PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Sonucuna göre nüfus sayımı sonucu elde edilen bilgiler nelerdir?
1 2
«Önceki KonuSonraki Konu»
Misafir19:43, 3 Kasım 2009 
nüfus sayımında çıkan sonuca göre nüfus sayımı sonucu elde edilen bilgiler nelerdir
En iyi cevap fadedliver tarafından gönderildi

Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
nüfus sayımında çıkan sonuca göre nüfus sayımı sonucu elde edilen bilgiler nelerdir
Nüfus sayımlarında ekonomik nitelikler bilgisi, sayımdan bir hafta öncesi referans alınarak 12 ve daha yukarı yaştaki nüfus için derlenmiştir.
İstihdam edilenler: Referans tarihinde en az bir saat ücretli, maaşlı, yevmiyeli, işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak ayni (mal) ya da nakdi (para) gelir elde etmek amacıyla ekonomik faaliyette bulunan veya bir işle bağlantısı bulunan 12 ve daha yukarı yaştaki kişilerdir.

Esas meslek: Bir öğrenim kurumunu veya ihtisas alanını bitirerek veya bilgi, görgü ve deneyim sonucunda elde edilen profesyonel beceridir.

Meslek sınıflaması: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması, 1968 Versiyonu (USMS-68)-International Standard Classification of Occupation, 1968 Version (ISCO-68)’e göre 3 basamak, Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması, 1988 Versiyonu (USMS-88)-International Standard Classification of Occupation, 1988 Version (ISCO-88)’e göre 4 basamak olarak kodlanmıştır.

Esas meslek, ISCO-68 sınıflamasına göre verilmiştir.

2000 Genel Nüfus Sayımı günkü idari bölünüşe göre 81 il ayrımında verilmiştir.

Ülkemizde belli bir tarihte, ülke sınırları içinde bulunan nüfusun büyüklüğünü, idari bölünüşe göre dağılımını ve başlıca demografik, sosyal ve ekonomik niteliklerini tam ve doğru olarak tespit etmek amacıyla Genel Nüfus Sayımları uygulanmaktadır.

Cumhuriyetin ilanından sonra ilk nüfus sayımı 1927 yılında uygulanmıştır. 1935 yılından 1990 yılına kadar her beş yılda bir Genel Nüfus Sayımı yapılmıştır.

Ülkemizin 14. nüfus sayımı olan 2000 Genel Nüfus Sayımı, 1984 yılında çıkarılan 219 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile bu karanamenin 2. maddesinin (d) fıkrasında değişiklik yapılmasına dair 1990 yılında çıkarılan 403 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre 22 Ekim 2000 tarihinde uygulanmıştır. 18 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu adını almıştır. Türkiye İstatistik Kanununda, bir sonraki sayımın uygulama tarihi konusunda herhangi bir madde bulunmamaktadır. Bundan sonraki nüfus sayımları, Resmi İstatistik Programı çerçevesinde belirlenen esaslara göre uygulanacaktır.

Ülkemizdeki nüfus ve konutla ilgili veriler, Türkiye İstatistik Kanununun 29. Maddesinin (a) bendinde belirtilen “nüfus, konut, eğitim, kültür, turizm, sağlık, spor, adalet, medya, siyaset ve sosyal içerikli konularda ihtiyaç duyulan istatistikî bilgileri derlemek, değerlendirmek ve ilgili göstergeleri hesaplamak” görevleri kapsamında derlenecektir.
Dönem Sayım Yılı Zamanlama Genel Nüfus Sayımı sonrası veri giriş, analiz ve değerlendirme işlemlerini takiben sonuçların açıklanmasından sonra. Kamuoyunun Bilgiye Ulaşması Yayımlama Genel Nüfus Sayımı sonuçları, her sayım yılı için hem İdari Bölünüş hem de Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri olarak yayınlanmıştır. “İdari Bölünüş” yayınları ile en küçük yerleşim yerine kadar nüfuslar il, ilçe, bucak ve köy ayrımında verilmiş; “Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri” yayınları ile ülkemiz nüfusunun sosyal, demografik ve ekonomik nitelikleri ile konut özelliklerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Sayım yılları için, bu yayınlar ortak olmakla birlikte bazı farklılıklar görülmektedir.
“2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri” yayını 81 il ve Türkiye toplamı olarak yayınlanmıştır.

“2000 Genel Nüfus Sayımı-Türkiye” yayınında, bir ilk gerçekleştirilerek ülkemiz nüfusunun sosyal, demografik ve ekonomik yapısında 1927 yılından 2000 yılına kadar yaşanan tarihsel gelişim yorumlanarak en geniş boyutlarıyla verilmiştir. Ayrıca, sayım sonuçlarına göre illerin sosyal, demografik ve ekonomik yapısındaki farklılaşma yorumlu olarak sunularak bölgesel farklılaşma ortaya konulmuştur. “2000 Genel Nüfus Sayımı-İl” yayınlarında ise yine bir ilk gerçekleştirilerek her ilin idari bölünüşe göre nüfusu (cinsiyet ayrımında), il kitaplarında verilmiştir. Bununla birlikte, yine her il nüfusunun demografik, sosyal ve ekonomik yapısında 1927 yılından 2000 yılına kadar yaşanan tarihsel gelişim yorumlanmıştır. 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçları, yayınlarda tablo, grafik ve harita ortamında sunulmuştur.

“2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri” yayını 81 il ve Türkiye için CD ortamında da sunulmaktadır.
İlgililere eş zamanlı yayın dağıtma Veriler tüm ilgililere eş zamanlı olarak dağıtılmaktadır. Bütünlük Resmi istatistiklerin üretilmesine ilişkin dönem, şartlar ve gizlilik
Bütün istatistiklerin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından toplanarak yayınlanacağı ve değerlendirileceği 1962 İstatistik Kanunu ile 219/1984 ve 357/1989 sayılı Kararnameler tarafından düzenlenmiştir. 18.11.2005 tarihinde kabul edilen Türkiye İstatistik Kanunu ile istatistiklerin daha planlı üretilmesi için Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye İstatistik Kurumu’na dönüştürülmüştür.
İstatistik Kanunu’na göre:

(1) TÜİK, kullanılacak yöntemi ve istatistiklerin yayımlanacağı tarihi belirlemek konusunda bağımsızdır.

(2) Kanuna göre, veriler sadece istatistiki amaçlar için toplanır ve verilerin gizliliği sağlanır.

(3) Ülkenin nüfus yapısıyla ilgili verilerin kamuoyuna açıklanması zorunludur.

Başka kurumların bilgiye ulaşması Kamuoyuna açıklama yapılmadan önce başka kurumların verilere ulaşması mümkün değildir. Bakanlığın istatistik yayımlanması hakkındaki yorumu
Genel Nüfus Sayımları ile ilgili esaslar, Resmi İstatistik Programı çerçevesinde belirlenecektir. Yenileme politikası ve yöntemlerin değişmesi hakkında bilgi Genel Nüfus Sayımları ile ilgili esaslar, Resmi İstatistik Programı çerçevesinde belirlenecektir. Kalite İstatistiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntem ve kaynakların yayınlanması 2000 Genel Nüfus Sayımının yöntem ve uygulaması, “2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri” yayınında (ISBN 975-19-3338-2, Yayın No: 2759) verilmiştir. Değişkenlerin açıklanması 2000 Genel Nüfus Sayımındaki değişkenlerin açıklaması, “2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri” yayınında (ISBN 975-19-3338-2, Yayın No: 2759) verilmiştir.
Benzer Konular:
Cevap
fadedliver20:11, 3 Kasım 2009 
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı:
nüfus sayımında çıkan sonuca göre nüfus sayımı sonucu elde edilen bilgiler nelerdir
Nüfus sayımlarında ekonomik nitelikler bilgisi, sayımdan bir hafta öncesi referans alınarak 12 ve daha yukarı yaştaki nüfus için derlenmiştir.
İstihdam edilenler: Referans tarihinde en az bir saat ücretli, maaşlı, yevmiyeli, işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak ayni (mal) ya da nakdi (para) gelir elde etmek amacıyla ekonomik faaliyette bulunan veya bir işle bağlantısı bulunan 12 ve daha yukarı yaştaki kişilerdir.

Esas meslek: Bir öğrenim kurumunu veya ihtisas alanını bitirerek veya bilgi, görgü ve deneyim sonucunda elde edilen profesyonel beceridir.

Meslek sınıflaması: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması, 1968 Versiyonu (USMS-68)-International Standard Classification of Occupation, 1968 Version (ISCO-68)’e göre 3 basamak, Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması, 1988 Versiyonu (USMS-88)-International Standard Classification of Occupation, 1988 Version (ISCO-88)’e göre 4 basamak olarak kodlanmıştır.

Esas meslek, ISCO-68 sınıflamasına göre verilmiştir.

2000 Genel Nüfus Sayımı günkü idari bölünüşe göre 81 il ayrımında verilmiştir.

Ülkemizde belli bir tarihte, ülke sınırları içinde bulunan nüfusun büyüklüğünü, idari bölünüşe göre dağılımını ve başlıca demografik, sosyal ve ekonomik niteliklerini tam ve doğru olarak tespit etmek amacıyla Genel Nüfus Sayımları uygulanmaktadır.

Cumhuriyetin ilanından sonra ilk nüfus sayımı 1927 yılında uygulanmıştır. 1935 yılından 1990 yılına kadar her beş yılda bir Genel Nüfus Sayımı yapılmıştır.

Ülkemizin 14. nüfus sayımı olan 2000 Genel Nüfus Sayımı, 1984 yılında çıkarılan 219 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile bu karanamenin 2. maddesinin (d) fıkrasında değişiklik yapılmasına dair 1990 yılında çıkarılan 403 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre 22 Ekim 2000 tarihinde uygulanmıştır. 18 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu adını almıştır. Türkiye İstatistik Kanununda, bir sonraki sayımın uygulama tarihi konusunda herhangi bir madde bulunmamaktadır. Bundan sonraki nüfus sayımları, Resmi İstatistik Programı çerçevesinde belirlenen esaslara göre uygulanacaktır.

Ülkemizdeki nüfus ve konutla ilgili veriler, Türkiye İstatistik Kanununun 29. Maddesinin (a) bendinde belirtilen “nüfus, konut, eğitim, kültür, turizm, sağlık, spor, adalet, medya, siyaset ve sosyal içerikli konularda ihtiyaç duyulan istatistikî bilgileri derlemek, değerlendirmek ve ilgili göstergeleri hesaplamak” görevleri kapsamında derlenecektir.
Dönem Sayım Yılı Zamanlama Genel Nüfus Sayımı sonrası veri giriş, analiz ve değerlendirme işlemlerini takiben sonuçların açıklanmasından sonra. Kamuoyunun Bilgiye Ulaşması Yayımlama Genel Nüfus Sayımı sonuçları, her sayım yılı için hem İdari Bölünüş hem de Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri olarak yayınlanmıştır. “İdari Bölünüş” yayınları ile en küçük yerleşim yerine kadar nüfuslar il, ilçe, bucak ve köy ayrımında verilmiş; “Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri” yayınları ile ülkemiz nüfusunun sosyal, demografik ve ekonomik nitelikleri ile konut özelliklerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Sayım yılları için, bu yayınlar ortak olmakla birlikte bazı farklılıklar görülmektedir.
“2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri” yayını 81 il ve Türkiye toplamı olarak yayınlanmıştır.

“2000 Genel Nüfus Sayımı-Türkiye” yayınında, bir ilk gerçekleştirilerek ülkemiz nüfusunun sosyal, demografik ve ekonomik yapısında 1927 yılından 2000 yılına kadar yaşanan tarihsel gelişim yorumlanarak en geniş boyutlarıyla verilmiştir. Ayrıca, sayım sonuçlarına göre illerin sosyal, demografik ve ekonomik yapısındaki farklılaşma yorumlu olarak sunularak bölgesel farklılaşma ortaya konulmuştur. “2000 Genel Nüfus Sayımı-İl” yayınlarında ise yine bir ilk gerçekleştirilerek her ilin idari bölünüşe göre nüfusu (cinsiyet ayrımında), il kitaplarında verilmiştir. Bununla birlikte, yine her il nüfusunun demografik, sosyal ve ekonomik yapısında 1927 yılından 2000 yılına kadar yaşanan tarihsel gelişim yorumlanmıştır. 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçları, yayınlarda tablo, grafik ve harita ortamında sunulmuştur.

“2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri” yayını 81 il ve Türkiye için CD ortamında da sunulmaktadır.
İlgililere eş zamanlı yayın dağıtma Veriler tüm ilgililere eş zamanlı olarak dağıtılmaktadır. Bütünlük Resmi istatistiklerin üretilmesine ilişkin dönem, şartlar ve gizlilik
Bütün istatistiklerin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından toplanarak yayınlanacağı ve değerlendirileceği 1962 İstatistik Kanunu ile 219/1984 ve 357/1989 sayılı Kararnameler tarafından düzenlenmiştir. 18.11.2005 tarihinde kabul edilen Türkiye İstatistik Kanunu ile istatistiklerin daha planlı üretilmesi için Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye İstatistik Kurumu’na dönüştürülmüştür.
İstatistik Kanunu’na göre:

(1) TÜİK, kullanılacak yöntemi ve istatistiklerin yayımlanacağı tarihi belirlemek konusunda bağımsızdır.

(2) Kanuna göre, veriler sadece istatistiki amaçlar için toplanır ve verilerin gizliliği sağlanır.

(3) Ülkenin nüfus yapısıyla ilgili verilerin kamuoyuna açıklanması zorunludur.

Başka kurumların bilgiye ulaşması Kamuoyuna açıklama yapılmadan önce başka kurumların verilere ulaşması mümkün değildir. Bakanlığın istatistik yayımlanması hakkındaki yorumu
Genel Nüfus Sayımları ile ilgili esaslar, Resmi İstatistik Programı çerçevesinde belirlenecektir. Yenileme politikası ve yöntemlerin değişmesi hakkında bilgi Genel Nüfus Sayımları ile ilgili esaslar, Resmi İstatistik Programı çerçevesinde belirlenecektir. Kalite İstatistiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntem ve kaynakların yayınlanması 2000 Genel Nüfus Sayımının yöntem ve uygulaması, “2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri” yayınında (ISBN 975-19-3338-2, Yayın No: 2759) verilmiştir. Değişkenlerin açıklanması 2000 Genel Nüfus Sayımındaki değişkenlerin açıklaması, “2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri” yayınında (ISBN 975-19-3338-2, Yayın No: 2759) verilmiştir.
Cevap
Misafir18:20, 15 Aralık 2009 
nüfus sayımının sebepleri nelerdir?
Cevap
Misafir15:54, 25 Ekim 2010 
yıllarda nüfus ne kadar
Cevap
Misafir17:55, 9 Aralık 2010 
hani ülkenin en küçük ili ....
Cevap
Misafir09:53, 11 Aralık 2010 
ülkemizin nüfus olarak en küçük ili
Cevap
Misafir13:45, 17 Ocak 2011 
ülkemizde yapılan nüfus sayımları ve sonuçları
Cevap
yalnızz10:06, 16 Nisan 2011 
acil olarak tüik sivas sayım sonuçları lazımm....
Cevap
Misafir19:26, 21 Mayıs 2011 
telli turnanın nesli yillara gore nufus sayimi sonuclari ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum[/QUOTE]
Cevap
Misafir23:00, 20 Ekim 2011 
Afedersiniz Acaba ülkemizde bugüne kadar yapılan nüfus sayımı sonuçları yok mu ??
Cevap
1 2
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
İsim:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
Nüfus sayımında elde edilen veriler nerelerde kullanılır?
Doğadan faydalanarak elde edilen ürünler nelerdir?
Krebs döngüsünde elde edilen ve harcanan maddeler nelerdir?
Denizlerden elde edilen besinler nelerdir?
Nüfus Sayımı ve Nüfus Sayımı Tarihi