MsXLabs
2005-2016
Soru-Cevap forumunda yer alan Misafir tarafından açılmış Tanzimat edebiyatını hazırlayan etmenler nelerdir? konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: TANZİMAT EDEBİYATINI HAZIRLAYN ETMENLER?...
CEVAPSIZ

Tanzimat edebiyatını hazırlayan etmenler nelerdir?

Gösterim: 6.692 | Cevap: 3
1 Ekim 2009 18:50   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
TANZİMAT EDEBİYATINI HAZIRLAYN ETMENLER?
Misafir
17 Nisan 2011 20:52   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Tanzimat edebiyatını oluşturan unsurlar nelerdir?

Tanzimat edebiyatını oluşturan unsurlar nelerdir?
Misafir67
4 Ekim 2015 15:34   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

TANZİMAT’I HAZIRLAYAN GELİŞMELER

Tanzimat’ı ortaya çıkaran nedenleri, 18. yy’da Osmanlı toplumunun tüm kurum ve kuruluşlarını ayakta tutan, inanç, düşünce, bilim ve felsefe, askerî, maliye, hukuk, idare, ekonomik ve siyaset alanındaki değişim ve dönüşümlerden ayrı düşünemeyiz. Nitekim , bu değişim ve dönüşümlerin yaşanmasında, Batılı devletlerin Osmanlı toplumu üzerindeki etkisi de önemlidir. Bu bağlamda Tanzimat’ı ortaya çıkaran nedenleri iç ve dış faktörler olarak iki kısımda ele alabiliriz. İç faktörler, Tanzimat’ın bir sonuç olarak ortaya çıktığı Osmanlı Batılılaşma hareketlerini anlatırken genel olarak üzerinde durulan hususlardır. Dış faktörler ise cereyan eden hadiselerdir.

Gerçekten 16. yy’dan beri Osmanlı Devleti sahip olduğu üstünlüğü kaybedip, devlet kurumlarının ve kanunların asrın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olmaması, devletin maddi ve manevi gücünü kaybetmiş olması, bunun sonucunda her sahada yenilgiye uğraması yeniden ve geniş bir ıslahat hareketini zorunlu kılıyordu. Bununla birlikte, Osmanlı Devleti’nin müdahale edemediği alanlardaki gelişmeler Tanzimat’ın alanında daha güçlü belirleyiciler olarak ortaya çıkmıştır.