Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Hz. Muhammed Mekke'den Medine'ye ne zaman hicret etmiştir?

Gösterim: 89.021 | Cevap: 46
  • mekkeden medineye hicret tarihi
Összede
Cevaplanmış   |    12 Nisan 2009 10:31   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Hz. Muhammed Mekke'den Medine'ye ne zaman hicret etmiştir?

PEYGAMBER EFENDİMİZ MEKKE`DEN MEDİNE`YE NE ZAMN HİCRET ETTİ VE HİCRETTEN SONRA KİMİN EVEİNDE MİSAFİR OLARAK KALDI???
En iyi cevap Daisy-BT tarafından gönderildi

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

lütfen bulun

Hz. Muhammed, M.S. 622 yılında Mekke'den Medine'ye göçmüştür. Bu tarih Hicret olarak adlandırılır ve Hz. Ömer zamanında Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
Blue Blood
12 Nisan 2009 11:41   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Hz. Muhammed Mekke'den Medine'ye ne zaman hicret etmiştir?

Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Mekke'den Medine'ye hicretinin 1425. yıldönümü bugün kutlanıyor. Hicri Takvim'e göre Muharrem ayının ilk gününün Yılbaşı olarak kabul edilmesi, Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicretinden 17 yıl sonra olmuştur. Hz.Ömer'in halifeliği zamanında toplanan istişare meclisinde, Hz.Ali'nin teklifi üzerine kabul edilen Hicri Takvim, o günden itibaren Müslümanlar tarafından kullanılmaya başlandı. Hicri yılın ilk gecesi, bugün idrak edilecek. Hicri yıl nedeniyle Bingöl Müftüsü Hasan Çağlar, bir mesaj yayınlattı. Çağlar'ın Hicri yılı anlatan mesajının tamamı şöyle
"10 Ocak 2008 Perşembe günü hicri yılbaşı idrak edilecektir.
Hicri Takvim, Peygamber Efendimiz (s.a.v) in Mekke'den Medine'ye göç etme olayını tarih başlangıcı ve bu hadisenin vuku bulduğu Muharrem ayının birinci gününü Hicri Yılbaşı kabul eder.
"Hicret" genel anlamda dini sebeplerle bir yerden başka bir yere göçme anlamında kullanılan bir kelimedir. Özel'de ise, Hz.Muhamme'din ve Mekke'li Müslümanların Medine'ye göç etmelerini ifade eder.
Dünya ve İslam tarihi açısında çok önemli olan hicret hadisesini kısaca anlatalım.
Cehalet, Putperestlik, inançsızlık, adaletsizlik, ahlaksızlık, gayr-ı insani hayat ve her cephesiyle bunalımlar içinde kıvranan insanlık âlemini kurtarmak üzere Allah tarafından son peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v) İslam dinini tebliğ etmeye başladığı andan itibaren müşrik halk tarafından kendisine ve İslam'a karşı olumsuz tavır takınıldı. Halk İslam'ı redd etmekle kalmadılar, Hz. Muhammed'i alaya aldılar, O'na ve inananlara baskı uyguladılar. Hak din İslam Mekke'de yayılmaya başlaması ile birlikte baskılar, eziyet ve işkencelere dönüştü. Yasir ve Sümeyye gibi sahabiler işkence ile şehit edildiler. Yoğun baskı, şiddet, eziyet ve işkenceler neticesinde Resullulah'ın izni ile bir kısım sahabi önce Habeşistan'a göç etti. Mekke'de kalan peygamber ve sahabilere karşı eza, cefa ve baskılar arttı. Sosyal ve ekonomik ambargolar konuldu. Uygulanan ambargolar neticesinde, yiyecek bir şey bulamadıklarından zaman zaman bitki ve ağaç kabuklarını yeme mecburiyetinde kalacak karda kötü şartlarda var olma mücadelesini verdiler.
Ağır hakaretlere de maruz kalan ve böyle bir ortamda İslam'ı yayamayacağını anlayan Hz. Muhammed, Taif şehrine giderek yeni bir çevrede davasını anlatmayı denedi, ancak burada da çok sert tepki ile karşılaştı ve taş yağmuruna tutularak kan revan içersinde Mekke'ye dönmek mecburiyetinde kaldı. Bu arada Mekke dışındaki Akabe denilen yerde tanıştığı bazı Medineliler İslamiyet'e girdi ve İslamiyet Medine'de günden güne yayıldı.
Medineli Müslümanlar Hz. Muhammed'i ve Mekkeli Müslümanları şehirlerine davet ederek; geldikleri takdirde canlarını, mallarını, çocuklarını ve kadınlarını korudukları gibi O'nu koruyacaklarına, rahat günlerde de sıkıntılı anlarda da kendisine tabi olacaklarına and içerek bey'at ettiler.
Resul-ı Ekrem Medine'nin, insanıyla coğrafi konumuyla vs. yönleriyle İslam'ın yayılması için uygun olduğu kanaati ile oraya hicret etmeye karar verdi. O'nun izniyle sahabiler pey'der pey Medine'ye hicret etti. Hicretler genellikle gizli olmuştu. Ancak Hz. Ömer (r.a) Kâbe'yi tavaf ettikten ve iki rekât namaz kıldıktan sonra müşriklere meydan okuyarak "Ben falan yoldan Medine'ye gidiyorum, karısının dul çocuklarının yetim kalmasını isteyen varsa karşıma çıksın" diyerek alenen yola çıkar.
Sahabilerin çoğu kısa sürede Medine'ye göç etti. Mekke'de sadece Resul-i Ekrem, Hz.Ebubekir, Hz. Ali ve hicrete güç yetiremeyen ya da engellenen belli birkaç kişi kalmıştı.
Mekkeli sahabilerin Medine'ye yerleşmeleri, Medine'de İslamiyet'in gittikçe güçlenmesi müşrikleri korkuttu. Hz.Muhammed'in de bir gün oraya giderek ashabı ile birlikte kendilerine karşı büyük bir tehlike oluşturacağından endişe eden müşrikler; buna karşı tedbir almak üzere "Dar'ün-Nedve" denilen yerde toplandılar. Uzun müzakereler neticesinde Ebucehlin teklifiyle Hz. Muhammedi öldürme karar aldılar ve silahşorlardan bir grup oluşturarak Peygambere suikast hazırlıkları yaptılar. Tam bu sırada Allah, Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammed'i durumdan haberdar kıldı. Hz. Peygamberde hicret etmek üzere harekete geçti. Hz.Ebubekirin evine giderek onunla birlikte hicret için bir plan hazırladı. Abdullah bin Uraykıt adında müşrik ama güvenilir bir kılavuz buldular, Hz.Ebubekir hicret için önceden hazırladığı iki deveyi bu kılavuza verdi ve üç gün sonra Sevr dağın eteğinde buluşmak üzere kılavuzla sözleşti.Evine geden Hz. Peygamber,ayrıldığı zaman evi kontrol edecek müşrikleri yanıltmak ve yanındaki emanetleri sahiplerine vermek üzere Hz. Ali'yi görevlendirdi ve gece yarısı Ebubekr'in evine gitti oradan beraberce sevr dağına çıkarak mağaraya gizlendiler.
Peygamberi öldürmekle görevlendirilen suikastçılar peygamberin evine geldiklerinde onu göremeyince bütün çevreyi taramaya başladılar. Aramalar sırasında bir grup, mağaranın yanına kadar gelmişti. Ebubekir duyduğu seslerden endişe ederek: "Ey Allah'ın Resulü eğilip baksalar bizi görecekler" deyince Hz. Muhammed, Kur'an'da ifade edildiği üzere: "Üzülme, elbette Allah bizimledir." diyerek onu teselli ediyordu. Allah, peygamberini koruduğu aşikârdı. Müşrikler mağaranın yanına kadar geldikleri halde içine bakmadan dönüp gittiler.
Mağarada üç gün kaldıktan sonra sözleşilen kılavuz devlerle birlikte Sevr dağının eteğine geldi. Burada buluşuldu. Medine'ye salimen ulaşabilmek için işlek olmayan farklı bir güzergah tercih edildi. Bazen sarp dağ geçitlerinden bazen çöllerin arasında geçtiler. Zaman zaman takibe uğradılar, sorguya çekildiler, tehlikeli anlar yaşadılar ve sekiz gün süren yolculuğun sonunda salimen Medine'ye beş km. mesafedeki Kuba'ya vardılar. Burada bir müddet kaldıktan sonra Medine'ye geldiler.
Emsalsiz bir coşku ve sevgi seli ile karşılanan Hz. Muhammed Medine'ye yerleşmesi ile birlikte İslam'ı yayma hareketine başladı.
Mekke'den gelen muhacir sahabiler ile onlara bütün mevcudiyetleri ile yardım eden Medineli sahabiler (Ensar) arasında kardeşleşme gerçekleşti.Müslümanlar arasında eşsiz dayanışma, kaynaşma, birlik ve beraberlik oluştu.
Mekke'de eziyet ve işkencelere maruz kalan Müslümanlar bu hicret sayesinde güç buldu. Hz.Muhammedin önderliğinde bir devlete kavuştular. Medine İslam devletinin ilk başkenti oldu. Hz.Peygamber İslam devletinin kuruluşunu ilan etti ve İslam'ı yaymak için hemen diplomatik temaslarına başladı. Hicret sayesinde İslam kısa bir süre içerisinde dünyanın her tarafına yayılma istidadı kazandı.
Dünya tarihinde çok mühim olan bu hicret hadisesi, Hz.Ömer zamanında yapılan müzakereler neticesinde Hz.Ali'nin teklifiyle hicri takvimin başlangıcı kabul edildi.
10 Ocak 2008 günü (bu gün) hicri takvime göre yılbaşıdır.
Yeni hicri yılın milletimize memleketimize, tüm Müslümanlara ve insanlık âlemine hayırlar getirmesini niyaz ederiz."

kaynak
Összede bu mesajı beğendi.
Misafir
15 Ekim 2009 11:05   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Hz. Muhammed Mekke'den Medine'ye ne zaman hicret etmiştir?

lütfen bulun
Daisy-BT
15 Ekim 2009 12:17   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Hz. Muhammed Mekke'den Medine'ye ne zaman hicret etmiştir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

lütfen bulun

Hz. Muhammed, M.S. 622 yılında Mekke'den Medine'ye göçmüştür. Bu tarih Hicret olarak adlandırılır ve Hz. Ömer zamanında Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
Misafir
5 Ocak 2010 09:28   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

son peygamber hz. muhammed

hicret'in nedenleri üzerinde bir araştırma yaptınız
Misafir
13 Şubat 2010 23:33   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Hz. Muhammed Mekke'den Medine'ye ne zaman hicret etmiştir?

sebepleri nedir?
Misafir
27 Nisan 2010 20:16   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

hz. muhammedin hicret olayı

hz. muhammedin medineye yaptığı hicretin sebep ve sonuçları
Misafir
14 Kasım 2010 13:43   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Hz. Muhammed Mekke'den Medine'ye ne zaman hicret etmiştir?

yanında kim vardı?
Misafir
22 Kasım 2010 18:37   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Hz. Muhammed Mekke'den Medine'ye ne zaman hicret etmiştir?

ebu bekir yanındaydı
Misafir
4 Ocak 2011 20:49   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Hz. Muhammed Mekke'den Medine'ye ne zaman hicret etmiştir?

yha arkadaşlar hazreti muhammedin ablası varmı varsa s yoksa g deyim size 2 ay süre hem cabuk cabuk
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Hz. Muhammed Mekke'den Medine'ye ne zaman hicret etmiştir? benzer konular

Etiketler:
  • mekkeden medineye hicret tarihi
Hz. Muhammed Mekke'den Medine'ye gittiğinde kimin evinde kalmıştır?
Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicreti, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hicreti sırasında hangi sahabeye misafir olmuştur? Hazreti Muhammed (s.a.v) Mekke'den Medine'ye gittikten sonra kimin evinde kalmıştır?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 5
Son Mesaj: 30 Nisan 2015 13:37
Mekke'den Medine'ye göç eden kişiye ne denir?
mekkeden medineye göç eden kişiye ne denir?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 12 Nisan 2015 21:03
Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra neler yapmıştır?
Medine dönemi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Medine'ye hicret ettikten sonra öncelikli faaliyetleri arasında hangi faaliyet bulunmaz? Verilenlerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Medine’ye Hicret ettikten sonra ilk yaptıkları arasında yer almaz? A)Bir mescit yaptırdı. ...
Forum: Cevaplanmış Cevap: 1
Son Mesaj: 7 Nisan 2014 11:26
Hz. Muhammed'in hicret etmesinin sebepleri nelerdir?
HZ. Muhammedin hicret etmesinin sebepleri nelerdir?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 24
Son Mesaj: 1 Mart 2014 13:03
Mekke ve Medine ile ilgili bilgi verir misiniz?
medine ve mekke dönemi ile ilgili kısa bilgiler
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 18 Şubat 2012 16:19
 
Sayfa 0.359 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu