Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Dört padişahın dönemindeki yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?

Gösterim: 6.987 | Cevap: 9
Misafir
Cevaplanmamış   |    3 Ocak 2010 16:03   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Dört padişahın dönemindeki yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?

fatih sultan mehmet - II.beyazıt - yavuz sultan selim - kanuni sultan süleyman dönemi yenilikleri lütfen kısa olursa iyi olurr...
_KleopatrA_
3 Ocak 2010 16:13   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Dört padişahın dönemindeki yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

fatih sultan mehmet - II.beyazıt - yavuz sultan selim - kanuni sultan süleyman dönemi yenilikleri lütfen kısa olursa iyi olurr...

Fatih Sultan Mehmet
Yenilikleri ve kanunnameleri [değiştir]

Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arapça, Latince ve Yunanca kitaplardan oluşan özel bir kütüphanesi vardı. "Avni" takma adıyla şiirler yazdı. Şiirleri Fatih Divanı (1944), Fatih’in Şiirleri (1946), Fatih ve Şiirleri (1959) gibi adlar altında basıldı. Bilim adamlarını ve edebiyatçıları destekleyen Fatih, nesir ustası Sinan Paşa ile şair Ahmed Paşa'yı vezirliğe kadar yükseltti. Ünlü matematikçi ve astronomi bilgini Ali Kuşçu'nun İstanbul'a kalmasını sağladı. Fatih, İtalyan ressam Gentile Bellini'yi 1479'da İstanbul'a getirterek resimlerini yaptırdı.
Fatih, Osmanlı Devleti’ne düzenli ve sürekli bir yapı kazandırmak için önemli düzenlemeler yaptı. Yönetim, maliye ve hukuk alanında koyduğu kuralları içeren Fatih Kanunnamesi, sonraki dönemde de yürürlükte kaldı. Bu kanunname, tahta çıkan padişaha devletin geleceği için kardeşlerini öldürme hakkı veriyordu. Fatih’in Osmanlı devlet düzenine ilişkin temel ilkelerin pek çoğu, Tanzimat dönemine kadar geçerliliğini korudu. Fatih’in saltanatı döneminde Osmanlı ülkesinde 500'den fazla mimari yapı yapıldı. Onun adına yapılan en önemli yapı, İstanbul'da bir cami ile medrese, kitaplık, imarethane (aşevi), darüşşifa (hastane), hamam, kervansaray gibi birimleri kapsayan Fatih Külliyesi’dir.

Eğitim ve kültür [değiştir]

Fatih Sultan Mehmed'in tarihteki en önemli yanlarından birisi de eğitime verdiği önem olmuştur. Üniversite anlamında Osmanlı tarihinde ve dünya tarihinde bilinen en eski eğitim kurumlarından olan Sahn-ı Seman'ı kurmuştur. Sahn-i Seman İstanbul'un ilk Türk yükseköğretim kurumudur. Sahn-ı Seman medreseleri Fatih Külliyesi içindeki en yüksek düzeyli medreseler idiler. Sahn-ı Semân'ın eğitim müfredatının hazırlayıcılarından çağın önemli bilim adamı Ali Kuşçu'dur. Medreselerde Ali Kuşçu tarafından düzenlenen bir okutma planının olduğu, hattâ bunun “Kânûnnâme” şeklinde yapıldığı bilinmekle birlikte, ama bugüne kadar incelemesi yapılan Osmanlı arşiv belgeleri arasında ele geçirilememiştir. Bu kanunnamenin aslının 1918 yılında külliyede çıkan yangınla yok olması da olasıdır. Sahn-ı Semân, Kanuni tarafından açılan Süleymaniye medresleri zamanına kadar nakli ve akli bilimlerde öğrenci yetiştirmekteydi. Kanuni devrinde bu medreseler şer'î ilimler ihtisası yapılan medreseler olmuşlar, Süleymaniye medreseleri de aklî ilimlerin ihtisas yeri olmuştur.

Notlar [değiştir]

  • İslam peygamberi Muhammed, İstanbul'un fethi üzerine, "İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir" demiştir. [4]
  • İstanbul Boğazı üzerinde Fatih'in anısına inşa edilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 3 Temmuz 1988'de kullanıma açılmıştır.

Popüler kültürde II. Mehmet [değiştir]

  • Nedim Gürsel'in Boğazkesen romanı İstanbul'un fethini konu almaktadır.
  • 1997 yapımı Kuşatma Altında Aşk filmi, İstanbul'un fethini arka planda kullanmaktadır.
  • Ahmet Almaz'ın Fatih Sultan Mehmet Nasıl Öldürüldü? isimli kitabında Fatih'in ölümü ile ilgili bazı iddialar değerlendirilmektedir.
  • Recep Uslu, Fatih döneminde musiki konulu bir dizi makale yayınlamıştır.

İcatlar [değiştir]

Havan topunu İstanbulun kusatılması sırasında icat etmiştir [kaynak belirtilmeli]. Kullandığı topların ardarda atış yapması için uzun bir süre beklemek gerekiyordu. Topların içine zeytinyağı dökerek bu sorunu ortadan kaldırmıştır, yani makinayı yağ ile sogutmayı başarmıştır

Yavuz Sultan Selim
Islahat çalışmaları [değiştir]

Askeri alanda ıslahatlar [değiştir]

Dulkadiroğlu Beyliği'nin ilhakından sonra İstanbul'a dönen Sultan Selim, gerek Çaldıran öncesi, gerekse Amasya'da asker tarafından yapılan yağma, serkeşlik ve isyan hareketleri üzerine bazı tedbirler alıp derhal uygulamaya koyma zaruretini duymuştur. Askeri tam bir disiplin altına alıp Yeniçeri Ocağı'nı ıslâh etmek amacıyla, Ocak üzerinde an'ane gereğince büyük bir nüfuzu bulunan Ocak ihtiyarlarını huzuruna çağırarak Amasya'daki itaatsizliğin müsebbiblerinin kimler olduğunu sormuştur. Bunlar, yine Ocak anlayış ve yardımlaşması gereği olarak "Cümlemüz mücrimüz, devletlû Hüdâvendigâr'dan afvumuzu reca eylerüz" diye cevap vermişlerdir. Padişahın devlet ricalini bu yolla sorguya çekmesi sonucu ortaya bir takım isimler çıkarmış; bunlardan Kadıasker Tacizade Cafer Çelebi, 2. vezir İskender Paşa ve Sekbanbaşı Balyemez Osman Ağa'nın da dahil olduğu devlet adamları isyan teşvikçileri olduklarından idam edilmiştir. Bunu müteakip Sultan Selim, Yeniçeri Ocağı'nın ıslahı için, ihtiyarlarla anlaşıp bazı tedbirler almıştır. Buna göre, bundan böyle Yeniçeri Ağası saray tarafından, Ocak Erkân-ı Harbiyesi de saltanat makamınca tayin edilecekti. Bu suretle, yüksek kumanda heyetini, daha sıkı bağlarla saltanat makamına bağlamıştır.
220px Galley knightshospitaller magnify clip
Venedik'teki donanma müzesinden bir kadırga.


Donanma faaliyetleri [değiştir]

İstanbul'un fethinden beri orada hala esaslı bir tersane yapılmamıştı. Bizans İmparatorluğu zamanından kalma, bir kadırga tersanesi ve Haliç'te küçük bir tersane olsa da; kadırga tersanesi bakımsızlıktan kullanılmayacak durumda, Haliç'teki ise ihtiyacı karşılayamayacak kadar küçüktü.
Osmanlı Donanması'nı geliştirmek isteyen Yavuz Sultan Selim, Ağustos 1518'de Edirne'ye gitmeden bu doğrultuda İstanbul'da Frenklerin tersanesine eş bir tersane yapılmasını emretmiştir. Bunun için Haliç'te önceden Bizans tersanesi olan yerde yapılması uygun görüldü. Ancak burası uzun zamandır terk edildiğinden, mezarlık olmuştu. Bu mezarlıktan tersane olacak kadar bir yer ayrıldıktan sonra çıkarılan ölü kafaları ve kemikleri uzun hendekler kazılarak oraya gömüldü. Ayrıca hendeklerin başına mezar olduğunu belirtmek için baş ve ayak uçlarına işaret konulmuştu. Böylece tersane gözleri 160'a çıkartıldı. Selim tersaneyi daha da büyüterek, Galata'dan Kağıthane deresine kadar büyüterek 300 kadar inşaat tezgahı yapmayı amaçlasa da bu amacını gerçekleştiremeden vefat etmiştir. Yavuz Sultan Selim zamanında devlet merkezinde kurulan Haliç Tersanesi Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuna kadar kullanılmaya devam etmiştir[8].
Donanma geliştirilmesi için hazırlıklar da aynı zamanda devam etti. Her biri 700 tonluk 150 gemi için Arap kürekçiler getirtildi. Memlûkluların Kızıldeniz donanmasının komutanı olan Selman Reis İstanbul'a çağrıldı. Kısa zamanda İstanbul ve Gelibolu tersanelerinde 250 gemilik bir donanma hazırlandı. Rodos Sen Jan Şövalyelerinin reisi bu hazırlıkların Rodos'a yönelik olmasından korkarak savunma önlemlerini artırdı. Fakat bu donanmayı bir sefer için kullanmaya Sultan Selim'in ömrü yetmedi[29].
Misafir
26 Mayıs 2010 18:54   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

tarıhh :S

kanuni sultan suleyman donemındekı bilim adamlarıı acılll :s yardımm edinnn :s
Misafir
26 Aralık 2010 19:04   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Dört padişahın dönemindeki yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?

peki 2.beyazıt nerede?benim asıl ona ihtiyacım var!
Misafir
18 Ocak 2011 20:13   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Dört padişahın dönemindeki yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?

2. beyazıtın kim olduğunu bilmiyonmusuz lütfen bilgi gönderiniz o da bir padişahtı bilgi:standart belgesi niçin hazırlattı
Misafir
20 Şubat 2011 15:41   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Dört padişahın dönemindeki yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?

ya 2. mehmet nerde
Misafir
19 Mart 2011 17:07   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Dört padişahın dönemindeki yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?

bana daha çok bilgi lazı
Misafir
2 Ocak 2012 18:21   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Dört padişahın dönemindeki yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?

peki kanuni dönemi nerede dedikleri şeyebak
Misafir
3 Mayıs 2012 20:54   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Dört padişahın dönemindeki yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?

ya kanuninin yenilikleri (ıslahatları) yokmu ya arastırıyom performans için
Misafir
14 Ocak 2013 15:13   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

kanuni sultan süleymanın yapığı yenilikler

kanuni sultan süleymanın yaptığı yenilikler acil yarın götürecem
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Dört padişahın dönemindeki yenilikler hakkında bilgi verir misiniz? benzer konular

Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemindeki padişahları hakkında bilgi verir misiniz?
arkadaşlar lütfen;Osmanlı devletinin yükseliş dönemindeki padişahları araştırın dedi öğretmen.biraz bilgi verir misiniz
Forum: Soru-Cevap Cevap: 27
Son Mesaj: 11 Nisan 2015 17:14
Dört peygamber hakkında bilgi verir misiniz?
4 peygamber kim? bu 4 peygamber kimlerin peygamberi? lütfen hemen inceleyin mide bulantım tuttu da.... yaaaa anlarsınız işte
Forum: Soru-Cevap Cevap: 3
Son Mesaj: 5 Şubat 2014 23:14
Dört işlem hakkında bilgi verir misiniz?
LÜTFEN DÖRT İŞLEM HAKKINDA BİLGİ VERİN PLASEEEEE!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! ÖDEV VAR:):).)
Forum: Soru-Cevap Cevap: 2
Son Mesaj: 30 Aralık 2011 17:10
Orhan Bey dönemindeki hanlar hakkında bilgi verir misiniz?
orhan bey dönemindeki hanlar hakkında bilgi verir misiniz?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 11 Kasım 2011 14:08
Cumhuriyet Dönemindeki Meslekler hakkında bilgi verir misiniz?
Cumhuriyet Dönemindeki meslekler hakkında bir ödevim var yardımcı olursanız sevinirim lütfen :(
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 5 Haziran 2010 17:29
 
Sayfa 0.308 saniyede 9 sorgu ile oluşturuldu