PC Görünümü Üye Ol
Forum Ana Sayfa
Soru-Cevap > Kesirlerde toplama ve çıkartma işlemi nasıl yapılır?
12 34...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Misafir20:32, 8 Nisan 2010 
arkadaşlar taplama ve çıkarma işlemine örnek gösterirmisisniz
Cevap
Misafir16:02, 25 Nisan 2010 
sınıfımızdaki ögrencilerin 3/7 kızdır.buna göre erkek ögrenciler sınıfın kacta kacına eşittir
Cevap
Misafir18:36, 22 Mayıs 2010 
kesirlerde toplama nın açıklaması nedir
Cevap
zngn_mert14:05, 11 Aralık 2010 
bakınnnnnn arkadsaşlar allahınızı seversieniz tam sayılı kesri birleşik kesre nasıl çevirebilirz açıklayın allahınızı sewersenizz
Cevap
Misafir15:23, 15 Aralık 2010 
Ondalık kesirler
ONDALIK KESİRLER

Paydası 10, 100, 1000 ... gibi 10'un kuvvetleri olan kesirlere ondalık kesir denir.


KESİRLERİN OKUNMASI VE YAZILMASI


Bir ondalık kesirde virgülün solundaki kısıma tam kısım, sağındaki kısma da ondalık kısım (kesir kısmı) denir.


KESİRLERDE BASAMAKLARIN ADLARI


Paydası 10 Olan Kesirler:
Ondalık kesrin payındaki sayının birler basamağından, sola doğru, 1 basamak virgüle ayrılır.


Paydası 100 Olan Kesirler:
Ondalık kesrin payındaki sayının birler basamağından, sola doğru, 2 basamak virgüle ayrılır.


Paydası 1000, 10 000 .... Olan Kesirler:
Ondalık kesrin payındaki sayının birler basamağından, sola doğru, payda 1000 ise 3 basamak, payda 10 000 ise 4 basamak virgülle ayrılır.


*Bir ondalık sayının, ondalık kısmının son rakamından sonra konulan sıfırlar sayının değerini değiştirmez.ONDALIK SAYILARDA RAKAMLARIN SAYI ve BASAMAK DEĞERLERİ


Sayının Çözümlenmesi:


*Bir kesir, payı paydasına bölünerek, ya da paydası 10'un kuvvetleri olacak şekilde genişletilerek ondalık kesir şeklinde yazılabilir.

ÖRNEK:Eğer devreden kısım sıfırdan farklı ise, verilen ondalık açılım bir ondalık kesir olamaz.
* Her kesir sayısının bir devirli ondalık açılımı vardır.

ONDALIK KESİRLERİN KESİR SAYISINA ÇEVRİLMESİ


ONDALIK KESİRLERİN SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERİLMESİ

Bir ondalık kesri sayı doğrusunda göstermek için, ondalık kesrin kesir olarak karşılığını buluruz.

ÖRNEK: 0,2, 0,5, 0,9 kesirlerini sayı doğrusunda gösterelim. 0 ile 1 arasını 10 eş parçaya böleriz.ONDALIK KESİRLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

1.Verilen ondalık kesirlerde tam kısımlar eşit değilse; karşılatırmaya birler basamağından başlanarak yapılır.Birler basamağı eşitse, onlar basamağına, onlar basamağı da eşitse yüzler basamağına bakılarak karşılaştırılır.
ÖRNEK: 47, 247 ile 27, 247'yi karşılaştıralım.
önce tam kısma bakarız.Bu örnekte tam kısmın birler basamağındaki sayılar eşit olduğu için onlar basamağındaki sayıya bakarız.Onlar basamağındaki 4 diğer kesrin onlar basamağındaki 2'den büyük olduğundan;
27, 247< 47, 247 ya da 47, 247 > 27,247 şeklinde yazarız.

2. Eğer verilen ondalık kesirlerde tam kısımlar eşit, kesir kısımları eşit değilse; karşılaştırma yapmaya onda birler basamağından başlanır.

ÖRNEK: 23, 606 ile 23, 286 kesirlerini karşılaştıralım.
Bu örnekte tam kısımlar eşit olduğundan karşılaştırmaya onda birler basamağındaki sayılara bakılarak başlanır.Onda birler basamağındaki 6 diğer kesrin onda birler basamağında bulunan 2'den büyüktür.O halde;
23, 286< 23, 606 veya 23, 606 > 23, 286 olur.

3.Eğer onda birler basamakları da eşitse; o zaman sırasıyla yüzde birler, onlar da eşitse binde birler basamaklarına bakılarak karşılaştırma yapılır.

ÖRNEK:0, 853 ile 0, 857 kesirlerini karşılaştıralım.
Bu kesirlerde tam kısımlar, onda birler ve yüzde birler basamakları eşit olduğu için binde birler basamağına bakarız. İlk kesrin binde birler basamağında bulunan 3 diğer kesrin binde birler basamağında bulunan 7'den küçüktür.O halde;
0, 853 < 0, 857 veya 0, 857 > 0, 853 şeklinde yazılır.

4. Kesir kısımlarındaki basamak sayısı aynı olmayan kesirlerde ise olmayan basamağın yerine hayali bir sıfır koyarak basamak sayısını denkler, sonra karşılaştırma yaparız.Bu bizi yanılgıya düşmekten kurtarır.

ÖRNEK: 7, 1, 7,111, 7,11 sayılarını karşılaştıralım.
Kesirlerde olmayan basamakların yerine hayali sıfır koyalım
7, 100 7, 110 7, 111
Kesirlere bu durumda baktığımızda
7, 111 > 7, 110 > 7,100 olur.Yani
7, 111 > 7, 11 > 7, 1 olur.

ONDALIK KESİRLERİ YUVARLAK YAPMA

Ondalık kesirlerde yaklaşık değerler söylemeye yuvarlak yapma denir.


Onda birler basamağına kadar yuvarlak yapma:


Yüzde birler basamağına kadar yuvarlak yapma:


Tam kısma kadar yuvarlak yapma:


NOT:Yuvarlak yapılırken; 5 ve 5'ten büyük sayılar yukarıdaki rakama, 5'ten küçük olan sayılar da aşağıdaki rakama yuvarlanır.


ONDALIK KESİRLERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ
Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta virgüllerin alt alta gelmesidir.Sayılar bu şekilde yazıldıktan sonra normal toplama veya çıkarma işlemi yapılır.Sonuçta da virgüllerin hizasına virgül konur.

Ondalık kesirler toplanırken olmayan basamakların yerine hayali bir sıfır konursa toplama daha kolay hale gelir.


ONDALIK KESİRLERDE ÇARPMA İŞLEMİ
İki ondalık kesirle çarpma işlemi yapılırken; sayılar virgüller dikkate alınmadan, doğal sayılarla çarpma işlemi yapılıyormuş gibi çarpma işlemi yapılır.Bulunan çarpım, çarpanlardaki kesir kısım basamaklarının toplam sayısı kadar sağdan sola doğru sayılarak virgülle ayrılır.


Ondalık Kesirleri 10'un Tam Kuvvetleri ile Kısa Yoldan Çarpma:

Bir ondalık kesri 10, 100 ya da 1000 ile çarparken; virgül 10'un kuvveti kadar sağa kaydırılır.Sağ tarafta yeteri kadar basamağın olmadığı durumlarda basamak yerine sıfır eklenir.
ÖRNEK:

0,36 X 10 = 3,6 (Virgül bir basamak sağa kayar.)
55, 1235 X 100 = 5512,35 (Virgül iki basamak sağa kayar.)
45,124 X 1 000 = 45 124 (Virgül üç basamak sağa kayar.)

Yeterli sayıda basamak yoksa sıfır yazılır.
8,6 x 100 = 860 1,2 x 1 000 = 1200 gibi.

ONDALIK KESİRLERLE BÖLME İŞLEMİ
Ondalık kesirlerle bölme işlemi yapılırken virgül yokmuş gibi bölme yapılır.Ancak; virgülden sonraki ilk basamak olan onda birler basamağı aşağıya indirilince, bölüme virgül konarak bölme işlemine devam edilir.


Bir doğal sayıyı ondalık kesre bölerken; bölenin virgülü kaldırılır.Bu yüzden bölünenin sağ tarafına , bölendeki kesir kısım basamaklarının sayısı kadar sıfır konur.. Sonra doğal sayılarla bölme işlemi yapıyor gibi bölme yapılır.


İki ondalık kesri birbirine bölerken; bölenin virgülünü kaldırılır.Bölünenin virgülü ise, bölendeki sayının kesir kısmının basamaklarının sayısı kadar sağa kaydırılır.Eğer basamaklar yetmezse sayının sağına yeteri kadar sıfır yazılır.Daha sonra işleme normal bölme işlemi gibi devam edilir.


Ondalık Kesri 10'un Kuvvetlerine Bölme:
Bir ondalık kesri 10 ile bölmek için virgül bir basamak sola, 100 ile bölmek için virgül iki basamak sola, 1000 ile bölmek için virgül üç basamak sola kaydırılır.Eğer yeteri kadar basamak yoksa sıfır eklenir.

ÖRNEK:
120,45 : 10 = 12,045 (Virgül bir basamak sola kayar.)
120,4 : 100 = 1,204 (Virgül iki basamak sola kayar.)
120,4 : 1000 = 0,1204 (Virgül üç basamak sola kayar.Yetmeyen basamak için sıfır eklenir.))

Dostyakasi Dershane Bu bölümde yer alan bu konu Dostyakasi forumun Öğretmen uyesi Palmyra tarafindan hazirlanmaktadir. lütfen izinsiz kullanmayınız.
Cevap
Misafir22:34, 6 Ocak 2011 
Leo Szilard (1898-1964), Macar asıllı Amerikalı fizikçi ve biyologtur. Carl Sagan'ın "Milyarlarca ve Milyarlarca" adlı kitabında kendisinden şu şekilde bahsedilir:

"Nükleer parçalanmayı ilk kez Macar göçmeni fizikçi Leo Szilard, Eylül 1933'te Londra’da düşünmüştü. Atom çekirdeğinde gizli muazzam enerjinin insan müdahelesiyle açığa çıkarılıp çıkarılamayacağını merak ediyordu. Atom çekirdeğine bir nötron fırlatılması durumunda ne olacağı sorusuna cevap arıyordu (elektrik yükü taşımayan nötron, çekirdekteki protonlar tarafından elektriksel olarak itilmeyecek ve nötron doğrudan çekirdekle çarpışacaktır). Southampton Row'daki bir kavşakta bir trafik ışığında beklerken, bir nötron tarafından vurulduğunda iki nötron fırlatan bir madde, bir kimyasal element olabileceği aklına geldi. bu nötronlardan her biri de başka nötronlar fırlatabilirdi. Böylece Szilard'ın zihninde, sayıları katlanarak artan nötronlar ve parçalanarak sağa sola dağılan atomlarla bir zincirleme nükleer tepkime imgesi oluştu. O gece Strand Palace Oteli'ndeki küçük odasında, eğer bir madde üzerinde kontrollü zincirleme nötron tepkimesi yaratılabilirse, o maddenin sadece birkaç kilogramından açığa çıkacak enerjiyle küçük bir kentin bir yıllık enerji ihtiyacının karşılanabileceğini ya da eğer enerji birden boşalırsa, o kentin yok olabileceğini hesapladı. Szilard daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti ve kendine çarpandan daha fazla sayıda nötron fırlatan bir kimyasal element olup olmadığını bulmak için tüm elementler üzerinde sistematik bir araştırmaya girişti. Uranyum vaat eden bir aday gibi görünüyordu. Albert Einstein'ı başkan Roosevelt'e, Amerika Birleşik Devletleri'ni atom bombası yapmaya teşvik ettiği o ünlü mektubu yazmaya ikna etti. Szilard 1942 yılında Chicago’da gerçekleştirilen ve atom bombasının yolunu açan ilk zincirleme uranyum tepkimesinde önemli rol oynadı. Szilard ömrünün geri kalan bölümünüyse, yapımını ilk düşünen kişi olduğu bu silahın tehlikeleri hakkında uyarılarda bulunmakla geçirdi. O da başka bir yoldan, katlanarak büyümenin ürkütücü gücünü keşfetmişti."
Cevap
Misafir13:44, 9 Ocak 2011 
paydalarını eşitlersin çıkarma işlemini yaparsın..!
Cevap
nötrino15:02, 9 Ocak 2011 
Alıntı:
sınıfımızdaki ögrencilerin 3/7 kızdır.buna göre erkek ögrenciler sınıfın kacta kacına eşittir
Sınıfın tamamı=>x alınırsa;
3/7.x=>kız öğrenci sayısı
4/7.x=>erkek öğrenci sayısı olur


zngn_mert adlı kullanıcıdan alıntı:
bakınnnnnn arkadsaşlar Allahınızı seversieniz tam sayılı kesri birleşik kesre nasıl çevirebilirz açıklayın Allahınızı sewersenizz
Örnek=>1 tam 4/8;tamsayılı kesri bileşik kesire çevrilirken 8*1+4=>işlemi uygulanır sonuç=>12/8 bulunur.
Cevap
Misafir20:54, 10 Ocak 2011 
ya kesirlerle toplama işlemi örnek ?
Cevap
Misafir16:42, 14 Ocak 2011 
3 9
------ + x = 12 olduğuna göre x²+ ----- ifadesinin değeri kaçtır?
x X²


A)123 B)138 C)144 D)145 E)152


Bu soruyu anlatımlı olarak çözebilecek arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.Şimdiden çok teşekkürler
Cevap
12 34...Son
«Önceki KonuSonraki Konu»
Hızlı Cevap
Kullanıcı Adınız:
Doğrulama
Mesaj:
Tüm Soru-Cevap Konuları
Benzer Konular
Kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi nasıl yapılır?
Toplama işlemi nedir, nasıl yapılır?
Paydaları eşit olmayan kesirlerde toplama ve çıkarma işlemleri nasıl yapılır?
Ondalık kesirlerde toplama işlemi nasıl yapılır?
Paydası eşit olmayan tam sayılı kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi nasıl yapılır?