Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Canlılar neden sınıflandırılır?

Gösterim: 13.241 | Cevap: 5
Misafir
Cevaplanmış   |    27 Şubat 2010 14:25   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Canlılar neden sınıflandırılır?

lütfen çok acil
En iyi cevap AsHiLaL tarafından gönderildi

Yeryüzünde yaklaşık iki milyon canlı yaşamak­tadır. Bu canlıları tek tek inceleme olanağı bulun­maması canlıların sınıflandırılmasını zorunlu kıl­maktadır.
2- Günümüzde sınıflandırılma nasıl yapılıyor?
Günümüzde sınıflandırılma yapılırken canlıların organ yapılarının benzeyip benzememesine bakıl­maktadır. Organları benzeyen canlılar bir araya getirilip sınıflandırılmaktadır. Örneğin, Balina balık­larla mı, yoksa insanla mı aynı sınıfa konulmalıdır?
Bunun için bu canlıların organları karşılaştırılır. Balığın ve balinanın ön yüzgeci insan kolunun karşılığıdır. Bu organların yapısı incelendiğinde balina ve insanın ön üyelerinin kemikten, balığın ise tırnak benzeri bir maddeden yapıldığı görülür. Buna bakılarak da balina dış görünüşü balığa benzemesine rağmen insanla aynı sınıfa alınır.
3-Analog ve homolog organ neye denir?
Yapılan farklı, yaptıkları işler aynı olan organ­lara analog organ denir. Balina yüzgeci ile balık yüzgeci analog organdır.
Yapılan benzer, yaptıkları işler farklı olan or­ganlara homolog organ denir. Balinanın ön yüz­geci ile insan kolu homolog organdır.
4- Sınıflandırma yapılırken başka nelere bakılır?
Yeni bulunan bir canlının organlarının böceğe de örümceğe de benzediğini düşünün. Bu canlıyı hangi gruba koymak daha uygun olur? Bu durumda canlının aşağıdaki özelliklerinin benzerliğine de bakılır;
- Embriyonik gelişim benzerliğine
- Boşaltım artıklarının benzerliğine
- Protein yapılarının benzerliğine
5- Sistematik birimler nelerdir?
Tür - Cins - Familya - Takım - Sınıf - Şube -Alem

6- Sistematik birimler nasıl oluşuyor?
Benzer türler bir araya gelince cinsler, benzer cinsler bir araya gelince familyalar, benzer familya­lar bir araya gelince takımlar vb. oluşur. Bu yüzden türden aleme doğru gidildikçe birey sayısı ar­tarken, bireylerin birbirine olan benzerliği azalır.
7- Tür neye denir?
Çiftleştiklerinde, kısır olmayan döller verebilen bireyler topluluğuna tür denir.
8- Atla eşek aynı türden midir?
Atla eşeğin yavrusu olan katır kısır olduğu için atla eşek farklı tür canlılardır. Katır ise bir tür olarak kabul edilmez.
9- Canlıların beslenme çeşitleri nelerdir?
Bütün canlılar yaşamak için beslenmek yani organik madde kullanmak zorundadır.Bazı canlılar organik maddeleri, inorganik maddeleri (CO2 ve H2O) kullanarak kendisi yapar. Bunlara ototrof denir. Yeşil bitkiler, su yosunları, mavi-yeşil algler ve bakterilerin bazıları ototroftur.
10- Canlılar birbirlerine neden gereksinim duyarlar?
Ototrofların, organik madde üretmek için kul­landığı CO2 ve H2O'yu heterotroflar üretir. Heterotroflar için gerekli organik maddeleri ise ototroflar sentezler. Bu yüzden dünyada yalnızca ototrof canlılar ya da heterotrof canlılar yaşayamaz.
11- Ototrof canlıların, heterotrof canlılardan farkı nedir?
Ototrof canlılar (kemosentetik ototroflar hariç) klorofil taşır. Klorofil yeşil renklidir. Bitkilerin yap­raklarının yeşil görülmesi bundandır.
12- Canlılar arasında görülen etkileşimler nelerdir?
Mutualizm: Birlikte olmaktan karşılıklı yarar gören iki canlının ilişkisine denir. Mantar ve su yosunu birlikte yaşar. Bunların birlikteliğine, Liken birliği denir. Ototrof olan su yosunu heterotrof olan mantara organik madde ve oksijen, mantar da ototrof olan su yosununa CO2 ve H2O sağlar. Mutualizm ilişkisi "böcek-bitki" , "insan-insan kalın bağırsağında yaşayan bakteri" gibi pek çok canlı arasında da vardır. Kommensalizm: Birlikte yaşayan iki canlıdan birisi bu beraberlikten yararlanırken, diğerinin yarar ya da zarar görmediği yaşama biçimine denir. "Köpek balığı - vantuzlu balık" ilişkisi kommensalizm ilişkisidir. Mutualizm ve kommensalizm yararlı birliktelik­lerdir.
Parazitlik: Bir canlı yaşamını bir başka canlı­nın zararına sürdürüyorsa, zarar veren canlıya parazit bu ilişkiye de parazitlik denir
Parazitlerin üç çeşidi vardır:
1. Bir hücreli parazitler: Virüsler, parazit bakteriler, sporlular ve bazı mantarlar bir hücreli parazittir.
2. Bitkisel parazitler: Bitki olan parazitlerdir. Bunların da yarı parazit, tam parazit olan iki çeşidi vardır.Yarı parazitler (ökse otu) üzerinde yaşadığı bit­kiden inorganik madde alırken, tam parazitler (cin saçı) organik madde alırlar.
3. Hayvansal parazitler: Hayvan olan parazit­lerdir. Bunların da iç parazit ve dış parazit olan iki çeşidi vardır.
Tenyalar, bağırsak kurtları, karaciğer kelebeği, iç parazit, sivrisinek, kene v.b. dış parazittir Parazitler konaklarının gelişmesini engeller.
13. Saprofit yaşam neye denir, neden önemli­dir?
Bazı canlılar, ölen canlıların yapısındaki ya da artık maddelerdeki organik maddeleri kullanır. Bu canlılara saprofit (çürükçül), bunların yaşama biçi­mine saprofit yaşam denir.
Saprofitlerin organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürmesi çok önemlidir. Eğer sap­rofitler olmasaydı yeryüzünde ölen canlılar birikir, buna karşılık su, O2, COİ gibi inorganik maddeler azalır ya da hiç kalmazdı.
Saprofitler, ototrof canlılarla birlikte yeryüzün­de organik- inorganik madde dengesini korumaları yüzünden çok önemlidir.
Bazı mantarlar ve bazı bakteriler saprofit canlılar­dır.

Bunun için bu canlıların organları karşılaştırılır. Balığın ve balinanın ön yüzgeci insan kolunun karşılığıdır. Bu organların yapısı incelendiğinde balina ve insanın ön üyelerinin kemikten, balığın ise tırnak benzeri bir maddeden yapıldığı görülür. Buna bakılarak da balina dış görünüşü balığa benzemesine rağmen insanla aynı sınıfa alınır.
3-Analog ve homolog organ neye denir?
Yapılan farklı, yaptıkları işler aynı olan organ­lara analog organ denir. Balina yüzgeci ile balık yüzgeci analog organdır.
Yapılan benzer, yaptıkları işler farklı olan or­ganlara homolog organ denir. Balinanın ön yüz­geci ile insan kolu homolog organdır.
4- Sınıflandırma yapılırken başka nelere bakılır?
Yeni bulunan bir canlının organlarının böceğe de örümceğe de benzediğini düşünün. Bu canlıyı hangi gruba koymak daha uygun olur? Bu durumda canlının aşağıdaki özelliklerinin benzerliğine de bakılır;
- Embriyonik gelişim benzerliğine
- Boşaltım artıklarının benzerliğine
- Protein yapılarının benzerliğine
5- Sistematik birimler nelerdir?
Tür - Cins - Familya - Takım - Sınıf - Şube -Alem

6- Sistematik birimler nasıl oluşuyor?
Benzer türler bir araya gelince cinsler, benzer cinsler bir araya gelince familyalar, benzer familya­lar bir araya gelince takımlar vb. oluşur. Bu yüzden türden aleme doğru gidildikçe birey sayısı ar­tarken, bireylerin birbirine olan benzerliği azalır.
7- Tür neye denir?
Çiftleştiklerinde, kısır olmayan döller verebilen bireyler topluluğuna tür denir.

8- Atla eşek aynı türden midir?
Atla eşeğin yavrusu olan katır kısır olduğu için atla eşek farklı tür canlılardır. Katır ise bir tür olarak kabul edilmez.
9- Canlıların beslenme çeşitleri nelerdir?
Bütün canlılar yaşamak için beslenmek yani organik madde kullanmak zorundadır.Bazı canlılar organik maddeleri, inorganik maddeleri (CO2 ve H2O) kullanarak kendisi yapar. Bunlara ototrof denir. Yeşil bitkiler, su yosunları, mavi-yeşil algler ve bakterilerin bazıları ototroftur.
10- Canlılar birbirlerine neden gereksinim duyarlar?
Ototrofların, organik madde üretmek için kul­landığı CO2 ve H2O'yu heterotroflar üretir. Heterotroflar için gerekli organik maddeleri ise ototroflar sentezler. Bu yüzden dünyada yalnızca ototrof canlılar ya da heterotrof canlılar yaşayamaz.
11- Ototrof canlıların, heterotrof canlılardan farkı nedir?
Ototrof canlılar (kemosentetik ototroflar hariç) klorofil taşır. Klorofil yeşil renklidir. Bitkilerin yap­raklarının yeşil görülmesi bundandır.
12- Canlılar arasında görülen etkileşimler nelerdir?
Mutualizm: Birlikte olmaktan karşılıklı yarar gören iki canlının ilişkisine denir. Mantar ve su yosunu birlikte yaşar. Bunların birlikteliğine, Liken birliği denir. Ototrof olan su yosunu heterotrof olan mantara organik madde ve oksijen, mantar da ototrof olan su yosununa CO2 ve H2O sağlar. Mutualizm ilişkisi "böcek-bitki" , "insan-insan kalın bağırsağında yaşayan bakteri" gibi pek çok canlı arasında da vardır. Kommensalizm: Birlikte yaşayan iki canlıdan birisi bu beraberlikten yararlanırken, diğerinin yarar ya da zarar görmediği yaşama biçimine denir. "Köpek balığı - vantuzlu balık" ilişkisi kommensalizm ilişkisidir. Mutualizm ve kommensalizm yararlı birliktelik­lerdir.
Parazitlik: Bir canlı yaşamını bir başka canlı­nın zararına sürdürüyorsa, zarar veren canlıya parazit bu ilişkiye de parazitlik denir
Parazitlerin üç çeşidi vardır:
1. Bir hücreli parazitler: Virüsler, parazit bakteriler, sporlular ve bazı mantarlar bir hücreli parazittir.
2. Bitkisel parazitler: Bitki olan parazitlerdir. Bunların da yarı parazit, tam parazit olan iki çeşidi vardır.Yarı parazitler (ökse otu) üzerinde yaşadığı bit­kiden inorganik madde alırken, tam parazitler (cin saçı) organik madde alırlar.
3. Hayvansal parazitler: Hayvan olan parazit­lerdir. Bunların da iç parazit ve dış parazit olan iki çeşidi vardır.
Tenyalar, bağırsak kurtları, karaciğer kelebeği, iç parazit, sivrisinek, kene v.b. dış parazittir Parazitler konaklarının gelişmesini engeller.
13. Saprofit yaşam neye denir, neden önemli­dir?
Bazı canlılar, ölen canlıların yapısındaki ya da artık maddelerdeki organik maddeleri kullanır. Bu canlılara saprofit (çürükçül), bunların yaşama biçi­mine saprofit yaşam denir.
Saprofitlerin organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürmesi çok önemlidir. Eğer sap­rofitler olmasaydı yeryüzünde ölen canlılar birikir, buna karşılık su, O2, COİ gibi inorganik maddeler azalır ya da hiç kalmazdı.
Saprofitler, ototrof canlılarla birlikte yeryüzün­de organik- inorganik madde dengesini korumaları yüzünden çok önemlidir.
Bazı mantarlar ve bazı bakteriler saprofit canlılar­dır.
AsHiLaL
27 Şubat 2010 14:30   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Canlılar neden sınıflandırılır?

Yeryüzünde yaklaşık iki milyon canlı yaşamak­tadır. Bu canlıları tek tek inceleme olanağı bulun­maması canlıların sınıflandırılmasını zorunlu kıl­maktadır.
2- Günümüzde sınıflandırılma nasıl yapılıyor?
Günümüzde sınıflandırılma yapılırken canlıların organ yapılarının benzeyip benzememesine bakıl­maktadır. Organları benzeyen canlılar bir araya getirilip sınıflandırılmaktadır. Örneğin, Balina balık­larla mı, yoksa insanla mı aynı sınıfa konulmalıdır?
Bunun için bu canlıların organları karşılaştırılır. Balığın ve balinanın ön yüzgeci insan kolunun karşılığıdır. Bu organların yapısı incelendiğinde balina ve insanın ön üyelerinin kemikten, balığın ise tırnak benzeri bir maddeden yapıldığı görülür. Buna bakılarak da balina dış görünüşü balığa benzemesine rağmen insanla aynı sınıfa alınır.
3-Analog ve homolog organ neye denir?
Yapılan farklı, yaptıkları işler aynı olan organ­lara analog organ denir. Balina yüzgeci ile balık yüzgeci analog organdır.
Yapılan benzer, yaptıkları işler farklı olan or­ganlara homolog organ denir. Balinanın ön yüz­geci ile insan kolu homolog organdır.
4- Sınıflandırma yapılırken başka nelere bakılır?
Yeni bulunan bir canlının organlarının böceğe de örümceğe de benzediğini düşünün. Bu canlıyı hangi gruba koymak daha uygun olur? Bu durumda canlının aşağıdaki özelliklerinin benzerliğine de bakılır;
- Embriyonik gelişim benzerliğine
- Boşaltım artıklarının benzerliğine
- Protein yapılarının benzerliğine
5- Sistematik birimler nelerdir?
Tür - Cins - Familya - Takım - Sınıf - Şube -Alem

6- Sistematik birimler nasıl oluşuyor?
Benzer türler bir araya gelince cinsler, benzer cinsler bir araya gelince familyalar, benzer familya­lar bir araya gelince takımlar vb. oluşur. Bu yüzden türden aleme doğru gidildikçe birey sayısı ar­tarken, bireylerin birbirine olan benzerliği azalır.
7- Tür neye denir?
Çiftleştiklerinde, kısır olmayan döller verebilen bireyler topluluğuna tür denir.
8- Atla eşek aynı türden midir?
Atla eşeğin yavrusu olan katır kısır olduğu için atla eşek farklı tür canlılardır. Katır ise bir tür olarak kabul edilmez.
9- Canlıların beslenme çeşitleri nelerdir?
Bütün canlılar yaşamak için beslenmek yani organik madde kullanmak zorundadır.Bazı canlılar organik maddeleri, inorganik maddeleri (CO2 ve H2O) kullanarak kendisi yapar. Bunlara ototrof denir. Yeşil bitkiler, su yosunları, mavi-yeşil algler ve bakterilerin bazıları ototroftur.
10- Canlılar birbirlerine neden gereksinim duyarlar?
Ototrofların, organik madde üretmek için kul­landığı CO2 ve H2O'yu heterotroflar üretir. Heterotroflar için gerekli organik maddeleri ise ototroflar sentezler. Bu yüzden dünyada yalnızca ototrof canlılar ya da heterotrof canlılar yaşayamaz.
11- Ototrof canlıların, heterotrof canlılardan farkı nedir?
Ototrof canlılar (kemosentetik ototroflar hariç) klorofil taşır. Klorofil yeşil renklidir. Bitkilerin yap­raklarının yeşil görülmesi bundandır.
12- Canlılar arasında görülen etkileşimler nelerdir?
Mutualizm: Birlikte olmaktan karşılıklı yarar gören iki canlının ilişkisine denir. Mantar ve su yosunu birlikte yaşar. Bunların birlikteliğine, Liken birliği denir. Ototrof olan su yosunu heterotrof olan mantara organik madde ve oksijen, mantar da ototrof olan su yosununa CO2 ve H2O sağlar. Mutualizm ilişkisi "böcek-bitki" , "insan-insan kalın bağırsağında yaşayan bakteri" gibi pek çok canlı arasında da vardır. Kommensalizm: Birlikte yaşayan iki canlıdan birisi bu beraberlikten yararlanırken, diğerinin yarar ya da zarar görmediği yaşama biçimine denir. "Köpek balığı - vantuzlu balık" ilişkisi kommensalizm ilişkisidir. Mutualizm ve kommensalizm yararlı birliktelik­lerdir.
Parazitlik: Bir canlı yaşamını bir başka canlı­nın zararına sürdürüyorsa, zarar veren canlıya parazit bu ilişkiye de parazitlik denir
Parazitlerin üç çeşidi vardır:
1. Bir hücreli parazitler: Virüsler, parazit bakteriler, sporlular ve bazı mantarlar bir hücreli parazittir.
2. Bitkisel parazitler: Bitki olan parazitlerdir. Bunların da yarı parazit, tam parazit olan iki çeşidi vardır.Yarı parazitler (ökse otu) üzerinde yaşadığı bit­kiden inorganik madde alırken, tam parazitler (cin saçı) organik madde alırlar.
3. Hayvansal parazitler: Hayvan olan parazit­lerdir. Bunların da iç parazit ve dış parazit olan iki çeşidi vardır.
Tenyalar, bağırsak kurtları, karaciğer kelebeği, iç parazit, sivrisinek, kene v.b. dış parazittir Parazitler konaklarının gelişmesini engeller.
13. Saprofit yaşam neye denir, neden önemli­dir?
Bazı canlılar, ölen canlıların yapısındaki ya da artık maddelerdeki organik maddeleri kullanır. Bu canlılara saprofit (çürükçül), bunların yaşama biçi­mine saprofit yaşam denir.
Saprofitlerin organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürmesi çok önemlidir. Eğer sap­rofitler olmasaydı yeryüzünde ölen canlılar birikir, buna karşılık su, O2, COİ gibi inorganik maddeler azalır ya da hiç kalmazdı.
Saprofitler, ototrof canlılarla birlikte yeryüzün­de organik- inorganik madde dengesini korumaları yüzünden çok önemlidir.
Bazı mantarlar ve bazı bakteriler saprofit canlılar­dır.

Bunun için bu canlıların organları karşılaştırılır. Balığın ve balinanın ön yüzgeci insan kolunun karşılığıdır. Bu organların yapısı incelendiğinde balina ve insanın ön üyelerinin kemikten, balığın ise tırnak benzeri bir maddeden yapıldığı görülür. Buna bakılarak da balina dış görünüşü balığa benzemesine rağmen insanla aynı sınıfa alınır.
3-Analog ve homolog organ neye denir?
Yapılan farklı, yaptıkları işler aynı olan organ­lara analog organ denir. Balina yüzgeci ile balık yüzgeci analog organdır.
Yapılan benzer, yaptıkları işler farklı olan or­ganlara homolog organ denir. Balinanın ön yüz­geci ile insan kolu homolog organdır.
4- Sınıflandırma yapılırken başka nelere bakılır?
Yeni bulunan bir canlının organlarının böceğe de örümceğe de benzediğini düşünün. Bu canlıyı hangi gruba koymak daha uygun olur? Bu durumda canlının aşağıdaki özelliklerinin benzerliğine de bakılır;
- Embriyonik gelişim benzerliğine
- Boşaltım artıklarının benzerliğine
- Protein yapılarının benzerliğine
5- Sistematik birimler nelerdir?
Tür - Cins - Familya - Takım - Sınıf - Şube -Alem

6- Sistematik birimler nasıl oluşuyor?
Benzer türler bir araya gelince cinsler, benzer cinsler bir araya gelince familyalar, benzer familya­lar bir araya gelince takımlar vb. oluşur. Bu yüzden türden aleme doğru gidildikçe birey sayısı ar­tarken, bireylerin birbirine olan benzerliği azalır.
7- Tür neye denir?
Çiftleştiklerinde, kısır olmayan döller verebilen bireyler topluluğuna tür denir.

8- Atla eşek aynı türden midir?
Atla eşeğin yavrusu olan katır kısır olduğu için atla eşek farklı tür canlılardır. Katır ise bir tür olarak kabul edilmez.
9- Canlıların beslenme çeşitleri nelerdir?
Bütün canlılar yaşamak için beslenmek yani organik madde kullanmak zorundadır.Bazı canlılar organik maddeleri, inorganik maddeleri (CO2 ve H2O) kullanarak kendisi yapar. Bunlara ototrof denir. Yeşil bitkiler, su yosunları, mavi-yeşil algler ve bakterilerin bazıları ototroftur.
10- Canlılar birbirlerine neden gereksinim duyarlar?
Ototrofların, organik madde üretmek için kul­landığı CO2 ve H2O'yu heterotroflar üretir. Heterotroflar için gerekli organik maddeleri ise ototroflar sentezler. Bu yüzden dünyada yalnızca ototrof canlılar ya da heterotrof canlılar yaşayamaz.
11- Ototrof canlıların, heterotrof canlılardan farkı nedir?
Ototrof canlılar (kemosentetik ototroflar hariç) klorofil taşır. Klorofil yeşil renklidir. Bitkilerin yap­raklarının yeşil görülmesi bundandır.
12- Canlılar arasında görülen etkileşimler nelerdir?
Mutualizm: Birlikte olmaktan karşılıklı yarar gören iki canlının ilişkisine denir. Mantar ve su yosunu birlikte yaşar. Bunların birlikteliğine, Liken birliği denir. Ototrof olan su yosunu heterotrof olan mantara organik madde ve oksijen, mantar da ototrof olan su yosununa CO2 ve H2O sağlar. Mutualizm ilişkisi "böcek-bitki" , "insan-insan kalın bağırsağında yaşayan bakteri" gibi pek çok canlı arasında da vardır. Kommensalizm: Birlikte yaşayan iki canlıdan birisi bu beraberlikten yararlanırken, diğerinin yarar ya da zarar görmediği yaşama biçimine denir. "Köpek balığı - vantuzlu balık" ilişkisi kommensalizm ilişkisidir. Mutualizm ve kommensalizm yararlı birliktelik­lerdir.
Parazitlik: Bir canlı yaşamını bir başka canlı­nın zararına sürdürüyorsa, zarar veren canlıya parazit bu ilişkiye de parazitlik denir
Parazitlerin üç çeşidi vardır:
1. Bir hücreli parazitler: Virüsler, parazit bakteriler, sporlular ve bazı mantarlar bir hücreli parazittir.
2. Bitkisel parazitler: Bitki olan parazitlerdir. Bunların da yarı parazit, tam parazit olan iki çeşidi vardır.Yarı parazitler (ökse otu) üzerinde yaşadığı bit­kiden inorganik madde alırken, tam parazitler (cin saçı) organik madde alırlar.
3. Hayvansal parazitler: Hayvan olan parazit­lerdir. Bunların da iç parazit ve dış parazit olan iki çeşidi vardır.
Tenyalar, bağırsak kurtları, karaciğer kelebeği, iç parazit, sivrisinek, kene v.b. dış parazittir Parazitler konaklarının gelişmesini engeller.
13. Saprofit yaşam neye denir, neden önemli­dir?
Bazı canlılar, ölen canlıların yapısındaki ya da artık maddelerdeki organik maddeleri kullanır. Bu canlılara saprofit (çürükçül), bunların yaşama biçi­mine saprofit yaşam denir.
Saprofitlerin organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürmesi çok önemlidir. Eğer sap­rofitler olmasaydı yeryüzünde ölen canlılar birikir, buna karşılık su, O2, COİ gibi inorganik maddeler azalır ya da hiç kalmazdı.
Saprofitler, ototrof canlılarla birlikte yeryüzün­de organik- inorganik madde dengesini korumaları yüzünden çok önemlidir.
Bazı mantarlar ve bazı bakteriler saprofit canlılar­dır.
Misafir
2 Nisan 2011 10:40   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Canlılar neden sınıflandırılır?

Yeryüzünde yaklaşık iki milyon canlı yaşamak­tadır. Bu canlıları tek tek inceleme olanağı bulun­maması canlıların sınıflandırılmasını zorunlu kıl­maktadır.
2- Günümüzde sınıflandırılma nasıl yapılıyor?
Günümüzde sınıflandırılma yapılırken canlıların organ yapılarının benzeyip benzememesine bakıl­maktadır. Organları benzeyen canlılar bir araya getirilip sınıflandırılmaktadır. Örneğin, Balina balık­larla mı, yoksa insanla mı aynı sınıfa konulmalıdır?
Bunun için bu canlıların organları karşılaştırılır. Balığın ve balinanın ön yüzgeci insan kolunun karşılığıdır. Bu organların yapısı incelendiğinde balina ve insanın ön üyelerinin kemikten, balığın ise tırnak benzeri bir maddeden yapıldığı görülür. Buna bakılarak da balina dış görünüşü balığa benzemesine rağmen insanla aynı sınıfa alınır.
3-Analog ve homolog organ neye denir?
Yapılan farklı, yaptıkları işler aynı olan organ­lara analog organ denir. Balina yüzgeci ile balık yüzgeci analog organdır.
Yapılan benzer, yaptıkları işler farklı olan or­ganlara homolog organ denir. Balinanın ön yüz­geci ile insan kolu homolog organdır.
4- Sınıflandırma yapılırken başka nelere bakılır?
Yeni bulunan bir canlının organlarının böceğe de örümceğe de benzediğini düşünün. Bu canlıyı hangi gruba koymak daha uygun olur? Bu durumda canlının aşağıdaki özelliklerinin benzerliğine de bakılır;
- Embriyonik gelişim benzerliğine
- Boşaltım artıklarının benzerliğine
- Protein yapılarının benzerliğine
5- Sistematik birimler nelerdir?
Tür - Cins - Familya - Takım - Sınıf - Şube -Alem
Misafir
10 Nisan 2012 16:01   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Canlılar neden sınıflandırılır?

doğada 10 milyon canlı türü vardır. tüm bu canlıları incelemek zor olduğu için canlılar sınıflandırılır
SURE
28 Mart 2013 17:52   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

canlılar

yeryüzünde birçok hayvan bitki veya mantar hatta mikroskobik canlılar ve birçok canlı daha bunların hepsini ayrı ayrı inceleyemiyeceğimize göre sınıflarndırılır
Misafir
2 Mayıs 2013 20:48   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Canlılar neden sınıflandırılır?

incelemenin kolaylatırmak ve karışıklığı önlemek için yapılır
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Canlılar neden sınıflandırılır? benzer konular

Canlılar neden beslenmek zorundadır?
canlılar neden beslenmek zorundadır lütfen cevappp ???????????!!!!!!!!!
Forum: Soru-Cevap Cevap: 17
Son Mesaj: 16 Eylül 2014 20:55
Canlılar neden beslenirler?
Canlılar neden beslenir?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 32
Son Mesaj: 3 Kasım 2013 18:09
Ülkeler gelişmiş, gelişmekte olan ve geri kalmış olarak neden sınıflandırılır?
Ülkeler neden;gelişmiş,gelişmekte olan ve geri kalmış olarak sınıflandırılmaktadır?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 54
Son Mesaj: 13 Mayıs 2013 19:49
Tarihin alanları nelerdir, tarih neden sınıflandırılır?
tarih in alanları nedir ve neden tarih sınıflandırılır
Forum: Soru-Cevap Cevap: 0
Son Mesaj: 18 Ocak 2011 18:07
Türk Silahlı kuvvetleri neden sınıflandırılır?
tsk gruplandırmaya neden ihtiyaç duyar
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 4 Aralık 2008 16:18
 
Sayfa 0.342 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu