Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Piller elektrik enerjisini nasıl üretir?

Gösterim: 21.943 | Cevap: 13
pelddrr
Cevaplanmış   |    8 Mayıs 2009 15:00   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Piller elektrik enerjisini nasıl üretir?

piller elektrik enerjisini nasıl üretirler?
En iyi cevap fadedliver tarafından gönderildi

Zıt elektrik yükü ile yüklü olan veya üzerinde biriken elektrik yüklerinin sayısı farklı olan iki cisim iletken bir tel ile birbirlerine bağlandığında cisimlerden birinden diğerine elektrik yükü hareketi olur. Elektrik yüklerinin hareketine elektrik akımı denir. Elektrik akımı, daima (–) yüklerin yani elektronların hareketi sayesinde oluşur.
Elektrik akımının oluşabilmesi için iletken telin iki ucu arasındaki elektrik yüklerinin enerjilerinin farklı olması gerekir. Elektrik akımının oluşması sırasında enerji, yüksek enerjili cisimden (kutuptan) düşük enerjili cisme (kutba) doğru gerçekleşir.
Elektrik akımının sürekli olabilmesi için elektron hareketinin sürekli olması gerekir. Elektron hareketini sürekli hale getirebilmek için elektrik enerjisi (elektron yani (–) elektrik yükü) üreten kaynaklar kullanılır. Elektrik enerjisi (elektron yani (–) elektrik yükü) üreterek sürekli elektrik akımının oluşmasını sağlayan kaynaklara elektrik akımı kaynağı veya güç kaynağı veya üreteç denir. Pil, akümülatör, dinamo, jeneratör elektrik akımı kaynaklarıdır.
Pil, basit elektrik devrelerindeki yüklere elektriksel bir kuvvet uygulayarak yüklerin elektrik enerjisi kazanmalarını ve bu enerjinin iletken tel boyunca iletilmesini sağlar. Bunun sonucunda iletken teldeki elektrik yükleri arasında enerji aktarımına neden olur. Negatif elektrik yüklerinin titreşim hareketleri sonucu yükler arasında gerçekleşen elektrik enerjisi aktarımına elektrik akımı denir.
Elektrik akımı, yüklerin akışı anlamına gelmez. Elektrik akımı, yüklerin titreşim hareketinin sonucunda oluşur yani elektrik akımı yüklerin akışı sonucunda değil, yüklerin titreşim hareketi sonucunda oluşur.

3- Elektrik Yüklerinin Akışı :
Zıt elektrik yükü ile yüklü olan yani (+) pozitif ve (-) negatif elektrik yükü ile yüklü olan iki cisim iletken bir tel ile birbirlerine bağlandığında (-) negatif yüklü cisimden (+) pozitif yüklü cisme doğru elektron akışı olur. İletken tel üzerinde elektronların akması sonucu elektrik akımı oluşur. Elektrik akımı sayesinde de elektrik enerjisi oluşur.
Elektrik akımı oluşurken;
• Negatif (-) yüklü cisme negatif (-) kutup veya katot denir.
• Pozitif (+) yüklü cisme pozitif (+) kutup veya anot denir.
• Elektron akışının yönü negatif (-) kutuptan yani katottan pozitif (+) kutba yani anota doğrudur.
• Elektrik akımının yönü pozitif (+) kutuptan yani anottan negatif (-) kutba yani katota doğrudur.


elektrik011

4- Pil, Pil Çeşitleri ve Pillerin Özellikleri :
Kimyasal enerjiyi depolayan, gerektiğinde depoladığı kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren elektron yani (-) elektrik yükü üreten kaynaklara pil denir.
Pillerin; Volta pili, limon pili, Daniell pili, kuru pil (Leclanche pili) gibi çeşitleri vardır.
Bütün pillerde ortak olan bazı özellikler vardır. Bunlar;
• Bütün pillerde (+) ve (-) kutup bulunur.
• Bütün pillerde iki farklı cins metal kullanılır.
• Bütün pillerde elektrik akımını ileten yani elektronların geçişini sağlayan bir sıvı bulunur.
5- Basit Elektrik Devreleri :
Pil, pil yatağı, ampul, duy, anahtar ve bağlantı kablolarından oluşan devreye basit elektrik devresi denir.
(Elektrik yüklerinin üretecin bir kutbundan çıkıp diğer kutbuna girmesini yani akışını sağlayan düzeneğe basit elektrik devresi denir).
• Devredeki pil elektrik enerjisi üretir (yani elektrik yükü yani elektron kaynağıdır ve elektrik akımının oluşmasını sağlar).
• Devredeki pil yatağı, pillerin devreye bağlanmasını sağlar.
• Devredeki iletken tel, elektrik enerjisinin (elektrik yüklerinin yani elektronların) akışını sağlar.
• Devredeki ampul, iletken telden elektrik enerjisinin (yani elektronların) geçtiğini ya da geçmediğini (yani elektrik akımının oluşup oluşmadığını) gösterir.
• Devredeki duy, ampullerin devreye bağlanmasını sağlar.
• Devredeki anahtar, elektrik enerjisinin (yani elektrik yüklerinin yani elektronların) geçmesini ya da geçmemesini sağlar.
Basit elektrik devrelerinde anahtar açıkken devreden elektrik enerjisi (elektrik yükleri yani elektrik akımı) geçemez ve ampul yanmaz. Böyle devrelere açık devre denir.
Basit elektrik devrelerinde anahtar kapalı iken devreden elektrik enerjisi (elektrik yükleri yani elektrik akımı) geçebilir ve ampul yanar. Böyle devrelere kapalı devre denir.
Basit elektrik devrelerinde elektrik akımının yönü, pilin dışında (+) kutuptan (-) kutba doğru, pilin içinde ise (-) kutuptan (+) kutba doğrudur.
Basit elektrik devrelerinde elektronların akış yönü pilin dışında (-) kutuptan (+) kutba doğrudur.

elektrik0111
fadedliver
8 Mayıs 2009 18:48   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Piller elektrik enerjisini nasıl üretir?

Zıt elektrik yükü ile yüklü olan veya üzerinde biriken elektrik yüklerinin sayısı farklı olan iki cisim iletken bir tel ile birbirlerine bağlandığında cisimlerden birinden diğerine elektrik yükü hareketi olur. Elektrik yüklerinin hareketine elektrik akımı denir. Elektrik akımı, daima (–) yüklerin yani elektronların hareketi sayesinde oluşur.
Elektrik akımının oluşabilmesi için iletken telin iki ucu arasındaki elektrik yüklerinin enerjilerinin farklı olması gerekir. Elektrik akımının oluşması sırasında enerji, yüksek enerjili cisimden (kutuptan) düşük enerjili cisme (kutba) doğru gerçekleşir.
Elektrik akımının sürekli olabilmesi için elektron hareketinin sürekli olması gerekir. Elektron hareketini sürekli hale getirebilmek için elektrik enerjisi (elektron yani (–) elektrik yükü) üreten kaynaklar kullanılır. Elektrik enerjisi (elektron yani (–) elektrik yükü) üreterek sürekli elektrik akımının oluşmasını sağlayan kaynaklara elektrik akımı kaynağı veya güç kaynağı veya üreteç denir. Pil, akümülatör, dinamo, jeneratör elektrik akımı kaynaklarıdır.
Pil, basit elektrik devrelerindeki yüklere elektriksel bir kuvvet uygulayarak yüklerin elektrik enerjisi kazanmalarını ve bu enerjinin iletken tel boyunca iletilmesini sağlar. Bunun sonucunda iletken teldeki elektrik yükleri arasında enerji aktarımına neden olur. Negatif elektrik yüklerinin titreşim hareketleri sonucu yükler arasında gerçekleşen elektrik enerjisi aktarımına elektrik akımı denir.
Elektrik akımı, yüklerin akışı anlamına gelmez. Elektrik akımı, yüklerin titreşim hareketinin sonucunda oluşur yani elektrik akımı yüklerin akışı sonucunda değil, yüklerin titreşim hareketi sonucunda oluşur.

3- Elektrik Yüklerinin Akışı :
Zıt elektrik yükü ile yüklü olan yani (+) pozitif ve (-) negatif elektrik yükü ile yüklü olan iki cisim iletken bir tel ile birbirlerine bağlandığında (-) negatif yüklü cisimden (+) pozitif yüklü cisme doğru elektron akışı olur. İletken tel üzerinde elektronların akması sonucu elektrik akımı oluşur. Elektrik akımı sayesinde de elektrik enerjisi oluşur.
Elektrik akımı oluşurken;
• Negatif (-) yüklü cisme negatif (-) kutup veya katot denir.
• Pozitif (+) yüklü cisme pozitif (+) kutup veya anot denir.
• Elektron akışının yönü negatif (-) kutuptan yani katottan pozitif (+) kutba yani anota doğrudur.
• Elektrik akımının yönü pozitif (+) kutuptan yani anottan negatif (-) kutba yani katota doğrudur.


