Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Osmanlı Devleti yükselme döneminde hangi padişahlar nereleri fethetmiştir?

Gösterim: 20861 | Cevap: 6
Misafir
Cevaplanmış   |    16 Aralık 2009 19:11   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Osmanlı Devleti yükselme döneminde hangi padişahlar nereleri fethetmiştir?

yükselme döneminde hangi padişah nereleri fethetmiş?
En iyi cevap _KleopatrA_ tarafından gönderildi

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

yükselme döneminde hangi padişah nereleri fethetmiş?

Yükselme (1453 - 1579) [değiştir]

250px Gentile Bellini 003 magnify clip
Fatih Sultan Mehmet'in Bellini tarafından yapılmış portresi


Ana madde: Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi II. Mehmed, 1453'te kuşattığı İstanbul'u 29 Mayıs 1453'te fethetti ve devletine başkent yaptı. Ardından, Doğu Roma tahtı üzerinde hak iddia edebilecek hânedanlara karşı harekete geçti. Mora Despotluğu (1460), Trabzon Rum İmpratorluğu (1461) ve Palailogoslar ile akrabalığı bulunan Galtulusi ailesinin ortadan kaldırdı. Sırbistan, Bosna ve Hersek'i ilhâk etti (1459). Bünyesinde birden çok müslüman ve hristiyan ulusu barındıran Osmanlı Devleti böylece resmen İmparatorluk ünvanı kazanmış oldu. Balkanlar'da genişleme Osmanlı Devleti'ni Tuna üzerinde Macaristan'la; Arnavutluk, Yunanistan kıyıları ve Ege Denizi'nde Venedik'le karşı karşıya getirdi. Uzun bir savaş (1463 - 1478) sonunda Venedik, İşkodra, Akçahisar kentleriyle Limni ve Eğriboz adalarını Osmanlılar'a bırakmayı ve elde ettiği ticaret serbestliği karşılığında her yıl 10.000 altın ödemeyi kabul etti. Bu savaş sürerken II. Mehmed, Karamanoğulları Beyliği'ni ortadan kaldırdı (1468); Karamanoğulları'nı koruyan ve Venedik'le bir antlaşma yapan Akkoyunlu hükümdârı Uzun Hasan'ı Otlukbeli'nde ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu zaferle Osmanlı Devleti Fırat'ın batısındaki Anadolu topraklarına yerleşti; Gedik Ahmet Paşa'nın Toroslar'ı ve Akdeniz kıyılarını zaptetmesiyle de Mısır Memlûkları ile sınırdaş oldu. Gedik Ahmet Paşa'nın 1475'te kuzey Karadeniz'e yaptığı sefer, Ceneviz kolonileri Kefe ve Sudak'ın fethi ve Kırım Hanlığı'nın Osmanlı himayesine girmesiyle sonuçlandı. Böylece Osmanlı Devleti bir iç deniz durumuna gelen Karadeniz üzerinde siyâsi ve iktisâdi tam bir egemenlik kurdu. II. Mehmed'in güney İtalya'nın fethiyle görevlendirdiği Gedik Ahmet Paşa, denizaşırı bir seferle Napoli Krallığı'nın elinde bulunan Otranto'yu aldı ve İtalya içlerinde harekâta başladı. Ama II.Mehmet'in 49 yaşındaki ölümü (1481) bu seferin yarım kalmasına neden oldu.
250px Zonaro GatesofConst magnify clip
Fatih'in İstanbul'a girişi


250px Museo Nazionale dell27Artiglieria di Torino Cannone Turco magnify clip
Osmanlı Devleti'nin İstanbul'un fethi sırasında kullandığı, İtalya'nın Torino kentinde bir müzede bulunan Şahi topu.


Ana madde: İstanbul'un Fethi II. Bayezit (1481 - 1512), taht kavgasına girişen kardeşi Cem'i yeniçerilere dayanan İshak ve Gedik Ahmet paşaların desteğiyle yendi; Cem, Rodos Şövalyeleri'ne sığınmak zorunda kaldı. 1484'teki Boğdan seferi ile kuzey ticaretinin zengin limanları Kili ve Akkerman Osmanlı Devleti'ne katıldı. Cem'i ve Karamanoğulları'nın kalıntılarını destekleyen Memlûklar'la savaş (1485 - 1491) ise genellikle Osmanlılar'ın yenilgisiyle sonuçlandı. Venedik'le savaş (1499 - 1503), Devlete Modon, Koron, Navarin, İnebahtı limanlarını kazandırdı.
Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail'in Anadolu'daki müritlerine karşı şiddetli bir mücadeleye girişti. Şah İsmail'e karşı Çaldıran'da kazandığı zaferden (1514) sonra Tebriz'e kadar ilerledi. Bundan sonra I. Selim, Memlükler'a karşı harekete geçti. Ateşli silahlardaki üstünlüğü sayesinde kazandığı Mercidâbık (1516) ve Ridâniye (1517) savaşları, Osmanlı Devleti'ne Suriye, Filistin ve Mısır'ı kazandırdı. Hicaz, Osmanlı egemenliğine girdi. Böylece Osmanlı Devleti, Hint Okyanusu'na açılma olanağına kavuştu ve İslam dünyasının önderliğini tartışmasız biçimde ele geçirdi. Bu arada I. Selim, halife ünvânı aldı ve bu unvan kendisinden sonra gelen Osmanlı padişahları tarafından da kullanıldı.
Kanuni Sultan Süleyman döneminde devlet en güçlü ve şaşalı dönemini yaşamıştır.46 yıllık hükümdarlığında devlet doğal sınırlarına ulaşmış ve tam anlamıyla günümüzde süper güç tabir edilen konuma ulaşmıştır.Öyle ki dönemin en güçlü ülkelerinden Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile yapılan bir antlaşmada Osmanlı Vezir-i azamı ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu hükümdarı denk kabul edilmiştir. Yani Osmanlı'nın 2. adamı ancak diğer ülkeleri muhattap alacak seviyededir.
_KleopatrA_
16 Aralık 2009 19:39   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Osmanlı Devleti yükselme döneminde hangi padişahlar nereleri fethetmiştir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

yükselme döneminde hangi padişah nereleri fethetmiş?

Yükselme (1453 - 1579) [değiştir]

250px Gentile Bellini 003 magnify clip
Fatih Sultan Mehmet'in Bellini tarafından yapılmış portresi


Ana madde: Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi II. Mehmed, 1453'te kuşattığı İstanbul'u 29 Mayıs 1453'te fethetti ve devletine başkent yaptı. Ardından, Doğu Roma tahtı üzerinde hak iddia edebilecek hânedanlara karşı harekete geçti. Mora Despotluğu (1460), Trabzon Rum İmpratorluğu (1461) ve Palailogoslar ile akrabalığı bulunan Galtulusi ailesinin ortadan kaldırdı. Sırbistan, Bosna ve Hersek'i ilhâk etti (1459). Bünyesinde birden çok müslüman ve hristiyan ulusu barındıran Osmanlı Devleti böylece resmen İmparatorluk ünvanı kazanmış oldu. Balkanlar'da genişleme Osmanlı Devleti'ni Tuna üzerinde Macaristan'la; Arnavutluk, Yunanistan kıyıları ve Ege Denizi'nde Venedik'le karşı karşıya getirdi. Uzun bir savaş (1463 - 1478) sonunda Venedik, İşkodra, Akçahisar kentleriyle Limni ve Eğriboz adalarını Osmanlılar'a bırakmayı ve elde ettiği ticaret serbestliği karşılığında her yıl 10.000 altın ödemeyi kabul etti. Bu savaş sürerken II. Mehmed, Karamanoğulları Beyliği'ni ortadan kaldırdı (1468); Karamanoğulları'nı koruyan ve Venedik'le bir antlaşma yapan Akkoyunlu hükümdârı Uzun Hasan'ı Otlukbeli'nde ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu zaferle Osmanlı Devleti Fırat'ın batısındaki Anadolu topraklarına yerleşti; Gedik Ahmet Paşa'nın Toroslar'ı ve Akdeniz kıyılarını zaptetmesiyle de Mısır Memlûkları ile sınırdaş oldu. Gedik Ahmet Paşa'nın 1475'te kuzey Karadeniz'e yaptığı sefer, Ceneviz kolonileri Kefe ve Sudak'ın fethi ve Kırım Hanlığı'nın Osmanlı himayesine girmesiyle sonuçlandı. Böylece Osmanlı Devleti bir iç deniz durumuna gelen Karadeniz üzerinde siyâsi ve iktisâdi tam bir egemenlik kurdu. II. Mehmed'in güney İtalya'nın fethiyle görevlendirdiği Gedik Ahmet Paşa, denizaşırı bir seferle Napoli Krallığı'nın elinde bulunan Otranto'yu aldı ve İtalya içlerinde harekâta başladı. Ama II.Mehmet'in 49 yaşındaki ölümü (1481) bu seferin yarım kalmasına neden oldu.
250px Zonaro GatesofConst magnify clip
Fatih'in İstanbul'a girişi


250px Museo Nazionale dell27Artiglieria di Torino Cannone Turco magnify clip
Osmanlı Devleti'nin İstanbul'un fethi sırasında kullandığı, İtalya'nın Torino kentinde bir müzede bulunan Şahi topu.


Ana madde: İstanbul'un Fethi II. Bayezit (1481 - 1512), taht kavgasına girişen kardeşi Cem'i yeniçerilere dayanan İshak ve Gedik Ahmet paşaların desteğiyle yendi; Cem, Rodos Şövalyeleri'ne sığınmak zorunda kaldı. 1484'teki Boğdan seferi ile kuzey ticaretinin zengin limanları Kili ve Akkerman Osmanlı Devleti'ne katıldı. Cem'i ve Karamanoğulları'nın kalıntılarını destekleyen Memlûklar'la savaş (1485 - 1491) ise genellikle Osmanlılar'ın yenilgisiyle sonuçlandı. Venedik'le savaş (1499 - 1503), Devlete Modon, Koron, Navarin, İnebahtı limanlarını kazandırdı.
Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail'in Anadolu'daki müritlerine karşı şiddetli bir mücadeleye girişti. Şah İsmail'e karşı Çaldıran'da kazandığı zaferden (1514) sonra Tebriz'e kadar ilerledi. Bundan sonra I. Selim, Memlükler'a karşı harekete geçti. Ateşli silahlardaki üstünlüğü sayesinde kazandığı Mercidâbık (1516) ve Ridâniye (1517) savaşları, Osmanlı Devleti'ne Suriye, Filistin ve Mısır'ı kazandırdı. Hicaz, Osmanlı egemenliğine girdi. Böylece Osmanlı Devleti, Hint Okyanusu'na açılma olanağına kavuştu ve İslam dünyasının önderliğini tartışmasız biçimde ele geçirdi. Bu arada I. Selim, halife ünvânı aldı ve bu unvan kendisinden sonra gelen Osmanlı padişahları tarafından da kullanıldı.
Kanuni Sultan Süleyman döneminde devlet en güçlü ve şaşalı dönemini yaşamıştır.46 yıllık hükümdarlığında devlet doğal sınırlarına ulaşmış ve tam anlamıyla günümüzde süper güç tabir edilen konuma ulaşmıştır.Öyle ki dönemin en güçlü ülkelerinden Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile yapılan bir antlaşmada Osmanlı Vezir-i azamı ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu hükümdarı denk kabul edilmiştir. Yani Osmanlı'nın 2. adamı ancak diğer ülkeleri muhattap alacak seviyededir.
Daisy-BT
19 Haziran 2010 01:23   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Maddelerle TarihOsmanlı İmparatorluğu - Yükselme Dönemi Padişahları:
( 1453 - 1579 )

1.Fatih Sultan Mehmet (1451 -1481 )
2.II. Beyazıt ( 1481 - 1512)
3.Yavuz Sultan Selim ( 1512- 1520)
4.Kanuni Sultan Süleyman (1520 -1566)
5.Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa (1564-1579)
6.II. Selim ( 1566- 1574)
7.III. Murat (1574- 1595)

Misafir
4 Aralık 2011 14:38   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

milli mücadele

milli mücadelede hangi devlet nereyi aldı
emre19
4 Aralık 2011 15:00   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Osmanlı Devleti yükselme döneminde hangi padişahlar nereleri fethetmiştir?

osmanlı devletinde orhan bey bursayı aldı
Misafir
18 Aralık 2011 21:37   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

2.Fatih'in fethettiği yerler ?

hangileridir lütfen yardım edin
Misafir
10 Mayıs 2012 13:46   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Osmanlı Devleti yükselme döneminde hangi padişahlar nereleri fethetmiştir?

osmanlı devleti yükseliş dönemi haritası üzerinde padişahların aldıkları yerleri LÜTFEN BANA GÖNDRİR MİSİNİZ ?
Son düzenleyen _Yağmur_; 10 Mayıs 2012 13:50 Sebep: msn adresi vermek yasaktır
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Osmanlı Devleti yükselme döneminde hangi padişahlar nereleri fethetmiştir? benzer konular

Osmanlı Devleti Karadeniz ticaretini ele geçirmek için nereleri fethetmiştir?
Yükselme döneminde Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesi, Karadeniz ticaretinin denetimi için Osmanlı tarafından ele geçirilen yerler nelerdir? Osmanlı Devleti Karadeniz ticaretini ele geçirmek için nereleri fethetmiştir?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 1
Son Mesaj: 15 Nisan 2014 18:26
Osmanlı Devleti'nde 18. ve 19. yüzyıllarda hangi padişahlar yenilik yapmıştır?
osmanlı devletinde 18 ve 19. yüzyılında yenilik (ıslahat) yapan padişahlar kimlerdir ve hangi yenilikler yapmışlardır?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 8
Son Mesaj: 8 Nisan 2014 21:15
Anadolu Selçuklu Devleti'nde hangi hükümdarlar nereleri fethetmiştir?
Anadolu Selçuklu'da fetihleri kim yapmıştır (hangi hükümdarlar ve yerleri)? Yardım ederseniz sevinirim.
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 14 Kasım 2013 17:45
Osmanlı Devleti kuruluş döneminde hangi yönde ilerlemiştir?
OSMANLI DEVLLETİ KURULUŞ DÖNEMİNDE HANGİ YÖNDE GENİŞLEMİŞTİR
Forum: Soru-Cevap Cevap: 26
Son Mesaj: 10 Şubat 2012 12:20
Osmanlı devleti yükselme döneminde denizlerde hangi savaşları yapmıştır?
arkadaşlar sosyal bilgiler hocası şu soruyu sordu ''Osmanlı devleti yükselme döneminde denizlerde hangi savaşları yapmıştır?'' Cevabını bulamadım. Yardım Edebilir misiniz ?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 8 Aralık 2011 17:02
 
Sayfa 0.286 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu