Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya inmeseydi sonuç ne olurdu?

Gösterim: 20479 | Cevap: 14
Misafir
Cevaplanmamış   |    18 Ekim 2009 21:04   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya inmeseydi sonuç ne olurdu?

mayoz sonucu kromzon sayısı yarıya inmeysedi nolurdu
fadedliver
18 Ekim 2009 22:49   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya inmeseydi sonuç ne olurdu?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

mayoz sonucu kromzon sayısı yarıya inmeysedi nolurdu

Farklı özellikte hücrelerin oluşması yani kalıtsal çeşitliliğin sağlanması açısından ve
kromozom sayısının yarıya inmesinden dolayı mayoz bölünme
çok önemlidir.Çünkü böyle olmasaydı herkes aynı özellikte olur
ve çeşitlilik olmadığı için populasyondaki gen havuzları aynı özellikteki
genleri taşırdı.Örnek vermek gerekirse zararlı gen oranı artardı mesela.
Bunun yanı sıra kromozom sayısı yarıya inmeseydi,her nesilde
kromozom sayısı sabit kalmayacak ve logaritmik olarak artacaktı.
Sonuçta belli bir kromozom sayısından bahsedilemezdi.
Misafir
25 Ekim 2009 13:07   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya inmeseydi sonuç ne olurdu?

mayoz sonucunda kromozom sayısı yarıya inmeseydi ne olurdu?
Misafir
4 Kasım 2009 19:06   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Mayoz bölünme sonucu kromozon sayısı yarıya inmezse neler olur?

mayoz sonuçunda kromozom sayısnı yarıya inmesi neler olur
Misafir
22 Şubat 2010 00:07   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya inmeseydi sonuç ne olurdu?

mayoz böün me olmasydi insantürününkromozon sayısınasıl degişirdi?
Misafir
28 Mayıs 2010 07:08   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya inmeseydi sonuç ne olurdu?

Farklı özellikte hücrelerin oluşması yani kalıtsal çeşitliliğin sağlanması açısından ve
kromozom sayısının yarıya inmesinden dolayı mayoz bölünme
çok önemlidir.Çünkü böyle olmasaydı herkes aynı özellikte olur
ve çeşitlilik olmadığı için populasyondaki gen havuzları aynı özellikteki
genleri taşırdı.Örnek vermek gerekirse zararlı gen oranı artardı mesela.
Bunun yanı sıra kromozom sayısı yarıya inmeseydi,her nesilde
kromozom sayısı sabit kalmayacak ve logaritmik olarak artacaktı.
Sonuçta belli bir kromozom sayısından bahsedilemezdi.
cadı-kız
10 Ekim 2010 18:51   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya inmeseydi sonuç ne olurdu?

oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile aynı olurdu
ve herkes aynı özellikte olurdu.
Misafir
27 Ekim 2010 11:06   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

yok

allahu ekber kimse bulamadımı
Misafir
20 Ekim 2011 18:18   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya inmeseydi sonuç ne olurdu?

daha ayrıntılı bir cevap bulabilirmisinizz acill! =)
Misafir
8 Kasım 2011 16:24   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya inmeseydi sonuç ne olurdu?

Mayoz Bölünme bir diploit ökaryotik hücrenin bölünerek genelde gamet olarak adlandırılan haploit hücrelere bölündüğü hücresel bir süreçtir. Gamet hücresinde kromozom sayısının azalmasıyla sonuçlanan "mayoz", Yunanca'da "Daha da küçültmek" anlamına gelen Meioun kelimesinden gelmektedir.
Mayoz Bölünme eşeyli üreme için gereklidir ve bu yüzden eşeyli üreyen tek hücreli organizmalar da dâhil tüm ökaryot hücrelerde görülür. Özellikle Bdelloid rotiferlerin içinde bulunduğu birkaç ökaryot mayoz yeteneklerini kaybedip partenogenezle ürerler. Mayoz eşeysiz mitotik bölünmeyle üreyen arkealarda ya da prokaryotlarda meydana gelmez
Mayoz sırasında kromozom içinde paketlenmiş olan uzun DNA segmentlerinden oluşan diploit üreme hücresinin genomu DNA replikasyonundan sonra iki bölünme geçirerek gamet olarak adlandırılan haploit hücreleri oluştururlar. Her gamet kromozomların bir setini ya da orijinal hücrenin genetik içeriğinin yarısını içerir. Oluşan bu haploit hücreler diğer cinsin haploit hücreleriyle ya da döllenme sırasında yeni bir hücre olan zigotu oluşturmak için birleşebilirler. Bu yüzden mayozun bölünme mekanizması döllenme sırasında birleşen iki genom ile eşteş bir olaydır çünkü her ebeveynden gelen kromozomlar mayoz sırasında genetik rekombinasyona uğrarlar. Dolayısıyla her gamet ve sonuç olarak her zigot kendi DNA'sında kendine özgü bir İz/Tasarım taşıyacaktır. Diğer bir değişle, mayoz ve eşeyli üreme genetik varyasyonu oluşturur.
Mayoz, kromozomların yeniden dağılımını gerçekleştirmek için mitoz sırasında gerçekleşen aynı biyokimyasal mekanizmaları kullanır. Mayoza özgü birçok özellik bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi homolog kromozomlar arasında meydana gelen eşleşme ve genetik rekombinasyondur.
Mayozda da mitozda olduğu gibi profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olarak adlandırılan dört evre vardır. Bu evreler arada interfaz olmaksızın peş peşe iki kez gerçekleşir ve sonuçta genetik özellikler bakımından 2 çeşit dört yavru hücre meydana gelir. Mayoz bölünme ile mitoz bölünme arasındaki en büyük farka profazda rastlanır. Mayoz bölünme iki aşamada gerçekleşir. Bu aşamalar, Mayoz-1 ve Mayoz-2 olarak adlandırılır.
Profaz I DNA ipliklerinin kısalıp kalınlaşmaya başlaması ile başlar. Bu evre sınırları kesin olmayan 5 evreye ayrılıp incelenir. Bu evreler;
Leptoten: Kromozomların mikroskopla seçilebildikleri andan itibaren başlar. İki eş kromatit birbirine sarılı halde bulunur. Ayrıca kromatinler üzerinde kromomer denilen ve koyu boyanan bölgeler fark edilir.
Zigoten: Biri anneden diğeri babadan gelen ve birbirlerine benzeyen homolog kromozomlar yan yana gelerek eşleşmeye başlarlar Bu eşleşme bir uçtan diğer uca doğru devam eder. Bu evrede her biri iki kromatif taşıyan iki kromozomun yan yana durmasıyla sanki canlı n sayıda kromozom taşıyormuş görülür. Görülen bu yapıya tetrat denir. Pakiten: Homolog kromozomların eşleşmesi tamamlanır ancak kromozomlar kısalmaya devam eder. Ayrıca bu evrede mitozdan farklı olarak tetratlar arasında genetik madde alışverişi olur. Buna krossing-over denir. Bu olay homolog kromozomların birbiri üzerine çakışan (kiyazma "chiasma") kısmında gerçekleşir Diploten: Kromozomların sentromerleri ayrılmamıştır. Dört kromatit için iki sentromer vardır. Tetrat'taki homolog kromozomlar birbirinden ayrılmaya başlar. Ancak kiyazma bölgelerinde ayrılma olmaz ve kiyazmalar uca doğru kaymaya başlar. Diakinez:Kromozomlar son halini alır. Çekirdekçik kaybolur. Çekirdek zarı parçalanır.
Konu başlıkları
1 Metafaz I
2 Anafaz I
3 Telofaz I
4 Mayoz 2
4.1 Profaz II
4.2 Metafaz II
4.3 Anafaz II
4.4 Telofaz II
Metafaz I [değiştir]
Homolog kromozomlar ekvatoral plak üzerinde karşılıklı dizilirler. Her kromozom sentromeri ile iğ ipliklerine tutunurlar.
Anafaz I [değiştir]
Homolog kromozomlar birbirinden ayrılarak zıt kutuplara ilerlerler
Telofaz I [değiştir]
Hücrenin iki kutbunda bulunan kromozomlar uzayıp incelmeye başlar. Etraflarında çekirdek zarı oluşur. Sitoplazmanın boğumlanmasıyla da haploid sayıda kromozoma sahip iki yavru hücre oluşur.
Hayvansal hücrelerde: Çekirdek bölünmesi tamamlandıktan sonra sitoplazma ortadan boğumlanarak ikiye bölünür ve iki ayrı hücre oluşmuş olur.
Bitkisel hücrelerde: Oluşmuş olan iki çekirdekli hücrenin ortasında bir orta lamel (ara lamel) oluşur ve hücre duvarına kadar ulaşır. Dolayısıyla birbirine bitişik iki hücre oluşur. Hücrenin iki kutbunda bulunan kromozomlar uzayıp incelmeye başlar. Etraflarında çekirdek zarı oluşur. Sitoplazmanın boğumlanmasıyla da haploid sayıda kromozoma sahip iki yavru hücre oluşur.
Buraya kadar geçen olaylar mayoz-I olarak adlandırılır. Bundan sonra mitozdakinin aksine arada interfaz evresi olmaksızın profaz-II'nin başlamasıyla [mayoz-II] başlar. Mayoz-II mitoz bölünmenin hemen hemen aynısıdır. Hücrelerdeki haploid kromozom sayısı korunarak profaz-II, metafaz-II, anafaz-II ve telofaz-II gerçekleşerek mayoz bölünmenin sonunda n kromozom sayısına sahip 4 yavru hücre meydana gelir.
Mayoz 2 [değiştir]

Profaz II [değiştir]
Birinci bölünmenin telofozı ile ikinci bölünmenin arasında bir dinlenme devresi olmadan çekirdek zarı parçalanır. Birinci iğ iplikçiklerinin doğrultusuna dik yeni iğ iplikçikleri oluşur.
Metafaz II [değiştir]
Her yavru hücrenin haploid (n) kromozomu ekvatoral düzlem üzerinde dizilir.
Anafaz II [değiştir]
Mayoz bölünmenin 2. bölümü olan Mayoz 2'nin 3. evresidir. Ara evre olarak da adlandırılır. Bu evre mitozdaki anafaz evresine benzer. Ancak, mitozdaki anafazda kardeş kromatitler düzenli bulunurken bu evrede düzensiz bulunurlar. Bu da Mayoz bölünmede genetik çeşitliliği sağlar.
Telofaz II [değiştir]
Kromozomların helezonları açılır, dolayısıyla görünmez olurlar. Çekirdek zarları oluşur sitoplazma bölünür. Böylece bir hücreden 4 tane haploid hücre meydana gelir.
'Sitoplazma bölünmesi'
Hayvansal hücrelerde: Çekirdek bölünmesi tamamlandıktan sonra sitoplazma ortadan boğumlanarak ikiye bölünür ve iki ayrı hücre oluşmuş olur.
Bitkisel hücrelerde: Oluşmuş olan iki çekirdekli hücrenin ortasında bir orta lamel (ara lamel) oluşur ve hücre duvarına kadar ulaşır. Dolayısıyla birbirine bitişik iki hücre oluşur.
Mayoz bölünme sonucunda n kromozomlu 4 hücre (gamet)oluşur.
uzun cevap budur
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya inmeseydi sonuç ne olurdu? benzer konular

Kromozom sayısı 16 olan hücre art arda 4 mitoz bölünme geçirirse kaç hücre oluşur?
Mitozda kromozom sayısı değişir mi? Mitozda bölünmeler sonucu oluşan yeni hücre ve kromozom sayısı ne kadardır?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 32
Son Mesaj: 11 Kasım 2015 19:43
Sperm ve yumurtalık mayoz bölünme geçirir mi?
sperm ve yumurtalık mayoz bölünme gecirirmi ?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 8
Son Mesaj: 29 Ekim 2015 17:27
Mitoz ve mayoz bölünme nedir?
Mitoz ve mayoz bölünme nedir ? Kısaca yazar mısınız ?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 20
Son Mesaj: 15 Haziran 2014 10:18
Mayoz Bölünme
Mayoz Bölünme MsXLabs.org Bütün döllerde kromozom sayısının değişmez kalabilmesi için (sperm ve yumurtanın birleşmesinden kromozom sayısı iki katına çıkacağından dolayı) farklı bir hücre bölünmesi gelişmiştir. Mayoz bölünme ismini alan bu tip bölünmede, kromozom sayısı yarıya indirgenir....
Forum: Biyoloji Cevap: 3
Son Mesaj: 9 Nisan 2014 14:40
Mayoz bölünme nedir?
Mayoz bölünme nedir?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 1
Son Mesaj: 13 Aralık 2013 15:35
 
Sayfa 0.350 saniyede 9 sorgu ile oluşturuldu