Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Muhasebeci ne iş yapar?

Gösterim: 78418 | Cevap: 22
  • muhasebecilik nedir
leylaleyla
Cevaplanmış   |    23 Mayıs 2009 19:29   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Muhasebeci ne iş yapar?

Benim muhasebecilerle ilgili bir ödevim var. ödevin kısaca konusu muhasebecilerle yapılacak ankaette sorulabilecek sorular hazırlamak. bu konuda yardımcı olabilecek olursa çok sevinirim.
En iyi cevap fadedliver tarafından gönderildi

İnceleyinizSerbest Muhasebeci
fadedliver
23 Mayıs 2009 20:20   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Muhasebeci ne iş yapar?

İnceleyinizSerbest Muhasebeci
fadedliver
23 Mayıs 2009 20:20   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Muhasebeci ne iş yapar?

Her şeyden önce hemen şunu belirtelim ki değerli arkadaşlar ; Gerek muhasebe mesleği mensupları arasında olsun , gerekse tacirler ve çalışanlar arasında olsun , Muhasebecilik mesleği iki kısımda ele alınmıştır.Nedir bunlar? , “Ön Muhasebe” ve “Genel Muhasebe”. Tabi bu kavramlar başlıbaşına yasal kavramlar değildir.Sadece iyi niyet kuralları çerçevesinde, ticari ve meslek hayatımıza yerleşmiştir.Maksat yapılacak işi ve işi yapacak kişiyi tayin etmektir.Biz de ,

burada meslek yaşantımıza yerleştiği üzere “Muhasebe Mesleğini” iki kısımda ele alacağız.Önce

“Ön muhasebe” ve “Genel Muhasebe” terimlerinin ne olduğuna değinecek ve ardından da, bu iki konumda yapılan veya yapılması gerekenlerin neler olduğunundan bahsedeceğiz.

ÖN MUHASEBE : Ön Muhasebe; birinci planda, günlük ticari hareketlerden ve firmanın ticari gidişatından haberdar olmak isteyen, Firma ortakları ile

Firma yöneticilerine karşı yapılan muhasebedir.İkinci planda ise firmaya ait işlem ve değerlerin Genel muhasebeden önceki sınıflama ve kaydetme safhasıdır.Resmi evrakların Genel muhasebeye düzgün olarak akışını sağlar. Ön muhasebede bir firmanın ;

-Stok takibi, (Stok: Henüz satılmamış ve depoda veya ambarda bekleyen mala stok(envanter) denir.

-Cari hesap takibi(Cari hesap; Borç/Alacak ilişkisi içinde olduğumuz firmalardır.kime ne kadar borcumuz var veya kimden ne kadar alacağımız var , olduğunu bu program modülünde takip ederiz.)

-Banka takibi,(Bankaya yatırılan veya bankadan çekilen paralar,ödenen çekler,yapılan veya gelen havaleler bu moülde izlenir.)

-Çek/Senet Takibi,(Müşterilerden almış olduğumuz Çek ve Senetler ile Satıcılara vermiş olduğumuz Çek ve Senetlerin takibi burada yapılır.)

-Faturaların Takibi,(Fatura, mal veya hizmetin teslim edildiğini veya teslim alındığını gösteren resmi belgedir.Fatura ile yapılan Mal ve Hizmet alım/satımları bu modülde takibe alınır.)

-İrsaliyelerin Takibi,(İrsaliye mal sevkinde ve tesliminde kullanılan resmi belgedir.Henüz fatura edilmemiş ancak tesllimi yapılmış mallar bu program modülünde izlenecektir.)

-Bordrolar,(Bordro modülünde de; bir firmanın çalıştırmış olduğu personellerin ücret hesaplaması yapılır.İlgili personelin o ay içersinde kaç gün çalıştığı ne kadar ücreti hak ettiği ve bu ücretten yapılan yasal kesintiler, bu kesintilerin nereye,nasıl ve ne şekilde ödeneceğinin takibi yapılır.

Ayrıca remi evrakların düzenlenmesi, tasnifi ve düzgün bir şekilde klase edilerek ilgili yerlere işlenmesi de ön muhasebenin konusudur.
Misafir
19 Şubat 2010 15:02   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Muhasebeci ne iş yapar?

Muhasebecilik zor bi meslekmidir biraz açıkalrsanız sevinirim
Daisy-BT
19 Şubat 2010 15:45   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Muhasebeci ne iş yapar?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Muhasebecilik zor bi meslekmidir biraz açıkalrsanız sevinirim


Her mesleğin zor, kolay ve kişiye özel durumları vardır. önemli olan, mesleğinizi sevmeniz ve bu meslekte kendinizi geliştirmenizdir. Bilgisayar kullanmaktan, sorumluluk almaktan hoşlanıyorsanız ve insanlarla ilişkiniz iyiyse muhasebecilik mesleğinde başarılı olursunuz.
Aşağıdaki bilgilendirmeyi okuyun.


TANIM
Serbest muhasebeci, ticari faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebe ilkeleri ve hükümleri gereğince, defterini tutan, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameler ile diğer belgelerini düzenleyen kişidir.

GÖREVLER

- Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder,
- Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler, - Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili işlemleri yapar.

