PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Hece ölçüsü, aruz ölçüsü, serbest ölçü hakkında bilgi verir misiniz?
1 2
«Önceki KonuSonraki Konu»
üsa_9420:38, 8 Aralık 2009 
Hece Ölçüsü, Aruz Ölçüsü, Serbest Ölçü hakkında kısa bilgi verirmisiniz (AciLL LüTFeNN..!!!!!!!!) =/
Benzer Konular:
Etiketler:
  • aruz ve hece olcusu
  • hece olcusu
  • hece ve aruz olcusu
Cevap
_KleopatrA_20:47, 8 Aralık 2009 
üsa_94 adlı kullanıcıdan alıntı:
Hece Ölçüsü, Aruz Ölçüsü, Serbest Ölçü hakkında kısa bilgi verirmisiniz (AciLL LüTFeNN..!!!!!!!!) =/
…Hece Ölçüsü…

1. Şiirde mısralar arası hece sayısı eşitliğine dayanır.
2. Türkçe kelimelerde hemen hemen bütün heceler eş değerde söylenir. Hecelerde kalınlık, incelik, uzunluk, kısalık farkı gözetilmez. Bu bakımdan hece ölçüsü Türk dilinin yapısına da en uygun ölçüdür.
3. Milli ölçümüzdür.
4. Hece ölçüsüne parmak hesabı da denilir.
5. Hece ölçüsü, Türk edebiyatının başlangıcından bu yana kullanılmıştır. İslamiyetten sonra Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılırken, Halk edebiyatında hece ölçüsü kullanılmaya devam etmiştir. .
6. Hece ölçüsünün “hece sayısı” ve “duraklar” olmak üzere iki temel özelliği vardır.

…Aruz Ölçüsü…

Aruz, Arapça bir kelimedir ve “Çadırın ortasına dikilen direk” anlamına gelir. Bir edebiyat terimi olarak “hecelerin uzunluk ve kısalıkları temeline dayanan nazım ölçüsü” demektir.

1. Aruz ölçüsü ilk olarak Arap edebiyatında kullanılmıştır. Daha sonra İran Edebiyatı’na geçen bu ölçü, XI yüzyıldan itibaren Türk şairlerince de uygulanmaya başlanmıştır.

2. Rahat kullanılabilmesi için bol miktarda uzun heceye ihtiyacı olan bu ölçü, aslında Türkçe’nin kelime yapısına uygun değildir. Bu yüzden Aruzu ilk defa kullanan Karahanlılar Türkçe’nin kelimelerini bozarak kısa heceleri uzun okuma yoluna gitmişlerdir. Zamanla bu da yeterli olmamış; şairler, Arapça ve Farsça kelimeleri sık sık kullanmaya başlamışlardır. Bu durum, Türk dilinin kelime hazinesinin giderek yabancı kelimelerle dolmasına yol açmış, böylece şairlerin güzel kullanışlarından mahrum kalan Türkçe, anlam ve kavram bakımından yoksullaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Diğer yandan Türkçe, aldığı bu yabancı kelime ve kavramları Türkçeleştirdiği zaman güçlü bir dil olmuştur. Aruzla birlikte, halk arasında yaşamaya devam eden milli şiir ölçümüz hece, bu yoksullaşmayı bir ölçüde durdurmuş ve Türkçe kendi geleneği içinde varlığını sürdürmüştür.

3.1908’den sonra şairler arasında başlayan aruz hece tartışması, hecenin zaferi ile sonuçlanmış; ancak Divan Edebiyatı nazım ölçüsü olan aruzun da artık bir Türk şiir ölçüsü olduğu kabul edilmiştir.


4. Aruz ölçüsü daha çok Divan Edebiyatında kullanılır.

5. Aruzla yazılan ilk Türk eseri Yusuf Has Hacib’in yazdığı Kutadgu Bilig’dir.

6. Aruz XI. asırdan beri heceyle beraber kullandığımız ölçüdür. Bu ölçü zamanla Türkçe’ye en iyi şekilde uygulanmış. Mehmet Âkif, Yahya Kemâl, Faruk Nafiz gibi şairlerimizin elinde ustalıkla kullanılmıştır.

Not: Aruz ölçüsünün temeli, hecelerin uzun ve kısa olmaları özelliğine dayanır. Ölçünün doğru bulunması için önce mısradaki hecelerin değerinin tespit edilmesi gerekir. Aruz vezninde heceler iki şekilde değerlendirilir.,
Açık / kısa heceler ( . ) ( v ) | Kapalı / uzun heceler ( - )

1.Açık / kısa heceler :

1. Ünlülerle biten hecelerdir.
2. Bu heceler aruz incelemesinde ( . ) ve ( v ) işaretleriyle gösterilir.
3. Açık - kısa hecelerin ses değerleri “yarım” kabul edilir.


2. Kapalı / uzun heceler: Tam ses değeri taşıyan hecelerdir.

1. Ünsüzlerle ve dilimize Arapça ve Farsça’dan geçmiş uzun ünlüler (â, î, û )’le biten hecelerdir.
2. Bu heceler aruz incelemesinde (-) işaretiyle gösterilir.
3. Kapalı- uzun hecelerin ses değeri “tam”dır.

Serbest ölçü

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Git ve: kullan, ara
Serbest ölçü, hece, aruz gibi herhangi bir ölçüye bağlı kalınmayan ölçüdür. Hecelerin açık veya kapalı olmasına ya da sayılarına bakmaksızın şairin tamamen kendi üslubuna göre yazmasıdır. Serbest ölçü, Türk şiirinde 1940’lardan sonra Orhan Veli Kanık ile yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde yazılan şiirlerin çoğu serbest ölçüde yazılmaktadır.
Cevap
Misafir13:34, 6 Nisan 2010 
bir şiirin aruz ölçüsünün nasıl fai latin olduğu anlaşılır
Cevap
Misafir20:00, 18 Şubat 2011 
hece ölçüsü nedirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Cevap
Misafir19:26, 21 Mart 2011 
yapı unsurlarını açıklarmısınız ?
Cevap
Misafir14:12, 8 Kasım 2011 
Şiir'de aruz ölçüsü nasıl bulunur?
Cevap
Misafir17:20, 10 Kasım 2011 
Türkçe’de heceler uzunluk kısalık bakımından hemen hemen aynı değerdedir. Bu yapısal özellik şiirde hece ölçüsünün kolayca kullanılmasına imkân verir. İlk yazılı Türk edebiyatının ürünleri olarak bilinen Göktürk Yazıtları’nda şiir bulunmamasına rağmen şiirsel özellikler taşıyan ve hece ölçüsüne uyan bölümler vardır.
Cevap
Misafir16:19, 10 Aralık 2011 
aruz ölçüsü nasıl bulunur diyen arkadaşım bunun belkide 15 tane türü var failatün ..... çokk bulamazsın diyebilirim ) ama şöyle düşün hece ölçüsü ve serbest ölçü yoksa genelde aruz ölçüsü vardır ve gazel kaside bu ölç
üyle yazılır
Cevap
Misafir14:53, 8 Ocak 2012 
Eğer hece ünsüz harfle bitiyorsa çizgi koyacaksın (şapkalı ünlülere de çizgi konur), hece ünlü harfle bitiyorsa nokta koyacaksın.
ay rı lık lar dan şi kâ yet it me de’
(-)(.)(-) (-) (-) (.)(-)(-) (-)(.)(-)(son heceler hep çizgi olur)
ney vi rür bir râh-ı pür-hundan haber
(-) (.)(-) (-) (-)(.) (-) (-)(-) (.)(-)
aşk-ı Mecnun kıs sa sı nın tak ri r i der
(-)(.) (-)(-) (-) (.)(.)(-) (-) (.) (.) (-)


Alıntıdır. Kaynak: Aruz ölçüsü nasıl bulunur, Aruz ölçüsünün bulunması Teknolojiweb.Net
Cevap
Misafir15:57, 11 Aralık 2013 
bir şiirin aruz ölçüsüne göre mi yoksa hece ölçüsüne göre mi yazıldığını nasıl anlayabiliriz??
Cevap
1 2
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adınız:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
Sagopa Kajmer - Aruz Ölçüsü
Hacim ve sıvı ölçüsü arasında nasıl bir ilişki vardır, örnek problem verir misiniz?
Hece Ölçüsü
Tamlama, ritim ve serbest ölçü nedir, örnek verir misiniz?
Aruz Vezni hakkında bilgi verir misiniz?