MsXLabs
2005-2016
Soru-Cevap forumunda yer alan Misafir tarafından açılmış İlk çağ uygarlıkların özellikleri nedir? konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: ilk çay uygarlıkların özelliklerini bulmak istiyorum ama bulamıyorum yardım edermisiniz... Etiketler:
  • uygarliklarin ozellikleri
  • uygarlıkların özellikleri
CEVAP VAR

İlk çağ uygarlıkların özellikleri nedir?

Gösterim: 54.812 | Cevap: 27
3 Aralık 2009 20:28   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ilk çay uygarlıkların özelliklerini bulmak istiyorum ama bulamıyorum yardım edermisiniz
Sponsorlu Bağlantılar
En iyi cevap nötrino tarafından gönderildi

İlkçağ Uygarlıklarının Genel Özellikleri

-Genellikle iklim ve yer şekillerinin uygun olduğu su kenarlarında kurulmuşlardır.
-Daha çok tarıma dayalı üretim vardır.
-Genellikle site (kent) devleti biçiminde oluşmuşlardır.(Polis, Nom, Site)
-Yönetim anlayışları tanrısaldır:
-Bütünüyle tanrısal; Mısır(tanrı kral)
-Yarı tanrısal; Mezopotamya (rahip kral)
-İlk Federal Devlet Urartular’dır
-İlk parayı Lidyalılar kullandı
-Tapates adındaki kilimler Frigler’de görülür
-Lidyalılar Kral Yolu'nu bulmuşlardır.(Ticaret yolu)
Alvarez Ocean
3 Aralık 2009 20:35   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ilk çay uygarlıkların özelliklerini bulmak istiyorum ama bulamıyorum yardım edermisiniz


HİTİTLER:
M.Ö 2000 yıllarında Anadoluya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır.
Başkentleri Hattuşaş ( Boğazköy) şehridir. Çorum yakınlarındadır.
Hititliler Suriyeyi ele geçirmek için Mısırlılarla savaşmışlardır.Bu savaşın sonunda iki devlet
arasında Kadeş Antlaşması imzalandı.
Kadeş Antlaşması (M.Ö 1280) Dünya tarihinde iki devlet arasında yapılan ilk antlaşmadır.
Hitit Devleti M.Ö 1200 yılında Anadoluya gelen Frigyalılar tarafından yıkıldı.


FRİGYALILAR:
M.Ö 1200 yıllarında Hititlerin yıkıldığı bölge üzerinde ve Ankara Eskişehir Afyon dolaylarında devlet kurdular.
Devletin başkenti Ankaranın Polatlı ilçesi yakınlarındaki Gordion şehridir.
Frigyalılar krallarına Midas ünvanı verirlerdi.
Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.Tarım ve hayvancılıkla ilgili sert kanunlar koymuşlar tarıma ve hayvancılığa zarar verenleri şiddetle cezalandırmışlardır.
Frigyalılar M.Ö 7.yüzyılda Kafkaslardan Anadoluya gelen Lidyalılar tarafından yıkılmıştır.


LİDYALILAR:
Gediz ve Büyük Menderes ırmakları arasında kurulmuştur.
Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet kurmuşlardır.
Başkentleri Sard şehridir.( Bugünkü Manisa-Salihli yakınlarındadır.)
Ticaretle uğraşmışlardır.Kral Giges Efesten başlayıp Mezopotamyaya kadar uzanan Kral Yolunu yaptırmıştır.
Ticaretteki bu gelişmeler nedeniyle Lidyalılar tarihte ilk kez parayı icad ettiler.
Lidyalılar M.Ö 547 yılında Anadoluyu işgal eden Persler tarafından yıkıldılar.

URARTULAR:
M.Ö 900 yılında Doğu Anadoluda kuruldu.
Başkenti Tuşpa(Van) şehridir.
Maden işlemeciliğinde ilerlemişlerdir.
Tarımla ve hayvancılıklada uğraşmışlardır.Van ovasını sulamak için yaptıkları su kanalları günümüzde bile kullanılmaktadır.
Urartu Devleti M.Ö 600 yılında Medler tarafından yıkılmıştır.

İYONYALILAR:
M.Ö 1200 yıllarında Yunanistandan göç ederek Ege kıyılarına yerleşen Akalar tarafından kuruldu.
Akalar Ege kıyılarında 12 ayrı şehir kurmuşlar ve şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
En önemli İyon şehirleri İzmirEfesMiletFoçadır.
Her şehrin başında ayrı bir kral bulunuyordu.Bundan dolayı hiçbir zaman güçlü bir krallık kuramamışlar ve ayrı ayrı şehir devletleri halinde yaşamışlardır.Siyasi birlik yoktur.
İyonyalılar denizcilikte ileri gitmişlerdir.Ancak zamanla LidyalılarınPerslerin ve Romalıların egemenliğine girerek kaybolmuşlardır.


SÜMERLER:
Mezopotamyada kurulan ilk uygarlık Sümerlerdir. M.Ö 3500de Orta Asyadan gelerek Mezopotamyada devlet kurmuşlardır.
Kanallar açmışlar ve bataklıkları kurutarak tarım ve hayvancılık yapmışlardır.
Tarihte ilk yazıyı Sümerler bulmuşlar ve kullanmışlardır.( Çivi yazısı) M.Ö 3200

Not: Yazının bulunmasıyla tarih devirleri başlamıştır.İlk yazılı kanunlar ilk takvim ilk matematik bilgileri de yine Sümerlere aittir.
Sümerler çok tanrılı dine inanırlar ve Ziggurat adı verilen tapınaklarında tanrılarına tapınırlardı ve kurban keserlerdi.
Sümerler Mezopotamyada kurulan Akadlar tarafından son verilmiştir.

BABİLLER:
Aşağı Mezopotamyada kurulmuştur.
Devletin en güçlü zamanı kral Hammurabi zamanıdır.Kral Hammurabi Sümer kanunlarını geliştirerek uygulamıştır.( Hammurabi Kanunları diye bilinir)
Babil dünyanın yedi harikasından biri olan Babilin Asma Bahçeleriyle ünlüdür.
Babilliler M.Ö 6.yüzyılda Persler tarafından yıkılmıştır.

ASURLULAR:
Yukarı Mezopotamyada kurulmuştur.Ninova şehri başkenttir.
Asurlular ticaretle uğraşmışlardır.AnadoluMısır ve Mezopotamya arasında ticaret yapmışlardır.
Asurlular ticaret amacıyla Anadoluya geldiklerinde yazıyı da beraberinde getirmişlerdir.Böylece Anadolu hem yazıyı öğrenmiş hem de tarih çağlarına girmiştir.
Asurlular M.Ö 612 yılında Pers egemenliğine girmiştir.

AKADLAR:
M.Ö 2300 lü yıllarda Arabistandan gelerek Mezopotamyada devlet kurdular.
Akadlar; ElamAsurDoğu Anadolu ve Akdenizi fethederek imparatorluk kurdular.
M.Ö 2150 yıllarında kuzeyden gelen Gutiler tarafından yıkılmıştır.
5 Aralık 2009 13:00   |   Mesaj #3   |   
nötrino - avatarı
SMD SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Zamanın Ötesi..

5.771
7.659 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 02-08-2007
İlkçağ Uygarlıklarının Genel Özellikleri

-Genellikle iklim ve yer şekillerinin uygun olduğu su kenarlarında kurulmuşlardır.
-Daha çok tarıma dayalı üretim vardır.
-Genellikle site (kent) devleti biçiminde oluşmuşlardır.(Polis, Nom, Site)
-Yönetim anlayışları tanrısaldır:
-Bütünüyle tanrısal; Mısır(tanrı kral)
-Yarı tanrısal; Mezopotamya (rahip kral)
-İlk Federal Devlet Urartular’dır
-İlk parayı Lidyalılar kullandı
-Tapates adındaki kilimler Frigler’de görülür
-Lidyalılar Kral Yolu'nu bulmuşlardır.(Ticaret yolu)
cadı-kız
13 Şubat 2010 20:08   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

ödev

ilk çağ uygarlıklarının yazıyı daha anlaşılır şekillerle ifade etmeleri yazının kullanımını hangi açıdan etkilemiştir?örnekler vererek açıklar mısınızz?
cadı-kız
13 Şubat 2010 20:18   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

sosyal ödevi

İlk Çağ uygarlıklarında insanlar duvarlara çizdikleri resimlerle neyi,nede anlatmak istemiş olabilirler??? acil yardımmmmmmmmm..
14 Şubat 2010 17:31   |   Mesaj #6   |   
nötrino - avatarı
SMD SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Zamanın Ötesi..