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
- Bilgisayar, hesap makinesi, - Yasal defterler, beyannameler, makbuzlar, - Çeşitli kırtasiye malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Muhasebeci olmak isteyenlerin; - Sayılarla işlem yapabilme yeteneğine, - Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip, - Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan, - Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gereklidir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Serbest muhasebeciler, büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahipleriyle, vergi daireleri personeliyle, Sosyal Sigortalar Kurumu personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Serbest muhasebeciler kendi özel bürolarını açabilmektedirler. Ekonomik hayatın gelişmesi sonucu, vergi mevzuatının kapsamının ve etkinliğinin artırılmasıyla serbest muhasebecilere duyulan ihtiyaç da artacaktır. Özel şirketler muhasebe konularında ehliyetli insanları çalıştırmayı tercih etmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci – Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik kanunu gereğince; · Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakültelerde (bu fakültelerden ön lisans düzeyinde diploma almış olmak yeterlidir), · Yukarıda belirtilen alanlarda eğitim veren yüksekokullarda, · Yukarıda yazılı bölümlerde denkliği yüksek öğretim kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarının ön lisans bölümlerinde, · Ticaret liseleri ve maliye meslek liselerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

İlgili fakülte ve yüksekokullara girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan almak, meslek lisesi düzeyinde eğitime girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bu meslek asıl olarak staj yoluyla öğrenilir. Serbest muhasebeci adayları stajlarını yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci – mali müşavir veya serbest muhasebecilerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde yaparlar. Staj süresi ön lisans mezunları için 4 yıl, ticaret lisesi ve maliye meslek lisesi mezunları için 6 yıldır. - Adayların staj konuları, çalışma programları ve staja ilişkin zorunlu eğitim programları Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından hazırlanır. Bu merkezlerin şubeleri ve serbest muhasebeci ve mali müşavirler odaları staj konuları, çalışma programları ve zorunlu eğitim programlarını adaylara duyurur ve uygulanmasını denetler. - Serbest muhasebeci adayları iki yılda bir yazılı staj ara dönem değerlendirmeleri ve stajın stajın sonunda staj bitirme değerlendirmesine tabi tutulurlar. Stajın tamamlanabilmesi için aday meslek mensubunun ara dönem ve staj bitirme değerlendirmesinde 100 üzerinden en az 60 puan alması yanında staj yptığı meslek mensubunun tezkiyesinin (stajyerle ilgili görüşlerin yer aldığı belge) olumlu olması gerekir.

MESLEKTE İLERLEME
Serbest muhasebecilerin meslekte ilerlemeleri serbest muhasebeci-mali müşavir unvanına hak kazanmaları ile gerçekleşebilmektedir. Ancak bunun için hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler gibi alanların birinde lisans eğitimini tamamlamak gerekmektedir.

BENZER MESLEKLER:
Muhasebecilik.


BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
- Serbest muhasebecilik stajı sırasında staj gördükleri serbest muhasebeci-mali müşavir tarafından sigortalı olarak ve asgari ücretle çalıştırılmaktadırlar. - Serbest muhasebeciler, Maliye Bakanlığı’nca her yıl belirlenen ve yapılan işlerin mahiyetine göre değişen asgari ücret tarifelerine uygun olarak gelir elde ederler. - Her serbest muhasebecinin kazanç durumu işteki tecrübesi, başarısı ve iş kapasitesi oranında değişebilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
Misafir
25 Aralık 2010 16:10   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Muhasebeci ne iş yapar?

görevini aksattığı zaman ne olur?
Misafir
29 Nisan 2011 11:09   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Muhasebeci ne iş yapar?

muhasebecinin sgk da yapaca bildirimler ve sigortalı olan kişilere hangi evrakları verir veya onlar adına neleri düzenler
Misafir
17 Haziran 2011 17:53   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Muhasebeci ne iş yapar?

peki grnrl muhsebe ne? ön muhasebeyi yzmışın buraya genel i yazmamışın
Misafir
13 Temmuz 2011 13:05   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Muhasebeci ne iş yapar?

muhasebe okumak istiyorum bana nasıl yardımcı olabilirsiniz?
Misafir
19 Ağustos 2011 15:27   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Muhasebeci ne iş yapar?

merhaba ! ben muhasebe okumaya karar verdim bu sene tercihimi yapıcam Lise okuyorum. ama muhasebe hakkında bilmediğim şeyler var mesela aldığı maaş ve bide muhasebeden mezun olan insanalar daha sonra Yükselebiliyomu ?
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Muhasebeci ne iş yapar? benzer konular

Etiketler:
  • muhasebecilik nedir
Muhasebeci olmak için gereken şartlar nelerdir?
Ben 8.sınıftayım muhasebe üzeri okumayı kafama koydum. fakat düz lisemi meslek lisesimi hakkında kararımı vermedim. ne yapmalıyım birde kaç sene üniversite gerktiğini bilmiyorum bilenler yardım edebilir mi? (lol):turkiyem:
Forum: Soru-Cevap Cevap: 17
Son Mesaj: 15 Mart 2015 10:12
Ön muhasebeci olmak istiyorum, hangi kursa gitmeliyim?
Ön muhasebeci olmak için gerekli kriterler nelerdir, bilgisayarlı muhasebe kursları ile temel muhasebe arasındaki bağlantı nedir? Şirketlerde ön muhasebeci olarak çalışmak istiyorum. Bilgisayarlı muhasebe kursuna gitmeyi düşünüyorum. Netsis, ETA SQL, Akınsoft, Logo kurslarından hangisine...
Forum: Cevaplanmış Cevap: 1
Son Mesaj: 19 Haziran 2014 14:02
Mimar ne yapar?
Mimar ne yapar?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 3
Son Mesaj: 25 Nisan 2014 18:06
Serbest Muhasebeci
SERBEST MUHASEBECİ __________________________________________________________ TANIM Serbest muhasebeci, ticari faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebe ilkeleri ve hükümleri...
Forum: Meslekler Cevap: 1
Son Mesaj: 30 Eylül 2011 12:04
Muhasebeci nedir?
muhasebeci nedir?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 25 Aralık 2010 16:40
 
Sayfa 0.353 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu