Hoş geldiniz sayın ziyaretçi Neredeyim ben?!

Web sitemiz; forum, günlük, video ve sohbet bölümlerinin yanı sıra; Skype ile ilgili Türkçe teknik destek makaleleri, resim galerileri, geniş içerikli ansiklopedik bilgiler ve çeşitli soru-cevap konuları sunmaktadır. Daima faydalı olmayı ilke edinmiş sitemize sizin de katkıda bulunmanız bizi son derece memnun eder :) Üye olmak için tıklayınız...


Forumda Ara

Usturlap ve muallim-i sali nedir?

Bu konu Soru-Cevap forumunda kfkfkfkfkfksd tarafından 16 Nisan 2009 (17:53) tarihinde açılmıştır.
9351 kez görüntülenmiş, 7 cevap yazılmış ve son mesaj 9 Mart 2012 (09:39) tarihinde gönderilmiştir.
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Eski 16 Nisan 2009, 17:53

Usturlap ve muallim-i sali nedir?

#1 (link)
kfkfkfkfkfksd
Ziyaretçi
kfkfkfkfkfksd - avatarı
Sponsorlu Bağlantılar Sponsorlu Bağlantılar
usturlap ve muallim-i sani nedir
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Eski 16 Nisan 2009, 19:26

Usturlap ve muallim-i sali nedir?

#2 (link)
fadedliver
Ziyaretçi
fadedliver - avatarı
Usturlap, bir yıldızın belli bir yükseklikte, genellikle 60 derecede, ufkun üstünden geçiş anını saptamaya yarayan aygıttır. İlk olarak M.Ö. 3. Yüzyılda Yunanlılar tarafından gökcisimlerinin göreli konumlarını ve yüksekliklerini gözlemlemek üzere kullanılmıştır. Orta çağda, güneşin batış tabloları (gök ekvatorunun kuzey ya da güneyindeki açısal uzaklık) eklenerek, denizcilerin bulundukları bölgeyi saptamalarına yarayan bir seyir yardımcısı haline gelmiştir.
Eski biçimiyle usturlap, bir halka ile asılı tutulabilen ahşap bir diskten oluşuyordu. Diskin kenarlarına dairenin açı dereceleri işaretlenmişti; boyunca bakıldığında güneşin ya da bir başka yıldızın görülebildiği oynar bir ibre diskin ortasına bağlı idi. Daha sonraları, bir tarafında yıldızlar haritası, öte tarafında ise zodyak dairesi bulunan ****l bir plakadan yapılmaya başlanmıştır. Böylelikle günün hangi saati olduğunu belirlemek mümkün olabilmiştir; güneşin yüksekliğini ölçtükten sonra konumu zodyak dairesine not edilmekte, bu noktadan saatler dairesine çizilen bir çizgi ile de zaman saptanmaktaydı.
Gökbilim gözlemlerinde çok sınırlı ölçüde kullanılan usturlaplardan, daha çok astrolog ve gökbilimciler yararlanır. Usturlap’ın ilk örnekleri, yer küresini ve gök küresini hacim halinde gösteren ve birini ötekine göre doğru olarak hareket ettirmek demek olan küresel usturlap ile yer ve gök kürelerinin düzlemsel bir izdüşümünü oluşturan düzlemsel usturlap’tır. Daha sonra, bir civa banyosu üzerindeki yansımaya dayanan ve bir yıldızı, belli bir yüksekliğe ulaştığı anda gözlemeyi sağlayan aygıtlar geliştirildi ve bunlara 20.yüzyıl başında prizmalı usturlap adı verildi. Bir gözlem yerinin enlemi ile yıldız saatini veren ve açık havada kullanılan bu aygıtın yerine, günümüzde gerçek bir gözlemevi aygıtı olan Danjon’un nesnel usturlap’ı kullanılır. A. Danjon’un getirdiği en önemli yenilik, gözlemlenen yıldızın 60˚ yükseklikteki daireden geçtiği anın saptanmasında gözlemcinin “kişisel denklem” denilen hatasını büyük ölçüde azaltan düzenektir.Farabi (Muallim- i Sani );

Farabi Türk asıllı İslam felsefecisi (Maveraünnehir virgs Farabivirgs 870-Şamvirgs 950).
Asıl adı Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tahran bin Uzlug olan ve Batı kaynaklarında Alpharabius adıyla anılan Farabi (Türkistan ’ın Farab [Otrar] kentinde doğduğu için Farabi [Farablı] diye anılır). İlk öğrenimini Farab’davirgs medrese öğrenimini Rey ve Bağdat ’ta gördükten sonravirgs Harran’da felsefe araştırmaları yaptığı yıllarda tanıştığı Yuhanna bin Haylan’la birlikte Aristoteles ’in yapıtlarını okuyarak gezimciler okulunun ilkelerini öğrendi. Halep’te Hemedani hükümdarı Seyfüddevle’nin konuğu oldu. Arap ülkelerinde yaşamışvirgs Türk kimliğini ve Türk törelerini ölünceye kadar bırakmamış olan Farabi’yi anlatan kitaplarvirgs İslam aleminde Ebul Hasan el-Beyhakivirgs İbn-el-Kıftivirgs İbn Ebu Useybiyevirgs İbn el-Hallikan adlı yazarlar tarafından Farabi’nin ölümünden birkaç yüzyıl sonra gerçekleştirildi. Ama bu yapıtlarvirgs birer araştırma olmaktan çokvirgs Farabi’yle ilgili söylenceleri derliyorvirgsbir felsefeciyle değilvirgs bir ermişi açıklıyordu.
Aristotales’in ortaya attığı madde ve suret kavramını hiçbir değişiklik yapmadan benimseyenvirgs eşyanın oluşumundavirgs yani yaradılışta madde ve sureti iki temel ilke olarak gören Farabi’nin fiziği devirgs metafiziğe bağlıdır. Buna görevirgs evrenin ve eşyanın özünü oluşturan dört öğe (toprakvirgs havavirgs ateşvirgs su) ilk madde olan el-aklül-faalden çıkmıştır Söz konusu dört öğevirgs birbirleriyle belli ölçülerde kaynaşırvirgs ayrışır ve içinde bulunduğumuz evreni (el-alem) oluştururlar.
Farabivirgs ilimleri sınıflandırdı. Ona gelinceye kadar ilimler trivium (üçüzlü) ve quadrivium (dördüzlü) diye iki kısımda toplanıyordu. Nahivvirgs mantıkvirgs beyan üçüzlü ilimlere; matematikvirgs geometrivirgs musiki ve astronomi ise dördüzlü ilimler kısmına dahildi. Farabi ilimleri; ilimler diye üçe ayırdı. Onun bu metoduvirgs Avrupalı bilginler tarafından kabul edildi.
Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıklı izahını Farabi yaptı. Ovirgs titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit etti.Bu keşfiyle musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kaideleri buldu. Aynı zamanda tıp alanında çalışmalar yapan Farabivirgs bu konuda çeşitli ilaçlarla ilgili bir eser yazdı.
Farabi insanı tanımlarken “alem büyük insandır; insan küçük alemdir.” Diyerek bu iki kavramı birleştirmiştir. İnsan ahlakının temelivirgs ona göre bilgidir; akıl iyiyi kötüden ancak bilgiyle ayırır. İnsan için en yüksek en yüksek erdem olan bilgivirgs insan beyninin çalışması sonucu elde edilemez; çünkü tanrısaldırvirgs doğuştandır (Vehbi). Bilimin ise üç kaynağı vardır: Duyu; akıl; nazar. Bilimler ikiye ayrılırlar: Kurumsal (nazari) bilimler; uygulamalı (ameli) bilimler. Ahlakvirgs siyasetvirgs müzikvirgs matematik uygulamalı bilimlere girer. Toplumlarda öz bakımından ikiye ayrılırlar: Erdemli toplumlar ve erdemsiz toplumlar. Bu toplumları yöneltecek en kusursuz devletsevirgs bütün insanlığı kapsayan dünya devletidir.

Eserleri
Kitabu'l-Cem beyne reyey el-hakimeyn(İki Felsefeci Arasındaki Düşüncelerin Uzlaştırılması)
Ele Alınan Kaynakların Kaynakları
Füsusu'l-Hikem (Hikmetlerin Özleri)
Medinetü'l-Fadıla (Erdemli Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap)
Risale fi Ma'anii'l-Akl(Aklın Anlamları)
İhsa el-Ulûm (Bilimlerin Sayımı)
Kitab musiki el-Kebir
Rapor Et
Eski 27 Mart 2010, 15:44

muallim i sani

#3 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
Alıntı:
muallim i sani nedir
muallim i sani nedir muallim i sani nedir muallim i sani nedir muallim i sani nedir
Rapor Et
Eski 27 Mart 2010, 16:05

Usturlap ve muallim-i sali nedir?

#4 (link)
_KleopatrA_
Ziyaretçi
_KleopatrA_ - avatarı
Alıntı:
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı Mesajı Görüntüle

muallim i sani nedir muallim i sani nedir muallim i sani nedir muallim i sani nedir
Farabi (Muallim- i Sani );

Farabi Türk asıllı İslam felsefecisi (Maveraünnehir virgs Farabivirgs 870-Şamvirgs 950).
Asıl adı Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tahran bin Uzlug olan ve Batı kaynaklarında Alpharabius adıyla anılan Farabi (Türkistan ’ın Farab [Otrar] kentinde doğduğu için Farabi [Farablı] diye anılır). İlk öğrenimini Farab’davirgs medrese öğrenimini Rey ve Bağdat ’ta gördükten sonravirgs Harran’da felsefe araştırmaları yaptığı yıllarda tanıştığı Yuhanna bin Haylan’la birlikte Aristoteles ’in yapıtlarını okuyarak gezimciler okulunun ilkelerini öğrendi. Halep’te Hemedani hükümdarı Seyfüddevle’nin konuğu oldu. Arap ülkelerinde yaşamışvirgs Türk kimliğini ve Türk törelerini ölünceye kadar bırakmamış olan Farabi’yi anlatan kitaplarvirgs İslam aleminde Ebul Hasan el-Beyhakivirgs İbn-el-Kıftivirgs İbn Ebu Useybiyevirgs İbn el-Hallikan adlı yazarlar tarafından Farabi’nin ölümünden birkaç yüzyıl sonra gerçekleştirildi. Ama bu yapıtlarvirgs birer araştırma olmaktan çokvirgs Farabi’yle ilgili söylenceleri derliyorvirgsbir felsefeciyle değilvirgs bir ermişi açıklıyordu.
Aristotales’in ortaya attığı madde ve suret kavramını hiçbir değişiklik yapmadan benimseyenvirgs eşyanın oluşumundavirgs yani yaradılışta madde ve sureti iki temel ilke olarak gören Farabi’nin fiziği devirgs metafiziğe bağlıdır. Buna görevirgs evrenin ve eşyanın özünü oluşturan dört öğe (toprakvirgs havavirgs ateşvirgs su) ilk madde olan el-aklül-faalden çıkmıştır Söz konusu dört öğevirgs birbirleriyle belli ölçülerde kaynaşırvirgs ayrışır ve içinde bulunduğumuz evreni (el-alem) oluştururlar.
Farabivirgs ilimleri sınıflandırdı. Ona gelinceye kadar ilimler trivium (üçüzlü) ve quadrivium (dördüzlü) diye iki kısımda toplanıyordu. Nahivvirgs mantıkvirgs beyan üçüzlü ilimlere; matematikvirgs geometrivirgs musiki ve astronomi ise dördüzlü ilimler kısmına dahildi. Farabi ilimleri; ilimler diye üçe ayırdı. Onun bu metoduvirgs Avrupalı bilginler tarafından kabul edildi.
Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıklı izahını Farabi yaptı. Ovirgs titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit etti.Bu keşfiyle musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kaideleri buldu. Aynı zamanda tıp alanında çalışmalar yapan Farabivirgs bu konuda çeşitli ilaçlarla ilgili bir eser yazdı.
Farabi insanı tanımlarken “alem büyük insandır; insan küçük alemdir.” Diyerek bu iki kavramı birleştirmiştir. İnsan ahlakının temelivirgs ona göre bilgidir; akıl iyiyi kötüden ancak bilgiyle ayırır. İnsan için en yüksek en yüksek erdem olan bilgivirgs insan beyninin çalışması sonucu elde edilemez; çünkü tanrısaldırvirgs doğuştandır (Vehbi). Bilimin ise üç kaynağı vardır: Duyu; akıl; nazar. Bilimler ikiye ayrılırlar: Kurumsal (nazari) bilimler; uygulamalı (ameli) bilimler. Ahlakvirgs siyasetvirgs müzikvirgs matematik uygulamalı bilimlere girer. Toplumlarda öz bakımından ikiye ayrılırlar: Erdemli toplumlar ve erdemsiz toplumlar. Bu toplumları yöneltecek en kusursuz devletsevirgs bütün insanlığı kapsayan dünya devletidir.

Eserleri
Kitabu'l-Cem beyne reyey el-hakimeyn(İki Felsefeci Arasındaki Düşüncelerin Uzlaştırılması)
Ele Alınan Kaynakların Kaynakları
Füsusu'l-Hikem (Hikmetlerin Özleri)
Medinetü'l-Fadıla (Erdemli Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap)
Risale fi Ma'anii'l-Akl(Aklın Anlamları)
İhsa el-Ulûm (Bilimlerin Sayımı)
Kitab musiki el-Kebir
Rapor Et
Eski 14 Nisan 2010, 18:42

muallim isani nedir

#5 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
muallim i sani nedir
Rapor Et
Eski 26 Şubat 2011, 12:37

usturlab

#6 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
usturlab nedir?
Rapor Et
Eski 9 Mart 2012, 09:22

Usturlap ve muallim-i sali nedir?

#7 (link)
Misafir
Ziyaretçi
Misafir - avatarı
muallim isani nedir
Rapor Et
Eski 9 Mart 2012, 09:39

Usturlap ve muallim-i sali nedir?

#8 (link)
pusula
Ziyaretçi
pusula - avatarı
kinci öğretmen anlamındaki bu unvan, farabi için kullanılır.
Sponsorlu Bağlantılar
Rapor Et
Cevap Yaz Yeni Konu Aç
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adı:
Önce bu soruyu cevaplayın
Mesaj:
Yeni Soru
Sayfa 0.274 saniyede (77.93% PHP - 22.07% MySQL) 16 sorgu ile oluşturuldu
Şimdi ücretsiz üye olun!
Saat Dilimi: GMT +2 - Saat: 10:00
  • YASAL BİLGİ

  • İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan MsXLabs.org forum adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm kullanıcılarımız yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. MsXLabs.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 3 (üç) iş günü içerisinde MsXLabs.org yönetimi olarak tarafımızdan gerekli işlemler yapıldıktan sonra size dönüş yapılacaktır.
  • » Site ve Forum Kuralları
  • » Gizlilik Sözleşmesi