5.771
7.659 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 02-08-2007
Alıntı

ilk çağ uygarlıklarının yazıyı daha anlaşılır şekillerle ifade etmeleri yazının kullanımını hangi açıdan etkilemiştir?örnekler vererek açıklar mısınızz?

Yazı, genel anlamda ilk insanların düşüncelerini resim veya semboller aracılığıyla anlatan biçimi ile buzul çağı döneminde, mağara duvarlarında görülmüştür.Mezopotamya da resim şeklindeki işaretlerden doğup gelişen yazı çivi yazısıdır. Bu yazı,daha çok çamur levhalara ağaç çubukların uçlarını bastırarak kama şeklinde bırakılan izlerden meydana getirilmiştir. Önceleri her işaret bir fikri veya kelimeyi simgelerken,sonraları yazı geliştikçe,özellikte tek heceli kelimelerin işaretlerini başka çok heceli kelimeleri yazmakta kullanmak yöntemiyle bir hece yazısı durumuna getirilmiştir. Çivi yazısı, dekoratif bir yazı değildir. Yalnız okunmak için yazılmış sade ve kullanışlı bir yazıdır.

Alıntı
cadı-kız adlı kullanıcıdan alıntı

İlk Çağ uygarlıklarında insanlar duvarlara çizdikleri resimlerle neyi,nede anlatmak istemiş olabilirler??? acil yardımmmmmmmmm..

Mısır Hieroglif yazısı, dekoratiftir. Hem okunmak , hem de anıt ve mezarları süslemek amacıyla kullanılmıştır. Başlangıçta toplu fikirleri anlatan resim kompozisyonları şeklindeki hieroglif, zamanla kelime ve hece yazısı durumuna getirilmiştir. Çivi ve Hieroglif yazılarında simgeler bir fikir veya kelimeyi anlattığından bu yazılara ideogram deniyordur.Bunun yanında çin ve maya yazıları da kullanılmıştır.Çin ve Maya yazılarında ise fikirler soyut işaretlerden oluşan resimlerle ifade edilmiştir.Daha sonraları çivi yazısı ve hieroglif yazı fenike uygarlığı tarafından geliştirilerek ilk alfabe oluşturulmuştur.

Fenikeliler in oluşturduğu bu alfabe, insanın çıkarabildiği çeşitli sesleri simgeleyen harflerden meydana gelmiştir. Yazılışı sağdan sola veya bir sağdan sola; bir soldan sağa gidişli gelişli bir şekildedir. İlk alfabe ve sonraki alfabelerde her harf bir sesi simgelediğinden bu yazılara fonogram denmiştir.

Fenike alfabesinde harfler bazı eşya ve canlıları simgeleyen resimlerden çıkmıştır ve onların isimlerini almışlardır.
Örnek:A-Alf (sığır) ; B-Beth (ev,kulube) ;C-Gaml (deve); D-Delt (kapı) vsvs gibi...
Misafir
1 Aralık 2010 11:04   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
bunu tablo şeklinde vere bilir misin
Misafir
2 Aralık 2010 13:17   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ilkçağ mezopotamya uygarlıkları ve özellikleri bilmiyorum yardımcı olur musunuz?
Misafir
2 Ocak 2011 21:03   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
off babillilerin eserkleri ve eokonomik faaliyeti acill nolur
Misafir
4 Nisan 2011 17:10   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Reklam
bana ilk çağ kral sülayman dönemi lazım bulabilirmisiniz ? bulursanız cok sevınırım acil lazım eger bulan olursa msn adresim yollayınız . erdo_995@hotmail.com
Cevap Yaz