elektrik011

4- Pil, Pil Çeşitleri ve Pillerin Özellikleri :
Kimyasal enerjiyi depolayan, gerektiğinde depoladığı kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren elektron yani (-) elektrik yükü üreten kaynaklara pil denir.
Pillerin; Volta pili, limon pili, Daniell pili, kuru pil (Leclanche pili) gibi çeşitleri vardır.
Bütün pillerde ortak olan bazı özellikler vardır. Bunlar;
• Bütün pillerde (+) ve (-) kutup bulunur.
• Bütün pillerde iki farklı cins metal kullanılır.
• Bütün pillerde elektrik akımını ileten yani elektronların geçişini sağlayan bir sıvı bulunur.
5- Basit Elektrik Devreleri :
Pil, pil yatağı, ampul, duy, anahtar ve bağlantı kablolarından oluşan devreye basit elektrik devresi denir.
(Elektrik yüklerinin üretecin bir kutbundan çıkıp diğer kutbuna girmesini yani akışını sağlayan düzeneğe basit elektrik devresi denir).
• Devredeki pil elektrik enerjisi üretir (yani elektrik yükü yani elektron kaynağıdır ve elektrik akımının oluşmasını sağlar).
• Devredeki pil yatağı, pillerin devreye bağlanmasını sağlar.
• Devredeki iletken tel, elektrik enerjisinin (elektrik yüklerinin yani elektronların) akışını sağlar.
• Devredeki ampul, iletken telden elektrik enerjisinin (yani elektronların) geçtiğini ya da geçmediğini (yani elektrik akımının oluşup oluşmadığını) gösterir.
• Devredeki duy, ampullerin devreye bağlanmasını sağlar.
• Devredeki anahtar, elektrik enerjisinin (yani elektrik yüklerinin yani elektronların) geçmesini ya da geçmemesini sağlar.
Basit elektrik devrelerinde anahtar açıkken devreden elektrik enerjisi (elektrik yükleri yani elektrik akımı) geçemez ve ampul yanmaz. Böyle devrelere açık devre denir.
Basit elektrik devrelerinde anahtar kapalı iken devreden elektrik enerjisi (elektrik yükleri yani elektrik akımı) geçebilir ve ampul yanar. Böyle devrelere kapalı devre denir.
Basit elektrik devrelerinde elektrik akımının yönü, pilin dışında (+) kutuptan (-) kutba doğru, pilin içinde ise (-) kutuptan (+) kutba doğrudur.
Basit elektrik devrelerinde elektronların akış yönü pilin dışında (-) kutuptan (+) kutba doğrudur.

elektrik0111
Misafir
30 Mayıs 2010 21:09   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

piller

piller nası elektirik ve enerji üretir kısa bir bilgi istiyorum
ali19852
21 Şubat 2011 13:15   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Piller elektrik enerjisini nasıl üretir?

Ya benim anlamadığım nokta şu: elektronların akış yönü pilin dışında (-) kutuptan (+) kutba doğrudur. elektrik akımının yönü, pilin dışında (+) kutuptan (-) kutba doğru olduğunu söylüyorsunuz buradaki bağıntıyı tam anlamadım. çünkü elektrik akımı elektronların akışı değilmidir? peki neden elektron akışı (-) kutuptan (+) kutba doğru oluyorda, elektrik akımının yönü, pilin dışında (+) kutuptan (-) kutba doğru oluyor bunu açıklarmısınız?

teşekürler...
Misafir
27 Şubat 2011 00:46   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Piller elektrik enerjisini nasıl üretir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

pil yok pil lazımmmmmmmmmmmmmmm!!!

Pil 1800 yılında Alessandro Giuseppe tarafından bulunmuştur. İcadın hikâyesi bir tesadüf sonucu bulunmuştur.
Misafir
28 Şubat 2011 19:18   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Piller elektrik enerjisini nasıl üretir?

pil neden yok çok lazımmmmmmmm
Misafir
28 Şubat 2011 20:08   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Piller elektrik enerjisini nasıl üretir?

pil yazmıyor ki bu ne pilin icadını araştırıyorum ne çıkıyor ?? offff.....
Misafir
28 Şubat 2011 20:09   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

PİL HİKAYESİ

PİLİN HİKAYESİ YOKMU
Misafir
10 Aralık 2011 17:41   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Piller elektrik enerjisini nasıl üretir?

piller sürekli neden biter ki
Misafir
23 Ocak 2012 14:23   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Piller elektrik enerjisini nasıl üretir?

piller nasıl elektirik enerjisi üretir
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Piller elektrik enerjisini nasıl üretir? benzer konular

Forum: Soru-Cevap Cevap: 10
Son Mesaj: 20 Şubat 2014 15:26
Bitkiler besini nasıl üretir?
bitkiler besini nasıl üretir?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 7
Son Mesaj: 11 Nisan 2013 18:05
Elektrik enerjisini hareket enerjisini dönüştüren bir icat nasıl yapılır?
Benim bir proje ödevim var ve perşembe günü son. Elektrik enerjisini hareket enerjisini dönüştüren bir şey yapacağım. Ama nasıl yapacağımı bilemiyorum. Bir de onunla ilgili bir taslak çizeceğim. Ne olur yardımcı olun. Fazla vaktim yok.
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 12 Haziran 2012 21:01
Akü nedir, nasıl elektrik üretir?
akü nedir nasıl elektrik üretir
Forum: Soru-Cevap Cevap: 3
Son Mesaj: 28 Şubat 2011 16:21
Göğüsler nasıl süt üretir?
Göğüsler Nasıl Süt Üretir? Süt üretiminden iki salgı hormonu sorumludur: Prolaktin, göğsü süt üretmesi için uyarır. Oksitin sütün akmaya başlamasını sağlar. Bebeğin göğüs ucunu emmesi de ayrıca laktasyonu uyarıcı özellik taşır. Annesütü, bebek için tam bir besin ve enerji...
Forum: Genel Mesajlar Cevap: 0
Son Mesaj: 26 Ocak 2010 23:47
 
Sayfa 0.373 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu