Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Namık Kemal'in Türk Edebiyatı'ndaki yeri nedir?

Gösterim: 30.512 | Cevap: 6
  • namık kemal edebiyata katkıları
türkçeci
Cevaplanmış   |    9 Mayıs 2009 22:29   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Namık Kemal'in Türk Edebiyatı'ndaki yeri nedir?

yardımcı olursanız çok çok sevinirim teşekkürler iyi akşamlar
En iyi cevap fadedliver tarafından gönderildi

Edebiyatımızda ilk edebi roman, Namık Kemal’in “İntibah” adlı eseridir.
Edebiyatımızda ilk tarihi roman, Namık Kemal’in “Cezmi” adlı eseridir.
Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen Namık Kemal’dir.
İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştur.

Namık Kemal'in Türk Edebiyatı'nda Yeri

1876’da I. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a döndü. Şura-yı Devlet (Danıştay) üyesi oldu. Kanun-î Esasi’yi (Anayasa) hazırlayan kurulda görev aldı. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı çıkınca Meclis-i Mebusan kapatıldı, Namık Kemal tutuklandı. Midilli Adası’na sürüldü. 1879’da Midilli mutasarrıfı oldu. Aynı görevle 1884’te Rodos, 1887’de Sakız Adası’na gönderildi. Ertesi yıl burada öldü ve Gelibolu’da Bolayır’da gömüldü. Şiirlerini küçük yaşlardan itibaren yazdı. Şinasi’yle tanışıncaya değin, şiirlerinde tasavvuf etkileri görülür. Bu dönemde özellikle Yenişehirli Avni, Leskofçalı Galib gibi şairlerden etkilendi. En önemli özelliklerinden biri, Türk şiirini Divan şiirinin etkisinden kurtarmaya çalışması. "Vatan Şairi" diye de isimlendirildi. Tiyatroya özel bir önem verdi, altı oyun yazdı. Bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan Vatan Yahut Silistre, Avrupa’da da ilgi uyandırdı ve beş dile çevrildi. İlk romanı "İntibah" 1876’da yayınladı. Ruhsal çözümlemelerinin, bir olayı toplumsal ve bireysel yönleriyle görmeye çalışmasının yanı sıra, dış dünya betimlemeleriyle de İntibah Türk romanında bir başlangıç sayılır. Romanı ve tiyatroyu toplumsal yaşama soktuğu gibi, edebiyat eleştirisini de Türkiye’ye ilk getiren kişilerden biri oldu. En önemli eleştiri eserleri Tahrib-i Harâbât ile Takip. Gazeteci olarak da Türk kültürü içinde önemli bir yeri var. Döneminin hemen hemen bütün yenilik yanlısı ve ilerici gazetelerinde yazıları yayınlandı. Siyasal ve toplumsal sorunlardan edebiyat, sanat, dil ve kültür konularına dek çok çeşitli alanlarda yazdığı makalelerin sayısı 500 kadar.
fadedliver
10 Mayıs 2009 00:14   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Namık Kemal'in Türk Edebiyatı'ndaki yeri nedir?

Edebiyatımızda ilk edebi roman, Namık Kemal’in “İntibah” adlı eseridir.
Edebiyatımızda ilk tarihi roman, Namık Kemal’in “Cezmi” adlı eseridir.
Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen Namık Kemal’dir.
İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştur.

Namık Kemal'in Türk Edebiyatı'nda Yeri

1876’da I. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a döndü. Şura-yı Devlet (Danıştay) üyesi oldu. Kanun-î Esasi’yi (Anayasa) hazırlayan kurulda görev aldı. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı çıkınca Meclis-i Mebusan kapatıldı, Namık Kemal tutuklandı. Midilli Adası’na sürüldü. 1879’da Midilli mutasarrıfı oldu. Aynı görevle 1884’te Rodos, 1887’de Sakız Adası’na gönderildi. Ertesi yıl burada öldü ve Gelibolu’da Bolayır’da gömüldü. Şiirlerini küçük yaşlardan itibaren yazdı. Şinasi’yle tanışıncaya değin, şiirlerinde tasavvuf etkileri görülür. Bu dönemde özellikle Yenişehirli Avni, Leskofçalı Galib gibi şairlerden etkilendi. En önemli özelliklerinden biri, Türk şiirini Divan şiirinin etkisinden kurtarmaya çalışması. "Vatan Şairi" diye de isimlendirildi. Tiyatroya özel bir önem verdi, altı oyun yazdı. Bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan Vatan Yahut Silistre, Avrupa’da da ilgi uyandırdı ve beş dile çevrildi. İlk romanı "İntibah" 1876’da yayınladı. Ruhsal çözümlemelerinin, bir olayı toplumsal ve bireysel yönleriyle görmeye çalışmasının yanı sıra, dış dünya betimlemeleriyle de İntibah Türk romanında bir başlangıç sayılır. Romanı ve tiyatroyu toplumsal yaşama soktuğu gibi, edebiyat eleştirisini de Türkiye’ye ilk getiren kişilerden biri oldu. En önemli eleştiri eserleri Tahrib-i Harâbât ile Takip. Gazeteci olarak da Türk kültürü içinde önemli bir yeri var. Döneminin hemen hemen bütün yenilik yanlısı ve ilerici gazetelerinde yazıları yayınlandı. Siyasal ve toplumsal sorunlardan edebiyat, sanat, dil ve kültür konularına dek çok çeşitli alanlarda yazdığı makalelerin sayısı 500 kadar.
Blue Blood
1 Ağustos 2009 01:36   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Namık Kemal'in Türk Edebiyatı'ndaki yeri nedir?

21 Aralık 1840�ta Tekirdağ�da doğdu, 2 Aralık 1888�de Sakız Adası�nda öldü. Asıl adı Mehmed Kemal. Namık adını ona şair Eşref Paşa verdi. Babası, II. Abdülhamid döneminde müneccimbaşılık yapmış olan Mustafa Asım Bey. Annesini küçük yaşında yitirince çocukluğunu dedesi Abdüllâtif Paşa�nın yanında, Rumeli ve Anadolu�nun çeşitli kentlerinde geçirdi. Bu yüzden özel öğrenim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. 18 yaşında İstanbul�a babasının yanına döndü. 1863�te Babıali Tercüme Odası�na kâtip olarak girdi. Dört yıl çalıştığı bu görev sırasında dönemin önemli düşünür ve sanatçılarıyla tanışma olanağı buldu. 1865�te kurulan ve daha sonra yeni Osmanlılar Cemiyeti adıyla ortaya çıkan İttifak-ı Hamiyet adlı gizli derneğe katıldı. Bir yandan da Tasvir-i Efkâr gazetesinde hükümeti eleştiren yazılar yazıyordu. Gazete, Yeni Osmanlılar Cemiyeti�nin görüşleri doğrultusunda yaptığı yayın nedeniyle 1867�de kapatıldı.

Sürgünler dönemi

Namık Kemal, İstanbul�dan uzak olması için Erzurum�a vali muavini olarak atandı. Bu göreve gitmeyi erteledi ve Mustafa Fazıl Paşa�nın çağrısı üzerine Ziya Paşa�yla birlikte Paris�e kaçtı. Bir süre sonra Londra�ya geçerek Mustafa Fazıl Paşa�nın parasal desteğiyle Ali Suavi�nin Yeni Osmanlılar adına çıkardığı "Muhbir" gazetesinde yazmaya başladı. Ama Ali Suavi�yle anlaşamadı, Muhbir�den ayrıldı. 1868�de gene Fazıl Paşa�nın desteğiyle "Hürriyet" gazetesini çıkardı. Çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden, Avrupa�da desteksiz kalınca, 1870�te zaptiye nazırı Hüsnü Paşa�nın çağrısıyla İstanbul�a döndü. Nuri, Reşat ve Ebüzziya Tevfik beylerle birlikte 1872�de "İbret" gazetesini kiraladı. Aynı yıl burada çıkan bir yazısı üzerine gazete 4 ay kapatıldı. İstanbul�dan uzaklaştırılmak için Gelibolu mutasarrıflığına atandı. Orada yazmaya başladığı "Vatan Yahut Silistre" oyunu, 1873�te Gedikpaşa Tiyatrosu�nda sahnelendi. Oyunu izleyenler galeyana gelip olay çıkardı. Namık Kemal birçok arkadaşıyla birlikte tutuklandı. Bu kez kalebentlikle Magosa�ya sürgüne gönderildi.

Türk Edebiyatı'nda İlkleri

1876�da I. Meşrutiyet�in ilanından sonra İstanbul�a döndü. Şura-yı Devlet (Danıştay) üyesi oldu. Kanun-î Esasi�yi (Anayasa) hazırlayan kurulda görev aldı. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı çıkınca Meclis-i Mebusan kapatıldı, Namık Kemal tutuklandı. Midilli Adası�na sürüldü. 1879�da Midilli mutasarrıfı oldu. Aynı görevle 1884�te Rodos, 1887�de Sakız Adası�na gönderildi. Ertesi yıl burada öldü ve Gelibolu�da Bolayır�da gömüldü. Şiirlerini küçük yaşlardan itibaren yazdı. Şinasi�yle tanışıncaya değin, şiirlerinde tasavvuf etkileri görülür. Bu dönemde özellikle Yenişehirli Avni, Leskofçalı Galib gibi şairlerden etkilendi. En önemli özelliklerinden biri, Türk şiirini Divan şiirinin etkisinden kurtarmaya çalışması. "Vatan Şairi" diye de isimlendirildi. Tiyatroya özel bir önem verdi, altı oyun yazdı. Bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan Vatan Yahut Silistre, Avrupa�da da ilgi uyandırdı ve beş dile çevrildi. İlk romanı "İntibah" 1876�da yayınladı. Ruhsal çözümlemelerinin, bir olayı toplumsal ve bireysel yönleriyle görmeye çalışmasının yanı sıra, dış dünya betimlemeleriyle de İntibah Türk romanında bir başlangıç sayılır. Romanı ve tiyatroyu toplumsal yaşama soktuğu gibi, edebiyat eleştirisini de Türkiye�ye ilk getiren kişilerden biri oldu. En önemli eleştiri eserleri Tahrib-i Harâbât ile Takip. Gazeteci olarak da Türk kültürü içinde önemli bir yeri var. Döneminin hemen hemen bütün yenilik yanlısı ve ilerici gazetelerinde yazıları yayınlandı. Siyasal ve toplumsal sorunlardan edebiyat, sanat, dil ve kültür konularına dek çok çeşitli alanlarda yazdığı makalelerin sayısı 500 kadar.
ESERLERİ

OYUN:
Vatan Yahut Silistre (1873, yeni harflerle 1940)
Zavallı Çocuk (1873, yeni harflerle 1940)
Akif Bey (1874, yeni harflerle 1958)
Celaleddin Harzemşah (1885, yeni harflerle 1977)
Kara Bela (1908)

ROMAN:
İntibah (1876, yeni harflerle 1944)
Cezmi(1880, yeni harflerle 1963)

ELEŞTİRİ:
Tahrib-i Harâbât (1885)
Takip (1885)
Renan Müdafaanamesi (1908, yeni harflerle 1962)
İrfan Paşa�ya Mektup (1887)
Mukaddeme-i Celal (1888)

TARİHİ KİTAPLAR:
Devr-i İstila (1871)
Barika-i Zafer (1872)
Evrak-ı Perişan (1872, yeni harflerle 1973)
Kanije (1874)
Silistre Muhasarası (1874, yeni harflerle 1946)
Osmanlı Tarihi (1889, ölümünden sonra, yeni harflerle 3 cilt, 1971-1974)
Büyük İslam Tarihi, (1975, ölümünden sonra)

kaynak.
Misafir
8 Nisan 2012 16:27   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Namık Kemal'in Türk Edebiyatı'ndaki yeri nedir?

[QUOTNAMIK KEMALİN ETKİLENDİGİ KİŞİLER ARKADAŞLARI
Misafir
9 Nisan 2012 14:21   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Namık Kemal'in Türk Edebiyatı'ndaki yeri nedir?

İntibah romanının Tanzimat dönemi için önemi ve özelliği nedir?
9 Nisan 2012 14:26   |   Mesaj #6   |   
Mira - avatarı
VIP Özel Üye-VIP
İstanbul
3.660
3.668 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 27-09-2010

Cvp: Namık Kemal'in Türk Edebiyatı'ndaki yeri nedir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

İntibah romanının Tanzimat dönemi için önemi ve özelliği nedir?


Namık Kemal'in İntibah adlı romanı Tanzimat Dönemi içerisinde yazılmış olup edebiyatımızda ilk edebi roman olma özelliğini taşır.
Misafir
4 Ocak 2014 22:53   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Namık Kemal'in Türk Edebiyatı'ndaki yeri nedir?

ilk edebi değeri olan romandır
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Namık Kemal'in Türk Edebiyatı'ndaki yeri nedir? benzer konular

Etiketler:
  • namık kemal edebiyata katkıları
Şinasi ve Namık Kemal'in Tanzimat dönemi Türk edebiyatı için önemi nedir?
Şinasi ve Namık Kemal'in Tanzimat dönemi Türk edebiyatı için önemi nedir?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 8 Aralık 2013 17:33
İntibah - Namık Kemal
İntibah Vikipedi, özgür ansiklopedi İntibah, diğer adıyla Sergüzeşt-i Ali Bey, Namık Kemal'in, ilk kez 1876'da yayımlanan bir romanı. Romanın Yazılışı Namık Kemal, İntibah romanını 1873-1876 yılları arasında sürgünde bulunduğu Kıbrıs'taki Magosa kalesinde kaleme almıştır....
Forum: Türk Dili ve Edebiyatı Cevap: 1
Son Mesaj: 24 Temmuz 2012 16:08
İç Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı'ndaki yeri ve önemi nedir?
acil hemen yazarsanız cevabını sevinirim(d):-) :-(
Forum: Soru-Cevap Cevap: 25
Son Mesaj: 11 Ocak 2012 22:11
Namık Kemal'in ''Şair nedir?'' adlı eserini nereden bulabilirim?
internetten bulamıyorum bana namık kemal'in şair nedir adlı eseri lazım osmanlıcadan türkçeye çevirdim ve bulamadığım kelimeler var teşekkür ederim.
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 23 Ekim 2011 13:19
1940 Sonrası Türk Edebiyatı (Yenilikçi Türk Edebiyatı)
1940 Sonrası Türk Edebiyatı - Yenilikçi Türk Edebiyatı (1940-1960) II. Dünya Savaşı'nın yarattığı sıkıntılar bütün dünya gibi Türk toplumunda da yaşandı ve buna bağlı olarak bazı değerler duygu ve düşünceler de değişikliğe uğradı. Yapılan çalışmalar okuma - yazma oranını hızla arttırdı. Böylece...
Forum: Türk Dili ve Edebiyatı Cevap: 0
Son Mesaj: 15 Aralık 2010 00:21
 
Sayfa 0.319 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu