Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Türkiye İstatistik Kurumu nedir, faydaları nelerdir?

Gösterim: 37927 | Cevap: 40
  • devlet istatistik kurumu nedir
ahmet950
Cevaplanmış   |    17 Mayıs 2009 20:55   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Türkiye İstatistik Kurumu nedir, faydaları nelerdir?

devlet istatistik enstitüsünün faydalarının belirlenmesi ve matematiğin nasıl kullanıldığını gösteren en az 3 örnek...

arkadaşlar çok acil performans ödevim yarına lütfen yardım derste kalıcam yoksa
En iyi cevap fadedliver tarafından gönderildi

soruyu daha net yazsanız:)Çünkü ne demek istediğinizi tam kavrayamadım.

Alıntı
fadedliver adlı kullanıcıdan alıntı

Devlet İstatistik Enstitüsü' nün Görevleri
DİE'nin görevleri; ana faaliyet konularıyla ilgili ve alt yapının kurulması, geliştirilmesiyle ilgili olmak üzere 2 bölümde toplanabilir;

A. Ana Faaliyet Konularıyla İlgili Görevleri

1. Ülkenin iktisadi, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle ilgili her türlü istatistikleri derlemek, değerlendirmek, yayımlamak.
2. Kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması, uygulanması ve takibi aşamasında gerekli görülen verileri öncelikle derlemek ve değerlendirmek.
3. Ekonomik karar ve tedbirlerin sonuçlarının izlenmesi aşamalarında gerekli görülen verileri öncelikle derlemek ve değerlendirmek.

4. Genel Nüfus Sayımını; sonu (0) ile biten yıllarda, Genel Tarım Sayımını; sonu (1) ile biten yıllarda, Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımını; sonu (3) ile biten yıllarda yapmak.

5. Yapılması görev olarak belirtilen sayımlar dışında, ülkenin ihtiyaç duyduğu diğer konulardaki genel sayımlar, anket ve araştırma projelerini planlamak, uygulamak, süresinde sonuçlandırarak istatistiki bilgileri kullanıcı amaçlarına uygun bir biçimde, uluslararası standartlarda yayımlamak.
6. Kamuoyu araştırmaları yapmak, diğer kuruluşların bu konudaki çalışmalarına yardım etmek.
B. Alt Yapının Kurulması ve Geliştirilmesi ile İlgili Görevleri
7. Bilimsel araştırma ve teknikleri izlemek amacıyla ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenlemek.
8. Enstitü işlevlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenlemek.
9. Ekonomik, sosyal, kültürel konularda Türkiye istatistik alt yapısını oluşturacak verileri kapsayan bir 'Bilgi Bankası' kurmak.
10. Bilgi Bankasının devamını sağlamak amacıyla, veri derleme, veri işleme teknolojisi ve dağıtma yöntemlerinde gerekli yenilikleri yapmak.
11. İstatistik tanım ve standartlarını tespit etmek, istatistik metodlarını geliştirmek, istatistik analiz ve etüdleri yapmak.
12. Enstitü'nün görev alanına giren konularda-Yükseköğretim kurumlarının görevleri saklı kalmak şartıyla-üniversite ve diğer eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak 'Ulusal ve Uluslararası Eğitim Merkezleri' kurmak.
13. Enstitü personeliyle, diğer kurum ve kuruluşların elemanları için, kısa süreli istatistiklerle ilgili konularda 'Hizmetiçi Eğitimler' ile uzun süreli 'İhtisas Eğitimleri' yapmak, konferanslar ve seminerler düzenlemek.
14. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel idare, belediye ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin istatistik çalışmalarına yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak.
15. İstatistiklerin derlenmesinde ve düzenlenmesinde kamu ve özel kuruluşların uygulamalarıyla ilgili ilkeleri tespit etmek .
16. Hangi kamu kuruluşlarının, hangi konularda istatistik derleyip düzenleyeceklerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kararlaştırmak.
17. İstatistik çalışmaları için gerekli olan; adres, hava fotoğrafı, harita, kroki ve benzeri belgeleri derlemek, bu konularda kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
18. İstatistik çalışmaları için gerekli olan; adres kütüğü, kayıt sitemi ve numaralama çalışmalarını düzenlemek ve bu konularda kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktır.

fadedliver
17 Mayıs 2009 21:10   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Türkiye İstatistik Kurumu nedir, faydaları nelerdir?

Linki inceleyiniz
ahmet950
17 Mayıs 2009 21:12   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Türkiye İstatistik Kurumu nedir, faydaları nelerdir?

inceledim de hiç bir şey anlamadım
fadedliver
17 Mayıs 2009 21:16   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Türkiye İstatistik Kurumu nedir, faydaları nelerdir?

soruyu daha net yazsanızÇünkü ne demek istediğinizi tam kavrayamadım.

Alıntı
fadedliver adlı kullanıcıdan alıntı

Devlet İstatistik Enstitüsü' nün Görevleri
DİE'nin görevleri; ana faaliyet konularıyla ilgili ve alt yapının kurulması, geliştirilmesiyle ilgili olmak üzere 2 bölümde toplanabilir;

A. Ana Faaliyet Konularıyla İlgili Görevleri

1. Ülkenin iktisadi, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle ilgili her türlü istatistikleri derlemek, değerlendirmek, yayımlamak.
2. Kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması, uygulanması ve takibi aşamasında gerekli görülen verileri öncelikle derlemek ve değerlendirmek.
3. Ekonomik karar ve tedbirlerin sonuçlarının izlenmesi aşamalarında gerekli görülen verileri öncelikle derlemek ve değerlendirmek.

4. Genel Nüfus Sayımını; sonu (0) ile biten yıllarda, Genel Tarım Sayımını; sonu (1) ile biten yıllarda, Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımını; sonu (3) ile biten yıllarda yapmak.

5. Yapılması görev olarak belirtilen sayımlar dışında, ülkenin ihtiyaç duyduğu diğer konulardaki genel sayımlar, anket ve araştırma projelerini planlamak, uygulamak, süresinde sonuçlandırarak istatistiki bilgileri kullanıcı amaçlarına uygun bir biçimde, uluslararası standartlarda yayımlamak.
6. Kamuoyu araştırmaları yapmak, diğer kuruluşların bu konudaki çalışmalarına yardım etmek.
B. Alt Yapının Kurulması ve Geliştirilmesi ile İlgili Görevleri
7. Bilimsel araştırma ve teknikleri izlemek amacıyla ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenlemek.
8. Enstitü işlevlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenlemek.
9. Ekonomik, sosyal, kültürel konularda Türkiye istatistik alt yapısını oluşturacak verileri kapsayan bir 'Bilgi Bankası' kurmak.
10. Bilgi Bankasının devamını sağlamak amacıyla, veri derleme, veri işleme teknolojisi ve dağıtma yöntemlerinde gerekli yenilikleri yapmak.
11. İstatistik tanım ve standartlarını tespit etmek, istatistik metodlarını geliştirmek, istatistik analiz ve etüdleri yapmak.
12. Enstitü'nün görev alanına giren konularda-Yükseköğretim kurumlarının görevleri saklı kalmak şartıyla-üniversite ve diğer eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak 'Ulusal ve Uluslararası Eğitim Merkezleri' kurmak.
13. Enstitü personeliyle, diğer kurum ve kuruluşların elemanları için, kısa süreli istatistiklerle ilgili konularda 'Hizmetiçi Eğitimler' ile uzun süreli 'İhtisas Eğitimleri' yapmak, konferanslar ve seminerler düzenlemek.
14. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel idare, belediye ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin istatistik çalışmalarına yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak.
15. İstatistiklerin derlenmesinde ve düzenlenmesinde kamu ve özel kuruluşların uygulamalarıyla ilgili ilkeleri tespit etmek .
16. Hangi kamu kuruluşlarının, hangi konularda istatistik derleyip düzenleyeceklerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kararlaştırmak.
17. İstatistik çalışmaları için gerekli olan; adres, hava fotoğrafı, harita, kroki ve benzeri belgeleri derlemek, bu konularda kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
18. İstatistik çalışmaları için gerekli olan; adres kütüğü, kayıt sitemi ve numaralama çalışmalarını düzenlemek ve bu konularda kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktır.

Misafir
2 Aralık 2009 17:11   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Türkiye İstatistik Kurumu nedir, faydaları nelerdir?

yani Tüik bize yararı nedir ? Bunu bulmanız Lasım Lütfen Açıl
Alvarez Ocean
2 Aralık 2009 17:29   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Türkiye İstatistik Kurumu nedir, faydaları nelerdir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

yani Tüik bize yararı nedir ? Bunu bulmanız Lasım Lütfen Açıl
Türkiye İstatistik Kurumu Görev ve Yetkileri ;
  • Resmi İstatistik Programını hazırlamak ve işleyişini izlemek, programda belirlenen istatistiki faaliyetlerin yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamakla birlikte, görev verilen diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen istatistiklerin de uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek,
  • İstatistik alanında veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini, istatistiki tanım ve sınıflandırmalarını ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirlemek, ulusal kayıt sistemini oluşturmak, gerektiğinde araştırma ve teknik yardım projeleri geliştirmek,
  • İstatistik alanındaki bilimsel yöntem ve bilgi teknolojilerine ilişkin gelişmeleri ve uluslararası göstergeleri takip etmek, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak, ulusal ve uluslararası bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etmek,
  • Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistikleri derlemek, değerlendirmek, analiz etmek, yayımlamak, resmi istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak,
  • Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ile
görevli bilimsel ve teknik bir kurumdur.

_KleopatrA_ bu mesajı beğendi.
Misafir
2 Aralık 2009 19:39   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Türkiye İstatistik Kurumu nedir, faydaları nelerdir?

Tüiik Nedir _? bunu aradım ama istediğimi bulamadım yardım edermisiniz?
Alvarez Ocean
2 Aralık 2009 20:32   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Türkiye İstatistik Kurumu nedir, faydaları nelerdir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Tüiik Nedir _? bunu aradım ama istediğimi bulamadım yardım edermisiniz?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ne iş yapmaktadır? Görev ve yetkileri nelerdir?

Türkiye İstatistik Kurumunun görev ve yetkileri özetle; Resmi İstatistik Programını hazırlamak ve işleyişini izlemek, programda belirlenen istatistiki faaliyetlerin yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamakla birlikte, görev verilen diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen istatistiklerin de uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek, İstatistik alanında veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini, istatistiki tanım ve sınıflandırmalarını ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirlemek, ulusal kayıt sistemini oluşturmak, gerektiğinde araştırma ve teknik yardım projeleri geliştirmek, İstatistik alanındaki bilimsel yöntem ve bilgi teknolojilerine ilişkin gelişmeleri ve uluslararası göstergeleri takip etmek, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak, ulusal ve uluslararası bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etmek, Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistikleri derlemek, değerlendirmek, analiz etmek, yayımlamak, resmi istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak, Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek şeklinde sıralanabilir.

_KleopatrA_ bu mesajı beğendi.
Misafir
28 Aralık 2009 13:48   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Türkiye İstatistik Kurumu nedir, faydaları nelerdir?

fadaları nedir
Misafir
30 Nisan 2010 19:10   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

açılllll

istatistikte matematik nasıl kullanılır
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Türkiye İstatistik Kurumu nedir, faydaları nelerdir? benzer konular

Etiketler:
  • devlet istatistik kurumu nedir
TUİK - Türkiye İstatistik Kurumu
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Türkiye İstatistik Kurumu, kısaca TÜİK, Başbakanlık'a bağlı bir araştırma kurumudur. Merkezi Ankara 'da bulunur. Enstitü ilk kez 1933 yılında İstatistik Genel Müdürlüğü olarak göreve başladı. 1962 yılında, 53 sayılı kanunla Devlet İstatistik Enstitüsü adını...
Forum: Kurumlar ve Kuruluşlar Cevap: 1
Son Mesaj: 3 Kasım 2013 12:53
Türkiye İstatistik Kurumu neden kurulmuştur?
ödevim olduğu için soruyorum türkiye istatistik gurubu neden kurulmuştur????
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 22 Şubat 2013 19:55
Türkiye İstatistik Kurumu'nun matematikle ilişkisi nedir?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun matematikle ilişkisi nedir?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 18 Nisan 2012 16:26
Devlet İstatistik Kurumu'nun yapısı ve görevleri nedir?
devlet istatistik kurumunun yapısı ve görevleri nelerdir yardımcı olurmusunuz??
Forum: Soru-Cevap Cevap: 9
Son Mesaj: 27 Kasım 2011 15:35
Türkiye İstatistik Kurumu - Ankara
Türkiye İstatistik Kurumu Adres: Yücetepe Mah.Necatibey Cad. No:114 06100 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 410 0 410 Web Site: ..::Türkiye İstatistik Kurumu Web sayfalarına Hoş Geldiniz::.. http://kulisturk.com/yonetim/dosyalar/tuik.jpg
Forum: MK Rehber Cevap: 0
Son Mesaj: 22 Ekim 2010 15:52
 
Sayfa 0.381 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu