Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Hz. Muhammed'in yaşadığı olaylar ve bu olaylarla ilgili ayetler nelerdir?

Gösterim: 18060 | Cevap: 13
ZİYARETCİ
Cevaplanmış   |    20 Nisan 2009 16:35   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Hz. Muhammed'in yaşadığı olaylar ve bu olaylarla ilgili ayetler nelerdir?

EFENDİMİZ (S.A.V)İN YAŞADIĞI OLAYLAR VE OLAYLARLA İLGİLİ AYET VE HADİSLER
En iyi cevap Misafir tarafından gönderildi

HAZRETİ MUHAMMEDİN YAŞADIĞI BİR OLAY
fadedliver
20 Nisan 2009 19:05   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Hz. Muhammed'in yaşadığı olaylar ve bu olaylarla ilgili ayetler nelerdir?

Linki inceleyerek gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in Hayatı
Misafir
6 Aralık 2009 14:22   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Hz. Muhammed'in yaşadığı olaylar ve bu olaylarla ilgili ayetler nelerdir?

HAZRETİ MUHAMMEDİN YAŞADIĞI BİR OLAY
57can22
6 Aralık 2009 14:34   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Hz. Muhammed'in yaşadığı olaylar ve bu olaylarla ilgili ayetler nelerdir?

Bu linkte ara belki bulursun:Muhammed
Misafir
18 Şubat 2010 19:45   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Hz. Muhammed'in yaşadığı olaylar ve bu olaylarla ilgili ayetler nelerdir?

akıl ile ilgili ayetler???
Misafir
13 Nisan 2010 10:57   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Hz. Muhammed'in yaşadığı olaylar ve bu olaylarla ilgili ayetler nelerdir?

Alıntı

hz muhammedin yasadigi bir olay

hz muhamedin bir olayı
Blue Blood
13 Nisan 2010 11:50   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Hz. Muhammed'in yaşadığı olaylar ve bu olaylarla ilgili ayetler nelerdir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

hz muhamedin bir olayı

Hz. Muhammed (S.A.V.)'in Hayatı
Misafir
12 Kasım 2010 15:32   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Hz. Muhammed'in yaşadığı olaylar ve bu olaylarla ilgili ayetler nelerdir?

HZ. MUHAMMEDİN YAŞADIĞI EN BÜYÜK OLAY NE OLABİLİR
ener
12 Kasım 2010 15:58   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Hz. Muhammed'in yaşadığı olaylar ve bu olaylarla ilgili ayetler nelerdir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

HZ. MUHAMMEDİN YAŞADIĞI EN BÜYÜK OLAY NE OLABİLİR

Linki inceleyerek gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in Hayatı
Misafir
9 Mart 2011 20:19   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Hz. Muhammed'in yaşadığı olaylar ve bu olaylarla ilgili ayetler nelerdir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

HAZRETİ MUHAMMEDİN YAŞADIĞI BİR OLAY

Hz. Muhammed 571 yılında Mekke şehrinde dünyaya geldi. Babasının adı ABDULLAH, annesinin adı AMİNE dir. Hz. Muhammed küçük yaşta önce babasını daha sonra da annesini kaybetti. Önce dedesi ABDÜLMUTTALİB, o da ölünce amcası EBU TALİB in yanında kaldı. Amcası ile beraber ticaretle uğraştı. Küçük yaşından itibaren çevresinde doğruluğu, güvenirliliği ile ün kazandı. Kendisi çevresindeki insanlar gibi putlara hiç ilgi duymuyor, sık sık HİRA dağına çıkıp yalnız kalıyordu.

Yine böyle bir zamanda Hira mağrasında düşünceler içerisinde iken vahiy meleği Cebrail ilk vahyi getirdi. (Yaradan Rabbi!nin adı ile oku!-Alak Süresi). Bu şekilde Hz.Muhammed'in peygamberlik süreci başlamış oldu. Hz. Muhammed'e ilk inanan Hz.Hatice, Hz.Ali, Hz.Ebu Bekir, ve Hz. Zeyd oldu. Ancak yeni gelen din (İslam) Mekkeliler tarafından hiç hoş karşılanmadı. Çünkü İslam dini kendi dinleri putperestlik ile hiç benzeşmiyordu. Atalarının dinine büyük bir bağlılık duyan Araplar Hz.Muhammed'e ve yeni dine şiddetle karşı geldiler. Bu karşı gelme zamanla Müslümanlara karşı şiddete dönüştü. Bunun üzerine Hz.Muhammed Müslümanlara hicret (göç) emrini verdi. 615 yılında Müslümanlar önce Habeşistan'a baskılar artınca da 622 yılında Mekke'yi terk ederek Medine şehrine hicret (göç) ettiler. Hicret 'ten sonra Medine İslamiyet'in merkezi durumuna geldi

Hz.Muhammed'in Ahsa Valisi El-Münzire gönderdiği mektup

BEDİR SAVAŞI (624)

Nedeni: Mekkelilere ait bir ticaret kervanı Müslümanlarca ele geçirilmek istenmişti. Bu şekilde Müslümanların Hicret esnasında Mekke'de bıraktıkları malların karşılığı alınacaktı. Bu durum iki tarafı karşı karşıya getirdi.

Sonuçları:

1. Bedir savaşı Müslümanların kazandığı ilk askeri zaferdir.
2. Müslümanların kendilerine olan güvenleri artmıştır.
3. Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçmiştir.
4. Mekkeli esirlerden okuma-yazma bilenler 10 Müslüman'a okuma-yazma öğretme karşılığında serbest bırakıldılar.

Kaynakwh webhatti.com: Kısaca Hz.Muhammedin Hayatı
UHUD SAVAŞI (625)

Nedenleri:

Mekkelilerin Bedir savaşının intikamını alma istekleri.

Mekkelilerin Medine şehrine doğru gelmeleri üzerine iki taraf Uhud dağı eteklerinde karşı karşıya geldiler. Savaşın başlangıcında Müslümanlar üstün iken Peygamber tarafından görevlendirilen okçuların yerlerini terk etmeleri savaşın kaybedilmesine yol açmıştır.

Sonuçları:

1. Mekkeliler savaştan galip gelmelerine rağmen kesin bir sonuç elde edemediler.
2. Okçuların yerlerini terk etmeleri savaşın kaybedilmesine yol açmıştı. Bu durum Peygamberin emirlerine uymanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi.


HENDEK SAVAŞI(627)

Nedenleri:

1. Uhud savaşından sonra Medine 'den çıkarılan Yahudilerin Mekkelileri sürekli kışkırtmaları.
2. Mekkelilerin Müslümanlara kesin bir darbe vurma istekleri.


Kalabalık bir ordu ile harekete geçen Mekkelilere karşı Medine şehrinin savunulmasına karar verildi. Salman-ı Farisi adında bir İranlı Müslüman'ın önerisi ile şehrin etrafına hendekler kazıldı. Mekkeliler bu hendekleri aşamadılar ve bir sonuç alamadan geri döndüler.

Sonuçları

1. Bu savaş Mekkelilerin Müslümanlar üzerine yaptıkları son saldırı olmuştur. Bundan sonra Müslümanlar saldırı, Mekkeliler savunma konumuna geçmiştir.
2. Medine çevresindeki bir çok Arap kabilesi Müslüman olmuştur.


HUDEYBİYE BARIŞI(628)

628 yılında Müslümanlar Mekke'de bulunan Kabe'yi ziyaret etmek istediler.Mekkeliler bu durum karşısında tedirgin oldular ve ziyarete izin vermek istemediler. Bunu üzerine taraflar arasında Hudeybiye Antlaşması imzalandı.

1. Her iki taraf istedikleri kabileler ile ittifak yapabilecekler. Ancak askeri yardım yapmayacaklardı.
2. Müslümanlar o yıl Kabe'yi ziyaret etmeyecekler,ertesi yıl ziyaret yapacaklar.
3. Müslüman olan Mekkeli gençler ailesinin izni olmadan Medine'ye alınmayacak, Mekke'ye sığınanlar ise geri verilmeyecekti.
4. Barış on yıl süre ile geçerli olacaktı.

ÖNEMİ: Bu antlaşma ile Mekkeliler Müslümanları hukuken tanımış oldular.

HAYBER'İN FETHİ (629)

Hayber'de yaşayan Yahudiler Müslümanlar aleyhine işler yapıyorlar, İslam'ı kötülüyorlardı. Bunun üzerine Buranın fethine karar verildi. Hayber kalesi Yahudilerden alındı.

ÖNEMİ : Hayber'in fethi ile Şam ticaret yolunun kontrolü Müslümanların eline geçmiş ve güvenliği sağlanmıştır.

MUTE SAVAŞI (629)

Müslümanlar ile Bizanslılar arasında yapılan ilk savaştır. Çok kalabalık olan Bizans ordusu karşısında Müslümanlar bir sonuç elde edemediler.

MEKKE'NİN FETHİ (630)

Mekkelilerin Hudeybiye Barışını bozmaları üzerine Mekke'nin fethine karar verildi. Mekke şehri hiçbir karşı koyma görmeden kısa sürede ele geçirildi. Mekke'nin fethi ile Arap yarımadasının tamamı kısa sürede Müslümanların kontrolüne girdi.

HUNEYN SAVAŞI (631)

Mekke'nin fethinden sonra İslam'ı benimsemeyen Arap kabileleri Mekke'nin dışında toplandılar. Müslümanlar ve Putperest Arap kabileleri arasında yapılan bu savaşı Müslümanlar kazandı ve ardından Ta'if şehri de kuşatıldı ancak alınamadı. Bir süre sonra Ta'if halkı kendi istekleri ile Müslüman oldular.Kaynakwh webhatti.com: Kısaca Hz.Muhammedin Hayatı

TEBÜK SEFERİ (631)

Bizans İmparatoru Heraklius'un büyük bir ordu ile Arabistan'a geldiği haberi üzerine Hz. Muhammed Tebük' e doğru sefere çıktı. Ancak haberin doğru olmadığı anlaşıldı. Tebük Seferi Hz. Muhammed'in son seferi olmuştur.

Hz.Muhammed son bir kez Mekke'de kalabalık bir Müslüman kitlesine VEDA HUTBESİNİ söyledi. 632 yılında Medine'de vefat etti. Hz.Muhammed vefat ettiği yere gömüldü. Medine şehrindeki peygamberimizin bu mezarına "Ravza-i Mutahhare" denir.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Hz. Muhammed'in yaşadığı olaylar ve bu olaylarla ilgili ayetler nelerdir? benzer konular

Hz. Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'de adının geçtiği ayetler nelerdir?
Slm Benim Ödev Vardı Yardım Edermisiniz Konusu Hz. Muhammet ' in Kuran-ı Kerim de geçen ayetleri lazım nolur yardım edin Ayın 05.05.2010 ' a Kadar Gönderirseniz Sevinirim Tşk ' ler
Forum: Soru-Cevap Cevap: 48
Son Mesaj: 12 Ocak 2015 16:48
Hz. Muhammed'in güvenilirliği ile ilgili ayetler nelerdir?
hz. muhammedin guvenilirliği ile ilgili ayetler nelerdir.?.
Forum: Soru-Cevap Cevap: 10
Son Mesaj: 14 Mayıs 2013 17:06
Hz. Muhammed'in insanlığa rahmet olduğunu anlatan ayetler nelerdir?
hz muhammedin insanlığa rahmet olduğu ayetler
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 23 Mart 2012 19:39
Hz. Muhammed'in insanlara örnek olmasıyla ilgili ayetler nelerdir?
HZ. Muhammed'in insanlara örnek olması konusundaki ayetler
Forum: Soru-Cevap Cevap: 6
Son Mesaj: 17 Ocak 2012 12:55
Atatürk'ün İstanbul'da yaşadığı olaylar nelerdir?
atatürk istanbul dayaşamış olayları paragraf şeklinde yazarmısınızzz lütfen nolur hi bir yerde bulamadım:(
Forum: Soru-Cevap Cevap: 3
Son Mesaj: 10 Ekim 2011 16:01
 
Sayfa 0.347 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu