakterisi adıyla bilinen küçük organizmaların hareketi de büyük miktarlarda limonit yatakları oluşumuna yol açmaktadır. Avrupa’ daki en büyük yataklar olan Alsace-Lorraine yatakları böyle oluşmuştur. Sideritvirgs FeCO3 formülüyle gösterilen ve yüzde 43 demir kapsayan bir demir II karbonattır. Billurları eşkenar paralel yüzlüdür. Siderit değişimi uğramadığı sürece beyazdır; ama yükseltgenliğinde (oksitlendiğinde)virgs rengi sarı ile ya da kahverengiyle dönüşür. Sideritvirgs çeşitli türlerde tortul kayalarda birleşme ya da kayaların kimyasal değişmeleri sonucu oluşur. Mikavirgs formülü FeO(OH) olan bir demir hidroksittir. Limonit ile birlikte bulunur. İğne biçiminde billurlar ya da tabakalar halinde rastlanır. Prittien de (demir disülfürvirgs FeS2 büyük miktarlarda demir çıkarılır. Pritvirgs kavurma denilen bir süreçlevirgs kükürt dioksit yapmak için bol hava ile yakılır. Kükürt dioksitvirgs daha sonravirgs demir çıkarılmasına elverişli olan sülfürik asit ve demir oksitler oluşturmadan kullanılır. DEMİR YATAKLARI A.B.D. en büyük demir üreticisidir. Hemen her eyalette demir bulunur. Ancakvirgs en önemli yataklar Michiganvirgs Minnessota ve Wisconsin’ deki hematit filizleridir. Dünya yüzeyindeki insan yapısı en geniş delikvirgs Minnessota’ da Hibbing yakınlarındadır ve bir de demir madeni yüzünden açılmıştır. Lorraine’ deki büyük limonit yataklarıvirgs Fransa için zengin ve ekonomik bir demir kaynağı oluşturur. Rusya’ daki başlıca yataklar Urallar’ da Perm’ de ve Ukrayna’ da dır. Britanya’ da demir filizi yataklarıvirgs Midlands ve Kuzey İngiltere kömür havzaları arasında yer alır. İsveçvirgs Almanyavirgs İspanyavirgs Lüksemburgvirgs Kanada ve Hindistan’ da geniş yataklar vardır. Son yıllarda Afrika’ da da geniş demir yatakları ortaya çıkarılmıştır. Birçok demir filizi yatağının geçmişivirgs bir yükselme ve düşüş öyküsüdür: Birçoğuvirgs yüzyıllarca işletildikten sonra bırakılmışvirgs ötekilervirgsyüzyıllarca ilgi çekmedikten sonra gün ışığına çıkarılmıştır.


Demirin Kullanım Alanları :

  • Çelik sanayinin ana hammaddesi olarak,
  • İnsan ve hayvan yaşamının en önemli parçası olan hemoglobinin yapısında,
  • Demir oksitleri boya endüstrisinde pigment olarak,
  • Saf halde demir karbon ve diğer metallerle alaşımları halinde,
  • İnşaatlarda beton, kiriş ve yüzeylerin güçlendirilmesinde kullanılır.

Cevap
tutku22:48, 11 Ekim 2011 
demır nasıl var olmuş bu dunyada teşekkurler
Cevap
«Önceki KonuSonraki Konu»
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
Sıvı ve gazların basıncı iletme özellikleri teknolojide nerelerde kullanılır?
Demir nerelerde kullanılır ve nerelerde çıkartılır?
Demir nerelerde kullanılır?
Dikdörtgen nerelerde kullanılır ve modelleri nelerdir?
Demir ve bakır nerelerde kullanılır?