Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

İç Anadolu Bölgesi dağları hakkında bilgi verir misiniz?

Gösterim: 11752 | Cevap: 15
 • karaca dagi hangi bolgededir
 • karaca dagi nerede
 • karadag dagi nerede
Misafir
Cevaplanmış   |    18 Ocak 2010 11:08   |   Mesaj #1   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

İç Anadolu Bölgesi dağları hakkında bilgi verir misiniz?

başlıca dağları?
En iyi cevap cHatLaqLady tarafından gönderildi

DAĞLARI: Sivrihisar, Sündiken, Hınzır, Kızıldağ ve Tecer Dağları ve İç Anadolu Bölgesindeki kıvrım dağlardır
Karadağ, Karacadağ, Hasan dağı, Melendiz ve Erciyes Dağı volkanik dağlardır

cHatLaqLady
18 Ocak 2010 17:48   |   Mesaj #2   |   
cHatLaqLady - avatarı
Ziyaretçi
DAĞLARI: Sivrihisar, Sündiken, Hınzır, Kızıldağ ve Tecer Dağları ve İç Anadolu Bölgesindeki kıvrım dağlardır
Karadağ, Karacadağ, Hasan dağı, Melendiz ve Erciyes Dağı volkanik dağlardır
RuffRyders ve _KleopatrA_ bu mesajı beğendi.
_KleopatrA_
19 Ocak 2010 22:12   |   Mesaj #3   |   
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

başlıca dağları?

İç Anadolu Bölgesi Dağları

Bölge Anadolu’nun orta kesiminde yer aldığı için “Orta Anadolu Bölgesi” de denir. Kuzeyinden Kuzey Anadolu, güneyinden Toros Dağları ile çevrili olan bölge, topoğrafik yönden Anadolu’nun ortasında bir çanak şeklindedir.Bölge 4 bölüme ayrılmıştır: Konya, Yukarı Sakarya, Yukarı Kızılırmak, Orta Kızılırmak bölümleridir.
Yüzölçümü bakımından 2. büyük bölge olan İç Anadolu’da yüksek ve uzun dağ sıraları bulunmaz. Ortalama yüksekliği 1000 m olan platolarla ovalar yaygındır. Bölgenin yüksekliği doğuya doğru artar.

İç Anadolu Bölgesi'nin Dağları:

 • Sivrihisar Dağı
 • Sündiken Dağı
 • Hınzır Dağı
 • Kızıldağ Dağı
 • Tecer Dağları
 • Karadağ
 • Karacadağ
 • Hasan Dağı
 • Melendiz Dağı
 • Erciyes Dağı
cHatLaqLady bu mesajı beğendi.
Misafir
20 Mayıs 2010 16:00   |   Mesaj #4   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

İÇ ANADAOLU YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

İç ANADOLU

İç Anadolu Bölgesi, Anadolu'nun orta kısmında yer alan Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Bu konumu sebebiyle bu bölgeye "Orta Anadolu" da denir. İç Anadolu Bölgesi'nin yüz ölçümü 151.000 km² olup bu alan Türkiye topraklarının %21'ini kaplar.[1] Doğu Anadolu'dan sonra ikinci büyük bölgemizdir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında diğer bölgelerin hepsiyle komşudur. Aynı zamanda Türkiye'de "tahıl ambarı" olarak da anımsanır.

İç anadolunun yeryüzü şekilleri
DAĞLARI: Sivrihisar, Sündiken, Hınzır, Kızıldağ ve Tecer ELMADAĞ ERCİYES HASAN MELENDİZ KARACA DAĞ KARADAĞ Dağları ve İç Anadolu Bölgesindeki kıvrım dağlardır
Karadağ, Karaca dağ, Hasan dağı, Melendiz ve Erciyes Dağı volkanik dağlardır
OVALAR: İç Anadolu Bölgesinde platolar arasında ovalar vardır Başlıcalar; Konya, Ankara, Kayseri ve Eskişehir ovalarıdır
PLATOLAR: Obruk, Haymana, Cihanbeyli ve Uzun yayla platolarıdır
AKARSULAR: Bölgenin en önemli Akarsuları Kızılırmak ve Sakarya’dır
GÖLLERİ: Tuz Gölü, Akşehir, Eber, Seyfe ve Tuzla Gölleridir
İKLİM: İç Anadolu Bölgesinin denizden uzak olması ve etrafının dağlarla çevrili olmasından dolayı, step iklim koşulları etkilidir Buralarda yazları sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır Yağışlar en fazla ilkbahar aylarında düşer Doğuya doğru gittikçe yükseltinin etkisi ile iklim karasallaşmaktadır
BİTKİ ÖRTÜSÜ: İç Anadolu’nun doğal bitki örtüsü bozkırdır
YER ALTI KAYNAKLARI: Krom, Linyit, Demir, Lületaşı, Kaya tuzu, Çinko ve Jips ençok çıkarılan madenlerdir

İç Anadolu bölgesinin genel özellikleri
Bölge, yeryüzü şekilleri bakımından sade bir görünüme sahiptir. Yer şekilleri çeşitlilik göstermez. Engebe¬li araziler fazla olmadığı için, kara ve demiryolu ulaşı¬mına oldukça elverişlidir. Bölgenin çoğu yerinde ge¬nellikle 1000 m yükseltiye sahip düzlükler bulunur. En alçak yerleri olan Sakarya ve Kızılırmak vadilerindeki yükselti 700 m civarındadır.
0,iç Anadolu bölgesinin yeryüzü şekilleri nelere nasıl etki eder
Bu bölgede yüksek ve uzun dağ sıraları bulunmaz. Ortalama yüksekliği 1000 m olan platolarla ovalar yaygındır. Bölgenin yüksekliği doğuya doğru artar.Bölgede orojenik ve volkanik dağ sıraları bulunur. Bunlar Akdağlar, Hınzır ve Tecer Dağları’dır. Elmadağı ve Sündiken gibi dağ kuşaklarının yükseltisi fazla değildir. Erciyes, Hasan Dağı, Melendiz Dağı, Karacadağ ve Karadağ bölgenin sönmüş volkanlarıdır.Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Konya bölgenin önemli ovalarıdır.Yer şekilleri sade olan bölgede Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Orta Kızılırmak, Bozok ve Yazılıkaya platolarının yüksekliği 1000 metreyi bulur. Kireçtaşlarından oluşmuş bu platolarda karstik şekillerden obruk yaygın olarak görülür.Kızılırmak ve Sakarya Nehri ile Zamantı Çayı denize ulaşan önemli akarsulardır. İç Anadolu’nun güneyinde Tuz Gölü, Konya, Develi ve Afyon kapalı havzalarında çok sayıda kısa boylu akarsu boşalır.Tuz Gölü, Eber, Akşehir, Çavuşçu, Seyfe Gölleri tektonik oluşumlu başlıca göllerdir. Acıgöl ve Meke Tuzlası Gölleri volkanik oluşumludur. Bölgedeki en büyük baraj gölü Kızılırmak üzerindeki Hirfanlı’dır.coğrafi özellikleri nedeniyle hem iklimi hem nufusu hem de ekonomik yapı diğer bölgelerden faklıdır.Doğal bitki örtüsü yazın kuruyan ot topluluklarının oluşturduğu bozkırdır. Yağışların azlığı ve ormanların çok tahrip edilmiş olması nedeniyle antropojen bozkırlar geniş yer kaplar. Akarsu kıyılarında kavak ve söğüt ağaçları yoğunlaşır. Yozgat, Akdağlar’da ve Sündiken Dağları’nda bölgenin en geniş ormanları yer alır. Ancak mevcut ormanlar bölgenin sadece %7’lik bir bölümünü kaplar.
Marmara’dan sonra en kalabalık bölgedir. Genişliğine oranla az nüfusludur. Nüfusun büyük bölümü su kaynaklarının daha bol olduğu, bölge kenarındaki dağ eteklerinde toplanmıştır. En yoğun nüfuslanan bölüm ulaşım yollarının kavşağında olan ve endüstrinin geliştiği Yukarı Sakarya’dır. En az nüfuslanan bölüm ise yüksek, engebeli ve iklimi sert olan Yukarı Kızılırmak’tır. Tuz Gölü çevresi Türkiye’nin en tenha yeridir. Kırsal kesimde evlerin bir arada olduğu toplu yerleşmeler yaygındır.
Çevresindeki yüksek dağların etkisi ile deniz etkilerine kapalı olan bölgede iklim karasallaştığından ılıman karasal (step) iklim özellikleri görülür. Kış mevsimi Doğu Anadolu’daki kadar sert geçmez. Ancak doğuya doğru iklim sertleşir. Yaz mevsimi odlukça sıcak geçer. Yağış miktarı en az olan bölgedir. Tuz Gölü ve çevresi Türkiye’nin en az yağış düşen yöresidir. Bölgenin kuzeyine doğru yağışlar biraz artar.
DAĞLAR
SÜNDİKEN…:eskişehir in en yüksek sıra dağlarıdır.yılın altı ayı karlarla kaplıdır.burada bulunan bazı kaynak sularının sindirimi kolaylaştırdığı bilinmektedir.
SİVRİHİSAR:adını bulunduğu ilçeden almıştır.ilçenin en önemli dağıdır 7km uzunluğundadIR
HINZIR DAĞLARI: İç Anadolu bölgesinin yukarı Kızılırmak bölümünde yer alan dağ silsilesi. Kayseri'nin doğusunda yer alan bu dağlar, kırıklı-kıvrımlı dağlar özelliğini taşır. Kıvrılma hareketleri sırasında katmanların duruşlarını değiştirmesi ve daha sonra yerkabuğu hareketleriyle kıvrılmalara uğraması netîcesinde yükselmiş dağlardır.Hınzır Dağları, Uzunyayla Platosunun batısında 2641 metreye ulaşır. Bu dağ silsilesi üzerinde, Kayseri ulaşımı açısından önem taşıyan iki geçit bulunur. Beştepeler Geçidi, kuzeybatıda ve 1350 m yüksekliktedir.
TECER DAGLARI: Torosların kuzeye açılan bir kolu durumunda bulunan Tecer Daları, Gemerek-Şarkışla arasından başlar, kuzeydoğuya doğru geniş bir yay çizer ve Sivas-Kangal arasında Kulmaç Dağları adını alır. Huma Çayı Vadisi, Tecer Dağlarını ikiye ayırır. Kuzeydeki sıra çengelli, güneydeki sıra Deli Dağı adını alır. Bu iki sıra doğuya doğru uzanarak Doğu Anadolu dağlarıyla birleşir. Eskiden meşe ve ardıç ormanlarıyla kaplı olan bu dağ günümüzde seyrek ağaç kümeleri dışındaçıplaktır.
ELMA DAĞ:ankara'nin hemen disindaki dag. pek yuksek olmamasina ragmen kayak ve temel kampcilik egitimleri gibi attraksiyonlar burada yapilir.
ERCİYES DAĞI:İÇ ANADOLUMUZUN Tekir Yaylası üzerinde bulunan ERCİYES Kayak Merkezi (3916) m. Türkiye'nin en gözde manzarası , Kayak öğrenme ve yapmaya en elverişli düzgün pisteine sahiptir. Kayseri ilinin 25 KM güneyinde yükselir
amt Qeckz
3 Aralık 2010 22:11   |   Mesaj #5   |   
amt Qeckz - avatarı
Ziyaretçi

volkanik dağlar türkiye iç anadolu:

karadağ, karacadağ, hasan dağı, melendiz ve erciyes dağı
Misafir
29 Aralık 2010 22:08   |   Mesaj #6   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sivrihisar Dağı
Sündiken Dağı
Hınzır Dağı
Kızıldağ Dağı
Tecer Dağları
Karadağ
Karacadağ
Hasan Dağı
Melendiz Dağı
Erciyes Dağı
UMUT TOROMAN
19 Ocak 2011 16:17   |   Mesaj #7   |   
UMUT TOROMAN - avatarı
Ziyaretçi

ABİ

İÇ ANA DOLUDA BULUNAN DAĞLARIN TANIMI AKŞAMA KADAR YOKSA SÖZLÜ 0DÜŞÜYO İSMİNİ BANA VER BEN BABAMA DER SANA PARA VERDİTTİRRİM OK
Misafir
17 Mart 2011 18:58   |   Mesaj #8   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
daha varsa söyler misiniz?
Misafir
24 Mart 2011 18:59   |   Mesaj #9   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ben isimlerinin istiyoruummmm
Misafir
19 Nisan 2011 19:58   |   Mesaj #10   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sivrihisar Dağı
Sündiken Dağı
Hınzır Dağı
Kızıldağ Dağı
Tecer Dağları
Karadağ
Karacadağ
Hasan Dağı
Melendiz Dağı
Erciyes Dağı
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

İç Anadolu Bölgesi dağları hakkında bilgi verir misiniz? Konusuna Benzer Konular

Etiketler:
 • karaca dagi hangi bolgededir
 • karaca dagi nerede
 • karadag dagi nerede
Doğu Anadolu Bölgesi hakkında bilgi verir misiniz?
Lütfen Cevaplayın. :*(:*(:*(:*(:*(:*( ve :D:D:D:D:D:D
Forum: Soru-Cevap Cevap: 4
Son Mesaj: 29 Ekim 2014 12:34
İç Anadolu Bölgesi hakkında bilgi verir misiniz?
hemen yazarsanız çok ama çok sevinirim çoook lazım:):d
Forum: Soru-Cevap Cevap: 21
Son Mesaj: 14 Nisan 2014 14:58
İç Anadolu Bölgesi'nin ekonomisi hakkında bilgi verir misiniz?
İç Anadolu Bölgesi'nin ekonomisi hakkında bilgi verir misiniz?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 6
Son Mesaj: 7 Ocak 2014 17:35
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 3 Nisan 2012 23:11
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 26 Aralık 2010 18:13
Sayfa 0.453 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu